logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
minus Raport o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
minus Zamówienia Publiczne, przetargi
   minus przetargi 2008
   minus przetargi 2009
   minus przetargi 2010
   minus przetargi 2011
   minus przetargi 2012
   plus przetargi 2013
   plus Przetargi 2014
   plus Przetargi 2015
   plus Przetargi 2016
   plus Przetargi 2017
   plus Przetargi 2018
   minus Plany Zamówień Publicznych
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
minus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2012-08-23 11:43:59 - Przetargi za okres od stycznia do sierpnia 2012r. (84.29 MB)
2012-09-17 11:47:27 - wynik postępowania ZP_08_12 (75.74 kB)
2012-08-21 14:04:13 - ogłoszenie ZP_09_12 przebudowa skrzyżowania i utwardzenie ul. Cichej (993.95 kB)
2012-08-21 13:56:34 - formularz oferty ZP_09_12 (37.15 kB)
2012-08-21 13:57:29 - przedmiar ZP_09_12 (61.26 kB)
2012-08-21 14:01:55 - SIWZ ZP_09_12 (126.88 kB)
2012-08-21 14:02:39 - załącznik A do SIWZ ZP_09_12 (129.55 kB)
2012-08-21 14:03:21 - STWIORB ZP_09_12 (160.04 kB)
2012-08-21 14:05:33 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_09_12 (165.67 kB)
2012-08-21 15:08:15 - opis utwardzenie ZP_09_12 (1.54 MB)
2012-08-21 15:11:57 - projekt zagospodarowania ZP_09_12 (5.34 MB)
2012-08-21 15:16:14 - przekrój A-A ZP_09_12 (202.06 kB)
2012-08-21 15:16:44 - przekrój B-B ZP_09_12 (228.86 kB)
2012-08-21 15:17:39 - szczegół połaczenia utwardzenia ze zjazdem (134.73 kB)
2012-08-21 15:25:28 - plan zagospodarowania ZP_09_12 (1.45 MB)
2012-08-21 15:24:28 - opis techniczny ZP_09_12 (117.66 kB)
2012-08-21 15:28:31 - profil 1 ZP_09_12 (482.80 kB)
2012-08-21 15:29:54 - profil 2 ZP_09_12 (262.20 kB)
2012-08-21 15:30:19 - profil 3 ZP_09_12 (443.46 kB)
2012-08-21 15:30:45 - profil 4 ZP_09_12 (355.33 kB)
2012-08-21 15:31:22 - profil 5 ZP_09_12 (278.01 kB)
2012-08-21 15:31:49 - profil 6 ZP_09_12 (221.18 kB)
2012-08-21 15:32:13 - profil 7 ZP_09_12 (232.18 kB)
2012-08-21 15:32:38 - profil 8 ZP_09_12 (131.12 kB)
2012-08-21 15:33:20 - schemat studni chłonnej ZP_09_12 (168.90 kB)
2012-08-21 15:33:58 - schemat wpustu ZP_09_12 (253.33 kB)
2012-08-21 15:38:27 - opis droga Kaliska ZP_09_12 (1.54 MB)
2012-08-21 15:39:31 - projekt zagospodarowania ZP_09_12 (5.34 MB)
2012-08-21 15:40:31 - projekt zagospodarowania ZP_09_12 (4.49 MB)
2012-08-21 15:41:16 - przekrój A-A ZP_09_12 (237.81 kB)
2012-09-04 14:41:19 - wyjasnienia do SIWZ ZP_09_12 (31.23 kB)
2012-09-04 14:13:08 - ZP_09_12 brakujące opisy techniczne Telekomunikacja i elektryka (964.98 kB)
2012-09-07 15:23:32 - unieważnienie postępowania ZP_09_12 (21.23 kB)
2012-08-21 14:17:19 - ogłoszenie ZP_10_12 budowa placu zabaw Radosna szkoła (1.05 MB)
2012-08-21 14:13:35 - formularz oferty ZP_10_12 (36.35 kB)
2012-08-21 14:18:13 - opis techniczny placu zabaw (1.04 MB)
2012-08-21 14:20:55 - przedmiar ZP_10_12 (43.63 kB)
2012-08-21 14:21:44 - SIWZ ZP_10_12 (125.20 kB)
2012-08-21 14:23:54 - załącznik A do SIWZ ZP_10_12 (135.67 kB)
2012-08-21 14:23:22 - STWIORB ZP_10_12 (352.87 kB)
2012-08-21 14:44:44 - rysunki i opis (844.78 kB)
2012-08-21 14:46:23 - rysunki i opis (122.01 kB)
2012-08-21 14:46:54 - rysunki i opis (219.80 kB)
2012-08-21 14:47:48 - rysunki i opis (443.59 kB)
2012-08-21 14:50:21 - mapa (1.28 MB)
2012-09-04 12:20:10 - odpowiedz na zapytania do SIWZ ZP_10_12 (152.63 kB)
2012-09-04 12:21:07 - ZP_10_12 zaktualizowany plan zagospodarowania (191.23 kB)
2012-09-12 10:21:56 - wynik postępowania ZP_10_12 (71.93 kB)
2012-09-05 15:37:39 - ogłoszenie ZP_11_12 dostawa opału pellet drzewny (755.49 kB)
2012-09-05 15:37:59 - SIWZ ZP_11_12 (109.11 kB)
2012-09-05 15:38:24 - projekt umowy SIWZ ZP_11_12 (44.49 kB)
2012-09-05 15:38:43 - formularz ofertowy ZP_11_12 (84.00 kB)
2012-09-18 09:22:35 - wynik postępowania ZP_11_12 (81.93 kB)
2012-09-12 15:17:48 - ogłoszenie ZP_12_12 modernizacja drogi gminnej ul. łakowa w Kaliskach (114.15 kB)
2012-09-12 15:18:59 - ZP_12_12 SIWZ (131.34 kB)
2012-09-12 15:19:18 - załącznik A do SIWZ ZP_12_12 (46.55 kB)
2012-09-12 15:19:37 - zalacznik B do ZP_12_12 (120.82 kB)
2012-09-12 15:20:03 - przedmiar ZP_12_12 (21.23 kB)
2012-09-12 15:20:34 - opis techniczny ZP_12_12 (25.34 kB)
2012-09-17 11:46:57 - formularz ofertowy ZP_12_12 (36.57 kB)
2012-09-26 10:38:07 - wynik postępowania ZP_12_12 (71.93 kB)
2012-09-20 08:01:02 - ogłoszenie ZP_13_12Przebudowa skrzyżowania ul. Długa Nowowiejska wraz z budową chodnika przy ul. Nowowiejskiej oraz budowa ul. Cichej w Kaliskach w dwóch częściach (119.20 kB)
2012-09-20 08:02:45 - SIWZ ZP_13_12 (127.77 kB)
2012-09-20 08:03:27 - załącznik A do SIWZ ZP_13_12 (131.97 kB)
2012-09-20 08:03:52 - załącznik B do ZP_13_12 (160.04 kB)
2012-09-20 08:04:13 - formularz ofertowy ZP_13_12 (37.23 kB)
2012-09-20 08:04:41 - przedmiar robót ZP_13_12 (59.16 kB)
2012-09-20 08:16:10 - informacja o dokumentacji technicznej ZP_13_12 (24.55 kB)
2012-10-24 14:19:47 - wynik postępowania ZP_13_12 (61.93 kB)
2012-09-26 10:36:53 - ogłoszenie GOPS przetarg na swiadczenie uslug opiekunczych i SUO (1.03 MB)
2012-09-25 10:59:01 - SIWZ z załącznikami GOPS _12 (162.56 kB)
2012-10-02 10:57:52 - formularz ofertowy GOPS_UO i SUO (26.50 kB)
2012-10-16 08:37:22 - wynik postępowania GOPS świadczenie usłgu opiekuńczych i SUO (41.23 kB)
2012-10-02 07:44:19 - ogłoszenie - III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gosp. stanowiącej własność gminy Kaliska (151.93 kB)

Ilość odwiedzin: 31924
Nazwa dokumentu: przetargi 2012
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Czeplina-Kozicka
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Czeplina-Kozicka
Osoba, która wprowadzała dane: Danuta Skórczewska
Data wytworzenia informacji: 2012-01-05 10:33:58
Data udostępnienia informacji: 2012-01-05 10:33:58
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-24 14:21:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner