logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
minus Zamówienia Publiczne, przetargi
   minus przetargi 2008
   minus przetargi 2009
   minus przetargi 2010
   minus przetargi 2011
   minus przetargi 2012
   plus przetargi 2013
   minus Przetargi 2014
      plus zamówienia udzielane zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy pzp
      minus DR.271.1.2014.I Dostawaautobusu 24 osobowego, w tym miejsca przystosowane dla dwóch wózków inwalidzkich
      minus Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Cieciorka, Dąbrowa i Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach.
      minus DR.271.3.2014.I - Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce- etap I
      minus DR.271.4.2014.I - Zagospodarowanie centrum wsi Piece
      minus RK.271.1.2014.II Remont drogi gminnej ul. Działkowa w Piecach oraz remont drogi gminnej ul. Poprzeczna w Piecach.
      minus RK.271.2.2014.II - Zagospodarowanie centrum wsi Piece.
      minus GOK Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach- etap III
      minus ZSP Kaliska na dostawę opału w postaci biomasy drzewnej do kotłowni Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach na okres zimowy 2014/2015
      minus RK.271.3.2014.II Utwardzenie istniejącego ciągu pieszo - jezdnego gruntowego polegającego na budowie nawierzchni utwardzonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa linii kablowe
      minus RK.271.4.2014.II Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
      minus RK.271.5.2014.II Zagospodarowanie terenu ogólnodostępnego przy ulicy Nowowiejskiej w Kaliskach
      minus RK.271.6.2014.II Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oś
      minus RK.271.7.2014.II Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce- etap II
      minus RK.271.8.2014.II Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy wraz z utwardzeniem terenu wokół świetlicy
      minus RK.271.11.2014.II Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce- etap II
      minus RK.271.12.2014.II Budowa siłowni zewnętrznej w Kaliskach
      minus RK.271.14.2014.II Zagospodarowanie centrum wsi Kaliska
      minus RK.271.15.2014.II dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Urzędu Gminy Kaliska
      minus RK.271.18.2014.II Zimowego utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie Gminy Kaliska
      minus RK.271.21.2014.II Udzielenie kredytu w kwocie 200.00,00 zł na realizację zadania p.n. "Zagospodarowanie centrum wsi Kaliska"
      minus RK.271.22.2014.II Remont drogi gminnej ul. Łąkowa w Kaliskach oraz remont drogi gminnej ul. Słoneczna w Iwicznie
      minus RK.271.23.2014.II Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Kaliska
      minus RK.271.24.2014.II Budowa lamp solarnych na terenie gminy Kaliska
      minus RK.271.26.2014.II Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i serwisem terenie Gminy Kaliska
      minus RK.271.27.2014.II Ubezpieczenie mienia
      minus RK.271.28.2014.II Ubezpieczenie mienia
   plus Przetargi 2015
   plus Przetargi 2016
   plus Przetargi 2017
   plus Przetargi 2018
   minus Plany Zamówień Publicznych
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
minus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. zamówienia udzielane zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy pzp
2. DR.271.1.2014.I Dostawaautobusu 24 osobowego, w tym miejsca przystosowane dla dwóch wózków inwalidzkich
3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Cieciorka, Dąbrowa i Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach.
4. DR.271.3.2014.I - Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce- etap I
5. DR.271.4.2014.I - Zagospodarowanie centrum wsi Piece
6. RK.271.1.2014.II Remont drogi gminnej ul. Działkowa w Piecach oraz remont drogi gminnej ul. Poprzeczna w Piecach.
7. RK.271.2.2014.II - Zagospodarowanie centrum wsi Piece.
8. GOK Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach- etap III
9. ZSP Kaliska na dostawę opału w postaci biomasy drzewnej do kotłowni Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach na okres zimowy 2014/2015
10. RK.271.3.2014.II Utwardzenie istniejącego ciągu pieszo - jezdnego gruntowego polegającego na budowie nawierzchni utwardzonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa linii kablowe
11. RK.271.4.2014.II Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
12. RK.271.5.2014.II Zagospodarowanie terenu ogólnodostępnego przy ulicy Nowowiejskiej w Kaliskach
13. RK.271.6.2014.II Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oś
14. RK.271.7.2014.II Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce- etap II
15. RK.271.8.2014.II Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy wraz z utwardzeniem terenu wokół świetlicy
16. RK.271.11.2014.II Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce- etap II
17. RK.271.12.2014.II Budowa siłowni zewnętrznej w Kaliskach
18. RK.271.14.2014.II Zagospodarowanie centrum wsi Kaliska
19. RK.271.15.2014.II dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Urzędu Gminy Kaliska
20. RK.271.18.2014.II Zimowego utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie Gminy Kaliska
21. RK.271.21.2014.II Udzielenie kredytu w kwocie 200.00,00 zł na realizację zadania p.n. "Zagospodarowanie centrum wsi Kaliska"
22. RK.271.22.2014.II Remont drogi gminnej ul. Łąkowa w Kaliskach oraz remont drogi gminnej ul. Słoneczna w Iwicznie
23. RK.271.23.2014.II Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Kaliska
24. RK.271.24.2014.II Budowa lamp solarnych na terenie gminy Kaliska
25. RK.271.26.2014.II Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i serwisem terenie Gminy Kaliska
26. RK.271.27.2014.II Ubezpieczenie mienia
27. RK.271.28.2014.II Ubezpieczenie mienia

Ilość odwiedzin: 29338
Nazwa dokumentu: Przetargi 2014
Osoba, która wytworzyła informację: Łukasz Kruszyński
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Kruszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Kruszyński
Data wytworzenia informacji: 2014-01-21 12:00:56
Data udostępnienia informacji: 2014-01-21 12:00:56
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-21 12:03:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner