Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LXXIV/591/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 marca 2024 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki nr 308/2 obręb Piece w trybie bezprzetargowym.Uchwała nr LXXIV/590/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 marca 2024 - w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kaliska.Uchwała nr LXXIV/589/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 marca 2024 - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Kaliska odpłatnymi za jednorazowym wynagrodzeniem, służebnościami przechodu i przejazdu.Uchwała nr LXXIV/588/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 marca 2024 - w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 468/22 obręb Kaliska w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą.Uchwała nr LXXIV/587/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 marca 2024 - w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy działki nr 372/2 obręb Kaliska w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą.Uchwała nr LXXIV/586/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 marca 2024 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2024-2037.Uchwała nr LXXIV/585/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 marca 2024 - w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2024 rok.Uchwała nr LXXIII/584/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 lutego 2024 - w sprawie rozpatrzenia wniosku.Uchwała nr LXXIII/583/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 lutego 2024 - w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kaliska oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowiła pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.Uchwała nr LXXIII/582/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 lutego 2024 - w sprawie przystąpienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dunajki, w obrębie geodezyjnym Cieciorka, gmina Kaliska.Uchwała nr LXXIII/581/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 lutego 2024 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaliska w 2024 roku.Uchwała nr LXXIII/580/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 lutego 2024 - w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części działki nr 296/4 obręb Cieciorka w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą.Uchwała nr LXXIII/579/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 lutego 2024 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości oznaczonej jako działka nr 62/15 położonej w obrębie Dąbrowa.Uchwała nr LXXIII/578/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 lutego 2024 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2024-2037.Uchwała nr LXXIII/577/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 lutego 2024 - w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2024 rok.Uchwała nr LXXII/576/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 stycznia 2024 - w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku.Uchwała nr LXXII/575/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 stycznia 2024 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaliska.Uchwała nr LXXII/574/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 stycznia 2024 - w sprawie rozpatrzenia wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdańskim.Uchwała nr LXXII/573/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 stycznia 2024 - w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.Uchwała nr LXXII/572/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 stycznia 2024 - w sprawie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska.Uchwała nr LXXII/571/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 stycznia 2024 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2024-2037.Uchwała nr LXXII/570/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 stycznia 2024 - w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2024 rok.