Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 43/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09 marca 2023 - w sprawie zmian budżetu gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 42/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08 marca 2023 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, realizacji działań z zakresu kultury oraz profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia w 2023 r.Zarządzenie nr 41/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 marca 2023 - w sprawie powołania zespołu realizującego Projekt pn.: „Budowa budynku Kaliskiego Centrum Histotyczno-Edukacyjnego i oddziałów przedszkolnych wraz z budową łącznika i niezbędną infrastrukturą techiczną” w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INSWESTYCJI STRATEGICZNYCH nr 01/2021/1497/PolskiLadZarządzenie nr 40/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 marca 2023 - w sprawie powołania zespołu realizującego projekt: - „Budowa dróg wraz z rozbudową lub budową podziemnego zbiornika retencyjnego miejscowości Kaliska zagospodarowanie placów i parkingu” w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/6972/PolskiLad oraz - „Remont dróg gruntowych w technologii ułożenia nawierzchni z płyt yomb na terenie gminy Kaliska” w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/6973/PolskiLadZarządzenie nr 39/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 marca 2023 - w sprawie powołania zespołu realizującego projekt: - „Modernizacja Stacji wodociągowej w Cieciorce i Przepompowni ścieków PS-3 wraz z budową nowych sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Kaliska” w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/8564/PolskiLad oraz - „Modernizacja Stacji wodociągowej w Piecach” w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/4117/PolskiLadZarządzenie nr 38/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03 marca 2023 - w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie zasad postępowania w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż równowartość kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w Gminie KaliskaZarządzenie nr 37/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 marca 2023 - w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy KaliskaZarządzenie nr 36/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 24 lutego 2023 - w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska Zarządzenie nr 35/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 24 lutego 2023 - w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Kaliska na 2023 rok w formie wsparcia finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy KaliskaZarządzenie nr 34/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 lutego 2023 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kaliska na lata 2023-2030Zarządzenie nr 33/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 lutego 2023 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 32/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14 lutego 2023 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złZarządzenie nr 31/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14 lutego 2023 - w sprawie powołania Społecznej Komisji MieszkaniowejZarządzenie nr 30/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10 lutego 2023 - w sprawie zmian budżetu gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 29/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w KaliskachZarządzenie nr 28/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań dotyczących postępowań w sprawach dotyczących wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, w tym do wydawania w tych sprwach zaświadczeńZarządzenie nr 27/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w srpawie powołąnia komisji do oceny wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenia Gminy Kaliska w 2023 r.Zarządzenie nr 26/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowaczegoZarządzenie nr 25/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów oraz wydawania w tych sprawach decyzjiZarządzenie nr 24/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczenej w Kaliskach upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących świadczenia o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Zarządzenie nr 23/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji wynikającyhc z ustawy o świadczeniach rodzinnychZarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomoy Społecznej w Kaliskach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wydawania w tych sprawach decyzjiZarządzenie nr 21/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej RodzinyZarządzenie nr 20/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania w tych sprawach decyzji oraz prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzjiZarządzenie nr 19/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowegoZarządzenie nr 18/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznegoZarządzenie nr 17/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kaliska na lata 2023-2030Zarządzenie nr 16/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy KaliskaZarządzenie nr 15/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30 stycznia 2023 - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2023/2024 dla przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina KaliskaZarządzenie nr 14/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30 stycznia 2023 - w sprawie ustalenia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane.Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23 stycznia 2023 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 12/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17 stycznia 2023 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy KaliskaZarządzenie nr 11/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16 stycznia 2023 - w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie będącego własnością pracodawcy, którym pracownik odbywa podróż służbowąZarządzenie nr 10/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 stycznia 2023 - w sprawie ustanowienia Honorowej Nagrody Wójta Gminy Kaliska „SŁONECZNIK 2022”Zarządzenie nr 9/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11 stycznia 2023 - w sprawie zmian budżetu gminy Kaliska na 2023 rokZarządzenie nr 8/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rokZarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie przekazania Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązańZarządzenie nr 6/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązańZarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie terminów realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw wydzielonych w budżecie na 2023 rokZarządzenie nr 4/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie przekazania Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązańZarządzenie nr 3/2023 Wójta Gmiy Kaliska z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A,B i C w Kaliskach oraz przekazania Kierownikowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkachZarządzenie nr 2/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach oraz przekazania Kierownikowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkachZarządzenie nr 1/2023 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach oraz przekazania Dyrektorowi uprawnień do dokonania przeniesień w planowanych wydatkach