Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXXVI/306/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 23 czerwca 2021 - w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa. Uchwała nr XXXVI/305/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 23 czerwca 2021 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kaliska.Uchwała nr XXXVI/304/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 23 czerwca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki nr 372/2 obręb Kaliska w trybie bezprzetargowym.Uchwała nr XXXVI/303/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 23 czerwca 2021 - w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Kaliska na rok szkolny 2021/2022Uchwała nr XXXVI/302/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 23 czerwca 2021 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kaliska absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy na rok 2020.Uchwała nr XXXVI/301/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 23 czerwca 2021 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaliska za rok 2020.Uchwała nr XXXVI/300/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 23 czerwca 2021 - w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Kaliska wotum zaufania za 2020 rok.Uchwała nr XXXVI/299/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 23 czerwca 2021 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2021-2031.Uchwała nr XXXVI/298/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 23 czerwca 2021 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2021 rok.Uchwała nr XXXV/297/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 17 czerwca 2021 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina KaliskaUchwała nr XXXIV/296/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 maja 2021 - w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.Uchwała nr XXXIV/295/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 maja 2021 - w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bartel Wielki.Uchwała nr XXXIV/294/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 maja 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gminie Kaliska.Uchwała nr XXXIV/293/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 maja 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości oznaczonej jako działka nr 330/8 położonej w obrębie Kaliska.Uchwała nr XXXIV/292/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 maja 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kaliska w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej działkę nr 100/8 położonej w obrębie Czarne. Uchwała nr XXXIV/291/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 maja 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kaliska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 464/53 położonej w miejscowości Kaliska, obręb Kaliska. Uchwała nr XXXIV/290/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 maja 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości oznaczonej jako działka nr 494/11 położonej w obrębie Kaliska. Uchwała nr XXXIV/289/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 maja 2021 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2021-2031.Uchwała nr XXXIV/288/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 maja 2021 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2021 rok.Uchwała nr XXXIII/287/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 19 maja 2021 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2021-2031Uchwała nr XXXIII/286/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 19 maja 2021 - w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2021 rokUchwała nr XXXII/285/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w gminie Kaliska.Uchwała nr XXXII/284/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w gminie Kaliska.Uchwała nr XXXII/283/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 - w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku.Uchwała nr XXXII/282/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kaliska w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej działkę nr 139 położonej w obrębie Piece.Uchwała nr XXXII/281/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w gminie Kaliska.Uchwała nr XXXII/280/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części działki nr 296/2 obręb Cieciorka w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą.Uchwała nr XXXII/279/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 - w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego skierowanej do Rady Gminy Kaliska.Uchwała nr XXXII/278/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 - w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego skierowanej do Rady Gminy Kaliska.Uchwała nr XXXII/277/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaliska w 2021 roku.Uchwała nr XXXII/276/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2020-2031.Uchwała nr XXXII/275/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2021 rok.Uchwała nr XXXI/274/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 lutego 2021 - w sprawie przedłużenia przedsiębiorcom terminu płatności rat podatku od nieruchomości w związku z epidemią COVID – 19.Uchwała nr XXXI/273/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 lutego 2021 - w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 5 stycznia 2021 r., uzupełnionej dnia 16 stycznia 2021 r., wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, którego Przewodniczącą jest Anna Szmelcer.Uchwała nr XXXI/272/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 lutego 2021 - w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Michała Welka w dniu 11 grudnia 2020 roku.Uchwała nr XXXI/271/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 lutego 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kaliska w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej działkę nr 67/1 położonej w obrębie Dąbrowa.Uchwała nr XXXI/270/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 lutego 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kaliska w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej działkę nr 360 położonej w obrębie Iwiczno.Uchwała nr XXXI/269/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 lutego 2021 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2020-2031.Uchwała nr XXXI/268/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 lutego 2021 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2021 rok.