Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 63/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22 kwietnia 2024 - w sprawie powołania Komisji ds. naboru partnera do wspólnego przygotowania w perspektywie 2021– 2027 projektu związanego z realizacją usług społecznych skierowanych do mieszkańców gminy Kaliska zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu m.in. na wiek, ubóstwo lub stan zdrowiaw sprawie powołania Komisji ds. naboru partnera do wspólnego przygotowania w perspektywie 2021– 2027 projektu związanego z realizacją usług społecznych skierowanych do mieszkańców gminy Kaliska zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu m.in. na wiek, ubóstwo lub stan zdrowiaZarządzenie nr 62/2024 Wójt Gminy Kaliska z dnia 17 kwietnia 2024 - w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.Zarządzenie nr 61/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17 kwietnia 2024 - w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KaliskachZarządzenie nr 59/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05 kwietnia 2024 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2024 rok.Zarządzenie nr 58/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05 kwietnia 2024 - w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.Zarządzenie nr 57/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05 kwietnia 2024 - w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KaliskachZarządzenie nr 56/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 marca 2024 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2024 rok. Zarządzenie nr 55/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25 marca 2024 - w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej. Zarządzenie nr 54/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25 marca 2024 - w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku. Zarządzenie nr 53/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 20 marca 2024 - w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach. Zarządzenie nr 52/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 20 marca 2024 - w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KaliskachZarządzenie nr 51/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19 marca 2024 - w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Kaliska na 2024 rok w formie wsparcia finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Kaliska Zarządzenie nr 50/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19 marca 2024 - w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Zarządzenie nr 49/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14 marca 2024 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2024 rok. Zarządzenie nr 42/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 lutego 2024 - w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawa oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. Zarządzenie nr 48/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 marca 2024 - w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Kaliska w 2024 r. Zarządzenie nr 45/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06 marca 2024 - w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia gminy Kaliska na dzień 31.12.2023 r. Zarządzenie nr 44/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06 marca 2024 - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kaliska za 2023 rok. Zarządzenie nr 47/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06 marca 2024 - w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach. Zarządzenie nr 46/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06 marca 2024 - w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KaliskachZarządzenie nr 43/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 lutego 2024 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2024 rok. Zarządzenie nr 41/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 lutego 2024 - w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o wsparcie finansowe rozowju sportu na terenie Gminy KaliskaZarządzenie nr 39/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23 lutego 2024 - w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w KaliskachZarządzenie nr 40/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26 lutego 2024 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kaliska na lata 2023-2030”Zarządzenie nr 38/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23 lutego 2024 - w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach. Zarządzenie nr 37/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23 lutego 2024 - w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KaliskachZarządzenie nr 36/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 20 lutego 2024 - w sprawie odwołania naboru wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Kaliska. Zarządzenie nr 35/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 lutego 2024 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2024 rok.Zarządzenie nr 34/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 lutego 2024 - w sprawie powołania zespołu realizującego zadania pn. ,,Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku przy ul. Przedszkolnej 4A, 83-260 Kaliska w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,MALUCH + 2022-2029’’, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz odbudowy i Zwiększenia Odporności’’. Zarządzenie nr 33/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 lutego 2024 - w sprawie odpisania kosztów inwestycji zaniechanych z ewidencji nakładów do konta 080 – środki trwałe w budowie (inwestycje)Zarządzenie nr 32/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 lutego 2024 - w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KaliskachZarządzenie nr 31/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 lutego 2024 - w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczej w KaliskachZarządzenie nr 29/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02 lutego 2024 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2024 rok. Zarządzenie nr 30/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05 lutego 2024 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kaliska. Zarządzenie nr 22/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 24 stycznia 2024 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kaliska na lata 2023 – 2030. Zarządzenie nr 28/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31 stycznia 2024 - w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją zadań. Zarządzenie nr 27/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30 stycznia 2024 - w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach. Zarządzenie nr 26/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30 stycznia 2024 - w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.Zarządzenie nr 25/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29 stycznia 2024 - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 dla przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaliska.Zarządzenie nr 24/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29 stycznia 2024 - w sprawie ustalenia na 2024 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawaneZarządzenie nr 23/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26 stycznia 2024 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2024 rok. Zarządzenie nr 21/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23 stycznia 2024 - w sprawie powołania Komisji Opiniującej ds. realizacji zadań z zakresu oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy Kaliska. Zarządzenie nr 20/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23 stycznia 2024 - w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska. Zarządzenie nr 19/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17 stycznia 2024 - w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na ternie Gminy Kaliska w 2024 roku. Zarządzenie nr 17/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 15 stycznia 2024 - w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach. Zarządzenie nr 18/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17 stycznia 2024 - w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy KaliskaZarządzenie nr 16/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 15 stycznia 2024 - w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KaliskachZarządzenie nr 15/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 15 stycznia 2024 - w sprawie powołania Komisji ds. naboru partnera do wspólnego przygotowania w perspektywie 2021–2027 projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w KaliskachZarządzenie nr 13/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11 stycznia 2024 - w sprawie zmiany w budżecie gminy Kaliska na 2024 rokZarządzenie nr 12/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2024 - w sprawie norm zużycia materiałów pędnych dla pojazdów będących w używaniu Urzędu Gminy oraz prowadzenia ich dokumentacji eksploatacyjnej. Zarządzenie nr 11/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2024 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT za paliwo gazowe. Zarządzenie nr 10/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2024 - w sprawie ustanowienia Honorowej Nagrody Wójta Gminy Kaliska „SŁONECZNIK 2023”Zarządzenie nr 9/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02 stycznia 2024 - w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rokZarządzenie nr 8/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02 stycznia 2024 - w sprawie terminów realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego oraz wielkości środków funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw wydzielonych w budżecie na 2024 rokZarządzenie nr 7/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02 stycznia 2024 - w sprawie przekazania Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązańZarządzenie nr 6/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02 stycznia 2024 - w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązańZarządzenie nr 5/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02 stycznia 2024 - w sprawie przekazania Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskachuprawnień do dokonywania przeniesień w wydatkachZarządzenie nr 4/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02 stycznia 2024 - w sprawie przekazania Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązańZarządzenie nr 3/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02 stycznia 2024 - w sprawie planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A,B i C w Kaliskach oraz przekazania Kierownikowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkachZarządzenie nr 2/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02 stycznia 2024 - w sprawie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach oraz przekazania Kierownikowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkachZarządzenie nr 1/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02 stycznia 2024 - w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach oraz przekazania Dyrektorowi uprawnień do dokonania przeniesień w planowanych wydatkach