logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
plus Zamówienia Publiczne, przetargi
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2004-03-23 14:29:30 - Zarządzenie Nr 60/2004 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.01.2004 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska (46.45 kB)
2004-03-23 14:34:10 - Wprowadzenie do regulaminu, naczelne zasady funkcjonowanie Urzędu Gminy, zasady kierowania Urzędem, organizacja pracy Urzędu Gminy (405.49 kB)
2004-03-24 08:36:08 - Załącznik Nr 1 - sposób powołania zespołów projektowych i grup problemowych oraz procedura prac nad projektami (80.28 kB)
2004-03-24 08:39:08 - Załącznik Nr 2 - sposób tworzenia planów pracy i ocena jego realizacji (64.99 kB)
2004-03-24 08:43:45 - Załącznik Nr 3 - podział zadań realizowanych przez Urząd Gminy do bezpośredniego zarządzania (797.78 kB)
2004-03-24 08:51:13 - Załącznik Nr 4 - zakres kompetencji Sekretarza Gminy do wykonywania w imieniu Wójta Gminy (646.15 kB)
2004-03-24 09:05:53 - Załącznik Nr 5a - schemat organizacyjny funkcjonowania Urzędu Gminy (105.47 kB)
2004-03-24 09:08:21 - Załącznik - opis zadań realizowanych przez Dział Rozwoju (41.74 kB)
2004-03-24 09:10:00 - Załącznik - opis zadań realizowanych przez Dział Obsługi Mieszkańców (35.05 kB)
2004-03-24 09:19:01 - Załącznik - opis zadań realizowanych przez Dział Komunalny (31.78 kB)
2004-03-24 09:23:04 - Załącznik - opis zadań realizowanych przez Dział Obsługi Wewnętrznej (41.64 kB)
2004-03-24 09:24:40 - Załącznik - opis zadań realizowanych przez Dział Finansowy (47.98 kB)
2004-03-24 09:27:09 - Załącznik Nr 6 - system realizacji wniosków i zadań (147.01 kB)
2004-03-24 09:29:31 - Załącznik Nr 7 - tryb pracy Urzędu Gminy w Kaliskach (312.33 kB)
2004-03-24 09:32:23 - Załącznik Nr 8 - zasady i tryb opracowywania i wydawania aktów prawnych, podpisywanie pism i decyzji, stosowanie instrukcji kancelaryjnej (203.95 kB)
2007-11-06 12:31:50 - Zarządzenie Nr 60/07 z dnia 13.09.2007 r. w sprawie zmiany regulaminy Organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska (138.00 kB)
2011-06-14 13:16:36 - Zarządzenie nr 55/2011 z dnia 01.06.2011 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska (451.74 kB)
2011-06-14 13:18:11 - załącznik nr 1 do Zarządzenia 55/2011 Podziała zadań realizowanych przez UG do bezpośredniego zarządzania (113.33 kB)
2011-06-14 13:19:39 - załącznik nr 2 do Zarządzenia 55/2011 Schemat Organizacyjny UG Kaliska (91.23 kB)
2011-06-14 13:20:35 - załącznik nr 3 do Zarządzenia 55/2011 Kodeks etyki pracowników UG Kaliska (41.93 kB)
2011-06-14 13:21:39 - załącznik nr 4 do Zarządzenia 55/2011 Tryb pracy UG Kaliska (133.33 kB)
2011-06-14 13:22:45 - załącznik nr 5 do Zarządzenia 55/2011 Planowanie pracy i ocena realizacji planów pracy (31.23 kB)
2011-06-14 13:24:19 - załącznik nr 6 do Zarządzenia 55/2011 System realizacji wniosków i zadań (51.93 kB)
2011-06-14 13:25:33 - załącznik nr 7 do Zarządzenia 55/2011 Zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów prawnych (173.33 kB)
2011-09-12 15:30:03 - Zarządzenie nr 80/2011 z 31.08.2011r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska (233.33 kB)
2013-01-04 15:18:30 - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80/2011 z 31.08.2011 -schemat organizacyjny (111.23 kB)
2013-01-04 15:19:02 - załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 80/2011 z 31.08.2011 -sympole stanowisk w obiegu dokumentów w adm.UG Kaliska (71.93 kB)
2013-01-04 15:19:44 - Zarządzenie nr 84/2011 z 07.09.2011 w spr.sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści Zarządzenia nr 55/2011 (21.23 kB)
2013-01-04 15:20:26 - Zarządzenie nr 46/2012 z 27.06.2012 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego UG Kaliska (41.93 kB)
2013-01-04 15:21:01 - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 46/2012 z 27.06.2012 -podstawowe zadania poszcz.działów i referatów (113.33 kB)
2013-01-04 15:23:12 - załacznik nr 2 do Zarządzenia nr 46/2012 z 27.06.2012 - schemat organizacyjny UG Kaliska (101.23 kB)
2013-01-04 15:24:27 - załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 46/2012 z 27.06.2012 - sympole stosowane w obiegu dokum.w adm.UG Kaliska (61.93 kB)
2013-01-04 15:25:03 - Zarządzenie nr 52/2012 z 26.07.2012 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego UG Kaliska (41.93 kB)
2013-01-04 15:26:29 - załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 52/2012 z 26.07.2012 -podstawowe zadania poszcz.działów i referatów (166.13 kB)
2013-01-04 15:28:08 - załącznik nr 2 do zarządzenia nr 52/2012 z 26.07.2012 - schemat organizacyjny UG Kaliska (101.93 kB)
2013-01-04 15:28:42 - załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 52/2012 z 26.07.2012 - sympole stosowane w obiegu dokum.w adm.UG Kaliska (93.33 kB)
2013-01-04 15:29:19 - zarządzenie nr 69/2012 z 01.10.2012r. w spr. zmiany regulaminu organizacyjnego UG Kaliska (31.23 kB)
2013-01-04 15:29:44 - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 69/2012 z 01.10.2012 - podstawowe zadania poszcz.działów i referatatów (113.33 kB)
2013-01-04 15:31:45 - załacznik nr 2 do Zarządzenia nr 69/2012 z 01.10.2012 - sympole stosowane w obiegu dokumentów w adm.UG Kaliska (93.33 kB)
2013-01-04 15:34:15 - załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 69/2012 z 01.10.2012 - schemat organizacyjny UG Kaliska (81.23 kB)
2013-01-24 13:08:24 - Zarządzenie nr 13/2013 z 11.01.2013 w spr.zmiany regulaminu organizacyjnego UG Kaliska (121.93 kB)
2013-07-01 11:15:35 - Zarządzenie nr 37/2013 z 27.06.2013 w spr. zmiany regulaminu organizacyjnego UG Kaliska (1.13 MB)
2014-01-16 10:51:15 - Zarządzenie nr 12/2014 z 02.01.2014 w spr.zmiany regulaminu organizacujnego UG Kaliska (193.33 kB)
2015-08-12 12:45:13 - Zarządzenie nr 45/2014 z 31.03.2014 w spr.zmiany regulaminu organizacujnego UG Kaliska (1.17 MB)
2015-08-12 12:52:39 - Zarządzenie nr 76/2014 z 30.05.2014 w spr.zmiany regulaminu organizacujnego UG Kaliska (833.16 kB)
2015-08-12 12:53:28 - Zarządzenie nr 118/2014 z 02.09.2014 w spr.zmiany regulaminu organizacujnego UG Kaliska (1.06 MB)
2015-08-12 12:58:27 - Zarządzenie nr 142/2014 z 10.11.2014 w spr.zmiany regulaminu organizacyjnego UG Kaliska (1.03 MB)
2015-08-12 13:00:07 - Zarządzenie nr 149/2014 z 11.12.2014 w spr.zmiany regulaminu organizacyjnego UG Kaliska (7.80 MB)
2015-08-12 13:01:21 - Zarządzenie nr 48/2014 z 01.04.2015 w spr.zmiany regulaminu organizacyjnego UG Kaliska (11.30 MB)
2015-08-12 10:07:25 - Zarządzenie nr 90/2015 z 03.08.2015 w spr.zmiany regulaminu organizacujnego UG Kaliska (3.01 MB)
2015-11-27 15:30:58 - Zarządzenie nr 132/2015 z 25.11.2015 w spr.zmiany regulaminu organizacyjnego UG Kaliska (2.88 MB)
2016-06-02 12:01:28 - Zarządzenie nr 54/2016 z 31.05.2016 w spr.zmiany regulaminu organizacyjnego UG Kaliska (2.83 MB)

Ilość odwiedzin: 26303

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner