Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 162/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2023 - w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania zespołu spisowego przeprowadzonego inwentaryzacją. Zarządzenie nr 161/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2023 - w sprawie przyjęcia ,,Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom za szczególnymi Potrzebami w Urzędzie Gminy w Kaliskach oraz świetlicach wiejskich na lata 2024-2025’’. Zarządzenie nr 156/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 15 grudnia 2023 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi lub zastępcy dyrektora instytucji kultury, której organizatorem jest Gmina KaliskaZarządzenie nr 160/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2023 - w sprawie powołania komisji do odbioru prac wykonywanych w ramach dotacji celowej na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wodyZarządzenie nr 159/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2023 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 158/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2023 - w sprawie zatwierdzenia Planu działania Urzędu Gminy Kaliska na rok 2024Zarządzenie nr 157/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21 grudnia 2023 - w sprawie zmian w budżecie gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 155/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 grudnia 2023 - w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Młodszego Referenta ds. dróg, ochrony p.poż, działalności gospodarczejZarządzenie nr 154/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11 grudnia 2023 - w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania KryzysowegoZarządzenie nr 153/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11 grudnia 2023 - w sprawie ustalenia dni zamknięcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliskach w okresie od dnia 22 do 31 grudnia 2023 roku dla przyjmowania odpadówZarządzenie nr 152/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06 grudnia 2023 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 136/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26 października w sprawie nadzory i kontroli w Urzędzie Gminy Kaliska w 2023 rokuZarządzenie nr 151/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06 grudnia 2023 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 150/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 grudnia 2023 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 145/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie powołania Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny ,,PINOKIO’’. Zarządzenie nr 149/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 grudnia 2023 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 144/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie powołania składu Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki przez Klub Dziecięcy ,,PINOKIO’’Zarządzenie nr 148/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30 listopada 2023 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 61/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26.04.2023 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Kaliska na 2023 rok w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, działań z zakresu kultury i profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowego trybu życia w 2023 roku. Zarządzenie nr 147/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30 listopada 2023 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 24.02.2023 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Kaliska na 2023 rok w formie wsparcia finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Kaliska. Zarządzenie nr 146/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30 listopada 2023 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2023 rok.Zarządzenie nr 145/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17 listopada 2023 - w sprawie powołania Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny ,,PINOKIO’’Zarządzenie nr 144/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17 listopada 2023 - w sprawie powołania składu Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki przez Klub Dziecięcy ,,PINOKIO’’.Zarządzenie nr 143/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 15 listopada 2023 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2023 rok.Zarządzenie nr 142/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 13 listopada 2023 - w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeńZarządzenie nr 141/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 13 listopada 2023 - w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do wprowadzania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków danych i informacji w zakresie przyznanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznychZarządzenie nr 140/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 13 listopada 2023 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy Kaliska oraz materiałów towarzyszących budżetowi na 2024 rok Zarządzenie nr 139/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 13 listopada 2023 - w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037Zarządzenie nr 138/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 listopada 2023 - w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej Zarządzenie nr 137/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27 października 2023 - w sprawie powołania Komisji w celu przekazania składników majątkowych świetlicy wiejskiej w miejscowości PieceZarządzenie nr 134/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 października 2023 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącycmi działalności pożytku publicznego, o którym mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieZarządzenie nr 133/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 13 października 2023 - w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 132/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09 października 2023 - w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.Zarządzenie nr 131/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09 października 2023 - w sprawie zmian w Wieloletnij Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2023-2035Zarządzenie nr 130/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09 października 2023 - w sprawie zasad ustalenia wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kaliska na okres od 1 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.Zarządzenie nr 129/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06 października 2023 - w sprawie zmiany w budżecie gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 128/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29 września 2023 - w sprawie przyjęcia diagnozy potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej w Gminie KaliskaZarządzenie nr 127/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29 września 2023 - w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania uchwały antysmogowej w zakresie pozosyałych budynków i lokali mieszkalnych, na terenie gminy Kaliska, nie stanowiących zasobu gminnegoZarządzenie nr 136/2023 Wójt Gminy Kaliska z dnia 26 października 2023 - w sprawie nadzoru i kontroli w Urzędzie Gminy Kaliska, Gminnym Ośrodku Kultury Kaliska, jednostkach organizacyjnych gminy Kaliska w 2023 rokuZarządzenie nr 135/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26 października 2023 - w sprawie zmian w budżecie gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 126/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29 września 2023 - w sprawie zmian w budżecie gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 125/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 września 2023 - w sprawie powołania Komisji do spraw nadzoru partnera do wspólnego przygotowania w perspektywie 2021-2027 projektu edukacyjnego skierowanego do przedszkolaków oraz nauczycieli przedszkoli dla których Gmina Kaliska pełni funkcję organu prowadzącegoZarządzenie nr 124/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22 września 2023 - w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowejZarządzenie nr 123/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 20 września 2023 - w sprawie rozliczenia pracownika w związku z planowanym rozwiązaniem stosunku pracyZarządzenie nr 122/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 20 września 2023 - w sprawie zasad godpodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew, wiatrołomów i wywrotów z terenów stanowiących własność Gminy KaliskaZarządzenie nr 121/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 20 września 2023 - w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2023 roku przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotęZarządzenie nr 120/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19 września 2023 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy KaliskaZarządzenie nr 119/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 15 września 2023 - w sprawie powołania Składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KaliskachZarządzenie nr 118/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14 września 2023 - w sprawie powołania komisji do realizacji zadań z zakresu udzielania dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalniZarządzenie nr 117/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14 września 2023 - w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownika GOPS w KaliskachZarządzenie nr 116/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11 września 2023 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 129/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30.12.2023 r. w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym zasad funkcjonowania planu kontZarządzenie nr 115/2023 Wójt Gminy Kaliska z dnia 11 września 2023 - w sprawie zmiany w budżecie gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 113/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 września 2023 - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz sprzętu zarządzania kryzysowego znajdującego się w gminnym magazynie Gminy KaliskaZarządzenie nr 112/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 września 2023 - w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia rocznej inwenatryzacji i powołania zespołu spisowegoZarządzenie nr 111/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 września 2023 - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, Komisji Likwidacyjnej, Komisji do spraw oceny przydatności składników do dalszego użytkowania oraz Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy KaliskaZarządzenie nr 114/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 września 2023 - w sprawie rozliczenia pracownika w związku z rozwiązaniem stosunku pracyZarządzenie nr 110/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31 sierpnia 2023 - w sprawie zmiany w budżecie gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 109/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31 sierpnia 2023 - w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Kaliska na 2024 rokZarządzenie nr 108/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29 sierpnia 2023 - w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.Zarządzenie nr 107/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 sierpnia 2023 - w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko ArchiwistyZarządzenie nr 106/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 sierpnia 2023 - w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, znajdującego się na terenie gminy Kaliska i poza terenem gminy KaliskaZarządzenie nr 105/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 sierpnia 2023 - w sprawie zmiany w budżecie gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 104/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09 sierpnia 2023 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie nr 103/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09 sierpnia 2023 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie nr 102/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09 sierpnia 2023 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie nr 101/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09 sierpnia 2023 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie nr 100/2023 Wójta Gminu Kaliska z dnia 09 sierpnia 2023 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie nr 99/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09 sierpnia 2023 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie nr 98/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07 sierpnia 2023 - w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępnościZarządzenie nr 97/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07 sierpnia 2023 - w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy KaliskaZarządzenie nr 96/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02 sierpnia 2023 - w sprawie powołania Społecznej Komisji MieszkaniowejZarządzenie nr 95/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27 lipca 2023 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 94/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 24 lipca 2023 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 93/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21 lipca 2023 - w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach do prowadzenia postępowań w sprawie realizacji zadania w ramach modułu wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"Zarządzenie nr 92/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 20 lipca 2023 - w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy KaliskaZarządzenie nr 91/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17 lipca 2023 - w sprawie przyjęcia procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Kaliska oraz jednostkach organizacyjnychZarządzenie nr 90/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11 lipca 2023 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03.03.2023 r. w sprawie powołania zespołu realizującego projekt: - „Budowa dróg wraz z rozbudową lub budową podziemnego zbiornika retencyjnego miejscowości Kaliska zagospodarowanie placów i parkingu” w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/6972/PolskiLad oraz - „Remont dróg gruntowych w technologii ułożenia nawierzchni z płyt yomb na terenie gminy Kaliska” w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/6973/PolskiLadZarządzenie nr 89/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11 lipca 2023 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 39/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03.03.2023 r. w sprawie powołania zespołu realizującego projekt: - „Modernizacja Stacji wodociągowej w Cieciorce i Przepompowni ścieków PS-3 wraz z budową nowych sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Kaliska” w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/8564/PolskiLad oraz - „Modernizacja Stacji wodociągowej w Piecach” w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/4117/PolskiLadZarządzenie nr 88/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11 lipca 2023 - w sprawie zmian w budżecie gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 87/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10 lipca 2023 - w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby przeprowadzonych postępowańZarządzenie nr 86/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 lipca 2023 - w sprawie obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy KaliskaZarządzenie nr 85/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 lipca 2023 - w sprawie zmiany składu członków Komisji SocjalnejZarządzenie nr 84/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2023 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska 2023 rokZarządzenie nr 83/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23 czerwca 2023 - w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Młodszego referenta ds. ochrony środowiskaZarządzenie nr 82/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Młodszego referenta ds. inwestycji i utrzymania obiektów gminnychZarządzenie nr 81/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Młodszego referenta ds. księgowości budżetowejZarządzenie nr 80/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie powołania Komisji do oceny złożonych wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wyniki sportoweZarządzenie nr 79/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w KaliskachZarządzenie nr 78/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21 czerwca 2023 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy KaliskaZarządzenie nr 77/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 czerwca 2023 - w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy KaliskaZarządzenie nr 76/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 czerwca 2023 - w sprawie zmiany w budżecie gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 75/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 15 czerwca 2023 - w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Kaliska oraz innych świadczeń pieniężnychZarządzenie nr 74/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09 czerwca 2023 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 73/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09 czerwca 2023 - w sprawie rozliczenia pracownika w związku z planowanym rozwiązaniem stosunku pracyZarządzenie nr 72/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 czerwca 2023 - w sprawie normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, stanowiącego wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Kaliska oraz zasad kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usługZarządzenie nr 71/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31 maja 2023 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 70/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30 maja 2023 - w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kaliska za rok 2022Zarządzenie nr 69/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26 maja 2023 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19.05.2023 r. w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Młodszego referenta ds. utrzymania czystości i kontroliZarządzenie nr 68/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25 maja 2023 - w sprawie funkjonowania systemu stałych dyżurów w Gminie KaliskaZarządzenie nr 67/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 24 maja 2023 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 66/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23 maja 2023 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Lipskiej Karczmy w zakresie wystąpienia z wnioskiem o zmianę określenia rodzaju miejscowościZarządzenie nr 65/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19 maja 2023 - w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjenej na stanowisko Młodszego referenta ds. utrzymania czystości i kontroliZarządzenie nr 64/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 15 maja 2023 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 63/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10 maja 2023 - w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania praowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy KaliskaZarządzenie nr 62/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09 maja 2023 - w sprawie zasad utalenia wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kliska na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.Zarządzenie nr 61/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26 kwietnia 2023 - w sprawie przynania dotacji z budżetu Gminy Kaliska na 2023 rok w formie wsparcia realizacj i zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, działań z zakresu kultur i profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowego trybu życia w 2023 rokuZarządzenie nr 60/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 24 kwietnia 2023 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 126/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu najmu obiektów stanowiących własność Gminy Kaliska, określenia wzorów druków dotyczących najmu obiektów oraz określenia wysokości opłat za najem obiektów na terenie Gminy KaliskaZarządzenie nr 59/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 24 kwietnia 2023 - w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej do oceny prac zgłoszonych w ramach konkursu plastycznego „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku Zarządzenie nr 58/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 20 kwietnia 2023 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 57/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14 kwietnia 2023 - w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej i trybu jej pracyZarządzenie nr 56/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14 kwietnia 2023 - w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieZarządzenie nr 55/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14 kwietnia 2023 - w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, działań z zakresu kultury i profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowego trybu życia w 2023 rokuZarządzenie nr 54/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 kwietnia 2023 - w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania uchwały antysmogowej w zakresie budynków i lokali użyteczności publicznej oraz komunalnych, bądź innych stanowiących własność gminy KaliskaZarządzenie nr 53/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 kwietnia 2023 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy KaliskaZarządzenie nr 52/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 kwietnia 2023 - w sprawie wykonania uchwały nr LIX/475/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/379/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży PożarnychZarządzenie nr 51/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06 kwietnia 2023 - w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pulicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, realizacji działań z zakresu kultury oraz profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia w 2023 r.Zarządzenie nr 50/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 marca 2023 - w sprawie powołania składu Komisji SocjalnejZarządzenie nr 49/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 marca 2023 - w sprawie zmianu budżetu gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 48/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 marca 2023 - w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia gminy Kaliska na dzień 31.12.2022 rokuZarządzenie nr 47/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 marca 2023 - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kaliska za 2022 rokZarządzenie nr 46/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 marca 2023 - w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 rokuZarządzenie nr 45/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09 marca 2023 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzenia postępowańZarządzenie nr 44/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09 marca 2023 - w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego z wyłączeniem wydawania decyzji oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzjiZarządzenie nr 43/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09 marca 2023 - w sprawie zmian budżetu gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 42/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, realizacji działań z zakresu kultury oraz profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia w 2023 r.Zarządzenie nr 41/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 marca 2023 - w sprawie powołania zespołu realizującego Projekt pn.: „Budowa budynku Kaliskiego Centrum Histotyczno-Edukacyjnego i oddziałów przedszkolnych wraz z budową łącznika i niezbędną infrastrukturą techiczną” w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INSWESTYCJI STRATEGICZNYCH nr 01/2021/1497/PolskiLadZarządzenie nr 40/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 marca 2023 - w sprawie powołania zespołu realizującego projekt: - „Budowa dróg wraz z rozbudową lub budową podziemnego zbiornika retencyjnego miejscowości Kaliska zagospodarowanie placów i parkingu” w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/6972/PolskiLad oraz - „Remont dróg gruntowych w technologii ułożenia nawierzchni z płyt yomb na terenie gminy Kaliska” w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/6973/PolskiLadZarządzenie nr 39/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 marca 2023 - w sprawie powołania zespołu realizującego projekt: - „Modernizacja Stacji wodociągowej w Cieciorce i Przepompowni ścieków PS-3 wraz z budową nowych sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Kaliska” w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/8564/PolskiLad oraz - „Modernizacja Stacji wodociągowej w Piecach” w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/4117/PolskiLadZarządzenie nr 38/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 marca 2023 - w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie zasad postępowania w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż równowartość kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w Gminie KaliskaZarządzenie nr 37/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 marca 2023 - w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy KaliskaZarządzenie nr 36/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 24 lutego 2023 - w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska Zarządzenie nr 35/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 24 lutego 2023 - w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Kaliska na 2023 rok w formie wsparcia finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy KaliskaZarządzenie nr 34/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 lutego 2023 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kaliska na lata 2023-2030Zarządzenie nr 33/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 lutego 2023 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 32/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14 lutego 2023 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złZarządzenie nr 31/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14 lutego 2023 - w sprawie powołania Społecznej Komisji MieszkaniowejZarządzenie nr 30/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10 lutego 2023 - w sprawie zmian budżetu gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 29/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w KaliskachZarządzenie nr 28/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań dotyczących postępowań w sprawach dotyczących wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, w tym do wydawania w tych sprwach zaświadczeńZarządzenie nr 27/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w srpawie powołąnia komisji do oceny wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenia Gminy Kaliska w 2023 r.Zarządzenie nr 26/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowaczegoZarządzenie nr 25/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów oraz wydawania w tych sprawach decyzjiZarządzenie nr 24/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczenej w Kaliskach upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących świadczenia o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Zarządzenie nr 23/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji wynikającyhc z ustawy o świadczeniach rodzinnychZarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomoy Społecznej w Kaliskach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wydawania w tych sprawach decyzjiZarządzenie nr 21/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej RodzinyZarządzenie nr 20/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania w tych sprawach decyzji oraz prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzjiZarządzenie nr 19/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowegoZarządzenie nr 18/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznegoZarządzenie nr 17/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kaliska na lata 2023-2030Zarządzenie nr 16/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy KaliskaZarządzenie nr 15/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30 stycznia 2023 - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2023/2024 dla przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina KaliskaZarządzenie nr 14/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30 stycznia 2023 - w sprawie ustalenia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane.Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23 stycznia 2023 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 12/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17 stycznia 2023 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy KaliskaZarządzenie nr 11/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 stycznia 2023 - w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie będącego własnością pracodawcy, którym pracownik odbywa podróż służbowąZarządzenie nr 10/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 stycznia 2023 - w sprawie ustanowienia Honorowej Nagrody Wójta Gminy Kaliska „SŁONECZNIK 2022”Zarządzenie nr 9/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11 stycznia 2023 - w sprawie zmian budżetu gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 8/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rokZarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie przekazania Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązańZarządzenie nr 6/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązańZarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie terminów realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw wydzielonych w budżecie na 2023 rokZarządzenie nr 4/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie przekazania Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązańZarządzenie nr 3/2023 Wójta Gmiy Kaliska z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A,B i C w Kaliskach oraz przekazania Kierownikowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkachZarządzenie nr 2/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach oraz przekazania Kierownikowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkachZarządzenie nr 1/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach oraz przekazania Dyrektorowi uprawnień do dokonania przeniesień w planowanych wydatkach