logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
minus Raport o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
plus Zamówienia Publiczne, przetargi
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
minus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2007-12-04 13:02:43 - Ogłoszenie - nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliskach (0.00 B)
2007-12-07 14:44:45 - Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko pracy - mł. referent ds. zarządzania projektami i komunikacji społecznej (79.41 kB)
2008-01-10 08:43:22 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - Młodszy referent ds. zarządzania projektami i komunikacji społecznej (39.20 kB)
2008-01-10 08:44:50 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (43.17 kB)
2008-01-23 12:02:45 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (43.83 kB)
2008-01-23 12:03:50 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego referenta ds. zarządzania projektami i komunikacji społecznej (39.55 kB)
2008-01-23 12:05:12 - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola Publicznego w Kaliskach (113.06 kB)
2008-02-22 10:40:46 - Wójt Gminy Kaliska ogłasza nabór na stanowisko ds.obsługi kancelaryjnej i sekretariatu (156.60 kB)
2008-03-25 12:06:20 - Informacja o wynikach naboru pracownika ds.obsługi kancelaryjnej i sekretariatu (115.39 kB)
2008-03-31 13:27:03 - Wójt Gminy Kaliska ogłasza nabór na stanowisko:pracownik obsługi obiektów komunalnych (144.14 kB)
2008-04-09 08:33:28 - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespolu Szkół Publicznych w Kaliskach (54.24 kB)
2008-05-05 10:25:50 - ogłoszenie-nabór na stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. obsługi organów samorządu gminy i ochrony środowiska (156.28 kB)
2008-05-15 07:36:10 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko kadrowej oświatowej w Kaliskach (50.00 kB)
2008-05-21 14:20:30 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko mł.ref.ds.obsługi organów samorządu gminy i ochrony środowiska (90.33 kB)
2008-05-26 15:33:01 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Specjalista ds.kadr (91.91 kB)
2008-05-30 07:28:16 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds.Kadr (79.41 kB)
2008-06-06 12:05:54 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko mł.referenta ds.obsługi organów samorządu gminy i ochrony środowiska (87.05 kB)
2008-09-16 12:08:19 - Ogłoszenie - nabór na stanowisko mł. ref. ds. zarządzania projektami i ochrony srodowiska (33.35 kB)
2008-10-13 11:05:39 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko mł.ref.ds.zarządzania projektami i ochrony środowiska (73.83 kB)
2008-10-28 09:09:27 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta ds.zarządzania projektami i ochrony środowiska (104.91 kB)
2009-05-13 08:50:15 - Ogłoszenie-nabór na stanowisko mł.referenta ds. realizacji projektów i zamówień publicznych (174.83 kB)
2009-06-19 14:40:39 - Informacja o wynikach naboru i lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds.realizacji projektów i zmówien publicznych (180.22 kB)
2011-04-07 12:01:32 - Ogłoszenie o nabór na kierownika GOK Kaliska (144.03 kB)
2011-04-11 15:06:24 - Ogłoszenie Komisji Konkursowej w sprawie konkursu na stanowisko Kierownika GOK w Kaliskach (21.23 kB)
2011-06-02 09:39:54 - ogłoszenie-nabór na stanowisko młodszy referenr ds.kadr, płac i spraw organizacyjnych (51.23 kB)
2011-06-16 13:24:22 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika GOK w Kaliskach (21.23 kB)
2011-06-20 08:22:51 - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Piecach (101.93 kB)
2011-06-22 14:09:08 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko mł.ref.ds.kadr,płac i spraw organizacyjnych (21.23 kB)
2011-06-22 14:10:57 - Protokół z przeprowadzonego naboru na stanowisko mł.ref.ds.kadr,płac i spraw organizacyjnych (41.93 kB)
2011-09-02 13:49:49 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko Mł.ref.ds.utrzymania dróg,ochrony p.poż. i informatyki (61.23 kB)
2011-09-21 11:53:33 - Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko mł.ref.ds.dróg (31.23 kB)
2011-09-23 09:38:08 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko mł.ref.ds.utrzymania dród, ochrony p.poż i informatyki (31.23 kB)
2011-09-28 14:28:19 - Konkurs na stanowisko palacza CO,operatora obsługi i naprawy urządzeń technicznych w GOK-u w Kaliskach (76.07 kB)
2011-10-28 08:18:51 - Wynik naboru na stanowisko palacz CO w GOK Kaliska (422.47 kB)
2012-05-07 14:01:39 - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach (81.93 kB)
2012-06-25 11:16:12 - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora ZS-W w Piecach (101.93 kB)
2012-06-25 12:28:55 - Informacja o wyniku naboru na dyrektora ZSP w Kaliskach (21.23 kB)
2012-06-28 14:40:20 - Ogłoszenie - nabór na stanowisko Młodszego referenta ds.utrzymania dróg, gospodarki odpadami, ochrony p.poż. i informatyki (61.23 kB)
2012-07-12 12:56:09 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko mł.ref.ds.utrzymania dróg... (31.23 kB)
2012-07-19 14:33:38 - Informacja o wyniku naboru na dyrektora ZOW w Piecach (21.23 kB)
2012-07-20 15:09:03 - Informacja o wyniku naboru na stanowiski mł.ref.ds.utrzymania dróg, gposp.odpadami, ochr.p.poż i informatyki (31.23 kB)
2012-07-30 13:08:17 - Ogłoszenie - nabór na stanowisko mł. referenta ds.zagosp.przestrzennego, polityki gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości (51.23 kB)
2012-08-20 13:46:22 - lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko mł. ref. ds zagospodarowania przestrzennego, polityki gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości (31.23 kB)
2012-08-24 09:51:48 - Informacja o wyniku naboru na stanowiski mł.ref.ds.zagosp.przestrzennego, polityki gospodarczej i rozwoju przedsiebiorczości (21.23 kB)
2012-08-24 09:52:57 - Ogłoszenie - nabór na stanowisko mł. referenta ds.zagosp.przestrzennego, polityki gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości (61.23 kB)
2012-09-11 08:39:35 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko mł. referenta ds.zagosp.przestrzennego, polityki gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości (31.23 kB)
2012-09-19 08:52:02 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko mł. referenta ds. zagosp.przestrzennego, polityki gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości (0.00 B)
2013-06-14 09:33:55 - Ogłoszenie - konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach (101.93 kB)
2013-07-10 14:43:05 - Informacja o wyborze dyrektora ZSP Kaliska (21.23 kB)
2013-08-02 09:08:11 - Ogłoszenie-nabór na wolne stanowisko urzędnicze (101.93 kB)
2013-08-23 13:02:02 - lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko mł ref. ds. utrzymania dróg, gospodarki odpadami, ochrony p.poz i informatyki (21.23 kB)
2013-08-28 14:52:32 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko mł.ref. (21.23 kB)
2013-09-13 14:50:32 - ogłoszenie - nabór na kierownika środowiskowego domu samopomocy (152.63 kB)
2013-10-08 14:37:52 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stan.Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy (21.23 kB)
2013-10-18 09:43:19 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach (21.23 kB)
2013-11-08 15:11:14 - Nabór na stanowiska do Środowiskowego Domu Samopomocy (41.23 kB)
2013-11-14 15:00:17 - Ogłoszenie-nabór na stanowisko ds.zarządzania projektami i zamówień publicznych (51.23 kB)
2014-01-09 13:38:03 - Ogłoszenie-nabór na stanowisko ds.porządku i utrzymania czystości, ochrony gospodarki leśnej i zadrzewieniowej (81.93 kB)
2014-01-27 07:31:51 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stan.mł.ref.ds.porządku i utrzymania czystości, ochrony gosp.leśnej i zadrzewieniowej (31.23 kB)
2014-02-05 15:01:27 - Informacja o wynikach naboru na st.mł.ref.ds.porządku i utrzymania czystości,... (31.23 kB)
2014-09-03 14:39:37 - Ogłoszenie-nabór na stanowisko młodszy referent ds. administracyjnych działu rozwoju i zagospodarowania przestrzennego (621.84 kB)
2014-09-18 15:23:22 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stan.stanowisko młodszy referent ds. administracyjnych działu rozwoju i zagospodarowania przestrzennego (181.18 kB)
2014-09-30 07:22:22 - infromacja o wynikach naboru na stanowisko mł. ref. ds. administracyjnych działu rozwoju i zagospodarowania przestrzennego (201.18 kB)
2014-12-15 15:23:36 - Ogłoszenie- nabór na stanowisko Kierownik Referatu- stanowisko ds. kultury i świetlic oraz ewidencji ludności (591.84 kB)
2014-12-15 15:24:55 - Ogłoszenie- nabór na stanowisko Młodszy referent ds. wymiaru podatków i opłat, działalności gospodarczej (591.84 kB)
2014-12-31 13:55:46 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stan.stanowisko Kierownik Referatu- stanowisko ds. kultury i świetlic oraz ewidencji ludności (181.18 kB)
2015-01-02 11:47:34 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Młodszy referent ds. wymiaru podatków i opłat, działalności gospodarczej (181.18 kB)
2015-01-14 20:38:58 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Referatu- stanowisko ds. kultury i świetlic oraz ewidencji ludności (204.94 kB)
2015-01-14 20:39:43 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszy referent ds. wymiaru podatków i opłat, działalności gospodarczej (204.94 kB)
2015-02-13 10:40:46 - Ogłoszenie o naborze - Młodszy referent ds. zarządzania projektami i zamówień publicznych (846.14 kB)
2015-03-05 20:17:12 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Młodszy referent ds. zarządzania projektami i zamówień publicznych (181.18 kB)
2015-03-16 14:09:09 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszy referent ds. zarządzania projektami i zamówień publicznych (191.18 kB)
2015-04-29 10:41:07 - Ogłoszenie o naborze - Kierownik Referatu Komunalnego (1.29 MB)
2015-05-15 13:24:46 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownik Referatu Komunalnego (233.97 kB)
2015-05-28 12:37:29 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Referatu Komunalnego (265.06 kB)
2015-08-17 15:34:39 - Ogłoszenie o naborze - Inspektor ds. nadzoru nad Infrastrukturą Referatu Komunalnego (1.23 MB)
2015-09-10 14:45:13 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. nadzoru nad infrastrukturą Referatu Komunalnego (280.01 kB)
2015-09-10 14:46:43 - Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Inspektora ds. nadzoru nad Infrastrukturą Referatu Komunalnego (259.42 kB)
2015-10-23 10:08:04 - Ogłoszenie o naborze - Młodszy referent ds. wymiaru wody i windykacji wodno-ściekowej (934.78 kB)
2015-11-09 11:01:14 - Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne - Młodszy referent ds. wymiaru wody i windykacji wodno-ściekowej (256.49 kB)
2015-11-19 13:00:05 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego referenta ds. wymiaru wody i windykacji wodno-ściekowej (284.37 kB)
2015-12-10 15:07:44 - Ogłoszenie o naborze - Podinspektor ds. geodezji (1.34 MB)
2015-12-10 15:11:48 - Ogłoszenie o naborze - Podinspektor ds. inwestycji, obiektów gminnych, energii odnawialnych źródeł (1.24 MB)
2015-12-30 12:14:21 - Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne - Podinspektor ds. inwestycji, obiektów gminnych, energii odnawialnych źródeł (257.98 kB)
2015-12-30 12:14:52 - Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne - Podinspektor ds. geodezji (241.57 kB)
2016-01-12 08:59:22 - Informacje o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor ds. inwestycji, obiektów gminnych, energii odnawialnych źródeł (286.63 kB)
2016-01-12 09:00:05 - Informacje o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor ds. geodezji (271.39 kB)
2016-02-29 13:55:13 - Ogłoszenie-nabór na stanowisko ds.porządku i utrzymania czystości, ochrony środowiska i rolnictwa (1.25 MB)
2016-03-15 13:39:19 - Lista osób spełniających wymagania formalne na stanowisko mł. ref. ds. porządku i utrzymania czystości, ochrony środowiska i rolnictwa (267.55 kB)

Nazwa dokumentu: Oferty pracy
Podmiot udostępniający: Kadry UG Kaliska
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Cherek
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Jeleniewska
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Kruszyński
Data wytworzenia informacji: 2007-06-29 11:53:20
Data udostępnienia informacji: 2007-06-29 11:53:20
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-15 13:39:24

Wersja do wydruku...

corner   corner