Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19 stycznia 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 18 stycznia 2021 - w sprawie ustalenia wzoru formularzy wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.Zarządzenie nr 17/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 18 stycznia 2021 - w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej.Zarządzenie nr 16/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 stycznia 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2021 z dnia 04.01.2021 w sprawie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach oraz przekazana Kierownikowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach.Zarządzenie nr 15/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 stycznia 2021 - w sprawie przyjęcia „ Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Kaliska na lata 2020-2021”.Zarządzenie nr 14/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12 stycznia 2021 - w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Kaliskach i wyznaczenie Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11 stycznia 2021 - w sprawie norm zużycia materiałów pędnych dla pojazdów będących w używaniu Urzędu Gminy oraz prowadzenia ich dokumentacji eksploatacyjnej.Zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07 stycznia 2021 - w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Kaliskach.Zarządzenie nr 11/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2021 rok.Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej do realizacji zamówień publicznych, w tym do zamówień, w których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie terminów realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego oraz wielkości środków funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw wydzielonych w budżecie na 2021 rok.Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok.Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie przekazania Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązań.Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązań.Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie przekazania Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach.Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie przekazania Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach uprawnień do zaciągania zobowiązań.Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B i C w Kaliskach oraz przekazania Kierownikowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach.Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach oraz przekazania Kierownikowi uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach.Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach oraz przekazania Dyrektorowi uprawnień do doknywania przeniesień w planowanych wydatkach.