Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 50/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 20 maja 2022 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w KaliskachZarządzenie nr 49/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19 maja 2022 - w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Młodszego referenta ds. informatyki, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowychZarządzenie nr 48/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 maja 2022 - w sprawie zasad ustalania wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kaliska na okres od 1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r.Zarządzenie nr 47/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09 maja 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 46/2022 Wójta gminy Kaliska z dnia 06 maja 2022 - w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 12/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Wójcie Gminy Kaliska oraz Zarządzenia nr 69/2020 Wójta Gminy Kaliska z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie powołania członków Rady Gospodarczej przy Wójcie Gminy Kaliska Zarządzenie nr 45/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05 maja 2022 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska Zarządzenie nr 44/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 kwietnia 2022 - w sprawie powołania Komisji do oceny prac zgłoszonych w ramach gminnego etapu wojewódzkiego konkursu plastycznego pn."Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w GdańskuZarządzenie nr 43/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 kwietnia 2022 - w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Kaliska na 2022 rok w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie: rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, działań z zakresu kultur i profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowego tryby życia w 2022 rokuZarządzenie nr 42/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25 kwietnia 2022 - w sprawie powołania Komisji PrzetargowejZarządzenie nr 41/2022 Wójt Gminy Kaliska z dnia 25 kwietnia 2022 - w sprawie ustalenia godzin otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliskach od dnia 1 maja 2022r. do 30 czerwca 2022r.Zarządzenie nr 40/2022 Wójt Gminy Kaliska z dnia 25 kwietnia 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 39/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22 kwietnia 2022 - w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Młodszego referenta ds. ochrony środowiska i rolnictwa, działalności gospodarczejZarządzenie nr 38/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21 kwietnia 2022 - w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, działań z zakresu kultur i profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowego trybu życia w 2022 roku. Zarządzenie nr 37/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 13 kwietnia 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rok.Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 kwietnia 2022 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy KaliskaZarządzenie nr 35/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11 kwietnia 2022 - w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, realizacji działań z zakresu kultury oraz profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia w 2022r.Zarządzenie nr 34/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11 kwietnia 2022 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Gminy Kaliska.Zarządzenie nr 33/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07 kwietnia 2022 - w sprawie wykonania uchwaly nr XLV/368/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 02.03.2022r. w sprawie ustalenia wyskości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Zarządzenie nr 32/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31 marca 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 31/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 marca 2022 - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kaliska za 2021 rokZarządzenie nr 30/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 marca 2022 - w sprawie przyjęcia informacji o stanie mnienia gminy Kaliska na dzień 31.12.2021 rokuZarządzenie nr 29/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25 marca 2022 - w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do załatwiania spraw dotyczących świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do rozpatrywania wniosków w sprawie przyznania tego świadczenia.Zarządzenie nr 28/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 18 marca 2022 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złZarządzenie nr 27/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 18 marca 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 26/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 marca 2022 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, realizaji działań z zakresu kultury oraz profilaktykitnej i promocji zdrowego trybu życia w 2022 r. Zarządzenie nr 25/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 marca 2022 - w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złZarządzenie nr 24/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 marca 2022 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złZarządzenie nr 23/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 15 marca 2022 - w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 rokuZarządzenie nr 22/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 marca 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 21/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21 lutego 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rok. Zarządzenie nr 20/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09 lutego 2022 - w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Kaliska na 2022 rok w formie wsparca finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Kaliska. Zarządzenie nr 19/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07 lutego 2022 - w sprawie rozliczenia pracownika w związku z planowanym rozwiązaniem stosunku pracy. Zarządzenie nr 18/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07 lutego 2022 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kaliska w zakresie wystąpienia z wnioskiem o zmianę określenia rodzaju miejscowości. Zarządzenie nr 17/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07 lutego 2022 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Czarne w zakresie nadania nazwy ulicy.Zarządzenie nr 16/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 lutego 2022 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminy Kaliska. Zarządzenie nr 15/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 lutego 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rok. Zarządzenie nr 14/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2022 - w sprawie powołania komisji d oceny wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Kaliska.Zarządzenie nr 13/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27 stycznia 2022 - w sprawie ustanowienia Honorowej Nagrody Wójta Gminy Kaliska pn. ,,SŁONECZNIK 2021’’. Zarządzenie nr 12/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27 stycznia 2022 - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaliska. Zarządzenie nr 11/2022 Wojta Gminy Kaliska z dnia 25 stycznia 2022 - w sprawie ustalenia na 2022 roku planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie ora specjalności i form kształcenia nauczyciel, na które dofinansowanie jest przyznawane. Zarządzenie nr 10/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21 stycznia 2022 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kaliska. Zarządzenie nr 9/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21 stycznia 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rok.Zarządzenie nr 8/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14 stycznia 2022 - w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Kaliska. Zarządzenie nr 7/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 13 stycznia 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rok. Zarządzenie nr 6/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10 stycznia 2022 - w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku osłonowegoZarządzenie nr 5/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10 stycznia 2022 - w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku osłonowegoZarządzenie nr 4/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05 stycznia 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rok. Zarządzenie nr 3/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 stycznia 2022 - w sprawie norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, stanowiącego wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych na ternie Gminy Kaliska oraz zasad kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług. Zarządzenie nr 2/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 stycznia 2022 - w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Infrastruktury. Zarządzenie nr 1/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 stycznia 2022 - w sprawie zmian w Wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2022 - 2031.