logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
minus Raport o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
minus Zamówienia Publiczne, przetargi
   minus przetargi 2008
   minus przetargi 2009
   minus przetargi 2010
   minus przetargi 2011
   minus przetargi 2012
   plus przetargi 2013
   plus Przetargi 2014
   plus Przetargi 2015
   plus Przetargi 2016
   plus Przetargi 2017
   minus Przetargi 2018
      minus RR.271.1.2018.I Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2021 r.
      minus RR.271.2.2018.I Remont dróg w Gminie Kaliska
      minus RR.271.3.2018.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON
      plus zamówienia udzielane zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy pzp
      minus RR.271.4.2018.I Utwardzenie ul. Wschodniej w Kaliskach
      minus RR.271.5.2018.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON
      minus RR.271.6.2018.I Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r.
      minus RR.271.7.2018.I Rozbiórka budynku gospodarczego oraz budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Kaliska na terenie działki nr 266/21 oraz 266/18
      minus RR.271.8.2018.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON
      minus RR.271.9.2018.I Rozbiórka budynku gospodarczego oraz budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Kaliska na terenie działki nr 266/21 oraz 266/18
      minus RR.271.10.2018.I Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9.505.051,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu
      minus RR.271.11.2018.I Rozbiórka budynku gospodarczego oraz budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Kaliska na terenie działki nr 266/21 oraz 266/18
      minus RR.271.12.2018.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON
      minus RR.271.13.2018.I Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach
      minus RR.271.14.2018.I Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach
      minus RR.271.15.2018.I Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2021 r.
      minus RR.271.16.2018.I Wykonanie i modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w ramach programu LED dla pomorskich szkół – etap I
      minus RR.271.17.2018.I Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r.
      minus RR.271.18.2018.I Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach
      minus RR.271.19.2018.I Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kaja
      minus RR.271.20.2018.I Wykonanie i modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach - etap I
      minus RR.271.21.2018.I Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach
      minus RR.271.22.2018.I Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajak
      minus RR.271.23.2018.I Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności na terenie działki nr 323/18 w miejscowości Cieciorka oraz 338 w miejscowości Piece, gmina Kaliska
      minus PRZETARG DLA STRAŻY - Zakup i dostawa nowego ciężkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4
      minus RR.271.24.2018.I opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kaja
      minus RR.271.25.2018.I Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności na terenie działki nr 323/18 w miejscowości Cieciorka oraz 338 w miejscowości Piece, gmina Kaliska
      minus RR.271.26.2018.I Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 845.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu
      minus Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w Piecach - etap III
      minus RR. 271.27.2018.I Odwodnienie ul. Krótkiej w Kaliskach
      minus RR.271.29.2018.I opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. : "Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kaja
      minus RR.271.30.2018.I opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kaja
   minus Plany Zamówień Publicznych
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
minus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. RR.271.1.2018.I Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2021 r.
2. RR.271.2.2018.I Remont dróg w Gminie Kaliska
3. RR.271.3.2018.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON
4. zamówienia udzielane zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy pzp
5. RR.271.4.2018.I Utwardzenie ul. Wschodniej w Kaliskach
6. RR.271.5.2018.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON
7. RR.271.6.2018.I Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r.
8. RR.271.7.2018.I Rozbiórka budynku gospodarczego oraz budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Kaliska na terenie działki nr 266/21 oraz 266/18
9. RR.271.8.2018.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON
10. RR.271.9.2018.I Rozbiórka budynku gospodarczego oraz budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Kaliska na terenie działki nr 266/21 oraz 266/18
11. RR.271.10.2018.I Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9.505.051,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu
12. RR.271.11.2018.I Rozbiórka budynku gospodarczego oraz budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Kaliska na terenie działki nr 266/21 oraz 266/18
13. RR.271.12.2018.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON
14. RR.271.13.2018.I Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach
„Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach” dofinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoś
15. RR.271.14.2018.I Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach
„Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach” dofinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoś
16. RR.271.15.2018.I Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2021 r.
17. RR.271.16.2018.I Wykonanie i modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w ramach programu LED dla pomorskich szkół – etap I
18. RR.271.17.2018.I Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r.
19. RR.271.18.2018.I Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach
20. RR.271.19.2018.I Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kaja
w ramach projektu partnerskiego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś priorytetowa 8 Konwersja, działanie 8.4 Wsparcie at
21. RR.271.20.2018.I Wykonanie i modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach - etap I
22. RR.271.21.2018.I Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach
23. RR.271.22.2018.I Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajak
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie
24. RR.271.23.2018.I Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności na terenie działki nr 323/18 w miejscowości Cieciorka oraz 338 w miejscowości Piece, gmina Kaliska
25. PRZETARG DLA STRAŻY - Zakup i dostawa nowego ciężkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4
26. RR.271.24.2018.I opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kaja
opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na tereni
27. RR.271.25.2018.I Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności na terenie działki nr 323/18 w miejscowości Cieciorka oraz 338 w miejscowości Piece, gmina Kaliska
28. RR.271.26.2018.I Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 845.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu
29. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w Piecach - etap III
30. RR. 271.27.2018.I Odwodnienie ul. Krótkiej w Kaliskach
31. RR.271.29.2018.I opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. : "Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kaja
32. RR.271.30.2018.I opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kaja

Ilość odwiedzin: 10331
Nazwa dokumentu: Przetargi 2018
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Kaliska
Osoba, która wytworzyła informację: Patryk Wajer
Osoba, która odpowiada za treść: Patryk Wajer
Osoba, która wprowadzała dane: Patryk Wajer
Data wytworzenia informacji: 2018-01-23 12:29:28
Data udostępnienia informacji: 2018-01-23 12:29:28
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-14 16:49:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner