logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
minus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
plus Zamówienia Publiczne, przetargi
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI

W dniu 1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)., która nakazuje organom władzy państwowej, a także innym podmiotom udostępniać wszystkie informacje o sprawach publicznych, za wyjątkiem informacji niejawnych.

Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu i od nikogo nie wolno żądać uzasadnienia wniosku o informację.

 

INFORMACJE, KTÓRE PODLEGAJĄ UDOSTĘPNIANIU

Rozdział 2 ustawy wskazuje wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu. Należą do nich m.in. informacje o organach władzy, majątku publicznym, danych publicznych, załatwianych sprawach, prowadzonych ewidencjach i rejestrach.

 

FORMY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

  1. Na wniosek zainteresowanego – następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Wnioski można składać:

      za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska

      faxem: (058) 58 89 206

      na adres e-mail: sekretariat@kaliska.pl

  1. Ogłoszenie w internetowym serwisie BIP.
  2. Wyłożenie w miejscu powszechnie dostępnym

 

OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO INFORMACJI

Odmówienie udzielenia informacji może nastąpić tylko ze względu na niejawność informacji (ochrona danych osobowych, tajemnica służbowa, tajemnica państwowa, prywatność osób).

Ograniczenie nie dotyczy np. osób, które pełnią funkcje publiczne.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Załączniki do pobrania: 2004-02-06 08:47:59 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (22.49 kB)

Ilość odwiedzin: 10486
Nazwa dokumentu: (bez nazwy)
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Sabiniarz
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Sabiniarz
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Sabiniarz
Data wytworzenia informacji: 2004-02-06 08:04:47
Data udostępnienia informacji: 2004-02-06 08:04:47
Data ostatniej aktualizacji: 2004-02-06 09:02:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner