logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
plus Zamówienia Publiczne, przetargi
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
minus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Statuty Sołectw Gminy Kaliska określone zostały Uchwałą Nr XIII/87/04 Rady Gminy Kaliska z dnia 17 marca 2004 roku po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectw.

Załączniki do pobrania: 2004-04-07 12:25:52 - Statut Sołectwa Bartel Wielki (515.44 kB)
2004-04-07 12:34:29 - Statut Sołectwa Cieciorka (511.39 kB)
2004-04-07 12:37:50 - Statut Sołectwa Czarne (509.24 kB)
2004-04-07 12:41:33 - Statut Sołectwa Dąbrowa (508.35 kB)
2004-04-07 12:46:03 - Statut Sołectwa Iwiczno (521.78 kB)
2004-04-07 12:49:50 - Statut Sołectwa Kaliska (512.01 kB)
2004-04-07 13:51:34 - Statut Sołectwa Piece (518.57 kB)
2004-04-07 13:54:57 - Statut Sołectwa Studzienice (533.96 kB)
2011-04-20 12:48:57 - Uchwała Nr 1/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrowa z dnia 10.02.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej (21.23 kB)
2011-04-20 12:50:20 - Uchwała Nr 2/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrowa z dnia 10.02.2011 w sprawie wyborów sołtysa (21.23 kB)
2011-04-20 12:51:37 - Uchwała Nr 3/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrowa z dnia 10.02.2011 w sprawie wyborów członków Rady Sołeckiej (31.23 kB)
2011-04-20 12:52:40 - Uchwała Nr 1/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kaliska z dnia 11.02.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej (21.23 kB)
2011-04-20 12:53:52 - Uchwała Nr 2/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kaliska z dnia 11.02.2011 w sprawie wyborów sołtysa (21.23 kB)
2011-04-20 12:55:14 - Uchwała Nr 3/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kaliska z dnia 11.02.2011 w sprawie wyborów członków Rady Sołeckiej (21.23 kB)
2011-04-20 12:56:17 - Uchwała Nr 1/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Cieciorka z dnia 16.02.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej (21.23 kB)
2011-04-20 12:57:17 - Uchwała Nr 2/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Cieciorka z dnia 16.02.2011 w sprawie wyborów sołtysa (21.23 kB)
2011-04-20 12:58:24 - Uchwała Nr 3/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Cieciorka z dnia 16.02.2011 w sprawie wyborów członków Rady Sołeckiej (21.23 kB)
2011-04-20 13:04:46 - Uchwała Nr 1/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czarne z dnia 17.02.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej (21.23 kB)
2011-04-20 13:05:43 - Uchwała Nr 2/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czarne z dnia 17.02.2011 w sprawie wyborów sołtysa (21.23 kB)
2011-04-20 13:06:36 - Uchwała Nr 3/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czarne z dnia 17.02.2011 w sprawie wyborów członków Rady Sołeckiej (21.23 kB)
2011-04-20 13:07:46 - Uchwała Nr 1/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Piece z dnia 18.02.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej (21.23 kB)
2011-04-20 13:08:34 - Uchwała Nr 2/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Piece z dnia 18.02.2011 w sprawie wyborów sołtysa (21.23 kB)
2011-04-20 13:09:18 - Uchwała Nr 3/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Piece z dnia 18.02.2011 w sprawie wyborów członków Rady Sołeckiej (21.23 kB)
2011-04-20 13:10:03 - Uchwała Nr 1/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Iwiczno z dnia 22.02.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej (21.23 kB)
2011-04-20 13:10:55 - Uchwała Nr 2/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Iwiczno z dnia 22.02.2011 w sprawie wyborów sołtysa (21.23 kB)
2011-04-20 13:11:33 - Uchwała Nr 3/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Iwiczno z dnia 22.02.2011 w sprawie wyborów członków Rady Sołeckiej (21.23 kB)
2011-04-20 13:19:08 - Uchwała Nr 1/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Studzienice z dnia 24.02.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej (21.23 kB)
2011-04-20 13:19:50 - Uchwała Nr 2/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Studzienicez dnia 24.02.2011 w sprawie wyborów sołtysa (21.23 kB)
2011-04-20 13:20:37 - Uchwała Nr 3/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Studzienice z dnia 24.02.2011 w sprawie wyborów członków Rady Sołeckiej (31.23 kB)
2011-04-20 13:12:17 - Uchwała Nr 1/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bartel Wielki z dnia 25.02.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej (21.23 kB)
2011-04-20 13:13:05 - Uchwała Nr 2/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bartel Wielki z dnia 25.02.2011 w sprawie wyborów sołtysa (21.23 kB)
2011-04-20 13:14:05 - Uchwała Nr 3/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bartel Wielki z dnia 25.02.2011 w sprawie wyborów członków Rady Sołeckiej (21.23 kB)
2014-11-21 12:53:46 - Uchwała nr XLIII/346/2014 z dn. 26.08.2014 roku w spr. przyjęcia Statutu Sołectwa Bartel Wielki (1.03 MB)
2014-11-21 12:54:30 - Uchwała nr XLIII/347/2014 z dn. 26.08.2014 roku w spr. przyjęcia Statutu Sołectwa Cieciorka (261.59 kB)
2014-11-21 12:55:06 - Uchwała nr XLIII/348/2014 z dn. 26.08.2014 roku w spr. przyjęcia Statutu Sołectwa Czarne (3.95 MB)
2014-11-21 12:55:37 - Uchwała nr XLIII/349/2014 z dn. 26.08.2014 roku w spr. przyjęcia Statutu Sołectwa Dąbrowa (252.39 kB)
2014-11-21 12:56:09 - Uchwała nr XLIII/350/2014 z dn. 26.08.2014 roku w spr. przyjęcia Statutu Sołectwa Iwiczno (258.93 kB)
2014-11-21 12:56:37 - Uchwała nr XLIII/351/2014 z dn. 26.08.2014 roku w spr. przyjęcia Statutu Sołectwa Kaliska (3.70 MB)
2014-11-21 12:57:10 - Uchwała nr XLIII/352/2014 z dn. 26.08.2014 roku w spr. przyjęcia Statutu Sołectwa Piece (3.93 MB)
2014-11-21 12:57:45 - Uchwała nr XLIII/353/2014 z dn. 26.08.2014 roku w spr. przyjęcia Statutu Sołectwa Studzienice (248.57 kB)
2015-04-14 14:18:40 - Uchwała Nr 1/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrowa z dnia 08.04.2015 w sprawie wyborów członków Rady Sołeckiej (252.39 kB)
2015-04-14 14:19:00 - Uchwała Nr 1/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bartel Wielki z dnia 09.04.2015 w sprawie wyborów członków Rady Sołeckiej (1.03 MB)
2015-04-14 14:19:24 - Uchwała Nr 1/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Piece z dnia 10.04.2015 w sprawie wyborów członków Rady Sołeckiej (258.48 kB)
2015-04-14 14:19:43 - Uchwała Nr 1/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kaliska z dnia 11.04.2015 w sprawie wyborów członków Rady Sołeckiej (191.18 kB)
2015-04-22 10:21:40 - Uchwała Nr 1/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Studzienice z dnia 13.04.2015 w sprawie wyborów członków Rady Sołeckiej (248.57 kB)
2015-04-22 10:22:26 - Uchwała Nr 1/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czarne z dnia 14.04.2015 w sprawie wyborów członków Rady Sołeckiej (181.18 kB)
2015-04-22 10:22:57 - Uchwała Nr 1/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Iwiczno z dnia 14.04.2015 w sprawie wyborów członków Rady Sołeckiej (258.93 kB)
2015-04-22 10:23:20 - Uchwała Nr 1/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Cieciorka z dnia 15.04.2015 w sprawie wyborów członków Rady Sołeckiej (261.59 kB)
2015-10-07 14:06:52 - Uchwała nr 2/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kaliska z dn 11.09.2015 w spr. zmiany uchwały nr 2/2014 z 28.09.2015r. w spr. wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy Kaliska na rok (877.27 kB)
2015-10-07 14:07:37 - Uchwała nr 3/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kaliska z dn 11.09.2015 w spr. wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy Kaliska na rok 2016 ze środków sołectwa Kaliska w ramach fu (875.76 kB)
2015-10-07 14:08:43 - Uchwała nr 2/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrowa z dn 16.09.2015 w spr. wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy Kaliska na rok 2016 ze środków sołectwa Kaliska w ramach f (1.01 MB)
2015-10-07 14:12:30 - Uchwała nr 2/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Studzienice z dn 21.09.2015 w spr.zmiany uchwały nr 2/2014 z 25.09.2014r w spr. wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy Kaliska na r (999.33 kB)
2015-10-07 14:13:25 - Uchwała nr 3/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Studzienice z dn 21.09.2015 w spr. wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy Kaliska na rok 2016 ze środków sołectwa Kaliska w ramac (911.69 kB)
2015-10-07 14:14:39 - Uchwała nr 2/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Cieciorka z dn 22.09.2015 w spr. wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy Kaliska na rok 2016 ze środków sołectwa Kaliska w ramach (949.90 kB)
2015-10-07 14:15:48 - Uchwała nr 3/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Iwiczno z dn 22.09.2015 w spr. wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy Kaliska na rok 2016 ze środków sołectwa Kaliska w ramach fu (842.83 kB)
2015-10-07 14:16:46 - Uchwała nr 2/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czarne z dn 23.09.2015 w spr. wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy Kaliska na rok 2016 ze środków sołectwa Kaliska w ramach fun (908.79 kB)
2015-10-07 14:17:38 - Uchwała nr 3/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Piece z dn 25.09.2015 w spr. wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy Kaliska na rok 2016 ze środków sołectwa Kaliska w ramach fund (854.05 kB)
2015-10-07 14:18:48 - Uchwała nr 2/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bartel Wielki z dn 28.09.2015 w spr. wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy Kaliska na rok 2016 ze środków sołectwa Kaliska w ram (903.39 kB)
2016-02-16 07:47:04 - Uchwała nr 1/2016 Zebrania wiejskiego sołectwa Kaliska z dnia 12.02.2016 w spr. zmiany Planu Odnowy Miejscowości Kaliska na lata 2010-2020 (8.31 MB)

Ilość odwiedzin: 15044
Nazwa dokumentu: Statuty i uchwały sołectw
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Sabiniarz
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Gminy Kaliska
Osoba, która wprowadzała dane: Sergiusz Kuchta
Data wytworzenia informacji: 2004-04-07 12:24:15
Data udostępnienia informacji: 2004-04-07 12:24:15
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-16 07:48:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner