Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 57/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 13 maja 2021 - w sprawie zasad ustalania wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kaliska na okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.Zarządzenie nr 56/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 maja 2021 - w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach Pani Bogumile Wałaszewskiej.Zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11 maja 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 54/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 kwietnia 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 53/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27 kwietnia 2021 - w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Kaliska na 2021 rok w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie: rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, działań z zakresu kultury i profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowego trybu życia w 2021 roku. Zarządzenie nr 52/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22 kwietnia 2021 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Kaliska. Zarządzenie nr 51/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21 kwietnia 2021 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Bartel Wielki w zakresie nadania nazwy ulicy. Zarządzenie nr 50/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19 kwietnia 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok. Zarządzenie nr 49/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 13 kwietnia 2021 - w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, działań z zakresu kultury i profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowego trybu życia w 2021 roku. Zarządzenie nr 48/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 kwietnia 2021 - w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Kaliska. Zarządzenie nr 47/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 kwietnia 2021 - w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, realizacji działań z zakresu kultury oraz profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia w 2021 r. Zarządzenie nr 46/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31 marca 2021 - w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku.Zarządzenie nr 45/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2021 - w sprawie ustalenia godzin otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliskach od dnia 1 kwietnia 2021 roku.Zarządzenie nr 44/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2021 - w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliskach.Zarządzenie nr 43/2021 Wójt Gminy Kaliska z dnia 25 marca 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 42/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22 marca 2021 - w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia gminy Kaliska na dzień 31.12.2020 roku.Zarządzenie nr 41/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22 marca 2021 - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kaliska za 2020 rok.Zarządzenie nr 40/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 18 marca 2021 - w sprawie określenia wzoru upomnienia dla zaległości podatkowych.Zarządzenie nr 39/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 marca 2021 - w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Kaliska.Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 15 marca 2021 - w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę.Zarządzenie nr 37/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2021 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, realizacji działań z zakresu kultury oraz profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia w 2021 roku.Zarządzenie nr 36/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 marca 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 35/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 marca 2021 - w sprawie powołania składu Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach.Zarządzenie nr 34/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25 lutego 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 33/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22 lutego 2021 - w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.Zarządzenie nr 32/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 18 lutego 2021 - w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Referenta ds. ochrony środowiska i rolnictwa, działalności gospodarczej.Zarządzenie nr 31/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11 lutego 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 30/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09 lutego 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Kaliskach i wyznaczenie Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.Zarządzenie nr 29/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 lutego 2021 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kaliska.Zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 lutego 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2021 - w sprawie powołania koordynatora ds. transportu pacjentów na szczepienie przeciwko COVID-19 w zakresie zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, w tym osób niepełnosprawnych.Zarządzenie nr 26/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26 stycznia 2021 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska.Zarządzenie nr 25/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26 stycznia 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 24/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25 stycznia 2021 - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaliska.Zarządzenie nr 23/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25 stycznia 2021 - w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane.Zarządzenie nr 22/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21 stycznia 2021 - w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Podinspektora ds. infrastruktury drogowej.Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21 stycznia 2021 - w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej.Zarządzenie nr 20/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19 stycznia 2021 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Kaliska.Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19 stycznia 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 18 stycznia 2021 - w sprawie ustalenia wzoru formularzy wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.Zarządzenie nr 17/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 18 stycznia 2021 - w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej.Zarządzenie nr 16/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 stycznia 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2021 z dnia 04.01.2021 w sprawie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach oraz przekazana Kierownikowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach.Zarządzenie nr 15/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 stycznia 2021 - w sprawie przyjęcia „ Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Kaliska na lata 2020-2021”.Zarządzenie nr 14/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 stycznia 2021 - w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Kaliskach i wyznaczenie Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11 stycznia 2021 - w sprawie norm zużycia materiałów pędnych dla pojazdów będących w używaniu Urzędu Gminy oraz prowadzenia ich dokumentacji eksploatacyjnej.Zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07 stycznia 2021 - w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Kaliskach.Zarządzenie nr 11/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej do realizacji zamówień publicznych, w tym do zamówień, w których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie terminów realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego oraz wielkości środków funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw wydzielonych w budżecie na 2021 rok.Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok.Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie przekazania Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązań.Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązań.Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie przekazania Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach.Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie przekazania Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązań.Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B i C w Kaliskach oraz przekazania Kierownikowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach.Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach oraz przekazania Kierownikowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach.Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach oraz przekazania Dyrektorowi uprawnień do doknywania przeniesień w planowanych wydatkach.