Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 130/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30 grudnia 2022 - w sprawie przystąpienia do przerowadzenia rocnej inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania zespołu spisowego przeprowadzonego inwentaryzacjęZarządzenie nr 129/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30 grudnia 2022 - w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym zasad funkcjonowania zakładowego planu kontZarządzenie nr 128/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30 grudnia 2022 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2022-2031Zarządzenie nr 127/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) związanego z przemieszczaniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie Gminy KaliskaZarządzenie nr 126/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie zarządzenia nr 81/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23.08.2021r. w sprawie wprowadzenia regulaminu najmu obiektów stanowiących własność Gminy Kaliska, określenia wzorów druków dotyczących najmu obiektów oraz określenia wysokości opłat za najem obiektów na terenie Gminy KaliskaZarządzenie nr 125/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Urzędu Gminy Kaliska na rok 2023Zarządzenie nr 124/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie zmian budżetu gminy Kaliska na 2022 rok.Zarządzenie nr 123/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27 grudnia 2022 - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do prowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz sprzętu zarządzania kryzysowego znajdującego się w gminnym magazynie Gminy KaliskaZarządzenie nr 122/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27 grudnia 2022 - w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji i powołania zespołu spisowegoZarządzenie nr 121/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23 grudnia 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 120/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14 grudnia 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 119/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 13 grudnia 2022 - w sprawie przyjęcia ,,Taryfy dla ciepła dotyczącej działalności niekoncesyjnej wytwarzania ciepła".Zarządzenie nr 118/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 grudnia 2022 - w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) związanego z przemieszczaniem i pobytem wojsk stacjonujących na terenie Gminy KaliskaZarządzenie nr 117/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 grudnia 2022 - w sprawie ustalenia dni zamknięcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliskach w okresie od dnoa 23 do 31 grudnia 2022 roku dla przyjmowania odpadówZarządzenie nr 116/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09 grudnia 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 115/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06 grudnia 2022 - w sprawie upoważnienie pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznegoZarządzenie nr 114/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05 grudnia 2022 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego.Zarządzenie nr 113/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05 grudnia 2022 - w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 103/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07 listopada 2022 roku oraz Zarządzenia nr 107/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14 listopada 2022 rokuZarządzenie nr 112/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 grudnia 2022 - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie Urzędu Gminy w KaliskachZarządzenie nr 111/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 110/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 24 listopada 2022 - w sprawie zasad ustalenia wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kaliska na okres od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.Zarządzenie nr 109/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17 listopada 2022 - w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Młodszego referata ds. księgowości budżetowej i podatku VATZarządzenie nr 108/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 15 listopada 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 107/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14 listopada 2022 - w sprawie upoważnienie pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dka gospodarstw domowychZarządzenie nr 106/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10 listopada 2022 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy oraz materiałów towarzyszących budżetowi na rok 2023Zarządzenie nr 105/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10 listopada 2022 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognowy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2023-2033Zarządzenie nr 104/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08 listopada 2022 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy KaliskaZarządzenie nr 103/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07 listopada 2022 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowychZarządzenie nr 102/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07 listopada 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 101/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 listopada 2022 - w sprawie powołąnia zespołu realizującego Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR", V oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Polska CyfrowaZarządzenie nr 100/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27 października 2022 - w sprawie norm zużycia materiałów pędnych dla pojazdów bdących w używaniu Urzędu Gminy oraz prowadzenia ich dokumentacji eksploatacyjnejZarządzenie nr 99/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27 października 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 98/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25 października 2022 - w sprawie powołania Społecznej Komisji MieszkaniowejZarządzenie nr 97/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19 października 2022 - w sprawie powołania zespołu realizującego Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia V oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Polska CyfrowaZarządzenie nr 96/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11 października 2022 - w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Młodszego referenta ds. promocji gminy i funduszy europejskichZarządzenie nr 95/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11 października 2022 - w sprawie powołania Komisji Opiniującej ds. realizacji zadań z zakresu oceny wniosków o udzielnie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy KaliskaZarządzenie nr 94/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11 października 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 93/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 października 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 92/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29 września 2022 - w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku niektórych źródeł ciepłaZarządzenie nr 91/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26 września 2022 - w sprawie powołania Komisji PrzetargowejZarządzenie nr 90/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26 września 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 89/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22 września 2022 - w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach do prowadzenia postępowania w sprawie dotyczącej realizacji Rządowego Programu „Aktywna tablica” Zarządzenie nr 88/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21 września 2022 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowychZarządzenie nr 87/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 września 2022 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieZarządzenie nr 86/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 września 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 85/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08 września 2022 - w sprawie pobierania opłat za usługi ksero i faxZarządzenie nr 84/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06 września 2022 - w sprawie nadzoru i kontroli w Urzędzie Gminy Kaliska, jednostkach organizacyjnych gminy Kaliska w 2022 rokuZarządzenie nr 83/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05 września 2022 - w sprawie zmiany składu członków Komisji SocjalnejZarządzenie nr 82/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 81/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 80/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30 sierpnia 2022 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 73/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17 sierpnia 2022r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowegoZarządzenie nr 79/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29 sierpnia 2022 - w sprawie informacji za I półrocze 2022 roku z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaliska, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w KaliskachZarządzenie nr 78/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25 sierpnia 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 77/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22 sierpnia 2022 - w sprawie powołania zespołu realizującego Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia V oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Polska CyfrowaZarządzenie nr 76/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22 sierpnia 2022 - w sprawie powołania zespołu realizującego Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci rodzin pegerowskich w rozwoju cyfrowy - "Granty PPGR", V oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Polska CyfrowaZarządzenie nr 75/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17 sierpnia 2022 - w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępnościZarządzenie nr 74/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17 sierpnia 2022 - w sprawie powołania składu Komisji PrzetargowejZarządzenie nr 73/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17 sierpnia 2022 - w sprawie w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia ppostępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowegoZarządzenie nr 72/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17 sierpnia 2022 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia ppostępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowegoZarządzenie nr 71/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17 sierpnia 2022 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w KaliskachZarządzenie nr 70/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 sierpnia 2022 - w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie nr 69/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05 sierpnia 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rok.Zarządzenie nr 68/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 lipca 2022 - w sprawie Zarządzenia nr 81/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23.08.2021r. w sprawie wprowadzenia regulaminu najmu obiektów stanowiących własność Gminy Kaliska, określenia wzorów druków dotyczących najmu obiektów oraz określenia wysokości opłat za najem obiektów na terenie Gminy KaliskaZarządzenie nr 67/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21 lipca 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rok.Zarządzenie nr 66/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 20 lipca 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 65/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 15 lipca 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 64/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30 czerwca 2022 - w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w KaliskachZarządzenie nr 63/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30 czerwca 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 62/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22 czerwca 2022 - w sprawie zmiany opracowanego planu finansoweggo zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rokZarządzenie nr 61/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 13 czerwca 2022 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w KaliskachZarządzenie nr 60/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08 czerwca 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 59/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06 czerwca 2022 - w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowych do projektu "Utwardzenie ulicy Przemysłowej w Kaliskach” w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 – 2020.Zarządzenie nr 58/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06 czerwca 2022 - w sprawie powołania zespołu realizującego projekt „Utwardzenie ulicy Przemysłowej w Kaliskach” w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 – 2020Zarządzenie nr 57/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06 czerwca 2022 - w sprawie obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Kaliska Zarządzenie nr 56/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30 maja 2022 - w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kaliska za rok 2021Zarządzenie nr 55/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25 maja 2022 - w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości oraz powołania zespołu realizującego projekt "Budowa placu zabaw w Kaliskach" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Zarządzenie nr 54/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25 maja 2022 - w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowych do projektu "Utwardzenie ulicy Przemysłowej w Kaliskach" w formule "Zaprojektuj i wybuduj" w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020Zarządzenie nr 53/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25 maja 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rok Zarządzenie nr 52/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 24 maja 2022 - w sprawie wykonania uchwały nr XLVI/379/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 30.03.2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Zarządzenie nr 51/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 20 maja 2022 - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, Komisji Likwidacyjnej, Komisji do spraw oceny przydatności składników do dalszego użytkowania oraz Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy KaliskaZarządzenie nr 50/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 20 maja 2022 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w KaliskachZarządzenie nr 49/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19 maja 2022 - w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Młodszego referenta ds. informatyki, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowychZarządzenie nr 48/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 maja 2022 - w sprawie zasad ustalania wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kaliska na okres od 1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r.Zarządzenie nr 47/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09 maja 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 46/2022 Wójta gminy Kaliska z dnia 06 maja 2022 - w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 12/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Wójcie Gminy Kaliska oraz Zarządzenia nr 69/2020 Wójta Gminy Kaliska z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie powołania członków Rady Gospodarczej przy Wójcie Gminy Kaliska Zarządzenie nr 45/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05 maja 2022 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska Zarządzenie nr 44/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 kwietnia 2022 - w sprawie powołania Komisji do oceny prac zgłoszonych w ramach gminnego etapu wojewódzkiego konkursu plastycznego pn."Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w GdańskuZarządzenie nr 43/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 kwietnia 2022 - w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Kaliska na 2022 rok w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie: rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, działań z zakresu kultur i profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowego tryby życia w 2022 rokuZarządzenie nr 42/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25 kwietnia 2022 - w sprawie powołania Komisji PrzetargowejZarządzenie nr 41/2022 Wójt Gminy Kaliska z dnia 25 kwietnia 2022 - w sprawie ustalenia godzin otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliskach od dnia 1 maja 2022r. do 30 czerwca 2022r.Zarządzenie nr 40/2022 Wójt Gminy Kaliska z dnia 25 kwietnia 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 39/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 22 kwietnia 2022 - w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Młodszego referenta ds. ochrony środowiska i rolnictwa, działalności gospodarczejZarządzenie nr 38/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21 kwietnia 2022 - w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, działań z zakresu kultur i profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowego trybu życia w 2022 roku. Zarządzenie nr 37/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 13 kwietnia 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rok.Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 kwietnia 2022 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy KaliskaZarządzenie nr 35/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11 kwietnia 2022 - w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, realizacji działań z zakresu kultury oraz profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia w 2022r.Zarządzenie nr 34/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11 kwietnia 2022 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Gminy Kaliska.Zarządzenie nr 33/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07 kwietnia 2022 - w sprawie wykonania uchwaly nr XLV/368/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 02.03.2022r. w sprawie ustalenia wyskości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Zarządzenie nr 32/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31 marca 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 31/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 marca 2022 - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kaliska za 2021 rokZarządzenie nr 30/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28 marca 2022 - w sprawie przyjęcia informacji o stanie mnienia gminy Kaliska na dzień 31.12.2021 rokuZarządzenie nr 29/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25 marca 2022 - w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do załatwiania spraw dotyczących świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do rozpatrywania wniosków w sprawie przyznania tego świadczenia.Zarządzenie nr 28/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 18 marca 2022 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złZarządzenie nr 27/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 18 marca 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 26/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 marca 2022 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, realizaji działań z zakresu kultury oraz profilaktykitnej i promocji zdrowego trybu życia w 2022 r. Zarządzenie nr 25/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 marca 2022 - w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złZarządzenie nr 24/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 marca 2022 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złZarządzenie nr 23/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 15 marca 2022 - w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 rokuZarządzenie nr 22/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 marca 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaliska na 2022 rokZarządzenie nr 21/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21 lutego 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rok. Zarządzenie nr 20/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09 lutego 2022 - w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Kaliska na 2022 rok w formie wsparca finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Kaliska. Zarządzenie nr 19/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07 lutego 2022 - w sprawie rozliczenia pracownika w związku z planowanym rozwiązaniem stosunku pracy. Zarządzenie nr 18/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07 lutego 2022 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kaliska w zakresie wystąpienia z wnioskiem o zmianę określenia rodzaju miejscowości. Zarządzenie nr 17/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07 lutego 2022 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Czarne w zakresie nadania nazwy ulicy.Zarządzenie nr 16/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 lutego 2022 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminy Kaliska. Zarządzenie nr 15/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 lutego 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rok. Zarządzenie nr 14/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2022 - w sprawie powołania komisji d oceny wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Kaliska.Zarządzenie nr 13/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27 stycznia 2022 - w sprawie ustanowienia Honorowej Nagrody Wójta Gminy Kaliska pn. ,,SŁONECZNIK 2021’’. Zarządzenie nr 12/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27 stycznia 2022 - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaliska. Zarządzenie nr 11/2022 Wojta Gminy Kaliska z dnia 25 stycznia 2022 - w sprawie ustalenia na 2022 roku planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie ora specjalności i form kształcenia nauczyciel, na które dofinansowanie jest przyznawane. Zarządzenie nr 10/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21 stycznia 2022 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kaliska. Zarządzenie nr 9/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21 stycznia 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rok.Zarządzenie nr 8/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14 stycznia 2022 - w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Kaliska. Zarządzenie nr 7/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 13 stycznia 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rok. Zarządzenie nr 6/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10 stycznia 2022 - w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku osłonowegoZarządzenie nr 5/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10 stycznia 2022 - w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku osłonowegoZarządzenie nr 4/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05 stycznia 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2022 rok. Zarządzenie nr 3/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 stycznia 2022 - w sprawie norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, stanowiącego wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych na ternie Gminy Kaliska oraz zasad kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług. Zarządzenie nr 2/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 stycznia 2022 - w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Infrastruktury. Zarządzenie nr 1/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 stycznia 2022 - w sprawie zmian w Wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2022 - 2031.