logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
minus Raport o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
plus Zamówienia Publiczne, przetargi
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
minus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Dokumenty dla komitetu wyborców
2. Dokumenty dla komitetu wyborczego- stowarzyszenia
3. Dokumenty dla komitetu koalicyjnego
4. Dokumenty dla komitetu wyborczego- partia polityczna

Załączniki do pobrania: 2014-12-08 13:11:09 - Zarządzenie Wojewody Pomorskiego (1.51 MB)
2014-12-08 16:07:55 - KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Kaliskach powoływanej dla przeprowadzenia wybor (32.00 kB)
2014-12-08 16:08:11 - Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie trybu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dla zgłaszania kandydatów na radnego w wyborach uzupe (31.00 kB)
2014-12-12 15:39:04 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska z d. 11.12.2014r. w sprawie okręgu wyborczego dla wyboru radnego Rady Gminy Kaliska w wyborach uzupełniających (211.18 kB)
2014-12-12 15:40:41 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska z dn. 11.12.2014r w spr. wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów uczestniczących w wyborach uzupełn (211.18 kB)
2015-01-02 15:40:46 - Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Kaliskach (201.18 kB)
2015-01-02 15:42:12 - Postanowienie nr 73/2014 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dn. 29.12.2014 r. w spr. powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kaliskach dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających (241.18 kB)
2015-01-06 19:20:39 - Komunikat GKW z dn. 05.01.2015 w spr. przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego Rady Gminy Kaliska w okręgu wyborczym nr. 1 (221.03 kB)
2015-01-06 19:22:09 - Komunikat- Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dn. 29.12.2014 w spr. powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kaliskach (251.03 kB)
2015-01-06 19:23:09 - Uchwała GKW nr 1/2014 z dn. 05.01.2015r. w spr. wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kaliskach (191.03 kB)
2015-01-06 19:24:40 - Uchwała GKW nr 2/2015 z dn. 05.01.2015r. w spr. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kaliskach (191.03 kB)
2015-01-06 19:26:01 - Uchwała GKW nr. 3/2015 z dn. 05.01.2015r. w spr. planu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Kaliskach (1.72 MB)
2015-01-21 10:51:27 - Uchwała nr 4/2015 z dn. 16.01.2015r. w spr. zmiany protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających zadządzonych na dzień 22.02.2015 (211.18 kB)
2015-01-21 10:52:48 - Uchwała nr 5/2015 z dn. 16.01.2015 w spr. nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego do Rady Gminy Kaliska w okręgu wyborczym nr. 1 (221.18 kB)
2015-01-21 10:53:57 - Komunikat GKW z dn. 16.01.2015 w spr. nadania numerów listom kandydatów komitetów wyborczych (201.18 kB)
2015-01-21 10:54:59 - Obwieszczenie GKW z dn. 16.01.2015 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego do Rady Gminy Kaliska w okręgu wyborczym nr. 1 (231.18 kB)
2015-01-22 16:09:09 - Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 22.01.2015r. w spr. obwodu do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kaliska w okręgu wyborczym nr. 1 (261.18 kB)
2015-02-03 08:14:32 - Uchwała GKW nr 6/2015 z dn. 30.01.2015r. w spr. powołania OKW Nr 1 w Kaliskach dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających na radnego do Rady Gminy Kaliska w okręgu wyborczym Nr 1 (421.84 kB)
2015-02-10 07:40:33 - Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kaliska w okręgu wyborczym nr 1 (181.18 kB)
2015-02-16 14:28:52 - Uchwała OKW nr 1/2015 z dn. 06.02.2015 w spr. wyboru przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania nr 1 w Kaliskach (221.18 kB)
2015-02-16 14:29:52 - Uchwała OKW nr 2/2015 z dn. 06.02.2015 w spr. wyboru zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania nr 1 w Kaliskach (221.18 kB)
2015-02-19 15:00:07 - Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej (161.18 kB)
2015-02-19 15:00:19 - Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej (181.18 kB)
2015-02-27 07:43:41 - Obwieszczenie KW w Gdańsku z dnia 23.02.2015 o wynikach wyborów uzupełniających do RG Kaliska przeprowadzonych w dn. 22.02.2015 (271.18 kB)

Ilość odwiedzin: 1423
Nazwa dokumentu: Wybory uzupełniające 2015
Osoba, która wytworzyła informację: Łukasz Kruszyński
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Kruszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Sergiusz Kuchta
Data wytworzenia informacji: 2014-12-07 19:38:32
Data udostępnienia informacji: 2014-12-07 19:38:32
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-27 07:43:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner