Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wstęp deklaracji:

 

Gmina Kaliska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kaliska.pl

 

Dane teleadresowe jednostki:

Gmina Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska

NIP: 592- 20- 52-829

REGON: 191675698

 

Telefon: (58) 58 89 201, (58) 58 89 204

Fax: (58) 58 89 206

Adres e-mail: sekretariat@kaliska.pl

Adres strony podmiotowej BIP http://bip.kaliska.pl/

Adres strony internetowej: www.kaliska.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:  /UGKaliska/skrytka

 

Nr rachunku bankowego:  

Bank Spółdzielczy Skórcz O/Zblewo

08 8342 0009 4000 0127 2000 0003

 

Data publikacji strony internetowej: 29.05.2003 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.03.2024 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyliczeń wymienionych poniżej:

 • Nie wszystkie elementy graficzne, umieszczone na stronie internetowej, takie jak obrazki, piktogramy, ikony itp., posiadają stosowny opis – elementy te mają głównie charakter dekoracyjny.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.
 • Część plików zapisanych najczęściej w formacie PDF nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Część treści oraz filmów zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego- zostały opublikowane przed 23 września 2019 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Część publikacji zawiera załączniki, które nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów).

Ułatwienia na stronie internetowej:

Strona internetowa www.kaliska.pl posiada następujące ułatwienia:

 • Podwyższony kontrast.
 • Możliwość wyboru rozmiaru czcionki.

 

Data sporządzenia deklaracji: 23.09.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji : 18.03.2024

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Wyklandt

e-mail: dostepnosc@kaliska.pl

telefon: (58) 58 89 201 wew. 555

 

Procedura wnioskowo-skargowa:

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 848), każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/ .

 

Dostępność architektoniczna:

 

 • Urząd Gminy w Kaliskach

 

 1. Do budynku Urzędu Gminy Kaliska prowadzą 2 wejścia. Jedno z nich dostosowane jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejścia nie posiadają głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku znajduje się także toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku brak pętli indukcyjnych.
 6. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

 • Świetlica Wiejska w Bartlu Wielkim

 

 1. Do budynku Świetlicy Wiejskiej w Bartlu Wielkim prowadzi 1 wejście jest ono dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku znajduje się także toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku brak pętli indukcyjnych.
 6. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 • Świetlica Wiejska w Czarnym

 

 1. Do budynku Świetlicy Wiejskiej w Czarnym prowadzi 1 wejście nie jest ono dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku nie znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku brak pętli indukcyjnych.
 6. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 • Świetlica Wiejska w Piecach

 

 1. Do budynku Świetlicy Wiejskiej w Piecach prowadzi 1 wejście nie jest ono dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku brak pętli indukcyjnych.
 6. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

 • Świetlica Wiejska w Studzienicach

 

 1. Do budynku Świetlicy Wiejskiej w Studzienicach prowadzi 1 wejście nie jest ono dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku nie znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku brak pętli indukcyjnych.
 6. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:

W budynku Urzędu Gminy Kaliska można skorzystać z tłumacza języka migowego. Osoba deklarująca potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszona jest o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: sekretariat@kaliska.pl , tel. (58) 58 89 201 bądź (58) 58 89 204, fax: (58) 58 89 206.). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. u z 2017 r., poz. 1824), chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym wydarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Gminy Kaliska zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna. 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData