logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
plus Zamówienia Publiczne, przetargi
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2011-04-05 12:41:58 - Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kw 2001 r. (21.23 kB)
2011-05-30 12:28:26 - Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej (61.93 kB)
2011-05-30 12:29:28 - Wykaz osób prawnych którym udzielono pomocy publicznej (11.23 kB)
2011-05-30 12:31:16 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednost.nie posiadających osob.prawnej którym udzielono ulg, odroczeń lub umorzeń (41.23 kB)
2011-07-11 15:17:57 - Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w II kw 2011 r. (21.23 kB)
2011-10-04 08:52:49 - Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w III kw 2011 r. (21.23 kB)
2012-01-26 10:31:27 - Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kw 2011r. (21.23 kB)
2012-05-21 10:20:10 - wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym, w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spł (31.23 kB)
2012-05-21 10:21:21 - wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2011 (11.23 kB)
2012-05-21 10:22:52 - wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie zwortu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w roku 2011 (72.63 kB)
2012-05-28 13:29:20 - Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kw 2012r. (21.23 kB)
2012-07-24 09:07:02 - Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w II kw 2012r. (21.23 kB)
2012-11-07 08:13:51 - Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w III kw 2012r. (21.23 kB)
2013-01-08 13:25:09 - Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kw 2012r. (21.23 kB)
2013-05-24 07:58:01 - Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku (61.23 kB)
2013-05-24 08:00:44 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org.nieposiadających osobowości prawnej którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń...w 2012 roku (41.23 kB)
2013-05-24 08:14:23 - Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opalowego (82.63 kB)
2014-05-29 12:17:17 - Wykaz osób którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń w podatku w 2013 roku (171.18 kB)
2014-05-29 12:18:09 - Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku (191.18 kB)
2014-05-29 12:19:00 - Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej w zakresie podatku akcyzowego w 2013 roku (492.50 kB)
2015-05-22 11:39:30 - Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2014 (409.07 kB)
2015-05-22 11:41:20 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spł (277.69 kB)
2015-05-22 12:01:25 - Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w roku 2014 (981.63 kB)
2015-10-13 10:00:49 - Informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2015r (236.64 kB)
2016-01-27 10:10:43 - Informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2015r (233.36 kB)
2016-04-22 12:40:02 - Informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2016r (227.75 kB)
2016-05-30 10:33:10 - Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w roku 2015 (969.92 kB)
2016-05-30 10:34:31 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spła (287.40 kB)
2016-05-30 10:36:44 - Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015 (396.88 kB)
2016-07-15 09:35:53 - Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2016 roku (226.06 kB)
2016-10-31 14:40:13 - Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2016 roku (223.92 kB)
2017-01-24 13:04:36 - Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2016 roku (220.96 kB)
2017-04-28 08:16:51 - Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2017 roku (229.99 kB)
2017-05-30 09:36:14 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spła (281.85 kB)
2017-05-30 09:39:16 - Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016 (276.61 kB)
2017-05-30 09:40:01 - Wykaz osób fizycznych. któym udzielono pomocy w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w roku 2016 (1.02 MB)
2017-07-26 12:41:26 - Informacja o udzielonych umorzeniach, odroczeniach terminu płatności, oraz rozłożeniu na raty niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2017 roku (311.41 kB)
2017-10-25 14:42:37 - Informacja o udzielonych umorzeniach, odroczeniach terminu płatności, oraz rozłożeniu na raty niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2017 roku (293.80 kB)
2018-01-24 09:44:42 - Informacja o udzielonych umorzeniach, odroczeniach terminu płatności, oraz rozłożeniu na raty niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2017 roku (306.70 kB)

Ilość odwiedzin: 9352
Nazwa dokumentu: Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
Podmiot udostępniający: Referat Obsługi Mieszkańców
Osoba, która wytworzyła informację: Bożena Jeleniewska
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Janicki
Osoba, która wprowadzała dane: Sergiusz Kuchta
Data wytworzenia informacji: 2010-10-22 10:19:31
Data udostępnienia informacji: 2010-10-22 10:19:31
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-24 09:44:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner