logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
minus Raport o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
plus Zamówienia Publiczne, przetargi
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
minus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Wybory Samorządowe 2018 Łukasz Kruszyński 2018-10-20 15:44:07
Raport o stanie gminy Sergiusz Kuchta 2018-10-19 15:19:22
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-19 15:15:06
RR. 271.27.2018.I Odwodnienie ul. Krótkiej w Kaliskach Patryk Wajer 2018-10-18 07:36:50
RR. 271.27.2018.I Odwodnienie ul. Krótkiej w Kaliskach Patryk Wajer 2018-10-18 07:34:20
Petycje Sergiusz Kuchta 2018-10-17 15:33:19
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-17 13:25:05
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-17 13:18:36
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-17 12:26:22
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-17 12:24:08
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-17 12:13:28
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-17 12:11:59
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-17 12:05:47
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-17 12:04:13
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-17 12:03:25
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-17 12:00:44
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-17 12:00:18
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-17 11:57:46
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-17 11:55:50
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-17 11:52:03
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-17 11:49:36
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-17 11:42:08
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-17 11:37:49
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-17 11:37:17
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-17 11:34:23
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-17 11:30:07
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-17 11:26:19
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-17 11:25:08
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-17 11:20:41
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-17 11:13:18
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-17 11:07:02
Petycje Sergiusz Kuchta 2018-10-16 13:50:43
Petycje Sergiusz Kuchta 2018-10-16 13:48:21
Petycje Sergiusz Kuchta 2018-10-16 13:35:51
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-10 13:58:32
Wybory Samorządowe 2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-10 12:34:19
Wybory Samorządowe 2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-05 14:43:43
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2018-10-05 14:37:40
Wybory Samorządowe 2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-04 15:12:20
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-04 14:11:16
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok Sergiusz Kuchta 2018-10-03 16:46:22
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-03 11:28:41
Odwodnienie ul. Krótkiej w Kaliskach Patryk Wajer 2018-10-02 15:58:04
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-02 14:22:44
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-01 15:17:07
Wybory Samorządowe 2018 Sergiusz Kuchta 2018-10-01 14:48:24
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-09-28 15:29:22
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-09-28 10:04:24
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w Piecach - etap III Patryk Wajer 2018-09-27 10:50:23
Budowa linii kablowej SN 15kV na terenie działek nr 361 i 363 obręb Iwiczno, Gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2018-09-27 07:32:11
Budowa budynku komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i mieszkalnych na działce nr 257 w miejscowości Piece, gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2018-09-27 07:31:05
Wybory Samorządowe 2018 Sergiusz Kuchta 2018-09-24 15:38:17
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2018-09-20 12:59:37
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2018-09-20 12:54:13
Wybory Samorządowe 2018 Łukasz Kruszyński 2018-09-18 12:44:20
Wybory Samorządowe 2018 Sergiusz Kuchta 2018-09-17 12:54:49
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w Piecach - etap III Patryk Wajer 2018-09-17 12:41:23
Wybory Samorządowe 2018 Sergiusz Kuchta 2018-09-13 13:53:19
RR.271.25.2018.I Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności na terenie działki nr 323/18 w miejscowości Cieciorka oraz 338 w miejscowości Piece, gmina Kaliska Patryk Wajer 2018-09-12 14:10:19
Wybory Samorządowe 2018 Sergiusz Kuchta 2018-09-12 13:06:44
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-09-10 14:58:42
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-09-07 15:23:47
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-09-07 15:14:41
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-09-07 15:14:01
RR.271.17.2018.I Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Patryk Wajer 2018-09-06 14:23:36
RR.271.26.2018.I Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 845.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Patryk Wajer 2018-09-06 08:04:39
Wybory Samorządowe 2018 Sergiusz Kuchta 2018-09-04 10:49:34
Wybory Samorządowe 2018 Sergiusz Kuchta 2018-09-04 10:48:04
Wybory Samorządowe 2018 Sergiusz Kuchta 2018-09-04 10:45:22
Wybory Samorządowe 2018 Sergiusz Kuchta 2018-09-04 10:43:35
Wybory Samorządowe 2018 Sergiusz Kuchta 2018-09-04 10:41:29
Wybory Samorządowe 2018 Sergiusz Kuchta 2018-09-04 10:39:50
Wybory Samorządowe 2018 Sergiusz Kuchta 2018-09-04 10:37:39
Wybory Samorządowe 2018 Sergiusz Kuchta 2018-09-04 10:30:59
RR.271.25.2018.I Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności na terenie działki nr 323/18 w miejscowości Cieciorka oraz 338 w miejscowości Piece, gmina Kaliska Patryk Wajer 2018-08-31 13:57:42
Wybory Samorządowe 2018 Sergiusz Kuchta 2018-08-28 15:53:39
RR.271.26.2018.I Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 845.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Patryk Wajer 2018-08-28 13:46:39
Wybory Samorządowe 2018 Sergiusz Kuchta 2018-08-27 15:20:40
RR.271.26.2018.I Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 845.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Beata Sikora 2018-08-24 08:43:23
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2018-08-21 19:21:08
RR.271.26.2018.I Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 845.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Beata Sikora 2018-08-21 14:15:04
RR.271.26.2018.I Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 845.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Beata Sikora 2018-08-21 14:09:35
RR.271.26.2018.I Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 845.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Beata Sikora 2018-08-21 11:40:59
RR.271.26.2018.I Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 845.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Beata Sikora 2018-08-21 07:24:43
RR.271.21.2018.I Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach Beata Sikora 2018-08-20 12:07:48
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2018-08-17 13:46:35
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2018-08-17 13:44:29
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2018-08-17 13:42:31
RR.271.24.2018.I opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kaja Beata Sikora 2018-08-16 12:31:44
RR.271.23.2018.I Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności na terenie działki nr 323/18 w miejscowości Cieciorka oraz 338 w miejscowości Piece, gmina Kaliska Łukasz Kruszyński 2018-08-13 15:35:46
PRZETARG DLA STRAŻY - Zakup i dostawa nowego ciężkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 Łukasz Kruszyński 2018-08-13 14:18:39
PRZETARG DLA STRAŻY - Zakup i dostawa nowego ciężkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 Łukasz Kruszyński 2018-08-10 13:25:50
PRZETARG DLA STRAŻY - Zakup i dostawa nowego ciężkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 Łukasz Kruszyński 2018-08-10 13:15:51
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2018-08-07 15:43:52
PRZETARG DLA STRAŻY - Zakup i dostawa nowego ciężkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 Łukasz Kruszyński 2018-08-06 15:21:26
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Sergiusz Kuchta 2018-08-01 16:53:27
RR.271.17.2018.I Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Beata Sikora 2018-07-31 15:08:18
RR.271.22.2018.I Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajak Beata Sikora 2018-07-31 15:07:04
RR.271.23.2018.I Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności na terenie działki nr 323/18 w miejscowości Cieciorka oraz 338 w miejscowości Piece, gmina Kaliska Beata Sikora 2018-07-31 15:06:23
RR.271.24.2018.I opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kaja Beata Sikora 2018-07-31 11:53:10
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Sergiusz Kuchta 2018-07-30 14:15:39
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Sergiusz Kuchta 2018-07-30 14:03:41
RR.271.23.2018.I Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności na terenie działki nr 323/18 w miejscowości Cieciorka oraz 338 w miejscowości Piece, gmina Kaliska Beata Sikora 2018-07-27 11:03:53
RR.271.23.2018.I Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności na terenie działki nr 323/18 w miejscowości Cieciorka oraz 338 w miejscowości Piece, gmina Kaliska Beata Sikora 2018-07-27 10:57:26
RR.271.21.2018.I Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach Sergiusz Kuchta 2018-07-25 16:21:00
RR.271.20.2018.I Wykonanie i modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach - etap I Beata Sikora 2018-07-24 15:37:12
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2018-07-20 15:58:18
sprawozdania budżetowe Sergiusz Kuchta 2018-07-20 10:22:57
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2018-07-18 16:17:57
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2018-07-18 16:14:47
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2018-07-18 16:00:28
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2018-07-18 15:51:14
RR.271.22.2018.I Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajak Beata Sikora 2018-07-16 11:53:12
RR.271.17.2018.I Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Beata Sikora 2018-07-16 09:57:36
Oferty pracy Łukasz Kruszyński 2018-07-13 15:18:09
RR.271.19.2018.I Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kaja Łukasz Kruszyński 2018-07-12 14:19:32
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2018-07-12 14:06:37
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2018-07-12 12:04:03
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2018-07-12 12:02:58
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publ. w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, organizacji wydarzeń kulturalnych oraz podnoszenia świadomości mieszkańców w zakr. Łukasz Kruszyński 2018-07-11 14:03:08
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, organizacji wydarzeń kulturalno – edukacyjnych oraz podnoszenia świadomości Łukasz Kruszyński 2018-07-11 14:00:07
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2018-07-11 11:48:53
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publ. w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, organizacji wydarzeń kulturalnych oraz podnoszenia świadomości mieszkańców w zakr. Łukasz Kruszyński 2018-07-11 11:24:19
RR.271.18.2018.I Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach Beata Sikora 2018-07-10 12:53:18
RR.271.18.2018.I Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach Beata Sikora 2018-07-10 12:52:41
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2018-07-10 11:44:29
RR.271.16.2018.I Wykonanie i modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w ramach programu LED dla pomorskich szkół – etap I Beata Sikora 2018-07-09 09:49:02
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-07-04 16:27:12
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-07-04 15:42:16
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Sergiusz Kuchta 2018-07-02 14:44:03
RR.271.16.2018.I Wykonanie i modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w ramach programu LED dla pomorskich szkół – etap I Beata Sikora 2018-06-29 14:23:44
RR.271.16.2018.I Wykonanie i modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w ramach programu LED dla pomorskich szkół – etap I Beata Sikora 2018-06-28 11:17:09
RR.271.16.2018.I Wykonanie i modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w ramach programu LED dla pomorskich szkół – etap I Beata Sikora 2018-06-28 11:09:54
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2018-06-27 13:05:41
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2018-06-27 13:05:07
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-06-27 12:40:11
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-06-27 12:39:46
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-06-26 14:37:28
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie Beata Sikora 2018-06-26 09:17:41
RR.271.17.2018.I Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Beata Sikora 2018-06-26 09:16:56
RR.271.15.2018.I Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2021 r. Beata Sikora 2018-06-22 14:16:07
RR.271.14.2018.I Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach Beata Sikora 2018-06-22 14:15:01
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek 56/1 oraz 61 w obrębie Dąbrowa, gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2018-06-22 08:59:53
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2018-06-19 12:27:15
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-06-19 12:07:09
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-06-19 12:06:36
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Sergiusz Kuchta 2018-06-18 14:47:59
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Sergiusz Kuchta 2018-06-18 08:58:26
Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działek nr 464/48, 464/29 i 490/1 dla zasilania oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaliska, Gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2018-06-18 08:41:05
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-06-18 08:38:46
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-06-18 08:13:10
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publ. w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, organizacji wydarzeń kulturalnych oraz podnoszenia świadomości mieszkańców w zakr. Łukasz Kruszyński 2018-06-15 15:44:47
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, organizacji wydarzeń kulturalnych oraz podnoszenia świadomości mieszkańców w Łukasz Kruszyński 2018-06-15 15:44:23
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, organizacji wydarzeń kulturalnych oraz podnoszenia świadomości mieszkańców w Łukasz Kruszyński 2018-06-15 15:42:10
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, org Łukasz Kruszyński 2018-06-15 15:40:23
Zarządzenie nr 61/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11.06.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, org Łukasz Kruszyński 2018-06-15 15:39:43
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Łukasz Kruszyński 2018-06-15 15:34:04
RR.271.11.2018.I Rozbiórka budynku gospodarczego oraz budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Kaliska na terenie działki nr 266/21 oraz 266/18 Beata Sikora 2018-06-15 12:44:40
RR.271.10.2018.I Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9.505.051,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu Beata Sikora 2018-06-15 12:43:36
RR.271.16.2018.I Wykonanie i modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w ramach programu LED dla pomorskich szkół – etap I Beata Sikora 2018-06-14 15:42:40
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Sergiusz Kuchta 2018-06-14 11:05:51
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Sergiusz Kuchta 2018-06-14 11:05:21
RR.271.10.2018.I Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9.505.051,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu Beata Sikora 2018-06-12 13:23:56
Wykonanie budżetu za 2017 rok Sergiusz Kuchta 2018-06-12 09:35:15
RR.271.14.2018.I Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach Beata Sikora 2018-06-11 11:37:17
Ochrona Danych Osobowych Sergiusz Kuchta 2018-06-11 08:09:05
Ochrona Danych Osobowych Sergiusz Kuchta 2018-06-11 08:07:56
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-06-08 13:55:32
Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 487/2, 487/1, 483/3, 494/5, 494/4, 486/2, 485/26, 483/2 obręb Kaliska, gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2018-06-07 12:39:45
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-06-06 16:38:23
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-06-06 16:37:25
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-06-06 16:33:17
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-06-06 16:30:28
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-06-06 16:29:47
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-06-06 16:25:37
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-06-06 16:19:57
RR.271.13.2018.I Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach Beata Sikora 2018-06-06 14:45:15
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-06-05 10:32:16
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-06-05 10:32:04
RR.271.12.2018.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON Beata Sikora 2018-06-04 14:49:39
RR.271.11.2018.I Rozbiórka budynku gospodarczego oraz budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Kaliska na terenie działki nr 266/21 oraz 266/18 Beata Sikora 2018-06-04 14:48:34
Budowa linii kablowej SN 15kV i nn 0,4 kV na terenie działek nr 25, 27, 28, 269/2, 306/1, 307/8 zasilającej zespół budynków mieszkalnych w miejscowości Bartel Wielki, gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2018-06-04 14:37:12
Ochrona Danych Osobowych Sergiusz Kuchta 2018-06-01 14:31:06
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Sergiusz Kuchta 2018-05-29 14:29:51
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Sergiusz Kuchta 2018-05-29 14:28:19
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Sergiusz Kuchta 2018-05-29 14:19:46
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2018-05-29 13:32:29
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2018-05-29 13:31:46
Gospodarka Odpadami Sergiusz Kuchta 2018-05-28 12:44:53
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Sergiusz Kuchta 2018-05-25 08:52:33
RR.271.10.2018.I Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9.505.051,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu Beata Sikora 2018-05-24 15:29:32
RR.271.6.2018.I Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Beata Sikora 2018-05-22 11:32:15
RR.271.11.2018.I Rozbiórka budynku gospodarczego oraz budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Kaliska na terenie działki nr 266/21 oraz 266/18 Beata Sikora 2018-05-18 14:04:40
RR.271.11.2018.I Rozbiórka budynku gospodarczego oraz budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Kaliska na terenie działki nr 266/21 oraz 266/18 Beata Sikora 2018-05-18 14:02:22
RR.271.6.2018.I Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Beata Sikora 2018-05-18 13:26:04
RR.271.9.2018.I Rozbiórka budynku gospodarczego oraz budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Kaliska na terenie działki nr 266/21 oraz 266/18 Beata Sikora 2018-05-17 21:18:58
RR.271.8.2018.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON Beata Sikora 2018-05-17 12:30:12
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-05-17 11:46:27
RR.271.8.2018.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON Beata Sikora 2018-05-16 12:46:35
Statut gminy Sergiusz Kuchta 2018-05-16 10:24:18
Regulamin organizacyjny Sergiusz Kuchta 2018-05-16 10:16:10
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-05-15 15:30:10
RR.271.9.2018.I Rozbiórka budynku gospodarczego oraz budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Kaliska na terenie działki nr 266/21 oraz 266/18 Beata Sikora 2018-05-15 12:16:30
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Sergiusz Kuchta 2018-05-15 11:16:11
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-05-11 14:21:38
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-05-11 14:20:25
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-05-10 10:39:09
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-05-10 10:01:16
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-05-10 09:51:03
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-05-10 09:47:38
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-05-10 08:40:58
Budowa przystani kajakowej z pomostem wraz z zatoką postojową oraz małą architekturą na terenie działek nr 1/7 oraz 90 obręb Czarne, gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2018-05-08 09:02:01
Budowa linii napowietrznej nn 0,4 kV – inwestycja na terenie działek nr 265/5, 250/8 obręb Kaliska, gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2018-05-08 09:01:15
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-05-07 12:01:44
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-05-07 11:52:14
RR.271.9.2018.I Rozbiórka budynku gospodarczego oraz budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Kaliska na terenie działki nr 266/21 oraz 266/18 Beata Sikora 2018-05-07 07:31:22
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2018-05-02 16:02:03
RR.271.5.2018.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON Beata Sikora 2018-05-02 12:47:46
RR.271.5.2018.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON Beata Sikora 2018-05-02 12:46:45
Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 268, 288, 77/3, 77/4, 77/21 obręb Iwiczno, gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2018-04-30 15:21:39
Odwodnienie ul. Krótkiej w Kaliskach - inwestycja na terenie działek nr 278 i 585 obręb Kaliska, Gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2018-04-30 15:20:56
RR.271.6.2018.I Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Beata Sikora 2018-04-30 15:10:24
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-04-30 10:29:40
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Sergiusz Kuchta 2018-04-30 08:53:31
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-04-30 08:51:52
RR.271.7.2018.I Rozbiórka budynku gospodarczego oraz budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Kaliska na terenie działki nr 266/21 oraz 266/18 Sergiusz Kuchta 2018-04-25 15:53:46
RR.271.7.2018.I Rozbiórka budynku gospodarczego oraz budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Kaliska na terenie działki nr 266/21 oraz 266/18 Sergiusz Kuchta 2018-04-23 12:40:01
sprawozdania budżetowe Sergiusz Kuchta 2018-04-20 09:15:55
RR.271.6.2018.I Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Beata Sikora 2018-04-19 14:52:28
RR.271.6.2018.I Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Beata Sikora 2018-04-19 14:47:44
RR.271.6.2018.I Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Beata Sikora 2018-04-19 14:45:29
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Sergiusz Kuchta 2018-04-18 16:59:48
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Sergiusz Kuchta 2018-04-18 16:59:06
RR.271.4.2018.I Utwardzenie ul. Wschodniej w Kaliskach Beata Sikora 2018-04-18 15:22:49
Utwardzenie ul. Wschodniej w Kaliskach Beata Sikora 2018-04-18 14:01:38
RR.271.6.2018.I Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Beata Sikora 2018-04-18 09:36:57
RR.271.6.2018.I Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Beata Sikora 2018-04-18 09:14:13
RR.271.6.2018.I Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Beata Sikora 2018-04-18 09:12:46
RR.271.6.2018.I Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Beata Sikora 2018-04-18 09:11:59
RR.271.6.2018.I Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Beata Sikora 2018-04-18 09:07:44
RR.271.6.2018.I Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Beata Sikora 2018-04-18 09:07:00
Wybory Samorządowe 2018 Sergiusz Kuchta 2018-04-17 12:04:46
RR.271.7.2018.I Rozbiórka budynku gospodarczego oraz budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Kaliska na terenie działki nr 266/21 oraz 266/18 Beata Sikora 2018-04-17 07:32:50
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-04-16 10:33:24
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-04-16 10:28:50
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-04-16 09:30:05
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-04-16 09:25:28
Utwardzenie ul. Wschodniej w Kaliskach Beata Sikora 2018-04-13 15:19:28
RR.271.5.2018.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON Beata Sikora 2018-04-13 08:50:29
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-04-11 12:09:58
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-04-10 08:45:50
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-04-10 08:28:15
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-04-10 08:28:00
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-04-10 08:24:46
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych - wsparcie uczniów w postaci poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego w zakresie dalszej edukacji i potrzeb rynku pracy w ramach projektu Sergiusz Kuchta 2018-04-10 07:47:28
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych - wsparcie uczniów w postaci poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego w zakresie dalszej edukacji i potrzeb rynku pracy w ramach projektu Sergiusz Kuchta 2018-04-10 07:43:11
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Sergiusz Kuchta 2018-04-10 07:40:00
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Sergiusz Kuchta 2018-04-10 07:39:30
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-04-06 11:30:26
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-04-06 08:52:00
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-04-06 08:51:22
RR.271.2.2018.I Remont dróg w Gminie Kaliska Beata Sikora 2018-04-05 13:42:57
RR.271.3.2018.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON Beata Sikora 2018-04-05 13:40:58
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-04-03 13:16:35
RR.271.2.2018.I Remont dróg w Gminie Kaliska Beata Sikora 2018-03-29 14:35:03
RR.271.2.2018.I Remont dróg w Gminie Kaliska Beata Sikora 2018-03-29 14:19:52
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-03-29 14:06:23
RR.271.2.2018.I Remont dróg w Gminie Kaliska Beata Sikora 2018-03-29 14:01:11
RR.271.3.2018.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON Beata Sikora 2018-03-28 08:58:18
Budowa sieci elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV, na terenie działek 464/23, 464/29, 464/32, 464/34, 464/40, 464/41, 464/42, 464/48, 468/35, 485/10, 485/26, 486/2, 490/1, 494/4, 695/1 w obrę Sergiusz Kuchta 2018-03-26 14:17:35
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2018-03-16 14:59:19
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-03-15 15:19:01
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-03-15 15:15:01
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-03-15 11:29:07
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-03-15 11:28:33
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-03-14 16:03:34
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-03-14 15:50:22
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-03-14 15:47:29
RR.271.24.2017.I Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach” Beata Sikora 2018-03-12 12:23:01
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-03-12 09:42:36
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-03-08 15:23:18
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-03-08 14:58:27
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-03-08 14:58:00
RR.271.25.2017.I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Beata Sikora 2018-03-06 14:23:18
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-03-06 13:46:53
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-03-06 13:37:14
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2018-03-06 11:29:42
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-03-02 14:13:50
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-03-02 14:13:04
Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska Beata Sikora 2018-03-02 10:52:32
ocena jakości wody z wodociągu Sergiusz Kuchta 2018-02-27 07:53:41
Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Sergiusz Kuchta 2018-02-23 12:37:30
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-02-22 09:43:47
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-02-22 09:42:55
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-02-22 09:40:45
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-02-21 17:07:54
RR.271.1.2018.I Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2021 r. Beata Sikora 2018-02-21 15:42:20
RR.271.24.2017.I Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach” Beata Sikora 2018-02-21 15:41:17
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-02-21 15:02:23
sprawozdania budżetowe Sergiusz Kuchta 2018-02-21 11:36:46
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-02-20 11:59:46
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-02-20 11:59:27
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-02-20 11:58:08
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-02-20 11:48:39
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-02-20 11:45:27
RR.271.25.2017.I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Beata Sikora 2018-02-16 11:51:26
RR.271.24.2017.I Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach” Beata Sikora 2018-02-16 11:50:51
RR.271.1.2018.I Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2021 r. Beata Sikora 2018-02-14 13:04:15
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-02-12 15:49:15
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-02-12 15:41:13
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-02-12 15:39:38
Budowa wieży do obserwacji ppoż. o wysokości do 60 m na terenie działki nr 387/19, obręb Bartel Wielki, gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2018-02-12 15:33:17
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-02-09 14:50:27
kontrole wewnętrzne Sergiusz Kuchta 2018-01-31 15:00:03
ocena jakości wody z wodociągu Sergiusz Kuchta 2018-01-30 12:15:53
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działek nr 464/44 i 464/43 obręb Kaliska, gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2018-01-30 12:08:49
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-01-30 09:58:00
Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Sergiusz Kuchta 2018-01-26 14:25:45
RR.271.25.2017.I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Beata Sikora 2018-01-26 13:16:30
RR.271.24.2017.I Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach” Beata Sikora 2018-01-26 13:15:54
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-01-25 10:45:42
RR.271.1.2018.I Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2021 r. Beata Sikora 2018-01-25 07:49:16
RR.271.1.2018.I Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2021 r. Beata Sikora 2018-01-25 07:48:55
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-01-24 18:21:14
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Sergiusz Kuchta 2018-01-24 09:44:51
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-01-22 14:38:23
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-01-22 14:33:31
RR.271.24.2017.I Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach” Beata Sikora 2018-01-18 09:45:34
RR.271.24.2017.I Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach” Beata Sikora 2018-01-18 09:43:19
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2018-01-18 09:03:51
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2018-01-18 08:57:46
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska Sergiusz Kuchta 2018-01-17 15:36:00
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Sergiusz Kuchta 2018-01-16 15:16:50
Rejestry i ewidencje Sergiusz Kuchta 2018-01-16 14:38:04
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-01-16 14:29:48
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-01-16 14:05:41
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-01-16 13:50:28
kontrole wewnętrzne Sergiusz Kuchta 2018-01-16 10:25:35
RR.271.25.2017.I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Beata Sikora 2018-01-16 10:05:25
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-01-16 07:58:48
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-01-16 07:51:51
kontrole wewnętrzne Sergiusz Kuchta 2018-01-16 07:42:16
Plany Zamówień Publicznych Beata Sikora 2018-01-15 10:02:31
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-01-12 15:06:36
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-01-12 15:05:51
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2018-01-12 14:59:31
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2018-01-12 14:57:47
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-01-11 14:45:06
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-01-11 13:42:58
RR.271.24.2017.I Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach” Beata Sikora 2018-01-11 09:48:24
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-01-10 12:34:07
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-01-05 09:57:02
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-01-05 09:54:32
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-01-05 09:50:22
Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska Beata Sikora 2018-01-04 15:19:06
Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska Beata Sikora 2018-01-04 15:16:39
Podatek od środków transportowych Sergiusz Kuchta 2018-01-04 10:32:50
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-01-04 10:20:15
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2018-01-04 10:16:07
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2018-01-02 07:33:44
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2017-12-29 14:37:30
Pełnienie funkcji koordynatora projektu „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Sergiusz Kuchta 2017-12-29 07:46:56
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-12-28 14:39:40
RR.271.23.2017.I Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach” w ramach programu „LED dla pomorskich szkół” Beata Sikora 2017-12-28 08:18:04
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działek nr 464/44 i 464/43 obręb Kaliska, gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-12-27 14:56:51
RR.271.25.2017.I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Beata Sikora 2017-12-27 07:47:24
RR.271.24.2017.I Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach” Beata Sikora 2017-12-27 07:44:16
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działek nr 464/44 i 464/43 obręb Kaliska, gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-12-22 12:09:15
RR.271.21.2017.I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Beata Sikora 2017-12-21 14:36:22
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2017-12-19 08:30:19
Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z odnowieniem i odbudową dawnych ogrodów, utwardzenie częściowo kostką brukową ternu ogrodu oraz budowa chodnika dla pieszych i miejsc parkingowych, a także oświe Sergiusz Kuchta 2017-12-18 15:40:53
RR.271.21.2017.I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Beata Sikora 2017-12-18 12:32:42
RR.271.20.2017.I Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach” Beata Sikora 2017-12-18 12:32:12
RR.271.21.2017.I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Beata Sikora 2017-12-18 12:03:04
RR.271.20.2017.I Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach” Beata Sikora 2017-12-18 12:02:36
ocena jakości wody z wodociągu Sergiusz Kuchta 2017-12-18 09:28:21
RR.271.23.2017.I Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach” w ramach programu „LED dla pomorskich szkół” Beata Sikora 2017-12-15 13:32:45
Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z odnowieniem i odbudową dawnych ogrodów, utwardzenie częściowo kostką brukową ternu ogrodu oraz budowa chodnika dla pieszych i miejsc parkingowych, a także oświe Sergiusz Kuchta 2017-12-12 15:06:21
RR.271.22.2017.I Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych na okres od 02.01.2018 do 31.12.2018 Beata Sikora 2017-12-11 13:13:47
RR.271.22.2017.I Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych na okres od 02.01.2018 do 31.12.2018 Beata Sikora 2017-12-08 15:06:50
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-12-08 15:02:21
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-12-08 15:00:06
RR.271.20.2017.I Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach” Beata Sikora 2017-12-08 11:24:28
RR.271.21.2017.I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Beata Sikora 2017-12-07 09:44:02
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2017-12-06 14:15:04
RR.271.23.2017.I Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach” w ramach programu „LED dla pomorskich szkół” Beata Sikora 2017-12-06 12:47:04
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-12-05 08:47:31
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-12-05 08:45:25
Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Sergiusz Kuchta 2017-12-01 12:20:59
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-11-30 20:10:21
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-11-30 20:00:41
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-11-30 19:58:25
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-11-30 17:21:02
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-11-30 16:51:32
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-11-30 16:48:31
kontrole wewnętrzne Sergiusz Kuchta 2017-11-30 16:19:01
RR.271.5.2017.I - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wr Beata Sikora 2017-11-30 13:03:51
RR.271.22.2017.I Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych na okres od 02.01.2018 do 31.12.2018 Beata Sikora 2017-11-30 12:36:36
RR.271.22.2017.I Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych na okres od 02.01.2018 do 31.12.2018 Beata Sikora 2017-11-30 11:45:06
RR.271.22.2017.I Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych na okres od 02.01.2018 do 31.12.2018 Beata Sikora 2017-11-30 11:44:12
RR.271.20.2017.I Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach” Beata Sikora 2017-11-30 09:00:45
RR.271.20.2017.I Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach” Beata Sikora 2017-11-30 08:53:37
ocena jakości wody z wodociągu Sergiusz Kuchta 2017-11-29 10:46:42
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu pn. „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawow Beata Sikora 2017-11-28 15:08:40
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2017-11-27 15:24:30
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV oraz budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV w miejscowości Kaliska, gmina Kaliska- inwestycja prowadzona na terenie działek nr: 485/10, 486/2, 494/4, Sergiusz Kuchta 2017-11-24 10:20:47
RR.271.19.2017.I Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Beata Sikora 2017-11-21 12:18:18
RR.271.20.2017.I Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach” Beata Sikora 2017-11-21 12:12:21
Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 416/6, 416/1, 354 w obrębie Kaliska, gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-11-20 15:08:14
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-11-20 15:06:57
RR.271.18.2017.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON Beata Sikora 2017-11-17 14:45:18
RR.271.21.2017.I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Beata Sikora 2017-11-17 13:55:52
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-11-17 13:07:18
RR.271.21.2017.I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Beata Sikora 2017-11-17 12:05:34
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2017-11-16 15:36:22
Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem- inwestycja na terenie działek nr 60/2, 79, 85 oraz 87/1 obręb Iwiczno, gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-11-16 15:27:43
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV oraz budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV w miejscowości Kaliska, gmina Kaliska- inwestycja prowadzona na terenie działek nr: 485/10, 486/2, 494/4, Sergiusz Kuchta 2017-11-16 15:26:10
Jednostki organizacyjne Sergiusz Kuchta 2017-11-15 14:40:38
RR.271.19.2017.I Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Beata Sikora 2017-11-14 15:06:38
RR.271.21.2017.I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Beata Sikora 2017-11-14 10:32:37
RR.271.20.2017.I Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach” Beata Sikora 2017-11-14 10:28:24
RR.271.19.2017.I Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Beata Sikora 2017-11-10 13:47:32
RR.271.19.2017.I Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Beata Sikora 2017-11-10 09:38:57
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-11-09 15:07:47
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-11-09 15:05:42
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu pn. „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawow Sergiusz Kuchta 2017-11-08 13:30:05
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Sergiusz Kuchta 2017-11-08 08:45:51
Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 416/6, 416/1, 354 w obrębie Kaliska, gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-11-07 07:40:22
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-11-03 12:52:20
Opłaty za pobór wody i zrzut ścieków Sergiusz Kuchta 2017-11-03 12:08:07
Opłaty za pobór wody i zrzut ścieków Sergiusz Kuchta 2017-11-03 11:32:23
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-11-02 12:52:59
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu pn. „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawow Sergiusz Kuchta 2017-10-31 14:28:24
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-10-31 12:58:27
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-10-31 12:55:45
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-10-31 12:47:51
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-10-30 12:21:09
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-10-30 12:15:38
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-10-30 12:12:28
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-10-30 12:10:46
RR.271.17.2017.I - Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Gminy Kaliska Beata Sikora 2017-10-30 09:22:43
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV oraz budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV w miejscowości Kaliska, gmina Kaliska- inwestycja prowadzona na terenie działek nr: 485/10, 486/2, 494/4, Sergiusz Kuchta 2017-10-30 07:50:30
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-10-27 10:59:33
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Sergiusz Kuchta 2017-10-25 14:42:40
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 85, 86, 148 obręb Iwiczno, gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-10-25 14:40:47
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Sergiusz Kuchta 2017-10-24 13:59:22
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-10-24 13:58:27
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-10-24 13:58:00
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2017-10-24 13:49:54
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2017-10-24 13:48:58
RR.271.16.2017.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON Beata Sikora 2017-10-24 13:41:50
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli oraz warsztatów dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w ramach projektu "Innowacyjna edukacja - wzmacnianie kompetencji Beata Sikora 2017-10-24 13:41:03
Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z odnowieniem i odbudową dawnych ogrodów, utwardzenie częściowo kostką brukową ternu ogrodu oraz budowa chodnika dla pieszych i miejsc parkingowych, a także oświe Sergiusz Kuchta 2017-10-20 14:51:52
RR.271.17.2017.I - Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Gminy Kaliska Beata Sikora 2017-10-20 12:50:45
sprawozdania budżetowe Sergiusz Kuchta 2017-10-18 15:21:35
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku Sergiusz Kuchta 2017-10-18 15:17:54
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-10-17 15:01:47
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-10-17 14:58:21
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2017-10-17 14:56:55
Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z odnowieniem i odbudową dawnych ogrodów, utwardzenie częściowo kostką brukową ternu ogrodu oraz budowa chodnika dla pieszych i miejsc parkingowych, a także oświe Sergiusz Kuchta 2017-10-16 14:37:52
RR.271.14.2017.I Zakup samochodu osobowego, 9 – cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim Beata Sikora 2017-10-13 14:37:32
Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem- inwestycja na terenie działek nr 60/2, 79, 85 oraz 87/1 obręb Iwiczno, gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-10-12 11:37:34
Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem- inwestycja na terenie działek nr 602, 79, 85 oraz 871 obręb Iwiczno, gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-10-12 11:37:25
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-10-11 15:35:49
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Sergiusz Kuchta 2017-10-11 11:55:11
Gospodarka Odpadami Sergiusz Kuchta 2017-10-10 11:31:59
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 85, 86, 148 obręb Iwiczno, gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-10-09 14:37:01
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2017-10-06 14:39:56
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-10-06 10:37:54
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-10-06 09:40:47
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-10-06 09:39:38
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-10-05 14:51:57
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-10-05 14:48:34
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-10-05 10:55:40
RR.271.15.2017.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON Beata Sikora 2017-10-05 09:52:04
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2017-10-04 14:24:05
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2017-10-04 07:43:11
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-10-03 13:47:22
ocena jakości wody z wodociągu Sergiusz Kuchta 2017-10-02 15:19:37
RR.271.10.2017.I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Beata Sikora 2017-10-02 15:17:56
ocena jakości wody z wodociągu Sergiusz Kuchta 2017-10-02 15:06:31
RR.271.10.2017.I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Beata Sikora 2017-10-02 10:15:56
RR.271.14.2017.I Zakup samochodu osobowego, 9 – cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim Beata Sikora 2017-09-29 12:51:03
RR.271.9.2017.I Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.610.000 Beata Sikora 2017-09-28 15:46:20
RR.271.13.2017.I Remont dróg w Gminie Kaliska Beata Sikora 2017-09-28 12:14:18
Utworzenie miejsca rekreacyjnego nad Jeziorem Trzechowskim w Iwicznie na działkach nr 287 obręb Iwiczno oraz 468 obręb Piece, gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-09-28 12:13:13
RR.271.13.2017.I Remont dróg w Gminie Kaliska Beata Sikora 2017-09-26 13:24:49
RR.271.14.2017.I Zakup samochodu osobowego, 9 – cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim Beata Sikora 2017-09-25 11:24:00
Przebudowa wraz z rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego leśniczówki leśnictwa Cieciorka, zlokalizowanego na działce nr 383/1 obręb Kaliska, gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-09-25 10:31:56
RR.271.9.2017.I Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.610.000 Beata Sikora 2017-09-21 15:02:36
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-09-21 12:56:00
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska” w Beata Sikora 2017-09-20 14:54:25
RR.271.8.2017.I - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach” Beata Sikora 2017-09-20 14:53:54
RR.271.10.2017.I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Beata Sikora 2017-09-20 12:43:08
RR.271.10.2017.I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Beata Sikora 2017-09-20 11:47:53
RR.271.10.2017.I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Beata Sikora 2017-09-20 07:47:41
RR.271.10.2017.I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Beata Sikora 2017-09-20 07:47:32
RR.271.12.2017.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON Beata Sikora 2017-09-19 13:42:45
RR.271.11.2017.I Zakup samochodu osobowego, 9 – cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim Beata Sikora 2017-09-19 13:42:13
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2017-09-18 12:30:23
RR.271.13.2017.I Remont dróg w Gminie Kaliska Beata Sikora 2017-09-18 09:34:52
RR.271.10.2017.I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Beata Sikora 2017-09-18 09:34:24
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2017-09-15 22:42:10
RR.271.11.2017.I Zakup samochodu osobowego, 9 – cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim Beata Sikora 2017-09-15 15:15:35
RR.271.11.2017.I Zakup samochodu osobowego, 9 – cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim Beata Sikora 2017-09-15 15:14:48
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-09-15 11:20:53
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Sergiusz Kuchta 2017-09-14 12:03:06
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Sergiusz Kuchta 2017-09-14 11:58:44
RR.271.11.2017.I Zakup samochodu osobowego, 9 – cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim Beata Sikora 2017-09-14 08:27:03
RR.271.9.2017.I Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.610.000 Beata Sikora 2017-09-13 15:06:46
Utworzenie miejsca rekreacyjnego nad Jeziorem Trzechowskim w Iwicznie na działkach nr 287 obręb Iwiczno oraz 468 obręb Piece, gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-09-12 13:28:20
RR.271.5.2017.I - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wr Beata Sikora 2017-09-12 09:08:20
RR.271.12.2017.I Remont dróg w Gminie Kaliska Beata Sikora 2017-09-11 15:37:23
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-09-07 10:46:03
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-09-06 15:25:59
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-09-06 15:25:11
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-09-05 15:23:50
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska” w Beata Sikora 2017-09-05 07:33:14
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska” w Beata Sikora 2017-09-04 14:02:28
RR.271.8.2017.I - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach” Beata Sikora 2017-09-01 11:33:55
RR.271.8.2017.I - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach” Beata Sikora 2017-09-01 11:32:20
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska” w Beata Sikora 2017-09-01 08:39:03
Przebudowa wraz z rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego leśniczówki leśnictwa Cieciorka, zlokalizowanego na działce nr 383/1 obręb Kaliska, gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-08-30 12:20:13
Wykonanie budżetu za 2017 rok Sergiusz Kuchta 2017-08-29 15:10:45
ocena jakości wody z wodociągu Łukasz Kruszyński 2017-08-25 13:56:20
RR.271.7.2017.I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Beata Sikora 2017-08-25 09:51:17
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2017-08-23 10:49:44
Ogłoszenia Łukasz Kruszyński 2017-08-23 09:40:13
RR.271.7.2017.I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Beata Sikora 2017-08-22 14:57:51
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2017-08-21 14:08:41
Ogłoszenia Łukasz Kruszyński 2017-08-18 14:47:39
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2017-08-16 10:05:48
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2017-08-16 09:59:22
RR.271.5.2017.I - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wr Beata Sikora 2017-08-14 15:20:46
RR.271.6.2017.I - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach” Beata Sikora 2017-08-14 12:28:58
RR.271.7.2017.I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Łukasz Kruszyński 2017-08-11 15:19:14
RR.271.7.2017.I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Łukasz Kruszyński 2017-08-11 15:17:47
RR.271.7.2017.I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Beata Sikora 2017-08-11 11:17:56
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-08-04 13:47:34
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2017-08-02 12:30:38
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Sergiusz Kuchta 2017-07-26 12:41:36
RR.271.7.2017.I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Beata Sikora 2017-07-25 14:10:55
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-07-25 09:02:37
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-07-25 08:44:30
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-07-25 08:43:24
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-07-25 08:37:54
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-07-24 12:30:00
RR.271.7.2017.I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Beata Sikora 2017-07-20 15:32:43
RR.271.7.2017.I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Beata Sikora 2017-07-20 15:22:59
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, organizacji wydarzeń kulturalno – edukacyjnych oraz podnoszenia świadomości Sergiusz Kuchta 2017-07-20 14:30:52
sprawozdania budżetowe Sergiusz Kuchta 2017-07-20 14:28:31
RR.271.7.2017.I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno Beata Sikora 2017-07-19 19:40:54
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Sergiusz Kuchta 2017-07-19 10:01:32
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Sergiusz Kuchta 2017-07-19 09:01:35
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Sergiusz Kuchta 2017-07-18 08:47:12
Budowa sieci oswietlenia przejsc dla pieszych na dzialkach nr 198, 218, 277/2, 279/4, 460 w miejscowosci Kaliska, Gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-07-18 08:32:16
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-07-17 10:33:41
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-07-17 10:33:16
Zapytanie ofertowe na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kaliska – edycja 2017 Beata Sikora 2017-07-12 13:15:58
Budowa ul. Malinowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach - etap I Beata Sikora 2017-07-10 10:52:44
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-07-07 14:22:38
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2017-07-07 10:32:07
Referat Obsługi Mieszkańców Sergiusz Kuchta 2017-07-05 07:57:41
Budowa sieci oswietlenia przejsc dla pieszych na dzialkach nr 198, 218, 277/2, 279/4, 460 w miejscowosci Kaliska, Gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-07-04 15:27:26
Budowa ul. Malinowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach - etap I Beata Sikora 2017-07-04 09:32:17
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kaliska – edycja 2017 Beata Sikora 2017-06-30 14:12:02
Usuwanie wyrobów Beata Sikora 2017-06-30 14:11:34
Budowa ul. Malinowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach - etap I Beata Sikora 2017-06-29 14:00:34
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-06-28 15:38:49
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-06-27 15:28:25
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-06-27 15:22:36
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-06-27 15:11:11
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-06-27 08:00:26
Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap IV Beata Sikora 2017-06-23 07:29:15
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem na terenie cześci działki nr 450/2 obręb Cieciorka, gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-06-22 13:26:26
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-06-21 14:51:32
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-06-20 11:32:11
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-06-20 11:31:22
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-06-14 09:31:47
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Sergiusz Kuchta 2017-06-13 10:15:34
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Sergiusz Kuchta 2017-06-13 10:15:13
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-06-09 13:28:07
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Sergiusz Kuchta 2017-06-08 11:59:02
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2017-06-08 07:51:13
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 468/22, 485/31, 494/4, 485/21, 486/2, 485/29, 485/30, 468/26, 468/29, 468/32, 468/20, 468/30, 468/28, 468/25, 4 Sergiusz Kuchta 2017-06-08 07:44:18
Budowa sieci oswietlenia przejsc dla pieszych na dzialkach nr 198, 218, 277/2, 279/4, 460 w miejscowosci Kaliska, Gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-06-08 07:43:58
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 468/22, 485/31, 494/4, 485/21, 486/2, 485/29, 485/30, 468/26, 468/29, 468/32, 468/20, 468/30, 468/28, 468/25, 4 Sergiusz Kuchta 2017-06-08 07:43:32
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2017-06-06 14:42:19
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2017-06-06 14:31:33
Budowa sieci o Sergiusz Kuchta 2017-06-06 11:38:55
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2017-06-02 08:29:10
Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 375 oraz 369/2 w miejscowości Piece, Gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-06-01 11:32:57
Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 375 oraz 369/2 w miejscowości Piece, Gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-06-01 11:28:34
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Sergiusz Kuchta 2017-05-30 12:03:28
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Sergiusz Kuchta 2017-05-30 09:40:07
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Sergiusz Kuchta 2017-05-30 09:36:42
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2017-05-29 15:16:19
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Sergiusz Kuchta 2017-05-29 15:13:22
Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Bartel Wielki Sergiusz Kuchta 2017-05-26 14:13:12
Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Bartel Wielki Sergiusz Kuchta 2017-05-26 14:13:05
Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap IV Beata Sikora 2017-05-25 07:31:31
Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap IV Beata Sikora 2017-05-24 15:13:49
Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap IV Beata Sikora 2017-05-24 15:13:28
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 468/22, 485/31, 494/4, 485/21, 486/2, 485/29, 485/30, 468/26, 468/29, 468/32, 468/20, 468/30, 468/28, 468/25, 4 Sergiusz Kuchta 2017-05-22 14:22:49
ocena jakości wody z wodociągu Sergiusz Kuchta 2017-05-19 10:32:24
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2017-05-12 16:46:17
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2017-05-12 16:44:35
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-05-11 15:36:46
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Łukasz Kruszyński 2017-05-11 14:55:30
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-05-10 08:13:12
Budowa ul. Malinowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach - II przetarg Beata Sikora 2017-05-09 15:22:56
Budowa ul. Malinowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach Beata Sikora 2017-05-09 15:22:29
Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzedu Gminy Kaliska Beata Sikora 2017-05-09 15:21:58
Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap IV Beata Sikora 2017-05-09 15:20:53
Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap IV - kolejny przetarg Beata Sikora 2017-05-09 15:20:19
Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap IV - kolejny przetarg Beata Sikora 2017-05-09 13:32:14
Referat Rozwoju Łukasz Kruszyński 2017-05-08 20:08:52
Referat Komunalny Łukasz Kruszyński 2017-05-08 20:08:14
Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 375 oraz 369/2 w miejscowości Piece, Gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-05-08 14:14:52
Referat Komunalny Sergiusz Kuchta 2017-05-08 10:05:50
Dział Finansowy Sergiusz Kuchta 2017-05-08 10:04:32
Referat Obsługi Mieszkańców Sergiusz Kuchta 2017-05-08 10:01:45
Dział Finansowy Sergiusz Kuchta 2017-05-08 09:54:32
Dział Rozwoju Sergiusz Kuchta 2017-05-08 09:47:42
Jednostki organizacyjne Łukasz Kruszyński 2017-05-07 21:01:01
Skarbnik Gminy Łukasz Kruszyński 2017-05-07 11:57:56
Zastępca Wójta Gminy Łukasz Kruszyński 2017-05-07 11:56:27
Zastępca Wójta Gminy Łukasz Kruszyński 2017-05-07 11:52:40
Zastępca Wójta Gminy Łukasz Kruszyński 2017-05-07 11:50:50
Referat Komunalny Łukasz Kruszyński 2017-05-07 11:47:15
Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzedu Gminy Kaliska Beata Sikora 2017-05-05 13:32:19
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-05-02 11:38:16
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-05-02 11:35:48
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-05-02 11:12:02
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2017-04-28 15:59:49
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2017-04-28 14:26:22
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Sergiusz Kuchta 2017-04-28 08:16:57
Budowa ul. Malinowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach - II przetarg Beata Sikora 2017-04-27 14:08:48
Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap IV - kolejny przetarg Beata Sikora 2017-04-24 15:28:35
sprawozdania budżetowe Sergiusz Kuchta 2017-04-21 15:02:57
Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzedu Gminy Kaliska Beata Sikora 2017-04-21 07:30:54
Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap IV Beata Sikora 2017-04-19 12:51:29
ocena jakości wody z wodociągu Sergiusz Kuchta 2017-04-18 13:17:16
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-04-13 15:34:34
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-04-12 09:37:43
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-04-12 09:37:36
Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap IV Beata Sikora 2017-04-12 08:38:55
Budowa ul. Malinowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach Beata Sikora 2017-04-07 15:10:07
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-04-07 14:32:08
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-04-07 12:31:28
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-04-07 10:59:16
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-04-07 10:51:21
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-04-07 10:50:02
Budowa ul. Malinowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach Beata Sikora 2017-04-06 13:22:54
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-04-05 10:55:02
ocena jakości wody z wodociągu Sergiusz Kuchta 2017-04-05 07:36:39
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-04-05 07:33:06
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-04-04 16:11:41
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-04-03 10:46:14
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2017-04-03 10:43:20
Budowa ul. Malinowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach Beata Sikora 2017-04-03 09:36:43
Budowa ul. Malinowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach Beata Sikora 2017-03-30 14:29:25
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2017-03-29 15:13:35
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2017-03-29 15:06:23
ocena jakości wody z wodociągu Sergiusz Kuchta 2017-03-29 12:49:19
Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 464/18, 464/17, 464/31, 464/8, 464/1, 279/7, 279/8, 464/12, 464/13 w miejscowości Kaliska, gm. Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-03-27 15:12:54
PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na sprzedaż drewna tartacznego Łukasz Kruszyński 2017-03-24 14:10:08
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na sprzedaż drewna tartacznego Łukasz Kruszyński 2017-03-24 14:09:38
Budowa ul. Malinowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach Beata Sikora 2017-03-23 11:30:40
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-03-17 13:04:49
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2017-03-17 13:01:48
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-03-17 09:40:06
Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap IV Beata Sikora 2017-03-17 08:33:38
Wykonanie budżetu za 2016 rok Sergiusz Kuchta 2017-03-15 15:25:32
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2017-03-15 14:17:14
Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap IV Beata Sikora 2017-03-14 10:07:36
Ogłoszenia Łukasz Kruszyński 2017-03-13 12:49:19
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-03-08 15:21:35
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-03-07 14:28:16
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska Sergiusz Kuchta 2017-03-06 15:23:44
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2017-03-01 12:32:41
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-03-01 08:13:23
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-02-28 15:29:04
Zapytanie ofertowe na odbiór komunalnych osadów ściekowych, odpadów z piaskownika oraz skratek z Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Kaliskach Beata Sikora 2017-02-28 14:31:01
Zapytanie ofertowe na usługę opracowania, przygotowania i druku materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu "Innowacyjna edukacja - wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół Beata Sikora 2017-02-28 09:05:13
Zapytanie ofertowe na usługi transportowe w ramach realizacji projektu "Innowacyjna edukacja - wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska" - RPO WP Sergiusz Kuchta 2017-02-28 08:37:08
Zapytanie ofertowe na usługę opracowania, przygotowania i druku materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu "Innowacyjna edukacja - wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół Beata Sikora 2017-02-27 14:06:11
Zapytanie ofertowe na odbiór komunalnych osadów ściekowych, odpadów z piaskownika oraz skratek z Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Kaliskach Beata Sikora 2017-02-23 13:41:33
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-02-22 11:15:10
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-02-22 11:09:50
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-02-22 11:05:33
sprawozdania budżetowe Sergiusz Kuchta 2017-02-21 15:13:58
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2017-02-21 09:38:13
Zapytanie ofertowe na usługę opracowania, przygotowania i druku materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu "Innowacyjna edukacja - wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół po Beata Sikora 2017-02-20 14:15:38
Zapytanie ofertowe na usługi transportowe w ramach realizacji projektu "Innowacyjna edukacja - wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska" - RPO WP Beata Sikora 2017-02-20 14:15:08
Zapytanie ofertowe na usługi transportowe w ramach realizacji projektu "Innowacyjna edukacja - wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska" - RPO WP Beata Sikora 2017-02-20 14:14:37
sprawozdania budżetowe Sergiusz Kuchta 2017-02-20 12:02:24
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2017-02-20 11:47:55
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2017-02-20 11:46:03
ocena jakości wody z wodociągu Sergiusz Kuchta 2017-02-16 16:37:00
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2017-02-10 14:30:16
Zapytanie ofertowe na usługi transportowe w ramach realizacji projektu "Innowacyjna edukacja - wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska" - RPO WP Sergiusz Kuchta 2017-02-10 14:03:51
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2017-02-08 12:56:01
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-02-08 12:54:25
Program Ochrony Środowiska Sergiusz Kuchta 2017-02-03 09:20:10
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-02-03 09:05:18
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-02-03 09:04:48
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-02-03 09:01:34
kontrole wewnętrzne Sergiusz Kuchta 2017-02-03 08:16:19
kontrole wewnętrzne Sergiusz Kuchta 2017-02-03 08:15:36
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-31 15:30:28
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-31 15:29:54
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-31 08:43:02
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-27 13:58:19
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2017-01-26 15:27:30
Wykonanie budżetu za 2016 rok Sergiusz Kuchta 2017-01-26 13:35:56
Wykonanie budżetu za 2014 rok Sergiusz Kuchta 2017-01-26 13:27:38
Druki deklaracji i informacji podatkowych Sergiusz Kuchta 2017-01-26 11:24:42
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót geodezyjnych na obszarze Gminy Kaliska na rok 2017 Beata Sikora 2017-01-26 08:22:57
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-25 12:47:40
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-25 12:46:50
Zapytanie ofertowe na wykonanie podziału nieruchomości Beata Sikora 2017-01-24 13:49:30
ocena jakości wody z wodociągu Sergiusz Kuchta 2017-01-24 13:06:20
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Sergiusz Kuchta 2017-01-24 13:04:41
ocena jakości wody z wodociągu Sergiusz Kuchta 2017-01-20 12:42:12
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2017-01-19 15:18:34
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-18 13:55:18
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-17 13:01:35
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-17 12:59:53
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-17 12:57:36
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-17 12:53:37
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-17 12:46:25
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-17 12:45:57
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-17 12:40:58
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-17 12:34:22
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-17 12:31:50
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-16 12:15:52
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-16 12:10:25
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-12 14:55:18
Budżet Gminy na 2017r. Sergiusz Kuchta 2017-01-09 12:46:04
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-09 12:35:51
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-09 11:03:03
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-05 15:16:52
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-05 15:15:23
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-05 15:13:02
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-05 15:10:04
Program Ochrony Środowiska Sergiusz Kuchta 2017-01-05 13:57:23
Druki deklaracji i informacji podatkowych Sergiusz Kuchta 2017-01-04 12:35:17
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-04 08:48:58
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2017-01-04 08:46:08
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2017-01-03 14:57:39
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2017-01-03 14:56:53
Opłaty za pobór wody i zrzut ścieków Sergiusz Kuchta 2016-12-30 14:19:56
Podatek od środków transportowych Sergiusz Kuchta 2016-12-30 13:29:30
Podatek od nieruchomości Sergiusz Kuchta 2016-12-30 13:28:25
Druki deklaracji i informacji podatkowych Sergiusz Kuchta 2016-12-30 12:58:38
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2016-12-23 10:34:34
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2016-12-21 11:50:37
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-12-20 20:01:19
ocena jakości wody z wodociągu Sergiusz Kuchta 2016-12-19 11:59:21
ocena jakości wody z wodociągu Sergiusz Kuchta 2016-12-19 11:40:55
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-12-19 11:40:02
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Sergiusz Kuchta 2016-12-16 08:39:18
Budowa linii kablowej nn 0,4kV na działce nr 144/15 w miejscowości Studzienice, gm. Kaliska Sergiusz Kuchta 2016-12-15 14:53:57
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora projektu „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska” w ramach Reg Beata Sikora 2016-12-15 13:52:25
DR.271.8.2016.I Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska” Beata Sikora 2016-12-15 13:50:25
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora projektu „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska” w ramach Reg Beata Sikora 2016-12-15 10:35:19
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2016-12-14 10:51:04
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-12-12 09:47:52
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-12-12 09:44:14
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Sergiusz Kuchta 2016-12-09 13:46:39
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-12-09 13:46:14
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-12-09 13:35:04
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-12-09 13:33:52
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-12-09 13:22:00
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora projektu „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska” w ramach Reg Beata Sikora 2016-12-07 15:45:53
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska Sergiusz Kuchta 2016-12-07 15:35:13
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-12-07 09:59:45
DR.271.9.2016.I Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017 Beata Sikora 2016-12-06 12:53:48
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-12-06 10:26:25
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-12-06 10:23:58
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-12-06 10:23:18
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska Sergiusz Kuchta 2016-12-02 14:24:58
kontrole wewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-12-01 15:31:39
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2016-12-01 13:43:10
DR.271.8.2016.I Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska” Beata Sikora 2016-12-01 12:42:53
Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego Beata Sikora 2016-12-01 11:00:18
Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO dotyczącego zakupu materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć na potr Beata Sikora 2016-12-01 10:51:55
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-11-30 16:01:19
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-11-30 16:00:13
Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO dotyczącego zakupu materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć na potr Sergiusz Kuchta 2016-11-29 13:25:59
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2016-11-29 10:27:29
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2016-11-29 10:25:15
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2016-11-29 10:24:39
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-11-29 10:02:56
DR.271.9.2016.I Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017 Beata Sikora 2016-11-24 13:30:01
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2016-11-23 15:11:43
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2016-11-23 15:09:30
zamówienia udzielane zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy pzp Beata Sikora 2016-11-22 15:29:10
zamówienia udzielane zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy pzp Beata Sikora 2016-11-22 15:23:09
DR.271.9.2016.I Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017 Beata Sikora 2016-11-22 14:39:04
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-11-21 15:44:31
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-11-21 15:43:31
ocena jakości wody z wodociągu Sergiusz Kuchta 2016-11-21 15:38:17
DR.271.9.2016.I Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017 Beata Sikora 2016-11-21 07:53:15
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-11-18 14:31:15
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-11-18 14:29:29
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-11-18 14:26:18
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-11-18 14:14:35
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-11-18 13:46:35
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-11-18 13:42:03
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-11-18 13:04:43
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-11-17 08:34:08
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2016-11-14 18:10:40
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2016-11-14 18:10:22
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2016-11-08 18:29:20
kontrole wewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-11-04 12:38:59
kontrole wewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-11-04 12:38:45
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Sergiusz Kuchta 2016-11-04 10:52:46
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Sergiusz Kuchta 2016-11-04 08:07:19
DR.271.8.2016.I Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska” Beata Sikora 2016-11-04 08:01:42
DR.271.8.2016.I Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska” Beata Sikora 2016-11-04 08:00:15
DR.271.8.2016.I Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska” Beata Sikora 2016-11-03 14:32:48
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-11-02 15:28:55
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-11-02 15:14:36
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-11-02 15:14:29
DR.271.7.2016.I Remont dróg w Gminie Kaliska Beata Sikora 2016-11-02 13:23:35
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-11-02 11:20:03
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-11-02 11:15:15
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Sergiusz Kuchta 2016-10-31 14:40:28
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2016-10-28 13:51:45
sprawozdania budżetowe Sergiusz Kuchta 2016-10-28 13:49:18
DR.271.7.2016.I Remont dróg w Gminie Kaliska Beata Sikora 2016-10-28 13:21:48
Rejestry i ewidencje Sergiusz Kuchta 2016-10-27 07:48:52
Rejestry i ewidencje Sergiusz Kuchta 2016-10-27 07:48:16
DR.271.8.2016.I Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska” w r Beata Sikora 2016-10-26 11:18:14
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-10-25 11:50:43
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-10-25 11:48:34
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2016-10-24 09:58:47
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2016-10-24 09:57:48
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2016-10-21 09:26:41
DR.271.5.2016.I Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie Gminy Kaliska Beata Sikora 2016-10-21 08:40:08
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2016-10-21 08:29:29
sprawozdania budżetowe Sergiusz Kuchta 2016-10-20 10:50:43
sprawozdania budżetowe Sergiusz Kuchta 2016-10-20 10:50:07
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-10-19 12:46:33
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-10-19 12:41:48
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-10-19 12:21:56
Program Ochrony Środowiska Sergiusz Kuchta 2016-10-19 12:06:52
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Sergiusz Kuchta 2016-10-19 11:28:09
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Sergiusz Kuchta 2016-10-19 11:25:53
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-10-19 11:20:14
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-10-19 11:19:31
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-10-19 11:15:21
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-10-19 11:11:58
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-10-19 11:04:46
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-10-19 11:02:25
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-10-17 14:52:25
ocena jakości wody z wodociągu Sergiusz Kuchta 2016-10-13 15:17:54
DR.271.6.2016.I Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska” Beata Sikora 2016-10-13 13:22:21
DR.271.5.2016.I Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie Gminy Kaliska Beata Sikora 2016-10-12 14:33:31
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-10-12 13:28:58
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-10-12 13:26:48
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-10-12 10:22:12
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-10-12 09:30:32
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-10-11 17:51:30
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-10-11 17:50:10
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-10-11 17:49:58
DR.271.4.2016.I Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Urzędu Gminy Kaliska Beata Sikora 2016-10-11 14:19:42
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Sergiusz Kuchta 2016-10-10 14:07:16
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Sergiusz Kuchta 2016-10-10 14:03:53
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2016-10-10 12:37:06
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2016-10-10 12:36:15
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-10-06 08:28:32
DR.271.6.2016.I Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska” Beata Sikora 2016-10-05 15:26:08
DR.271.6.2016.I Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska” w r Beata Sikora 2016-10-05 15:24:39
DR.271.3.2016.I Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Urzędu Gminy Kaliska Beata Sikora 2016-10-03 11:37:52
DR.271.3.2016.I Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Urzędu Gminy Kaliska Łukasz Kruszyński 2016-09-30 15:37:10
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-09-28 08:22:20
DR.271.3.2016.I Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Urzędu Gminy Kaliska Beata Sikora 2016-09-26 12:29:39
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-09-26 09:00:01
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-09-26 08:59:48
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-09-23 14:23:46
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-09-23 14:15:35
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-09-21 16:40:15
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-09-21 16:38:29
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-09-21 16:33:04
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-09-21 16:29:41
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-09-21 16:18:49
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-09-21 16:12:28
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-09-15 15:01:50
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-09-09 13:18:28
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-09-07 08:00:26
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-09-07 07:48:19
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-09-05 15:29:13
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-09-01 15:03:16
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-09-01 14:56:16
Konsultacje społeczne Sergiusz Kuchta 2016-09-01 08:33:59
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-08-29 14:49:15
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-08-29 11:43:35
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-08-25 14:02:50
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-08-25 14:01:06
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-08-25 13:58:08
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Łążek Sergiusz Kuchta 2016-08-22 11:42:27
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-08-18 15:32:31
kontrole wewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-08-18 15:27:12
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-08-18 15:24:43
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-08-18 15:21:58
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-08-18 15:09:47
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-08-18 15:04:56
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-08-10 13:00:04
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-08-10 12:58:18
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-08-08 14:21:33
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-08-02 14:49:56
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-08-02 10:22:30
DR.271.2.2016.I Remont budynku Urzedu Gminy w Kaliskach Sergiusz Kuchta 2016-07-29 11:56:46
Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Kaliskach Sergiusz Kuchta 2016-07-27 14:48:05
sprawozdania budżetowe Sergiusz Kuchta 2016-07-27 14:22:49
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Łążek Sergiusz Kuchta 2016-07-25 07:55:27
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-07-22 13:42:00
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-07-22 13:39:13
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-07-22 12:40:29
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-07-22 12:39:53
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-07-22 12:33:24
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-07-22 11:33:18
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-07-22 10:54:38
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-07-22 10:54:19
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-07-22 10:37:09
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-07-22 10:36:09
ocena jakości wody z wodociągu Sergiusz Kuchta 2016-07-22 10:24:06
ocena jakości wody z wodociągu Sergiusz Kuchta 2016-07-22 10:23:50
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-07-22 10:19:03
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-07-22 10:13:53
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2016-07-22 10:00:35
Przebudowa drogi leśnej na terenie leśnictw Leśna Huta i Czarna Woda na terenie działek nr 288, 420/1, 416, 417/1, 398/2, 398/3, 397/1, 368, 367, 325 obręb Studzienice gmina Kaliska, powiat staro Sergiusz Kuchta 2016-07-22 09:53:58
kontrole wewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-07-19 15:18:33
sprawozdania budżetowe Sergiusz Kuchta 2016-07-19 13:11:51
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2016-07-15 14:03:39
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Łukasz Kruszyński 2016-07-15 09:36:06
kontrole wewnętrzne Łukasz Kruszyński 2016-07-13 15:45:47
DR.271.2.2016.I Remont budynku Urzedu Gminy w Kaliskach Beata Sikora 2016-07-13 13:14:29
Modernizacja chodnika w miejscowości Piece Łukasz Kruszyński 2016-07-12 15:27:02
Wykonanie dokumentracji projektowo-kosztorysowej budowy sieci oświetleniowej przy ul. Długiej w Kaliskach (do zakładów pracy); w miejscowości Strych, w miejscowości Dunajki; w miejscowości Bart Łukasz Kruszyński 2016-07-11 13:56:06
DR.271.2.2016.I Remont budynku Urzedu Gminy w Kaliskach Beata Sikora 2016-07-11 07:55:27
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2016-07-08 09:41:17
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2016-07-08 09:34:02
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2016-07-07 10:06:23
Konsultacje społeczne Łukasz Kruszyński 2016-07-07 09:04:51
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-07-01 10:27:15
DR.271.1.2016.I Remont dróg w Gminie Kaliska Beata Sikora 2016-07-01 09:06:35
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-06-30 14:32:08
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-06-30 13:18:53
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-06-30 13:11:24
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-06-28 14:29:47
Wyłożenie do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowa dla Gminy Kaliska” Sergiusz Kuchta 2016-06-28 12:32:37
DR.271.2.2016.I Remont budynku Urzedu Gminy w Kaliskach Beata Sikora 2016-06-27 12:40:37
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-06-24 07:45:47
Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap IV Beata Sikora 2016-06-23 09:07:02
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci oświetleniowej przy ul. Długiej w Kaliskach ( do zakładów pracy) ; w miejscowości Strych, w miejscowości Dunaj Sergiusz Kuchta 2016-06-16 13:13:34
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-06-16 12:25:46
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-06-16 07:54:37
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-06-15 08:37:28
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-06-14 13:21:38
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV, inwestycja na terenie działek nr 200/11, 200/1, 201/6, 201/19 w obrębie Cieciorka, miejscowość Cieciorka, gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2016-06-14 12:08:38
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-06-14 12:05:39
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-06-14 12:02:26
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-06-14 11:54:17
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-06-14 11:52:03
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-06-14 11:51:23
kontrole wewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-06-13 14:57:27
DR.271.1.2016.I Remont dróg w Gminie Kaliska Beata Sikora 2016-06-09 15:23:26
Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Bartel Wielki, obręb Bartel Wielki, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sergiusz Kuchta 2016-06-08 08:33:24
Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Bartel Wielki, obręb Bartel Wielki, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sergiusz Kuchta 2016-06-08 08:21:36
Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap IV Beata Sikora 2016-06-07 14:44:39
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Sergiusz Kuchta 2016-06-02 13:17:44
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Sergiusz Kuchta 2016-06-02 13:17:08
Regulamin organizacyjny Sergiusz Kuchta 2016-06-02 12:03:18
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2016-05-30 15:06:45
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2016-05-30 14:30:18
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2016-05-30 11:49:19
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Sergiusz Kuchta 2016-05-30 10:36:49
DR.271.1.2016.I Remont dróg w Gminie Kaliska Beata Sikora 2016-05-30 09:40:13
Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Bartel Wielki, obręb Bartel Wielki, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sergiusz Kuchta 2016-05-27 07:51:34
kontrole wewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-05-25 14:53:16
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-05-25 14:46:54
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Sergiusz Kuchta 2016-05-24 09:24:14
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Sergiusz Kuchta 2016-05-24 09:09:16
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Sergiusz Kuchta 2016-05-24 08:05:11
Budowa 2 wiat dla zawodnikó rezerwowych, na działce nr 338, w miejscowości Piece, obręb Piece, gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2016-05-19 14:26:28
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Sergiusz Kuchta 2016-05-16 14:59:16
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Sergiusz Kuchta 2016-05-16 14:57:36
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-05-13 13:35:52
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-05-13 08:27:57
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-05-13 08:24:30
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-05-13 08:18:26
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-05-13 08:14:05
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-05-13 08:05:13
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-05-12 15:29:02
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-05-12 14:22:12
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-05-12 14:15:12
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Sergiusz Kuchta 2016-05-10 12:02:45
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-05-10 12:02:38
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Sergiusz Kuchta 2016-05-10 11:02:07
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-05-10 09:51:22
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-05-05 13:46:42
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-05-05 09:49:41
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-05-04 14:24:50
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-05-04 10:32:23
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-05-04 10:30:53
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2016-05-02 12:56:07
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-04-27 12:01:48
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-04-27 11:57:46
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-04-27 11:57:22
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-04-25 12:32:02
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Sergiusz Kuchta 2016-04-22 12:50:54
sprawozdania budżetowe Sergiusz Kuchta 2016-04-21 15:23:55
sprawozdania budżetowe Sergiusz Kuchta 2016-04-21 15:05:56
sprawozdania budżetowe Sergiusz Kuchta 2016-04-21 15:05:14
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-04-14 09:21:24
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-04-14 09:19:56
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2016-04-13 12:22:14
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-04-12 13:12:38
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-04-12 12:32:09
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-04-12 12:07:09
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-04-12 11:54:47
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-04-12 11:16:14
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-04-12 11:12:54
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-04-12 11:09:58
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-04-12 08:12:24
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-04-07 15:33:43
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-04-06 15:09:24
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-04-05 09:03:13
ocena jakości wody z wodociągu Łukasz Kruszyński 2016-04-04 10:15:30
ocena jakości wody z wodociągu Łukasz Kruszyński 2016-04-04 09:41:11
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2016-04-04 09:19:48
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-03-30 15:27:26
kadencja 2010-2014 Sergiusz Kuchta 2016-03-30 14:26:19
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-03-30 14:18:46
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-03-30 14:18:06
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-03-30 14:01:52
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-03-30 13:39:03
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-03-30 13:29:47
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-03-30 12:05:44
Oferty pracy Łukasz Kruszyński 2016-03-25 11:27:06
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-03-16 07:54:00
Oferty pracy Łukasz Kruszyński 2016-03-15 13:39:24
Oferty pracy Łukasz Kruszyński 2016-03-15 13:38:26
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-03-15 09:19:53
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-03-11 15:34:21
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-03-11 13:29:59
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-03-10 14:28:13
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-03-09 11:31:22
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-03-03 15:30:17
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, inwestycja na terenie działki nr 281 w obrębie Cieciorka, gm. Kaliska Sergiusz Kuchta 2016-03-03 12:19:08
Oferty pracy Łukasz Kruszyński 2016-02-29 13:55:23
kontrole wewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-02-29 13:43:42
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV wra z z podadowieniem słuna nn 0,4kV oraz przebudową przyłącza napowietrznego nn 0,4kV na działkach o nr ewid. 481/2, 485/10, 486/2, 494/4, 494 Sergiusz Kuchta 2016-02-26 15:26:44
sprawozdania budżetowe Sergiusz Kuchta 2016-02-26 13:40:14
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-02-25 15:24:51
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2016-02-23 11:07:37
Opracowanie PFU dla oczyszczalni ścieków w Kaliskach i Studium wykonalności w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Cieciorka, Dąbrowa i Iwiczno" wraz... Sergiusz Kuchta 2016-02-22 15:24:46
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-02-19 10:34:03
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-02-18 15:31:03
Opracowanie PFU dla oczyszczalni ścieków w Kaliskach i Studium wykonalności w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Cieciorka, Dąbrowa i Iwiczno" wraz... Łukasz Kruszyński 2016-02-18 14:00:44
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-02-18 12:29:59
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-02-18 11:48:10
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-02-17 11:34:59
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-02-17 11:15:45
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z posadowieniem słupa nn-0,4kV, przebudowa przyłącza napowietrznego nn-0,4kV w miejscowości Kaliska na działkach nr 481/2, 485/10, 486/2, Sergiusz Kuchta 2016-02-16 12:54:49
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-02-16 11:34:31
Statuty i uchwały sołectw Sergiusz Kuchta 2016-02-16 07:48:47
Statuty i uchwały sołectw Sergiusz Kuchta 2016-02-16 07:47:44
Opracowanie PFU dla oczyszczalni ścieków w Kaliskach i Studium wykonalności w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Cieciorka, Dąbrowa i Iwiczno" wraz... Łukasz Kruszyński 2016-02-11 13:26:56
ocena jakości wody z wodociągu Łukasz Kruszyński 2016-02-08 15:27:28
ocena jakości wody z wodociągu Łukasz Kruszyński 2016-02-08 15:24:35
Opracowanie PFU dla oczyszczalni ścieków w Kaliskach i Studium wykonalności w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Cieciorka, Dąbrowa i Iwiczno" wraz... Łukasz Kruszyński 2016-02-08 15:13:09
Opracowanie PFU dla oczyszczalni ścieków w Kaliskach i Studium wykonalności w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Cieciorka, Dąbrowa i Iwiczno" wraz... Łukasz Kruszyński 2016-02-08 15:10:48
Opracowanie PFU dla oczyszczalni ścieków w Kaliskach i Studium wykonalności w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Cieciorka, Dąbrowa i Iwiczno" wraz z rozbudową oczy Łukasz Kruszyński 2016-02-08 15:08:05
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla oczyszczalni ścieków w Kaliskach i Studium wykonalności w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Cieciorka, Dąbrowa i Łukasz Kruszyński 2016-02-08 15:06:36
kontrole wewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-02-05 08:55:47
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-02-05 08:16:17
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-02-05 08:14:26
kontrole wewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-01-29 09:57:43
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-01-29 08:03:28
kontrole wewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-01-29 07:48:27
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Sergiusz Kuchta 2016-01-27 10:13:52
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska Sergiusz Kuchta 2016-01-26 15:06:37
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-01-26 07:48:44
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-01-25 09:02:33
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-01-22 11:26:20
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-01-22 09:22:51
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-01-22 08:44:52
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-01-21 10:37:52
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-01-21 10:27:10
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-01-21 10:01:25
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-01-21 09:53:41
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-01-21 09:08:37
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-01-21 09:02:25
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-01-21 08:52:59
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-01-21 08:50:04
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-01-21 08:14:30
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-01-18 10:41:37
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-01-14 15:16:44
kontrole wewnętrzne Sergiusz Kuchta 2016-01-13 14:37:16
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2016-01-12 09:30:26
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2016-01-12 09:00:30
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-01-08 14:18:17
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-01-08 14:17:35
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-01-08 11:36:40
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska Sergiusz Kuchta 2016-01-08 07:56:41
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska Sergiusz Kuchta 2016-01-08 07:52:19
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska Sergiusz Kuchta 2016-01-08 07:47:01
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-01-07 12:47:40
Druki deklaracji i informacji podatkowych Sergiusz Kuchta 2016-01-07 09:53:33
Opłaty cmentarne Sergiusz Kuchta 2016-01-07 09:48:38
Podatek od nieruchomości Sergiusz Kuchta 2016-01-07 09:48:13
Podatek od nieruchomości Sergiusz Kuchta 2016-01-07 09:45:32
Podatek od nieruchomości Sergiusz Kuchta 2016-01-07 09:45:12
Podatek od środków transportowych Sergiusz Kuchta 2016-01-07 09:17:06
Opłaty za pobór wody i zrzut ścieków Sergiusz Kuchta 2016-01-07 09:10:53
Opłaty za pobór wody i zrzut ścieków Sergiusz Kuchta 2016-01-07 09:10:08
Opłaty za pobór wody i zrzut ścieków Sergiusz Kuchta 2016-01-05 14:31:37
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r. Sergiusz Kuchta 2016-01-05 14:25:28
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-01-05 08:08:23
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2016-01-05 08:08:15
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2015-12-30 12:15:15
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-12-29 10:59:56
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-12-29 10:59:13
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-12-23 13:44:59
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-12-23 13:43:43
Decyzja umarzająca nr DR.6733.13.2015.III Sergiusz Kuchta 2015-12-22 09:52:21
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-12-22 09:32:19
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-12-22 09:17:48
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-12-22 09:16:00
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2015-12-21 10:59:05
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-12-17 14:18:17
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-12-17 13:52:02
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-12-17 13:35:08
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-12-17 13:05:36
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-12-16 15:56:38
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-12-16 11:40:38
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023 Łukasz Kruszyński 2015-12-15 14:53:06
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023 Łukasz Kruszyński 2015-12-15 14:50:48
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023 Łukasz Kruszyński 2015-12-15 14:49:30
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023 Łukasz Kruszyński 2015-12-15 14:43:20
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-12-15 11:20:32
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-12-15 11:20:00
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-12-15 10:50:37
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-12-15 10:23:21
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2015-12-10 15:32:22
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2015-12-10 15:11:57
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-12-10 15:11:02
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2015-12-10 15:07:53
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2015-12-04 10:54:14
Regulamin organizacyjny Sergiusz Kuchta 2015-11-27 15:31:06
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-11-26 15:32:10
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-11-26 15:30:20
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-11-26 15:17:10
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-11-24 12:52:53
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-11-24 12:41:42
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-11-24 11:56:12
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2015-11-23 10:20:26
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2015-11-19 13:29:11
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2015-11-19 13:00:24
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-11-17 07:37:37
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-11-17 07:28:44
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-11-16 09:36:04
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-11-16 09:31:15
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-11-16 09:04:22
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-11-16 09:03:59
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-11-13 08:31:34
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-11-12 08:11:44
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-11-12 08:11:40
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2015-11-09 11:02:02
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-11-09 08:52:23
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-11-06 19:16:35
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-11-05 08:58:28
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2015-11-05 08:57:39
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-11-03 15:25:21
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-11-03 15:10:38
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-11-03 15:09:13
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-11-03 15:06:47
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-11-03 15:03:43
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-11-03 14:12:13
Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "budowie ulicy Malinowej, Spacerowej, Ogrodowej, Jasnej, Starowiejskiej, wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowa Sergiusz Kuchta 2015-10-29 15:31:58
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Sergiusz Kuchta 2015-10-28 12:53:05
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Sergiusz Kuchta 2015-10-28 12:52:48
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-10-28 08:59:19
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-10-28 08:58:59
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-10-28 08:42:09
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-10-28 08:33:25
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-10-23 10:28:57
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-10-23 10:11:42
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2015-10-23 10:08:19
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2015-10-22 14:24:49
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2015-10-22 14:24:23
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Sergiusz Kuchta 2015-10-21 13:13:21
sprawozdania budżetowe Sergiusz Kuchta 2015-10-21 10:32:29
sprawozdania budżetowe Sergiusz Kuchta 2015-10-21 10:30:14
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-10-19 15:24:00
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-10-19 13:40:27
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Sergiusz Kuchta 2015-10-19 13:40:11
DR.271.6.2015.I Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie Gminy Kaliska Beata Sikora 2015-10-16 11:17:26
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2015-10-16 07:34:50
DR.271.6.2015.I Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie Gminy Kaliska Łukasz Kruszyński 2015-10-15 12:23:25
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-10-15 10:50:49
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-10-15 10:29:11
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-10-15 10:26:42
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-10-15 10:26:35
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-10-15 10:24:41
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2015-10-15 08:22:20
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2015-10-15 08:21:33
DR.271.6.2015.I Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie Gminy Kaliska Beata Sikora 2015-10-14 07:35:23
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Sergiusz Kuchta 2015-10-13 10:00:54
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Sergiusz Kuchta 2015-10-13 09:04:06
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-10-12 12:40:19
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-10-08 11:23:48
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-10-08 10:56:59
Referat Komunalny Sergiusz Kuchta 2015-10-07 15:07:41
Referat Komunalny Sergiusz Kuchta 2015-10-07 14:37:39
Dział Finansowy Sergiusz Kuchta 2015-10-07 14:37:24
Dział Finansowy Sergiusz Kuchta 2015-10-07 14:36:25
Dział Rozwoju Sergiusz Kuchta 2015-10-07 14:35:15
Referat Obsługi Mieszkańców Sergiusz Kuchta 2015-10-07 14:28:52
Referat Obsługi Mieszkańców Sergiusz Kuchta 2015-10-07 14:25:57
Kierownik USC, ewidencja ludności, dowody osobiste Sergiusz Kuchta 2015-10-07 14:23:17
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sergiusz Kuchta 2015-10-07 14:22:31
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sergiusz Kuchta 2015-10-07 14:22:15
Statuty i uchwały sołectw Sergiusz Kuchta 2015-10-07 14:18:54
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-10-07 13:54:00
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-10-07 13:24:26
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Sergiusz Kuchta 2015-10-07 10:58:44
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Sergiusz Kuchta 2015-10-07 10:58:08
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-10-06 15:23:55
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-10-06 15:22:11
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Sergiusz Kuchta 2015-10-06 13:09:13
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-10-02 09:45:11
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2015-10-02 09:41:10
Referat Komunalny Sergiusz Kuchta 2015-09-28 12:28:49
Referat Komunalny Sergiusz Kuchta 2015-09-28 12:10:48
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Sergiusz Kuchta 2015-09-24 11:43:05
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Sergiusz Kuchta 2015-09-24 11:29:49
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2015-09-22 13:43:18
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2015-09-22 13:39:44
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2015-09-22 12:05:31
DR.271.5.2015.I Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Urzędu Gminy Kaliska Beata Sikora 2015-09-17 09:22:12
DR.271.5.2015.I Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Urzędu Gminy Kaliska Beata Sikora 2015-09-17 09:21:47
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-09-16 13:25:26
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-09-16 12:23:09
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2015-09-15 10:09:24
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2015-09-10 14:53:55
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2015-09-10 14:47:16
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2015-09-10 14:45:44
DR.271.5.2015.I Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Urzędu Gminy Kaliska Beata Sikora 2015-09-10 13:13:17
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-09-08 14:25:29
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-09-08 14:15:21
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-09-08 12:31:38
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-09-08 12:02:32
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-09-08 09:40:02
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-09-08 09:38:57
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-09-08 09:38:39
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-09-08 09:37:25
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-09-08 08:38:57
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-09-08 08:02:30
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-09-04 11:53:49
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2015-09-03 15:29:37
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Sergiusz Kuchta 2015-09-03 14:30:33
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Sergiusz Kuchta 2015-09-03 14:30:20
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Sergiusz Kuchta 2015-09-03 14:18:14
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 Sergiusz Kuchta 2015-09-03 13:15:06
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 Sergiusz Kuchta 2015-09-02 13:28:56
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-09-02 11:56:42
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-09-02 11:55:01
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 Sergiusz Kuchta 2015-09-02 11:52:21
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 Sergiusz Kuchta 2015-09-02 11:52:13
DR.271.4.2015.I Remont dróg gminnych płytami wielootworowymi typu JOMB Beata Sikora 2015-09-01 08:36:41
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 Sergiusz Kuchta 2015-08-27 12:38:06
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 Sergiusz Kuchta 2015-08-27 12:37:57
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 Sergiusz Kuchta 2015-08-25 12:56:22
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 Sergiusz Kuchta 2015-08-21 15:14:45
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 Sergiusz Kuchta 2015-08-21 15:10:35
Dział Rozwoju Sergiusz Kuchta 2015-08-21 09:13:42
DR.271.4.2015.I Remont dróg gminnych płytami wielootworowymi typu JOMB Beata Sikora 2015-08-19 13:29:19
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 Sergiusz Kuchta 2015-08-18 13:14:28
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Sergiusz Kuchta 2015-08-18 12:35:09
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Sergiusz Kuchta 2015-08-18 12:34:27
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2015-08-17 15:35:19
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 Sergiusz Kuchta 2015-08-17 13:45:25
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-08-17 13:44:13
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-08-13 15:04:44
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-08-13 14:58:28
DR.271.3.2015.I Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016 Beata Sikora 2015-08-13 11:40:32
DR.271.3.2015.I Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016 Beata Sikora 2015-08-13 11:38:57
DR.271.3.2015.I Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016 Beata Sikora 2015-08-13 11:37:06
DR.271.3.2015.I Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016 Beata Sikora 2015-08-13 11:36:35
DR.271.3.2015.I Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016 Beata Sikora 2015-08-13 10:56:19
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-08-12 14:09:26
Regulamin organizacyjny Sergiusz Kuchta 2015-08-12 13:02:17
Regulamin organizacyjny Sergiusz Kuchta 2015-08-12 10:13:23
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-08-12 08:24:33
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-08-12 08:12:30
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-08-11 09:29:37
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-08-11 09:27:37
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-08-11 08:58:56
DR.271.3.2015.I Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016 Łukasz Kruszyński 2015-08-07 21:03:19
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-08-06 11:41:42
kontrole zewnętrzne Sergiusz Kuchta 2015-08-05 08:38:47
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-08-04 13:22:11
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-08-04 12:34:23
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-08-04 12:11:10
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-08-04 11:55:28
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-08-04 11:46:29
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2015-07-31 15:29:35
DR.271.2.2015.I Utwardzenie istniejącego ciągu pieszo – jezdnego gruntowego polegającego na budowie nawierzchni utwardzonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Sergiusz Kuchta 2015-07-31 09:49:13
Komisje Problemowe Sergiusz Kuchta 2015-07-29 12:38:18
Rada Gminy Łukasz Kruszyński 2015-07-28 18:35:45
Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Kruszyński 2015-07-28 18:32:56
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-07-23 14:36:08
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-07-23 14:35:39
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-07-23 14:33:02
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-07-23 14:28:48
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-07-23 14:27:18
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 Sergiusz Kuchta 2015-07-22 07:51:34
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-07-21 14:27:59
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-07-21 14:26:35
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-07-21 14:25:20
sprawozdania budżetowe Sergiusz Kuchta 2015-07-21 14:23:48
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 Sergiusz Kuchta 2015-07-21 14:11:27
DR.271.2.2015.I Utwardzenie istniejącego ciągu pieszo – jezdnego gruntowego polegającego na budowie nawierzchni utwardzonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Kruszyński 2015-07-14 15:29:05
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2015-07-14 12:51:52
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 Sergiusz Kuchta 2015-07-14 12:22:42
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2015-07-09 10:22:34
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2015-07-08 15:46:57
DR.271.2.2015.I Utwardzenie istniejącego ciągu pieszo – jezdnego gruntowego polegającego na budowie nawierzchni utwardzonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Kruszyński 2015-07-07 09:21:41
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2015-07-02 08:43:54
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2015-07-02 08:31:12
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2015-07-02 08:28:15
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 Łukasz Kruszyński 2015-06-30 13:06:36
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 Łukasz Kruszyński 2015-06-30 13:04:21
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-06-30 08:41:34
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-06-30 08:40:37
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-06-30 08:23:14
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-06-26 15:18:22
DR.271.1.2015.I Utwardzenie istniejącego ciągu pieszo - jezdnego gruntowego polegającego na budowie nawierzchni utwardzonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Kruszyński 2015-06-23 19:11:56
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-06-23 11:51:38
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-06-23 11:51:05
Postanowienie zawieszenia postępowania w spr ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowa odcinka sieci wodociągowej dz nr 68/3 obręb Cieciorka Gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2015-06-18 14:51:38
DR.271.1.2015.I Utwardzenie istniejącego ciągu pieszo - jezdnego gruntowego polegającego na budowie nawierzchni utwardzonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Kruszyński 2015-06-17 09:30:46
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2015-06-08 14:52:48
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-06-08 12:54:56
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-06-08 12:54:44
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-06-03 09:47:26
RK.7021.4.2015.II Ogłoszenie o sprzedaży Żuka Sergiusz Kuchta 2015-06-02 15:27:55
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Sergiusz Kuchta 2015-06-01 11:38:46
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2015-06-01 11:33:22
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2015-05-28 12:37:34
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-05-22 14:51:23
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-05-22 14:50:32
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-05-22 13:46:06
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Sergiusz Kuchta 2015-05-22 12:06:39
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Sergiusz Kuchta 2015-05-22 12:01:44
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Sergiusz Kuchta 2015-05-22 07:53:04
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-05-21 13:36:07
Statut gminy Sergiusz Kuchta 2015-05-21 13:33:09
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-05-20 16:12:27
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-05-18 08:52:08
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-05-18 08:49:21
Budowa lini kablowej oświetleniowej przejść dla pieszych na działkach nr 218, 670/18, 266/16 obręb Kaliska, gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2015-05-18 08:45:18
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2015-05-15 13:25:11
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-05-14 10:50:04
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-05-14 10:49:34
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sergiusz Kuchta 2015-05-13 09:46:54
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-05-13 08:14:20
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-05-12 15:21:40
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-05-12 15:07:01
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-05-12 14:47:44
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Sergiusz Kuchta 2015-05-12 12:29:11
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-05-06 08:59:36
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-05-06 08:31:53
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-05-04 15:27:58
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-05-04 15:27:26
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-05-04 14:39:28
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sergiusz Kuchta 2015-04-30 10:25:55
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Sergiusz Kuchta 2015-04-30 08:07:05
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2015-04-29 10:41:19
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sergiusz Kuchta 2015-04-28 15:17:51
Jednostki organizacyjne Sergiusz Kuchta 2015-04-24 09:48:14
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sergiusz Kuchta 2015-04-24 09:32:35
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sergiusz Kuchta 2015-04-22 15:19:06
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sergiusz Kuchta 2015-04-22 13:54:35
Statuty i uchwały sołectw Sergiusz Kuchta 2015-04-22 10:23:26
sprawozdania budżetowe Sergiusz Kuchta 2015-04-21 12:25:20
sprawozdania budżetowe Sergiusz Kuchta 2015-04-21 12:24:27
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sergiusz Kuchta 2015-04-21 08:21:47
Jednostki organizacyjne Sergiusz Kuchta 2015-04-20 10:28:22
Jednostki organizacyjne Sergiusz Kuchta 2015-04-20 10:27:04
Jednostki organizacyjne Sergiusz Kuchta 2015-04-20 10:23:26
Jednostki organizacyjne Sergiusz Kuchta 2015-04-20 10:23:12
Jednostki organizacyjne Sergiusz Kuchta 2015-04-20 10:21:39
Jednostki organizacyjne Sergiusz Kuchta 2015-04-20 10:19:11
Ogłoszenia Sergiusz Kuchta 2015-04-17 10:35:30
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-04-15 14:48:03
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-04-15 14:12:12
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-04-14 15:35:50
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-04-14 15:29:02
Statuty i uchwały sołectw Sergiusz Kuchta 2015-04-14 14:19:57
Referat Komunalny Łukasz Kruszyński 2015-04-10 14:41:32
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Łukasz Kruszyński 2015-04-10 14:40:38
Referat Komunalny Łukasz Kruszyński 2015-04-10 14:39:21
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Sergiusz Kuchta 2015-04-09 09:29:53
Wybory na Sołtysów 2015 Sergiusz Kuchta 2015-04-07 12:02:14
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-04-03 15:00:29
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-04-01 16:26:18
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-04-01 14:41:30
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2015-03-30 19:38:52
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2015-03-30 19:35:44
Przyjęcie dokumentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące fragment wsi Kaliska w obrębie Kaliska wraz z prognozą oddziałowywania na środowisko Łukasz Kruszyński 2015-03-27 09:03:02
kontrole wewnętrzne Sergiusz Kuchta 2015-03-26 09:19:24
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sergiusz Kuchta 2015-03-25 13:44:00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sergiusz Kuchta 2015-03-25 13:42:06
Remont wraz z przebudową budynku administracyjnego Nadleśnictwa Kaliska zlokalizowanego na dzod. nr. 387/13 w obr. ge. Kaliska gm. Kaliska Sergiusz Kuchta 2015-03-20 13:46:04
Wybory na Sołtysów 2015 Sergiusz Kuchta 2015-03-18 13:43:35
Wybory na Sołtysów 2015 Sergiusz Kuchta 2015-03-17 15:00:14
Wybory na Sołtysów 2015 Sergiusz Kuchta 2015-03-17 14:58:48
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sergiusz Kuchta 2015-03-17 10:14:59
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2015-03-16 14:09:25
Wybory na Sołtysów 2015 Sergiusz Kuchta 2015-03-13 13:12:31
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-03-12 08:11:07
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-03-12 08:08:07
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-03-09 08:44:43
Oferty pracy Łukasz Kruszyński 2015-03-05 20:17:19
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-03-05 10:07:02
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-03-05 10:05:38
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-03-05 10:05:14
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-03-04 13:15:00
Obwieszczenie o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: "budowa obiektu radiokomunikacyjnego C0002128_POM_B wraz przyłączem energ. na dz. nr 279/12 i 2 Sergiusz Kuchta 2015-03-03 11:30:26
Obwieszczenie o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: "Obwieszczenie o budowie obiektu radiokomunikacyjnego C0002128_POM_B wraz przyłączem energ. na Sergiusz Kuchta 2015-03-03 11:29:42
Wybory na Sołtysów 2015 Sergiusz Kuchta 2015-03-03 09:00:03
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sergiusz Kuchta 2015-03-03 08:56:44
Obwieszczenie o zakońćzeniu postępowania administracyjnego dla przedwięzwięcia "Opracowanie dok. projek. budowy sieci kan. sanit. i wodociągu dla wsi Cieciorka, Dąbrowa i Iwiczno, Gmina Kaliska Sergiusz Kuchta 2015-03-02 09:48:43
Obwieszczenie o zakońćzeniu postępowania administracyjnego dla przedwięzwięcia "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla wsi Cieciorka, Dąbrowa i Sergiusz Kuchta 2015-03-02 09:48:26
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-02-27 15:33:00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sergiusz Kuchta 2015-02-27 11:38:28
Sergiusz Kuchta 2015-02-27 10:55:23
Wybory uzupełniające 2015 Sergiusz Kuchta 2015-02-27 10:49:55
Wybory Samorządowe 2014 Sergiusz Kuchta 2015-02-27 10:49:50
Wybory na Sołtysów 2015 Sergiusz Kuchta 2015-02-27 10:49:43
Wybory na Sołtysów 2015 Sergiusz Kuchta 2015-02-27 08:36:46
Wybory na Sołtysów 2015 Sergiusz Kuchta 2015-02-27 08:14:23
Wybory na Sołtysów 2015 Sergiusz Kuchta 2015-02-27 08:12:55
Wybory uzupełniające 2015 Sergiusz Kuchta 2015-02-27 07:43:48
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2015-02-26 12:38:36
kadencja 2010-2014 Sergiusz Kuchta 2015-02-24 10:16:50
Zapytanie ofertowe na dostarczenie nagłośnienia w ramach projektu: "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piecach w scenę estradową i nagłośnienie" Łukasz Kruszyński 2015-02-23 13:11:33
Wybory uzupełniające 2015 Sergiusz Kuchta 2015-02-19 15:23:21
Wybory uzupełniające 2015 Sergiusz Kuchta 2015-02-19 15:00:24
Zapytanie ofertowe na usługę udzielenia kredytu w kwocie 65.000,00 zł dla zadania pn.: "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piecach w scenę estradową i nagłośnienie" Sergiusz Kuchta 2015-02-19 14:58:17
Zapytanie ofertowe na usługę udzielenia kredytu w kwocie 65.000,00 zł dla zadania pn.: "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piecach w scenę estradową i nagłośnienie" Sergiusz Kuchta 2015-02-19 14:47:47
sprawozdania budżetowe Sergiusz Kuchta 2015-02-19 13:28:34
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-02-18 11:27:34
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-02-18 11:26:13
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-02-18 10:58:34
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-02-18 10:50:57
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Sergiusz Kuchta 2015-02-18 10:37:26
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Sergiusz Kuchta 2015-02-18 10:36:36
Zapytanie ofertowe na dostarczenie nagłośnienia w ramach projektu: "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piecach w scenę estradową i nagłośnienie" Łukasz Kruszyński 2015-02-16 19:46:50
Zapytanie ofertowe na dostarczenie sceny modułowej wraz z zadaszeniem dwuspadowym w ramach projektu: "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piecach w scenę estradową i nagłośnienie" Łukasz Kruszyński 2015-02-16 19:45:20
Wybory uzupełniające 2015 Sergiusz Kuchta 2015-02-16 14:30:13
Oferty pracy Sergiusz Kuchta 2015-02-13 10:40:58
Zapytanie ofertowe na dostarczenie nagłośnienia w ramach projektu: "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piecach w scenę estradową i nagłośnienie" Łukasz Kruszyński 2015-02-12 17:07:55
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-02-11 08:00:00
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-02-10 15:29:33
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-02-10 15:28:03
Zapytanie ofertowe na dostarczenie nagłośnienia w ramach projektu: "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piecach w scenę estradową i nagłośnienie" Łukasz Kruszyński 2015-02-10 08:13:15
Wybory uzupełniające 2015 Sergiusz Kuchta 2015-02-10 07:40:45
Wybory uzupełniające 2015 Sergiusz Kuchta 2015-02-06 11:19:46
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-02-06 09:05:13
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-02-06 08:55:31
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-02-06 08:51:02
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-02-06 08:27:19
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-02-06 08:09:14
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-02-06 07:58:36
Wykonanie projektu i druk folderu promocyjnego gminy kaliska Łukasz Kruszyński 2015-02-05 14:05:23
Wykonanie projektu i druk folderu promocyjnego gminy kaliska Łukasz Kruszyński 2015-02-05 14:04:11
"Budowa obiektu radiokomunikacyjnego C0002128_POM_B wraz przyłączem energ. na dz. nr 279/12 i 279/15 obręb 0008 Kaliska gm. Kaliska" na terenie kolejowym zamkniętym. Sergiusz Kuchta 2015-02-04 08:17:27
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-02-04 08:15:28
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-02-03 13:43:59
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-02-03 12:55:43
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-02-03 11:27:55
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-02-03 11:06:27
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-02-03 11:05:32
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-02-03 11:01:27
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-02-03 10:57:37
kadencja 2014-2018 Sergiusz Kuchta 2015-02-03 10:34:09
kadencja 2010-2014 Sergiusz Kuchta 2015-02-03 10:28:53
kadencja 2010-2014 Sergiusz Kuchta 2015-02-03 10:16:29
kadencja 2010-2014 Sergiusz Kuchta 2015-02-03 09:48:03
kadencja 2010-2014 Sergiusz Kuchta 2015-02-03 09:44:12
kadencja 2010-2014 Sergiusz Kuchta 2015-02-03 09:22:26
Wybory uzupełniające 2015 Sergiusz Kuchta 2015-02-03 08:14:40
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Sergiusz Kuchta 2015-01-30 12:08:26
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Sergiusz Kuchta 2015-01-30 12:01:26
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Sergiusz Kuchta 2015-01-30 11:57:17
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Sergiusz Kuchta 2015-01-30 11:52:51
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Sergiusz Kuchta 2015-01-30 11:50:17
Wykonanie projektu i druk folderu promocyjnego gminy kaliska Łukasz Kruszyński 2015-01-29 19:50:40
Ogłoszenia Łukasz Kruszyński 2015-01-28 10:22:32
Wybory uzupełniające 2015 Łukasz Kruszyński 2015-01-22 16:09:14
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Łukasz Kruszyński 2015-01-21 11:03:42
Wybory uzupełniające 2014 Łukasz Kruszyński 2015-01-21 10:55:04
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2015-01-16 11:49:51
Oferty pracy Łukasz Kruszyński 2015-01-14 20:39:52
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2015-01-14 14:25:12
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2015-01-14 14:22:36
Opłaty za pobór wody i zrzut ścieków Łukasz Kruszyński 2015-01-07 09:10:23
Podatki i opłaty lokalne w 2014 Łukasz Kruszyński 2015-01-07 09:08:16
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2015-01-07 08:57:37
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2015-01-07 08:46:14
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2015-01-07 08:27:08
Wybory uzupełniające 2014 Łukasz Kruszyński 2015-01-06 19:26:07
Wybory uzupełniające 2014 Łukasz Kruszyński 2015-01-02 15:42:15
Oferty pracy Łukasz Kruszyński 2015-01-02 11:47:45
Oferty pracy Łukasz Kruszyński 2014-12-31 13:55:55
RK.271.28.2014.II Ubezpieczenie mienia Łukasz Kruszyński 2014-12-29 17:11:34
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2014-12-24 12:33:04
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2014-12-24 12:30:42
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2014-12-24 12:25:59
kadencja 2014-2018 Łukasz Kruszyński 2014-12-24 12:23:09
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-12-24 12:01:30
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-12-24 11:58:34
RK.271.28.2014.II Ubezpieczenie mienia Łukasz Kruszyński 2014-12-19 09:19:06
RK.271.27.2014.II Ubezpieczenie mienia Łukasz Kruszyński 2014-12-16 21:28:56
Oferty pracy Łukasz Kruszyński 2014-12-15 15:25:01
Wybory uzupełniające 2014 Łukasz Kruszyński 2014-12-12 15:41:10
RK.271.27.2014.II Ubezpieczenie mienia Łukasz Kruszyński 2014-12-12 11:22:07
Wybory uzupełniające 2014 Łukasz Kruszyński 2014-12-08 16:08:14
Wybory uzupełniające 2014 Łukasz Kruszyński 2014-12-08 16:06:46
Dokumenty dla komitetu wybortczego- stowarzyszenia Łukasz Kruszyński 2014-12-08 16:04:16
Wybory uzupełniające 2014 Łukasz Kruszyński 2014-12-08 13:11:14
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kaliska. Łukasz Kruszyński 2014-12-08 07:39:15
Rada Gminy Łukasz Kruszyński 2014-12-07 19:44:50
Wybory uzupełniające 2014 Łukasz Kruszyński 2014-12-07 19:42:52
Rada Gminy Łukasz Kruszyński 2014-12-06 10:56:55
Rada Gminy Łukasz Kruszyński 2014-12-06 10:56:09
Ogłoszenia Łukasz Kruszyński 2014-11-26 12:14:43
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-11-21 13:17:46
Statuty i uchwały sołectw Łukasz Kruszyński 2014-11-21 12:57:53
Statut gminy Łukasz Kruszyński 2014-11-21 11:43:53
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-11-20 13:02:09
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-11-20 12:53:05
RK.271.26.2014.II Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i serwisem terenie Gminy Kaliska Łukasz Kruszyński 2014-11-19 15:17:21
RK.271.23.2014.II Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Kaliska Łukasz Kruszyński 2014-11-19 15:16:55
Wybory Samorządowe 2014 Łukasz Kruszyński 2014-11-13 15:36:45
RK.271.25.2014.II Wykonanie placów zabaw w miejscowości Czarne, Frank, Iwiczno Łukasz Kruszyński 2014-11-13 10:59:25
Oświadczenia majątkowe- I połowa 2014 r. Łukasz Kruszyński 2014-11-03 08:12:14
oświadczenia majątkowe 2013r. Łukasz Kruszyński 2014-11-02 19:19:25
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-11-02 19:16:30
oświadczenia majątkowe 2013r. Łukasz Kruszyński 2014-11-02 18:34:13
Oświadczenia majątkowe- I połowa 2014 r. Łukasz Kruszyński 2014-11-02 18:29:11
oświadczenia majątkowe 2013r. Łukasz Kruszyński 2014-11-02 18:23:57
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku Łukasz Kruszyński 2014-10-31 13:04:26
RK.271.24.2014.II Budowa lamp solarnych na terenie gminy Kaliska Łukasz Kruszyński 2014-10-31 12:58:28
Promocja turystyczna Gminy Kaliska- opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych oraz montaż tablic informacyjnych przy rzece Wdzie Łukasz Kruszyński 2014-10-30 13:44:44
Wybory Samorządowe 2014 Łukasz Kruszyński 2014-10-27 14:52:47
RK.271.26.2014.II Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i serwisem terenie Gminy Kaliska Łukasz Kruszyński 2014-10-27 14:51:03
sprawozdania budżetowe Łukasz Kruszyński 2014-10-27 10:39:25
Oświadczenia majątkowe 2014r. Łukasz Kruszyński 2014-10-26 14:59:07
Oświadczenia majątkowe 2014r. Łukasz Kruszyński 2014-10-26 14:56:45
Wybory Samorządowe 2014 Łukasz Kruszyński 2014-10-26 12:28:43
Wybory Samorządowe 2014 Łukasz Kruszyński 2014-10-23 19:53:46
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-10-22 10:53:54
Wybory Samorządowe 2014 Łukasz Kruszyński 2014-10-20 14:29:12
RK.271.26.2014.II Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i serwisem terenie Gminy Kaliska Łukasz Kruszyński 2014-10-17 17:41:20
RK.271.24.2014.II Budowa lamp solarnych na terenie gminy Kaliska Łukasz Kruszyński 2014-10-17 17:13:54
Wybory Samorządowe 2014 Łukasz Kruszyński 2014-10-17 14:39:21
RK.271.23.2014.II Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Kaliska Łukasz Kruszyński 2014-10-17 14:01:50
RK.271.22.2014.II Remont drogi gminnej ul. Łąkowa w Kaliskach oraz remont drogi gminnej ul. Słoneczna w Iwicznie Łukasz Kruszyński 2014-10-17 08:12:48
Wybory Samorządowe 2014 Łukasz Kruszyński 2014-10-16 18:59:49
Wybory Samorządowe 2014 Łukasz Kruszyński 2014-10-15 19:56:28
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-10-12 19:58:54
RK.271.23.2014.II Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Kaliska Łukasz Kruszyński 2014-10-10 15:36:33
RK.271.18.2014.II Zimowego utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie Gminy Kaliska Łukasz Kruszyński 2014-10-10 15:35:17
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-10-09 08:12:11
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-10-09 07:58:49
Wybory Samorządowe 2014 Łukasz Kruszyński 2014-10-08 09:45:38
RK.271.23.2014.II Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Kaliska Łukasz Kruszyński 2014-10-06 15:36:01
Komisja Statutowa Łukasz Kruszyński 2014-10-01 08:32:15
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-10-01 08:30:59
Budowa siłowni zewnętrznej w Kaliskach Łukasz Kruszyński 2014-10-01 08:27:14
Oferty pracy Łukasz Kruszyński 2014-09-30 07:22:27
Wybory Samorządowe 2014 Łukasz Kruszyński 2014-09-29 14:01:35
RK.271.21.2014.II Udzielenie kredytu w kwocie 200.00,00 zł na realizację zadania p.n. "Zagospodarowanie centrum wsi Kaliska" Łukasz Kruszyński 2014-09-29 13:58:18
Wybory Samorządowe Łukasz Kruszyński 2014-09-25 21:57:14
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-09-24 11:53:31
Komisja Statutowa Łukasz Kruszyński 2014-09-23 17:16:00
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-09-23 17:14:17
RK.271.21.2014.II Udzielenie kredytu w kwocie 200.00,00 zł na realizację zadania p.n. "Zagospodarowanie centrum wsi Kaliska" Łukasz Kruszyński 2014-09-23 12:53:59
Zimowego utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie Gminy Kaliska Łukasz Kruszyński 2014-09-23 12:43:38
Wybory Samorządowe Łukasz Kruszyński 2014-09-22 15:39:53
Budowa siłowni zewnętrznej w Kaliskach Łukasz Kruszyński 2014-09-19 18:47:48
zamówienia udzielane zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy pzp Łukasz Kruszyński 2014-09-19 18:45:33
RK.271.14.2014.II Zagospodarowanie centrum wsi Kaliska Łukasz Kruszyński 2014-09-19 08:58:38
Oferty pracy Łukasz Kruszyński 2014-09-18 15:23:31
Dział Rozwoju Łukasz Kruszyński 2014-09-17 07:39:42
Referat Obsługi Mieszkańców Łukasz Kruszyński 2014-09-17 07:39:03
Stanowiska samodzielne podl. bezpośrednio Wójtowi Łukasz Kruszyński 2014-09-17 07:37:54
Kierownik USC, ewidencja ludności, dowody osobiste Łukasz Kruszyński 2014-09-17 07:37:23
RK.271.12.2014.II Budowa siłowni zewnętrznej w Kaliskach Łukasz Kruszyński 2014-09-15 13:38:03
Publikacja ogłoszenia w prasie lokalnej Łukasz Kruszyński 2014-09-15 13:36:36
Opracowanie i wydruk naklejek promocyjnych Łukasz Kruszyński 2014-09-15 13:36:14
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-09-15 07:44:00
RK.271.12.2014.II Budowa siłowni zewnętrznej w Kaliskach Łukasz Kruszyński 2014-09-12 12:24:58
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-09-11 07:57:30
RK.271.12.2014.II Budowa siłowni zewnętrznej w Kaliskach Łukasz Kruszyński 2014-09-11 07:52:52
RK.271.11.2014.II Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce- etap II Łukasz Kruszyński 2014-09-11 07:52:27
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-09-10 16:44:01
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-09-10 16:28:07
Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020 Łukasz Kruszyński 2014-09-08 11:40:07
Kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z internetu Łukasz Kruszyński 2014-09-05 14:11:42
Ogłoszenia Łukasz Kruszyński 2014-09-04 14:17:47
RK.271.14.2014.II Zagospodarowanie centrum wsi Kaliska Łukasz Kruszyński 2014-09-04 10:31:18
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-09-04 08:18:48
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-09-04 08:15:54
Wybory Samorządowe Łukasz Kruszyński 2014-09-04 08:09:11
Oferty pracy Łukasz Kruszyński 2014-09-03 14:39:42
RK.271.12.2014.II Budowa siłowni zewnętrznej w Kaliskach Łukasz Kruszyński 2014-09-03 14:37:17
Wybory Samorządowe Łukasz Kruszyński 2014-09-01 18:00:17
Komisja Statutowa Łukasz Kruszyński 2014-08-27 13:58:48
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-08-23 12:03:04
RK.271.12.2014.II Budowa siłowni zewnętrznej w Kaliskach Łukasz Kruszyński 2014-08-22 15:04:26
RK.271.11.2014.II Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce- etap II Łukasz Kruszyński 2014-08-22 10:09:16
RK.271.8.2014.II Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy wraz z utwardzeniem terenu wokół świetlicy Łukasz Kruszyński 2014-08-21 15:34:38
RK.271.6.2014.II Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oś Łukasz Kruszyński 2014-08-21 15:25:26
RK.271.12.2014.II Budowa siłowni zewnętrznej w Kaliskach Łukasz Kruszyński 2014-08-20 12:33:53
RK.271.12.2014.II Budowa siłowni zewnętrznej w Kaliskach Łukasz Kruszyński 2014-08-20 11:04:07
RK.271.12.2014.II Budowa siłowni zewnętrznej w Kaliskach Łukasz Kruszyński 2014-08-20 11:02:45
RK.271.12.2014.II Budowa siłowni zewnętrznej w Kaliskach Łukasz Kruszyński 2014-08-20 10:59:37
RK.271.5.2014.II Zagospodarowanie terenu ogólnodostępnego przy ulicy Nowowiejskiej w Kaliskach Łukasz Kruszyński 2014-08-07 14:32:28
RK.271.8.2014.II Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy wraz z utwardzeniem terenu wokół świetlicy Łukasz Kruszyński 2014-08-07 14:31:28
RK.271.7.2014.II Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce- etap II Łukasz Kruszyński 2014-08-07 11:12:10
RK.271.8.2014.II Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy wraz z utwardzeniem terenu wokół świetlicy Łukasz Kruszyński 2014-07-31 16:31:44
RK.271.7.2014.II Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce- etap II Łukasz Kruszyński 2014-07-31 13:43:36
Obsługa prawna projektu Łukasz Kruszyński 2014-07-30 13:50:02
sprawozdania budżetowe Łukasz Kruszyński 2014-07-29 10:34:13
RK.271.4.2014.II Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015 Łukasz Kruszyński 2014-07-28 17:16:13
Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki 123/5 w miejscowości Czarne, gmina Kaliska Łukasz Kruszyński 2014-07-25 10:48:58
RK.271.7.2014.II Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce- etap II Łukasz Kruszyński 2014-07-23 16:50:36
RK.271.8.2014.II Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy wraz z utwardzeniem terenu wokół świetlicy Łukasz Kruszyński 2014-07-23 16:43:46
RK.271.8.2014.II Łukasz Kruszyński 2014-07-23 16:43:11
Obsługa prawna projektu Łukasz Kruszyński 2014-07-22 22:22:54
RK.271.5.2014.II Zagospodarowanie terenu ogólnodostępnego przy ulicy Nowowiejskiej w Kaliskach Łukasz Kruszyński 2014-07-21 16:07:47
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-07-18 08:45:31
RK.271.5.2014.II Zagospodarowanie terenu ogólnodostępnego przy ulicy Nowowiejskiej w Kaliskach Łukasz Kruszyński 2014-07-15 15:40:53
RK.271.5.2014.II Zagospodarowanie terenu ogólnodostępnego przy ulicy Nowowiejskiej w Kaliskach Łukasz Kruszyński 2014-07-15 15:39:21
RK.271.4.2014.II Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015 Łukasz Kruszyński 2014-07-14 10:15:22
RK.271.4.2014.II Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015 Łukasz Kruszyński 2014-07-10 13:38:09
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-07-10 10:33:47
Ogłoszenia Łukasz Kruszyński 2014-07-10 09:27:34
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-07-10 09:18:19
RK.271.4.2014.II Łukasz Kruszyński 2014-07-09 15:25:24
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-07-04 12:53:03
Komisja Statutowa Łukasz Kruszyński 2014-07-04 12:35:29
Referat Komunalny Łukasz Kruszyński 2014-07-04 12:33:48
Referat Komunalny Łukasz Kruszyński 2014-07-04 12:03:14
Dział Rozwoju Łukasz Kruszyński 2014-07-04 12:02:44
Ochrona środowiska Łukasz Kruszyński 2014-07-04 12:02:25
Regulamin utrzymania czystości i porządku Łukasz Kruszyński 2014-07-04 12:02:13
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-07-02 15:15:40
RK.271.3.2014.II Utwardzenie istniejącego ciągu pieszo - jezdnego gruntowego polegającego na budowie nawierzchni utwardzonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa linii kablowe Łukasz Kruszyński 2014-06-30 19:57:00
RK.271.3.2014.II Utwardzenie istniejącego ciągu pieszo - jezdnego gruntowego polegającego na budowie nawierzchni utwardzonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa linii kablowe Łukasz Kruszyński 2014-06-30 19:56:01
Komisja Statutowa Łukasz Kruszyński 2014-06-30 10:02:34
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-06-30 10:01:32
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-06-16 16:34:26
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-06-16 16:29:46
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-06-16 15:44:16
GOK Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach- etap III Łukasz Kruszyński 2014-06-16 15:34:43
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-06-12 12:47:02
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-06-11 09:00:32
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-06-10 15:13:06
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-06-10 15:11:34
Ogłoszenia Łukasz Kruszyński 2014-06-06 14:56:42
Obwieszenie Wójta- budowa lamp solarnych, oświetlenie terenu przy stawie w Piecach Łukasz Kruszyński 2014-06-06 14:49:20
RK.271.2.2014.II - Zagospodarowanie centrum wsi Piece. Łukasz Kruszyński 2014-06-05 13:19:03
RK.271.1.2014.II Remont drogi gminnej ul. Działkowa w Piecach oraz remont drogi gminnej ul. Poprzeczna w Piecach. Łukasz Kruszyński 2014-06-05 13:17:53
Komisja Statutowa Łukasz Kruszyński 2014-06-05 09:34:23
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-06-04 16:11:18
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-06-04 16:09:29
Ogłoszenia Łukasz Kruszyński 2014-05-30 15:36:16
Oświadczenia majątkowe 2014r. Danuta Skórczewska 2014-05-30 11:51:33
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-05-29 15:09:16
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Danuta Skórczewska 2014-05-29 12:19:27
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-05-29 08:17:54
RK.271.1.2014.II Remont drogi gminnej ul. Działkowa w Piecach oraz remont drogi gminnej ul. Poprzeczna w Piecach. Łukasz Kruszyński 2014-05-27 09:39:22
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-05-26 14:06:02
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-05-26 14:00:17
Oświadczenia majątkowe 2014r. Danuta Skórczewska 2014-05-23 14:51:37
Oświadczenia majątkowe 2014r. Danuta Skórczewska 2014-05-23 14:45:55
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-05-23 14:07:08
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-05-23 14:05:44
kontrole zewnętrzne Danuta Skórczewska 2014-05-23 08:13:17
GOK Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach- etap III Łukasz Kruszyński 2014-05-22 10:50:27
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-05-21 12:33:07
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-05-21 12:31:52
RK.271.2.2014.II - Zagospodarowanie centrum wsi Piece. Łukasz Kruszyński 2014-05-19 14:53:48
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-05-19 07:42:53
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-05-18 14:19:20
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-05-16 15:35:03
RK.271.2.2014.II - Zagospodarowanie centrum wsi Piece. Łukasz Kruszyński 2014-05-14 17:37:26
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-05-12 14:16:43
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-05-12 13:53:21
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-05-12 13:51:27
Oświadczenia majątkowe 2014r. Danuta Skórczewska 2014-05-12 13:26:53
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-05-08 14:25:39
RK.271.1.2014.II Remont drogi gminnej ul. Działkowa w Piecach oraz remont drogi gminnej ul. Poprzeczna w Piecach. Łukasz Kruszyński 2014-05-08 12:10:13
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-05-07 09:22:00
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-05-06 14:57:35
Oświadczenia majątkowe 2014r. Danuta Skórczewska 2014-05-06 14:32:22
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-05-06 09:24:36
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-05-06 09:23:30
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-05-06 09:22:37
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-05-05 15:05:08
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-05-05 15:01:22
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-04-29 12:32:34
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-04-28 12:57:58
DR.271.3.2014.I - Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce- etap I Łukasz Kruszyński 2014-04-28 10:38:21
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-04-25 13:25:02
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-04-25 12:15:23
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-04-24 14:40:46
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-04-24 07:52:23
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-04-24 07:49:43
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-04-24 07:49:31
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-04-23 08:57:08
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-04-22 13:16:04
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2014-04-22 09:32:47
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Cieciorka, Dąbrowa i Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach. Łukasz Kruszyński 2014-04-18 14:26:51
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-04-17 15:04:35
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-04-16 15:32:38
DR.271.4.2014.I - Zagospodarowanie centrum wsi Piece Łukasz Kruszyński 2014-04-15 12:06:12
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-04-15 11:19:42
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-04-15 10:46:07
DR.271.3.2014.I - Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce- etap I Łukasz Kruszyński 2014-04-11 15:13:45
Oświadczenia majątkowe 2014r. Danuta Skórczewska 2014-04-11 14:34:59
Oświadczenia majątkowe 2014r. Danuta Skórczewska 2014-04-11 14:31:45
Oświadczenia majątkowe 2014r. Danuta Skórczewska 2014-04-11 14:31:39
Oświadczenia majątkowe 2014r. Danuta Skórczewska 2014-04-11 14:30:25
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-04-09 14:16:52
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-04-09 12:50:28
Oświadczenia majątkowe 2014r. Danuta Skórczewska 2014-04-09 07:34:19
Oświadczenia majątkowe 2014r. Danuta Skórczewska 2014-04-09 07:32:52
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-04-08 09:46:16
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Cieciorka, Dąbrowa i Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach. Łukasz Kruszyński 2014-04-07 13:12:34
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-04-04 12:22:27
Obwieszczenie-utwardzenie pobocza ul.Kręta Frank Danuta Skórczewska 2014-04-04 12:21:20
DR.271.3.2014.I - Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce- etap I Łukasz Kruszyński 2014-04-04 11:52:47
DR.271.3.2014.I - Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce- etap I Łukasz Kruszyński 2014-04-04 11:51:02
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-04-02 14:19:25
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-04-02 09:57:57
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Cieciorka, Dąbrowa i Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach. Łukasz Kruszyński 2014-04-02 09:16:13
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Cieciorka, Dąbrowa i Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach. Łukasz Kruszyński 2014-04-02 09:15:15
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-04-01 08:14:38
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-04-01 08:12:27
KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW Łukasz Kruszyński 2014-03-28 13:00:12
KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW Łukasz Kruszyński 2014-03-28 09:23:59
KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW Łukasz Kruszyński 2014-03-28 09:21:19
kontrole wewnętrzne Łukasz Kruszyński 2014-03-27 10:34:05
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-03-25 08:34:27
Z-ca Wójta Gminy Łukasz Kruszyński 2014-03-18 12:19:53
Zastępca Wójta Gminy Kaliska Łukasz Kruszyński 2014-03-18 12:16:40
Sekretarz Gminy Łukasz Kruszyński 2014-03-18 12:15:57
Redakcja Biuletynu Łukasz Kruszyński 2014-03-18 12:14:04
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-03-14 12:39:24
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-03-14 07:30:33
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-03-12 15:23:08
Wykonanie budżetu za 2013 rok Danuta Skórczewska 2014-03-12 11:11:09
Mienie gminne Danuta Skórczewska 2014-03-12 10:49:03
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-03-12 10:45:11
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-03-12 10:44:05
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-03-12 10:39:31
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-03-12 09:09:22
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-03-07 12:13:48
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-03-06 13:50:34
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-03-05 15:17:32
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-02-28 07:26:24
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2014-02-25 08:38:10
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2014-02-25 08:37:37
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-02-21 10:41:47
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-02-21 10:40:41
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-02-17 09:57:55
DR.271.1.2014.I Dostawaautobusu 24 osobowego, w tym miejsca przystosowane dla dwóch wózków inwalidzkich Łukasz Kruszyński 2014-02-14 14:24:33
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-02-14 12:52:17
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-02-12 15:00:37
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-02-11 12:48:19
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-02-11 12:46:55
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-02-11 10:54:02
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-02-11 10:38:33
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-02-05 21:33:01
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-02-05 21:32:08
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2014-02-05 15:01:33
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-02-05 07:43:26
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-01-31 14:34:11
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-01-31 07:46:15
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-01-31 07:38:50
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-01-31 07:27:07
DR.271.1.2014.I Dostawaautobusu 24 osobowego, w tym miejsca przystosowane dla dwóch wózków inwalidzkich Łukasz Kruszyński 2014-01-27 12:44:05
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2014-01-27 07:31:57
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-01-24 12:37:41
Ogłoszenia Łukasz Kruszyński 2014-01-23 15:25:33
Ogłoszenia Łukasz Kruszyński 2014-01-23 15:24:46
DR.271.01.2014.I Dostawaautobusu 24 osobowego, w tym miejsca przystosowane dla dwóch wózków inwalidzkich Łukasz Kruszyński 2014-01-21 12:06:45
DR.271.01.2014.I Dostawaautobusu 24 osobowego, w tym miejsca przystosowane dla dwóch wózków inwalidzkich Łukasz Kruszyński 2014-01-21 12:06:12
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-01-21 07:33:45
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-01-21 07:31:44
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-01-21 07:28:42
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2014-01-17 08:47:48
Regulamin organizacyjny Danuta Skórczewska 2014-01-16 10:51:44
Podatek od środków transportowych Danuta Skórczewska 2014-01-16 10:46:34
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-01-16 09:15:49
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-01-16 09:10:52
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-01-16 09:07:44
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2014-01-16 08:12:42
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2014-01-09 13:38:11
DR.271.19.2013.I opracowanie dokumentacji projektowych w Gminie Kaliska Łukasz Kruszyński 2014-01-09 11:11:38
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2014-01-08 10:08:37
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-12-31 11:53:31
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-12-31 10:35:02
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-12-31 10:29:22
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-12-31 09:59:55
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-12-31 08:27:41
oświadczenia majątkowe 2013r. Danuta Skórczewska 2013-12-31 08:23:04
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-12-31 08:19:33
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2013-12-30 13:37:29
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-12-23 11:41:55
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-12-23 11:36:39
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-12-23 09:50:42
Wspólne Posiedzenia Komisji Problemowych Danuta Skórczewska 2013-12-23 09:44:00
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-12-23 09:35:22
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-12-23 09:32:55
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-12-23 09:31:41
DR.271.19.2013.I opracowanie dokumentacji projektowych w Gminie Kaliska Łukasz Kruszyński 2013-12-18 13:06:58
Obwieszczenie-remont z przebudową budynku UG Kaliska Danuta Skórczewska 2013-12-18 10:25:55
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2013-12-15 22:51:40
kadencja 2010-2014 Łukasz Kruszyński 2013-12-13 14:30:51
DR.271.19.2013.I opracowanie dokumentacji projektowych w Gminie Kaliska Łukasz Kruszyński 2013-12-13 14:07:42
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-12-11 09:00:26
DR.271.18.2013.I Remont drogi gminnej Kaliska ul. Łąkowa admin 2013-12-05 21:25:56
Obwieszczenie-budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2701 na dz.313 Danuta Skórczewska 2013-12-05 14:43:05
DR.271.18.2013.I Remont drogi gminnej Kaliska ul. Łąkowa admin 2013-12-05 14:42:41
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-12-05 08:28:06
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-12-03 14:44:58
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-12-03 14:43:14
kontrole zewnętrzne Danuta Skórczewska 2013-12-03 08:10:56
Pozostałe komisje Danuta Skórczewska 2013-12-03 08:07:36
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-11-28 14:09:05
DR.271.17.2013.I Remont drogi gminnej Kaliska ul. Łąkowa admin 2013-11-27 10:59:11
kadencja 2010-2014 admin 2013-11-27 10:22:26
kadencja 2010-2014 admin 2013-11-24 13:37:46
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-11-22 08:45:31
Sekretarz Gminy admin 2013-11-19 11:34:19
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-11-19 09:50:31
projekt budżetu na 2014 r Danuta Skórczewska 2013-11-19 09:42:37
projekt budżetu na 2014 r Danuta Skórczewska 2013-11-19 09:40:54
projekt budżetu na 2014 r Danuta Skórczewska 2013-11-19 09:28:45
projekt budżetu na 2014 r Danuta Skórczewska 2013-11-19 09:22:56
projekt budżetu na 2014 r Danuta Skórczewska 2013-11-19 09:17:33
projekt budżetu na 2014 r Danuta Skórczewska 2013-11-19 09:13:09
projekt budżetu na 2014 r Danuta Skórczewska 2013-11-19 09:10:09
projekt budżetu na 2014 r Danuta Skórczewska 2013-11-19 09:02:27
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-11-19 09:01:09
Budżet Gminy na 2014 rok Danuta Skórczewska 2013-11-19 08:50:30
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-11-19 08:41:50
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-11-19 08:36:14
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-11-18 08:42:48
Uchwały Rady Gminy Danuta Skórczewska 2013-11-15 11:55:49
Uchwały Rady Gminy Danuta Skórczewska 2013-11-15 11:55:21
Uchwały Rady Gminy Danuta Skórczewska 2013-11-15 11:54:13
Uchwały Rady Gminy Danuta Skórczewska 2013-11-15 11:52:18
Uchwały Rady Gminy Danuta Skórczewska 2013-11-15 11:50:20
Uchwały Rady Gminy Danuta Skórczewska 2013-11-15 11:49:35
Uchwały Rady Gminy Danuta Skórczewska 2013-11-15 11:48:32
Uchwały Rady Gminy Danuta Skórczewska 2013-11-15 11:45:32
Uchwały Rady Gminy Danuta Skórczewska 2013-11-15 11:43:19
Uchwały Rady Gminy Danuta Skórczewska 2013-11-15 11:41:53
Uchwały Rady Gminy Danuta Skórczewska 2013-11-15 11:41:00
Uchwały Rady Gminy Danuta Skórczewska 2013-11-15 11:39:21
Sekretarz Gminy admin 2013-11-14 18:06:44
Sekretarz Gminy Kaliska admin 2013-11-14 17:59:44
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2013-11-14 15:00:36
DR.271.16.2013.I zimowe utrzymanie dróg Ewa Czeplina-Kozicka 2013-11-14 12:15:00
DR.271.15.2013.I dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Kaliska Ewa Czeplina-Kozicka 2013-11-14 12:13:56
Opłaty cmentarne Danuta Skórczewska 2013-11-12 15:03:25
Opłaty cmentarne Danuta Skórczewska 2013-11-12 14:59:22
Opłaty cemntarne Danuta Skórczewska 2013-11-12 14:56:50
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-11-12 14:37:41
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-11-12 14:28:08
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-11-12 14:23:40
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-11-12 09:29:06
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2013-11-08 15:11:23
Komisja Statutowa Sołectw Danuta Skórczewska 2013-11-06 14:03:06
Pozostałe komisje Danuta Skórczewska 2013-11-06 13:32:09
Pozostałe komisje Danuta Skórczewska 2013-11-06 13:06:54
Komisja Statutowa Danuta Skórczewska 2013-11-06 13:04:40
Komisja Statutowa Danuta Skórczewska 2013-11-06 12:55:46
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-11-06 12:46:37
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-11-06 12:43:24
DR.271.14.2013 na roboty budowlane dot. remontu i utwardzenia dróg gminnych admin 2013-11-06 09:43:18
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-11-04 14:13:55
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-11-04 14:04:53
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-11-04 14:03:30
DR.271.13.2013 wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Kaliska admin 2013-10-30 10:02:50
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-10-30 08:36:32
Referat Komunalny admin 2013-10-28 16:55:41
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-10-25 14:45:12
dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Kaliska Ewa Czeplina-Kozicka 2013-10-24 11:13:21
Pozostałe komisje Danuta Skórczewska 2013-10-22 14:35:44
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-10-22 14:30:02
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-10-22 14:27:32
DR.271.12 2013 Utwardzenie istniejącego ciągu pieszo- jezdnego gruntowego polegającego na budowie nawierzchni utwardzonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Ewa Czeplina-Kozicka 2013-10-22 08:29:11
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-10-21 13:07:48
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2013-10-21 13:05:20
DR.271.13.2013 wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Kaliska Danuta Skórczewska 2013-10-18 12:07:39
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2013-10-18 09:43:32
DR.271.14.2013 na roboty budowlane dot. remontu i utwardzenia dróg gminnych Danuta Skórczewska 2013-10-15 14:07:53
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-10-15 14:03:00
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-10-14 10:54:45
DR.271.11.2013 dostawa i motaż pierwszego wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach Ewa Czeplina-Kozicka 2013-10-11 11:55:53
obwieszczenie - lokalizacja celu publicznego remiza OSP Piece Ewa Czeplina-Kozicka 2013-10-10 11:12:37
obwieszczenie - lokalizacja celu publicznego remiza OSP PIEce Ewa Czeplina-Kozicka 2013-10-10 11:12:05
DR.271.11.2013 dostawa i motaż pierwszego wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach Ewa Czeplina-Kozicka 2013-10-08 15:24:23
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-10-08 15:24:02
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2013-10-08 14:38:10
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-10-08 14:14:10
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-10-07 11:14:21
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-10-07 07:52:38
Utwardzenie istniejącego ciągu pieszo- jezdnego gruntowego polegającego na budowie nawierzchni utwardzonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Ewa Czeplina-Kozicka 2013-10-04 13:12:36
Utwardzenie istniejącego ciągu pieszo- jezdnego gruntowego polegającego na budowie nawierzchni utwardzonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Ewa Czeplina-Kozicka 2013-10-04 10:47:59
Utwardzenie istniejącego ciągu pieszo- jezdnego gruntowego polegającego na budowie nawierzchni utwardzonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Ewa Czeplina-Kozicka 2013-10-04 10:43:32
DR.271.11.2013 dostawa i motaż pierwszego wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach Ewa Czeplina-Kozicka 2013-10-04 07:50:51
DR.271.11.2013 dostawa i motaż pierwszego wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach Ewa Czeplina-Kozicka 2013-10-02 13:27:31
oświadczenia majątkowe 2013r. Danuta Skórczewska 2013-10-02 12:16:23
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Danuta Skórczewska 2013-10-02 12:16:11
oświadczenia majątkowe 2013r. Danuta Skórczewska 2013-10-02 12:12:17
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-10-01 10:17:03
Ochrona środowiska Danuta Skórczewska 2013-10-01 08:05:51
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-09-27 15:44:16
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-09-25 09:38:31
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej Danuta Skórczewska 2013-09-23 15:34:01
Danuta Skórczewska 2013-09-23 15:33:30
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-09-23 15:12:58
kadencja 2010-2014 Ewa Czeplina-Kozicka 2013-09-18 10:16:52
kadencja 2010-2014 Ewa Czeplina-Kozicka 2013-09-17 08:17:48
kadencja 2010-2014 Ewa Czeplina-Kozicka 2013-09-17 08:00:51
kadencja 2010-2014 Ewa Czeplina-Kozicka 2013-09-16 09:15:36
kadencja 2010-2014 Ewa Czeplina-Kozicka 2013-09-16 09:11:47
Oferty pracy Ewa Czeplina-Kozicka 2013-09-13 14:50:52
kadencja 2010-2014 Ewa Czeplina-Kozicka 2013-09-10 09:07:55
oświadczenia majątkowe 2013r. Ewa Czeplina-Kozicka 2013-09-09 11:50:08
DR.271.09.1013_dostawa pelletu Ewa Czeplina-Kozicka 2013-09-05 09:19:47
obwieszczenie - warsztat mechaniczno-balcharsko-lakierniczy Ewa Czeplina-Kozicka 2013-09-05 09:13:41
DR.271.10.2013_dowozy szkolne Ewa Czeplina-Kozicka 2013-09-04 13:58:51
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-08-30 10:14:55
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-08-30 10:13:06
DR.271.10.2013_dowozy szkolne Ewa Czeplina-Kozicka 2013-08-30 08:59:51
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2013-08-28 14:52:41
Wykonanie budżetu za I półrocze 2013r Danuta Skórczewska 2013-08-27 10:36:54
Wykonanie budżetu za I półrocze 2013r Danuta Skórczewska 2013-08-27 10:34:46
Wykonanie budżetu za I półrocze 2013r Danuta Skórczewska 2013-08-27 09:51:30
Wykonanie budżetu za I półrocze 2013r Danuta Skórczewska 2013-08-27 09:50:27
Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 Danuta Skórczewska 2013-08-27 09:48:18
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-08-27 09:47:25
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Danuta Skórczewska 2013-08-27 09:37:29
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-08-26 08:52:21
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-08-26 08:45:32
Oferty pracy Ewa Czeplina-Kozicka 2013-08-23 13:02:12
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-08-14 11:36:55
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-08-09 07:42:02
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-08-05 09:39:47
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2013-08-02 09:08:23
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-08-02 07:47:54
DR.271.06.1013_radosna szkoła Piece Danuta Skórczewska 2013-07-29 13:21:25
DR.271.07.1013_Studzienice Danuta Skórczewska 2013-07-29 13:20:11
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2013-07-22 13:55:36
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2013-07-22 13:55:12
oświadczenia majątkowe 2013r. Danuta Skórczewska 2013-07-19 14:26:45
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-07-19 10:41:22
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-07-19 07:45:01
DR.271.08.1013_remont drogi_Działkowa2 Danuta Skórczewska 2013-07-15 12:49:43
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-07-10 15:20:00
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-07-10 15:17:02
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2013-07-10 14:43:11
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-07-10 14:35:56
kontrole zewnętrzne Danuta Skórczewska 2013-07-04 14:16:35
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-07-04 14:11:08
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-07-03 12:24:34
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-07-03 10:30:06
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-07-02 14:26:24
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-07-02 12:12:42
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-07-01 15:05:18
DR.271.05.1013_remont drogi_Działkowa Ewa Czeplina-Kozicka 2013-07-01 14:18:38
Regulamin organizacyjny Danuta Skórczewska 2013-07-01 11:16:02
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-07-01 11:06:35
DR.271.06.1013_radosna szkoła Piece Ewa Czeplina-Kozicka 2013-06-27 07:47:14
DR.271.04.1013_Kredyt Ewa Czeplina-Kozicka 2013-06-26 14:40:15
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-06-26 10:24:14
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-06-25 11:43:07
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-06-25 11:39:59
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-06-25 11:38:22
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-06-21 14:29:04
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-06-21 14:25:19
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-06-21 08:11:21
DR.271.04.1013_Kredyt Ewa Czeplina-Kozicka 2013-06-19 11:27:40
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2013-06-19 09:38:43
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2013-06-19 09:37:01
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2013-06-19 09:35:25
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2013-06-19 09:32:21
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2013-06-19 09:23:07
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2013-06-19 09:20:10
GOK_Przebudowa i remont GOK w Kaliskach w 2 częściach Ewa Czeplina-Kozicka 2013-06-18 14:37:05
DR.271.03.2013_Most w Czubku Ewa Czeplina-Kozicka 2013-06-17 15:02:55
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-06-14 15:21:59
Danuta Skórczewska 2013-06-14 11:16:49
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2013-06-14 09:34:03
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-06-14 09:28:13
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-06-11 09:56:51
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-06-10 12:29:48
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-06-07 14:09:40
Kredyt Ewa Czeplina-Kozicka 2013-06-06 13:37:35
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-06-05 13:52:24
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2013-06-03 14:06:53
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-06-03 14:03:41
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-06-03 14:02:49
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-06-03 13:59:22
DR.271.03.2013_Most w Czubku Danuta Skórczewska 2013-06-03 09:45:12
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-06-03 08:13:52
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-05-29 12:01:21
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-05-29 10:50:44
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Danuta Skórczewska 2013-05-29 10:43:11
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Danuta Skórczewska 2013-05-29 10:42:01
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Danuta Skórczewska 2013-05-29 10:40:59
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Danuta Skórczewska 2013-05-29 10:40:02
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Danuta Skórczewska 2013-05-29 10:38:56
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Danuta Skórczewska 2013-05-29 10:37:50
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Danuta Skórczewska 2013-05-29 10:36:27
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Danuta Skórczewska 2013-05-29 10:35:27
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Danuta Skórczewska 2013-05-29 10:34:28
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Danuta Skórczewska 2013-05-29 10:33:25
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Danuta Skórczewska 2013-05-29 10:31:57
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Danuta Skórczewska 2013-05-29 10:31:09
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Danuta Skórczewska 2013-05-29 10:30:13
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Danuta Skórczewska 2013-05-29 10:29:25
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Danuta Skórczewska 2013-05-29 10:27:53
DR.271.03.2013_Most w Czubku Danuta Skórczewska 2013-05-28 09:57:25
DR.271.03.2013_Most w Czubku Danuta Skórczewska 2013-05-28 09:43:12
DR.271.03.2013_Most w Czubku Danuta Skórczewska 2013-05-28 09:42:29
DR.271.03.2013_Most w Czubku Danuta Skórczewska 2013-05-24 12:32:43
DR.271.03.2013_Most w Czubku Danuta Skórczewska 2013-05-24 12:24:13
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Danuta Skórczewska 2013-05-24 08:14:56
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Danuta Skórczewska 2013-05-24 07:53:16
DR.271.03.2013_Most w Czubku Danuta Skórczewska 2013-05-23 12:31:45
Komisja Rewizyjna Danuta Skórczewska 2013-05-21 08:01:39
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-05-21 07:57:31
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-05-21 07:55:39
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-05-16 13:52:08
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-05-16 13:34:01
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-05-14 12:19:35
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-05-14 12:11:42
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-05-14 09:55:21
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-05-14 09:53:51
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-05-14 09:52:25
DR.271.01.2013 punkt zlewny Danuta Skórczewska 2013-05-13 11:38:43
DR.271.03.2013_Most w Czubku Danuta Skórczewska 2013-05-13 11:37:04
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-05-10 09:03:47
kontrole wewnętrzne Danuta Skórczewska 2013-05-10 08:45:57
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-05-09 10:46:23
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-05-09 08:38:32
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-05-09 08:25:13
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-04-30 13:26:11
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-04-26 08:26:14
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-04-25 13:18:03
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2013-04-23 12:56:01
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2013-04-23 12:54:51
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-04-22 13:27:15
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-04-18 15:24:51
kontrole zewnętrzne Danuta Skórczewska 2013-04-18 12:12:27
DR.271.02.2013_Posadzki Danuta Skórczewska 2013-04-16 08:43:02
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-04-15 08:38:45
DR.271.01.2013 punkt zlewny Danuta Skórczewska 2013-04-10 09:49:31
DR.271.02.2013_Posadzki Danuta Skórczewska 2013-04-09 14:18:16
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-04-09 08:46:06
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-04-04 10:32:12
DR.271.01.2013 punkt zlewny Danuta Skórczewska 2013-04-04 09:35:10
Związki członkowskie i stowarzyszenia Danuta Skórczewska 2013-04-03 10:08:01
Związki członkowskie i stowarzyszenia Danuta Skórczewska 2013-04-03 09:58:50
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-04-03 09:50:41
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-04-03 09:45:18
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-04-03 09:38:30
Referat Obsługi Mieszkańców Danuta Skórczewska 2013-04-02 09:56:54
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-04-02 08:43:09
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-04-02 08:41:04
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-03-29 07:55:49
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-03-27 12:08:54
DR.271.01.2013 punkt zlewny Danuta Skórczewska 2013-03-26 11:20:05
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-03-22 12:43:13
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-03-19 13:58:22
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-03-18 14:27:43
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Danuta Skórczewska 2013-03-18 12:28:02
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Danuta Skórczewska 2013-03-18 12:26:11
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Danuta Skórczewska 2013-03-18 12:23:19
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Danuta Skórczewska 2013-03-18 12:19:35
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Danuta Skórczewska 2013-03-18 12:11:43
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Danuta Skórczewska 2013-03-18 12:05:39
Mienie gminne Danuta Skórczewska 2013-03-18 11:58:52
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-03-18 11:56:00
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-03-18 11:53:54
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-03-18 11:43:51
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-03-12 14:32:10
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-03-07 08:26:23
kontrole wewnętrzne Danuta Skórczewska 2013-03-06 12:30:50
kontrole wewnętrzne Danuta Skórczewska 2013-03-06 12:29:46
kontrole wewnętrzne Danuta Skórczewska 2013-03-06 12:28:54
kontrole wewnętrzne Danuta Skórczewska 2013-03-06 12:27:29
kontrole wewnętrzne Danuta Skórczewska 2013-03-06 12:26:12
kontrole wewnętrzne Danuta Skórczewska 2013-03-06 12:25:01
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-03-06 12:07:27
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-03-06 12:04:02
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-03-06 09:09:41
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-03-05 14:42:53
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-03-05 14:36:50
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-03-05 14:32:54
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-03-05 14:16:45
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-03-05 14:15:07
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-03-05 14:09:29
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2013-02-28 10:58:40
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-02-28 10:52:46
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-02-27 08:55:36
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-02-27 07:40:17
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-02-27 07:39:43
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-02-25 09:33:47
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-02-22 12:53:17
Budżet Gminy na 2013r. Danuta Skórczewska 2013-02-15 10:53:23
Budżet Gminy na 2013r. Danuta Skórczewska 2013-02-15 10:52:17
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-02-12 15:17:38
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-02-12 08:53:39
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-02-11 13:52:25
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-02-11 13:49:56
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-02-05 13:16:49
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-02-04 08:43:01
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-01-31 14:54:07
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-01-31 14:52:13
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-01-31 10:07:59
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-01-30 10:41:36
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-01-28 08:26:20
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2013-01-25 12:51:30
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-01-25 12:46:52
Redakcja Biuletynu Danuta Skórczewska 2013-01-24 13:28:28
Redakcja Biuletynu Danuta Skórczewska 2013-01-24 13:23:31
Regulamin organizacyjny Danuta Skórczewska 2013-01-24 13:08:37
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-01-24 12:56:03
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-01-24 12:46:17
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-01-21 13:36:13
Referat Komunalny Danuta Skórczewska 2013-01-18 14:09:43
Referat Obsługi Mieszkańców Danuta Skórczewska 2013-01-18 13:03:26
Referat Komunalny Danuta Skórczewska 2013-01-15 11:44:22
Referat Komunalny Danuta Skórczewska 2013-01-11 15:09:07
Referat Komunalny Danuta Skórczewska 2013-01-11 13:40:51
Regulamin organizacyjny Danuta Skórczewska 2013-01-11 09:45:47
Regulamin organizacyjny Danuta Skórczewska 2013-01-11 09:45:04
Regulamin organizacyjny Danuta Skórczewska 2013-01-11 09:44:41
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2013-01-11 09:35:18
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2013-01-11 09:29:31
Kierownik USC, ewidencja ludności, dowody osobiste Danuta Skórczewska 2013-01-11 09:23:22
Sekretarz Gminy Kaliska Danuta Skórczewska 2013-01-11 09:21:56
Zastępca Wójta Gminy Kaliska Danuta Skórczewska 2013-01-11 09:20:56
Wójt Gminy Kaliska Danuta Skórczewska 2013-01-11 09:20:16
Wójt Gminy_s Danuta Skórczewska 2013-01-11 09:05:42
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-01-10 13:38:40
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-01-09 08:27:33
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-01-09 08:26:33
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-01-09 08:18:12
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-01-09 08:07:12
Referat Komunalny Danuta Skórczewska 2013-01-08 14:07:20
Referat Obsługi Mieszkańców Danuta Skórczewska 2013-01-08 14:03:10
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Danuta Skórczewska 2013-01-08 13:25:27
Referat Obsługi Mieszkańców Danuta Skórczewska 2013-01-08 09:19:54
Referat Obsługi Mieszkańców Danuta Skórczewska 2013-01-08 09:19:22
Regulamin organizacyjny Danuta Skórczewska 2013-01-04 15:34:26
Regulamin organizacyjny Danuta Skórczewska 2013-01-04 15:28:55
Regulamin organizacyjny Danuta Skórczewska 2013-01-04 15:21:59
Referat Obsługi Mieszkańców Danuta Skórczewska 2013-01-04 14:46:36
Referat Obsługi Mieszkańców Danuta Skórczewska 2013-01-04 14:39:51
Referat Komunalny Danuta Skórczewska 2013-01-04 14:32:13
Referat Komunalny Danuta Skórczewska 2013-01-04 14:30:54
Stanowiska samodzielne podl. bezpośrednio Wójtowi Danuta Skórczewska 2013-01-04 14:09:37
Stanowiska samodzielne podl. bezpośrednio Wójtowi Danuta Skórczewska 2013-01-04 14:02:00
Dział Finansowy Danuta Skórczewska 2013-01-04 14:00:26
Referat Obsługi Mieszkańców Danuta Skórczewska 2013-01-04 13:57:59
Dział Rozwoju Danuta Skórczewska 2013-01-04 13:49:46
Referat Komunalny Danuta Skórczewska 2013-01-04 13:43:24
Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska Danuta Skórczewska 2013-01-04 13:08:45
Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska-projekt Danuta Skórczewska 2013-01-04 13:06:57
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-01-03 11:16:43
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-01-03 10:52:29
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-01-03 10:47:25
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-01-03 10:40:51
Budżet Gminy na 2013r. Danuta Skórczewska 2013-01-03 09:44:14
Budżet Gminy na 2013r. Danuta Skórczewska 2013-01-03 09:33:26
Budżet Gminy na 2013r. Danuta Skórczewska 2013-01-03 09:16:32
Budżet Gminy na 2013r. Danuta Skórczewska 2013-01-03 09:11:49
Budżet Gminy na 2013r. Danuta Skórczewska 2013-01-03 09:10:20
Budżet Gminy na 2013r. Danuta Skórczewska 2013-01-03 09:06:32
Budżet Gminy na 2013r. Danuta Skórczewska 2013-01-03 09:00:45
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-01-03 08:59:32
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-01-03 08:43:39
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2013-01-02 13:54:35
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-12-28 13:12:50
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-12-28 08:58:31
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-12-28 08:56:59
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-12-27 08:06:56
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-12-24 08:39:27
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-12-24 08:34:04
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-12-24 08:29:24
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-12-24 08:26:31
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-12-21 08:11:31
Rejestry i ewidencje Danuta Skórczewska 2012-12-18 14:26:13
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-12-11 10:10:11
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-12-05 13:58:41
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-12-05 13:49:43
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-12-05 13:46:51
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-12-05 09:18:17
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-11-28 09:19:42
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-11-28 09:17:27
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-11-27 13:12:46
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-11-21 11:05:27
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-11-21 11:01:46
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-11-21 10:58:44
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-11-21 10:56:02
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-11-21 10:50:56
Projekt budżetu na 2013r. Danuta Skórczewska 2012-11-21 10:44:57
Projekt budżetu na 2013r. Danuta Skórczewska 2012-11-21 10:38:55
Projekt budżetu na 2013r. Danuta Skórczewska 2012-11-21 10:29:10
Projekt budżetu na 2013r. Danuta Skórczewska 2012-11-21 10:23:32
Projekt budżetu na 2013r. Danuta Skórczewska 2012-11-21 10:14:34
Projekt budżetu na 2013r. Danuta Skórczewska 2012-11-21 10:12:19
Projekt budżetu na 2013r. Danuta Skórczewska 2012-11-21 10:06:29
Projekt budżetu na 2013r. Danuta Skórczewska 2012-11-21 09:57:00
Projekt budżetu na 2013r. Danuta Skórczewska 2012-11-21 09:44:13
Projekt budżetu na 2013r. Danuta Skórczewska 2012-11-21 09:43:08
Projekt budżetu na 2013r. Danuta Skórczewska 2012-11-21 09:37:16
Projekt budżetu na 2013r. Danuta Skórczewska 2012-11-21 09:08:01
Projekt budżetu na 2013r. Danuta Skórczewska 2012-11-21 09:05:28
Projekt budżetu na 2013r. Danuta Skórczewska 2012-11-21 09:02:39
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-11-19 10:35:08
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-11-14 14:57:18
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-11-14 14:54:44
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-11-07 13:37:47
Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska-projekt Danuta Skórczewska 2012-11-07 08:56:58
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kaliska na lata 2009 – 2032 Danuta Skórczewska 2012-11-07 08:55:27
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kaliska na lata 2009 – 2032 Danuta Skórczewska 2012-11-07 08:54:08
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kaliska na lata 2009 – 2032 Danuta Skórczewska 2012-11-07 08:51:57
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-11-07 08:17:21
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Danuta Skórczewska 2012-11-07 08:14:07
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-11-07 08:12:20
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-11-06 13:20:46
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2012-11-05 11:56:29
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2012-11-05 11:55:30
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-10-31 09:18:02
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-10-31 09:16:42
Młodzieżowa Rada Gminy Danuta Skórczewska 2012-10-30 08:38:26
oświadczenia majątkowe za 2011 rok Danuta Skórczewska 2012-10-29 13:29:35
oświadczenia majątkowe za 2011 rok Danuta Skórczewska 2012-10-29 13:29:26
Druki deklaracji i informacji podatkowych Danuta Skórczewska 2012-10-29 12:57:49
Druki deklaracji i informacji podatkowych Danuta Skórczewska 2012-10-29 12:52:33
Druki deklaracji i informacji podatkowych Danuta Skórczewska 2012-10-29 12:45:34
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-10-29 12:01:08
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-10-29 11:55:05
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-10-29 11:43:57
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-10-29 10:06:14
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-10-29 10:01:30
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-10-29 09:57:45
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-10-29 09:53:11
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-10-24 14:21:24
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-10-24 12:14:42
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-10-24 12:13:07
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-10-23 12:13:45
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-10-23 12:13:19
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-10-23 11:59:51
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-10-16 08:37:50
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-10-15 14:49:28
kontrole zewnętrzne Danuta Skórczewska 2012-10-10 08:38:47
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-10-08 10:56:27
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-10-05 11:34:39
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-10-05 11:19:53
oświadczenia majątkowe za 2011 rok Danuta Skórczewska 2012-10-03 11:28:44
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-10-02 14:48:20
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-10-02 10:58:21
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-10-02 07:44:35
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-10-02 07:42:56
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-09-26 10:49:34
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-09-26 10:37:25
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-09-25 10:59:11
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-09-20 09:18:52
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-09-20 08:16:22
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-09-20 08:04:53
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2012-09-19 08:52:11
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-09-18 09:24:03
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-09-17 11:47:41
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-09-14 10:30:09
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-09-13 10:45:39
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-09-12 15:20:41
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-09-12 10:23:13
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-09-11 08:42:08
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2012-09-11 08:39:57
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-09-11 08:36:05
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-09-11 08:28:32
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-09-11 08:23:51
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-09-10 14:08:31
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-09-07 15:26:57
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-09-07 09:24:41
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-09-05 15:38:52
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-09-05 13:39:10
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-09-05 13:33:59
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-09-04 14:44:11
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-09-04 14:35:51
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-09-04 14:13:16
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-09-04 13:27:36
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-09-04 13:14:45
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-09-04 13:11:13
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-09-04 12:46:44
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-09-04 12:21:54
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-09-03 09:15:29
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-08-31 13:14:52
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-08-29 11:08:58
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-08-29 10:38:50
Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-29 10:37:11
Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-29 10:32:37
Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-29 10:31:05
Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-29 10:28:11
Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-29 10:26:26
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-08-29 09:37:56
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2012-08-24 09:54:19
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2012-08-24 09:53:25
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-08-24 08:40:33
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-23 11:44:10
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-23 11:42:10
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 15:41:29
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 15:40:48
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 15:39:46
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 15:38:41
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 15:34:13
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 15:32:51
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 15:30:57
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 15:28:49
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 15:24:42
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 15:17:52
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 15:12:10
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 15:08:29
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 14:50:36
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 14:48:08
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 14:47:14
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 14:45:02
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-08-21 14:32:13
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 14:24:09
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 14:21:59
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 14:21:09
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 14:18:29
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 14:17:31
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 14:13:48
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 14:05:48
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 14:04:27
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 14:03:33
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 14:02:51
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 14:02:08
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 13:57:40
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 13:56:53
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-08-21 13:45:42
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 11:40:01
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 11:33:08
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 11:32:12
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 11:30:14
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 11:26:56
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 11:26:12
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 11:25:31
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-21 11:24:43
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2012-08-20 13:46:39
sierpień 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-16 09:10:28
obwieszczenie Danuta Skórczewska 2012-08-16 09:05:01
sierpień 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-16 09:04:51
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-08-16 08:56:28
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-08-16 08:53:54
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-10 12:16:11
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-08-09 11:37:51
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2012-08-08 14:35:54
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2012-08-08 14:29:46
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-08-06 13:51:43
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-08-03 11:32:13
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2012-07-30 13:09:22
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-07-25 13:16:33
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Danuta Skórczewska 2012-07-24 09:07:27
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-07-23 11:28:44
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2012-07-20 15:09:27
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-07-20 09:25:49
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-07-20 09:25:06
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-07-20 09:21:28
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2012-07-19 14:39:59
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-07-18 10:32:53
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-07-13 07:51:34
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2012-07-12 12:56:34
Zamówienia Publiczne Danuta Skórczewska 2012-07-12 10:32:05
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-07-12 08:27:40
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-07-10 13:53:28
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-07-10 08:51:02
Komisje Problemowe Danuta Skórczewska 2012-07-05 10:10:43
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-07-05 09:49:11
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-07-05 09:32:47
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-07-04 14:57:29
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-07-04 14:52:07
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-07-04 08:36:39
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-06-29 14:03:21
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-06-29 13:27:32
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-06-28 14:42:13
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2012-06-28 14:40:33
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-06-27 10:08:27
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-06-27 10:06:44
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-06-27 10:05:12
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-06-27 10:00:17
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-06-25 12:40:05
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2012-06-25 12:29:43
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2012-06-25 11:23:55
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-06-21 09:36:42
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-06-20 11:05:53
kontrole zewnętrzne Danuta Skórczewska 2012-06-12 12:13:02
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-06-12 11:22:10
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-06-12 07:59:07
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-06-12 07:40:42
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-06-11 11:05:48
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-06-11 10:28:52
kontrole zewnętrzne Danuta Skórczewska 2012-06-11 09:44:51
Młodzieżowa Rada Gminy Danuta Skórczewska 2012-06-11 09:34:52
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-06-11 09:31:47
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-06-11 09:12:31
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-06-11 08:51:32
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-06-11 08:50:11
Komisje Problemowe Danuta Skórczewska 2012-06-11 08:39:34
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-06-06 15:07:03
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-06-06 12:42:52
oświadczenia majątkowe za 2011 rok Danuta Skórczewska 2012-06-05 08:35:46
oświadczenia majątkowe za 2011 rok Danuta Skórczewska 2012-06-05 08:11:16
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-06-01 10:30:58
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-06-01 10:26:21
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-05-31 09:46:50
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-05-30 15:44:52
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-05-30 14:54:21
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-05-30 12:52:13
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-05-30 08:18:57
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-05-30 07:52:52
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-05-28 17:19:33
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-05-28 17:13:52
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Danuta Skórczewska 2012-05-28 13:29:41
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-05-28 13:20:12
oświadczenia majątkowe za 2011 rok Danuta Skórczewska 2012-05-28 13:13:22
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-05-23 15:14:45
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-05-23 14:26:38
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-05-23 14:05:01
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-05-23 09:30:10
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Danuta Skórczewska 2012-05-21 10:22:58
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Danuta Skórczewska 2012-05-21 10:21:29
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Danuta Skórczewska 2012-05-21 10:20:25
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-05-18 15:13:06
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-05-18 15:04:47
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-05-18 07:38:08
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-05-18 07:36:54
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-05-16 16:21:21
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-05-16 10:01:39
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-05-16 09:45:58
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-05-16 09:43:50
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-05-16 07:39:35
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-05-15 14:03:26
oświadczenia majątkowe za 2011 rok Danuta Skórczewska 2012-05-15 11:43:55
oświadczenia majątkowe za 2011 rok Danuta Skórczewska 2012-05-15 11:40:11
oświadczenia majątkowe za 2011 rok Danuta Skórczewska 2012-05-15 11:36:18
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-05-15 10:17:26
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-05-11 16:07:12
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-05-10 13:41:29
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-05-10 12:36:17
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-05-10 12:35:12
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-05-10 12:12:23
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-05-08 07:52:50
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2012-05-07 14:01:49
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-05-07 07:57:55
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-05-02 15:36:32
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-05-02 10:39:49
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-05-02 10:14:28
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-05-02 09:31:58
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-04-30 14:01:44
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2012-04-27 09:35:44
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2012-04-27 09:34:51
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-04-26 11:46:25
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-04-26 11:40:36
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-04-26 11:35:38
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-04-23 16:17:20
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-04-20 15:29:42
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-04-20 09:14:15
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-04-16 10:37:40
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2012-04-11 12:47:42
kontrole zewnętrzne Danuta Skórczewska 2012-04-11 11:22:30
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-04-10 12:47:51
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-04-06 12:47:28
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-04-06 10:36:56
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-04-06 10:36:34
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-04-06 10:34:47
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-04-06 10:12:38
Wykonanie budżetu za 2011r. Danuta Skórczewska 2012-04-04 09:16:43
Wykonanie budżetu za 2011r. Danuta Skórczewska 2012-04-04 09:13:50
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-04-04 08:29:57
Mienie gminne Danuta Skórczewska 2012-04-04 08:04:40
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-04-04 08:02:22
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-03-30 12:28:40
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-03-28 11:04:06
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-03-28 10:46:29
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-03-26 09:43:56
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-03-26 07:53:33
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-03-22 08:50:01
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-03-22 08:48:04
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-03-22 08:11:05
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-03-22 08:02:18
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-03-22 07:57:10
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-03-20 09:57:00
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-03-19 15:40:33
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-03-07 14:34:16
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2012-03-05 13:33:17
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-03-02 15:28:51
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-02-29 09:18:38
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-02-27 07:36:27
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-02-23 08:01:02
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-02-22 12:54:09
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-02-22 12:44:47
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-02-21 08:05:09
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-02-15 15:41:46
Statut gminy Danuta Skórczewska 2012-02-15 08:48:43
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-02-15 08:45:48
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-02-15 08:43:51
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-02-15 08:41:51
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-02-15 08:38:28
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-02-15 08:35:56
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-02-15 08:34:34
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2012-02-14 14:29:15
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-02-13 09:06:01
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-02-13 09:03:16
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-02-10 14:26:43
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-02-08 13:27:18
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-02-08 11:15:20
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-02-06 15:35:40
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-02-06 14:41:38
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-02-06 10:00:17
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-02-06 08:21:00
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-02-06 08:11:01
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-02-01 14:54:02
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-01-31 15:27:31
Komisja Statutowa Danuta Skórczewska 2012-01-27 15:31:58
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Danuta Skórczewska 2012-01-26 10:31:54
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-01-26 10:27:42
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-01-26 10:23:39
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-01-26 10:18:45
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-01-26 10:16:25
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-01-26 10:12:57
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-01-25 12:58:46
Komisja Statutowa Danuta Skórczewska 2012-01-24 13:30:47
Druki deklaracji i informacji podatkowych Danuta Skórczewska 2012-01-19 09:10:12
Druki deklaracji i informacji podatkowych Danuta Skórczewska 2012-01-18 14:29:17
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-01-18 10:16:45
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-01-16 08:22:42
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-01-13 11:06:29
przetargi 2012 Danuta Skórczewska 2012-01-13 10:52:55
kontrole wewnętrzne Danuta Skórczewska 2012-01-11 14:54:21
Komisja Statutowa Danuta Skórczewska 2012-01-11 08:56:05
kontrole wewnętrzne Danuta Skórczewska 2012-01-11 07:56:33
kontrole zewnętrzne Danuta Skórczewska 2012-01-09 15:11:41
kontrole zewnętrzne Danuta Skórczewska 2012-01-09 11:26:29
Budżet Gminy na 2012 rok Danuta Skórczewska 2012-01-09 10:59:48
Budżet Gminy na 2012 rok Danuta Skórczewska 2012-01-09 10:55:09
Budżet Gminy na 2012 rok Danuta Skórczewska 2012-01-09 10:45:12
Budżet Gminy na 2012 rok Danuta Skórczewska 2012-01-09 10:39:14
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-01-09 10:00:59
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-01-09 09:57:02
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-01-09 09:47:28
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-01-09 09:35:01
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-01-09 08:52:32
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-01-09 08:25:25
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2012-01-09 08:20:28
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-12-30 14:28:24
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-12-30 13:12:58
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-12-30 09:22:16
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Danuta Skórczewska 2011-12-28 15:21:53
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Danuta Skórczewska 2011-12-28 15:21:27
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Danuta Skórczewska 2011-12-28 15:19:14
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Danuta Skórczewska 2011-12-28 15:18:45
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Danuta Skórczewska 2011-12-28 15:18:04
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Danuta Skórczewska 2011-12-28 15:16:33
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Danuta Skórczewska 2011-12-28 15:12:29
Danuta Skórczewska 2011-12-28 15:04:36
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-12-27 13:49:01
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-12-23 08:21:49
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-12-23 07:46:29
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-12-22 15:37:04
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-12-22 15:24:20
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-12-22 14:35:41
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-12-21 15:31:33
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-12-20 14:13:54
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-12-14 14:19:01
kontrole zewnętrzne Danuta Skórczewska 2011-12-14 08:56:38
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-12-14 08:49:15
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-12-13 16:03:59
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-12-12 12:53:13
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-12-09 10:33:27
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-12-09 08:50:30
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-12-09 08:28:10
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-12-08 08:34:22
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-12-08 08:33:05
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-12-08 08:29:26
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-12-07 13:12:06
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-12-07 12:22:51
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-12-07 08:18:47
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-12-07 08:15:01
Referat Obsługi Mieszkańców Danuta Skórczewska 2011-12-05 12:33:58
Referat Obsługi Mieszkańców Danuta Skórczewska 2011-12-05 12:30:46
Referat Obsługi Mieszkańców Danuta Skórczewska 2011-12-05 12:24:17
Dział Finansowy Danuta Skórczewska 2011-12-05 12:22:47
Dział Finansowy Danuta Skórczewska 2011-12-05 12:21:19
Dział Finansowy Danuta Skórczewska 2011-12-05 12:20:58
Dział Finansowy Danuta Skórczewska 2011-12-05 12:15:36
Dział Finansowy Danuta Skórczewska 2011-12-05 12:14:05
Referat Obsługi Mieszkańców Danuta Skórczewska 2011-12-05 12:11:59
Dział Finansowy Danuta Skórczewska 2011-12-05 12:09:56
Dział Finansowy Danuta Skórczewska 2011-12-05 12:07:50
Referat Komunalny Danuta Skórczewska 2011-12-05 11:10:07
Referat Komunalny Danuta Skórczewska 2011-12-05 11:07:54
Referat Obsługi Mieszkańców Danuta Skórczewska 2011-12-05 11:01:15
Dział Rozwoju Danuta Skórczewska 2011-12-05 11:00:51
Referat Obsługi Mieszkańców Danuta Skórczewska 2011-12-05 10:57:25
Referat Obsługi Mieszkańców Danuta Skórczewska 2011-12-05 10:52:32
Referat Obsługi Mieszkańców Danuta Skórczewska 2011-12-05 10:52:02
Dział Rozwoju Danuta Skórczewska 2011-12-05 10:51:36
Referat Obsługi Mieszkańców Danuta Skórczewska 2011-12-05 10:46:47
Dział Rozwoju Danuta Skórczewska 2011-12-05 10:45:40
Referat Obsługi Mieszkańców Danuta Skórczewska 2011-12-05 10:22:58
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-12-05 08:29:30
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-12-02 14:41:31
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-12-02 12:21:31
Podatek od nieruchomości Danuta Skórczewska 2011-12-01 13:13:01
Podatek od środków transportowych Danuta Skórczewska 2011-12-01 13:12:03
Opłaty za pobór wody i zrzut ścieków Danuta Skórczewska 2011-12-01 13:10:27
kontrole zewnętrzne Danuta Skórczewska 2011-12-01 13:07:15
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-12-01 13:04:07
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-12-01 13:03:02
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-12-01 12:56:16
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-12-01 12:53:20
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-11-30 13:13:32
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-11-30 13:02:04
wykaz spraw wg stanowisk Danuta Skórczewska 2011-11-29 17:04:16
alfabetyczny wykaz spraw Danuta Skórczewska 2011-11-29 17:03:44
Kierownik USC, ewidencja ludności, dowody osobiste Danuta Skórczewska 2011-11-29 17:02:10
Kierownik USC Danuta Skórczewska 2011-11-29 17:01:27
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-11-29 16:04:27
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-11-29 10:56:21
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-11-29 10:53:53
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-11-29 10:46:28
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-11-29 08:15:38
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-11-25 14:11:48
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-11-24 16:42:07
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-11-24 16:05:37
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-11-24 10:38:22
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-11-24 08:17:35
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-11-23 09:52:46
Projekt budżetu na 2012 rok Danuta Skórczewska 2011-11-23 09:49:37
Projekt budżetu na 2012 rok Danuta Skórczewska 2011-11-23 09:38:55
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-11-23 09:25:50
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-11-23 09:23:40
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-11-23 09:21:47
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-11-22 16:57:48
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-11-21 15:47:39
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-11-21 15:43:15
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-11-21 15:42:09
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-11-16 14:25:37
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-11-16 12:32:12
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-11-16 12:22:44
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-11-14 16:07:04
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-11-14 15:53:32
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-11-10 15:43:10
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-11-10 09:55:59
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-11-08 08:57:26
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-11-08 08:31:48
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-11-07 08:59:43
alfabetyczny wykaz spraw Danuta Skórczewska 2011-11-04 08:47:31
alfabetyczny wykaz spraw Danuta Skórczewska 2011-11-04 08:46:35
Dział Rozwoju Danuta Skórczewska 2011-11-04 08:40:39
Referat Komunalny Danuta Skórczewska 2011-11-04 08:13:53
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-11-04 07:43:30
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-10-28 14:46:27
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2011-10-28 08:19:15
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-10-27 13:56:46
kontrole zewnętrzne Danuta Skórczewska 2011-10-26 13:53:53
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2011-10-26 08:04:38
kontrole zewnętrzne Danuta Skórczewska 2011-10-24 12:31:58
kontrole zewnętrzne Danuta Skórczewska 2011-10-24 12:13:36
kontrole zewnętrzne Danuta Skórczewska 2011-10-24 11:32:50
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-10-24 11:06:05
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-10-24 10:35:13
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Danuta Skórczewska 2011-10-24 10:29:30
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-10-21 13:25:42
Opłaty za pobór wody i zrzut ścieków Danuta Skórczewska 2011-10-20 14:52:22
Podatek od nieruchomości Danuta Skórczewska 2011-10-20 14:47:39
Młodzieżowa Rada Gminy Danuta Skórczewska 2011-10-20 14:34:10
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-10-20 14:28:26
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-10-20 14:24:14
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-10-14 11:47:55
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-10-14 11:44:55
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-10-14 07:42:05
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-10-13 08:06:20
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-10-12 08:02:51
Dział Rozwoju Danuta Skórczewska 2011-10-11 15:41:41
Referat Komunalny Danuta Skórczewska 2011-10-11 15:39:40
wykaz spraw wg działów Danuta Skórczewska 2011-10-11 15:32:16
Referat Komunalny Danuta Skórczewska 2011-10-11 15:30:25
Dział Finansowy Danuta Skórczewska 2011-10-11 15:28:29
Dział Finansowy Danuta Skórczewska 2011-10-11 15:27:19
Dział Rozwoju Danuta Skórczewska 2011-10-11 15:25:39
Referat Obsługi Mieszkańców Danuta Skórczewska 2011-10-11 15:23:22
Referat Obsługi Mieszkańców Danuta Skórczewska 2011-10-11 15:21:55
Stanowiska samodzielne podl. bezpośrednio Wójtowi Danuta Skórczewska 2011-10-11 15:19:07
Danuta Skórczewska 2011-10-11 14:58:28
Sekretarz Gminy,Kierownik USC, ewid.ludności i dow.osobiste Danuta Skórczewska 2011-10-11 14:50:57
st. ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Danuta Skórczewska 2011-10-11 14:49:59
Sekretarz Gminy,Kierownik USC, ewid.ludności Danuta Skórczewska 2011-10-11 14:47:02
St. ds.obsł.ref.komunal,działal.gosp.i realiz. projektów Danuta Skórczewska 2011-10-11 14:45:51
St. ds.obsł.ref.komunal,działal.gosp.i realizacji projektów Danuta Skórczewska 2011-10-11 14:44:55
St. ds.obsł.ref.komunalnego,działal.gosp.i realizacji projektów Danuta Skórczewska 2011-10-11 14:43:57
St. ds. plan. przestrz.,budow.inwestycji, energ. i telekom. Danuta Skórczewska 2011-10-11 14:41:55
Dział Rozwoju Danuta Skórczewska 2011-10-11 14:39:23
St.ds.realizacji projektów i ochrony środowiska Danuta Skórczewska 2011-10-11 14:37:45
alfabetyczny wykaz spraw Danuta Skórczewska 2011-10-11 14:24:19
Oświadczenia majątkowe za cały 2010 rok Danuta Skórczewska 2011-10-11 13:49:45
Oświadczenia majątkowe za cały 2010 rok Danuta Skórczewska 2011-10-11 13:36:56
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-10-11 13:27:07
Oświadczenia majątkowe za cały 2010 rok Danuta Skórczewska 2011-10-11 09:38:10
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-10-11 09:14:39
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-10-11 09:10:08
alfabetyczny wykaz spraw Danuta Skórczewska 2011-10-10 12:45:22
st. ds. obsługi referatu komunalnego, wymiaru i windykacji wodno - ściekowej Danuta Skórczewska 2011-10-10 12:41:21
Referat Komunalny Danuta Skórczewska 2011-10-10 12:24:15
Dział Finansowy Danuta Skórczewska 2011-10-10 12:18:07
Dział Finansowy Danuta Skórczewska 2011-10-10 12:16:47
St. ds. windykacji podatków,należności, Danuta Skórczewska 2011-10-10 12:12:14
St. ds. windykacji podatków,należności, Danuta Skórczewska 2011-10-10 12:10:10
St. ds. windykacji podatków,należności, Danuta Skórczewska 2011-10-10 12:05:21
St. ds. windykacji podatków,należności, Danuta Skórczewska 2011-10-10 12:02:27
Danuta Skórczewska 2011-10-10 11:56:55
alfabetyczny wykaz spraw Danuta Skórczewska 2011-10-10 11:45:16
Referat Komunalny Danuta Skórczewska 2011-10-10 11:32:08
Referat Komunalny Danuta Skórczewska 2011-10-10 11:28:53
St. ds.obsł.ref.komunalnego,działalności gosp. i realizacji projektów Danuta Skórczewska 2011-10-10 11:21:50
Stanowiska samodzielne podlegające bezpośrednio Wójtowi Danuta Skórczewska 2011-10-10 11:20:16
St. ds.obsł.ref.komunalnego,działalności gospodarczej i realizacji projektów Danuta Skórczewska 2011-10-10 11:16:29
St. ds. strategii i promocji gminy i działalności gospodarczej Danuta Skórczewska 2011-10-10 11:12:09
alfabetyczny wykaz spraw Danuta Skórczewska 2011-10-10 11:01:13
alfabetyczny wykaz spraw Danuta Skórczewska 2011-10-10 10:59:56
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-10-05 10:56:35
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Danuta Skórczewska 2011-10-04 08:53:12
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-09-30 13:12:59
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-29 15:58:56
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-29 15:49:24
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-29 10:15:18
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-09-28 14:59:01
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2011-09-28 14:28:42
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-09-28 10:21:02
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-09-28 08:21:45
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-26 09:22:33
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-26 09:21:02
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-09-23 14:54:55
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2011-09-23 09:38:33
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2011-09-21 11:53:48
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2011-09-21 08:11:57
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-09-21 08:08:45
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-09-19 15:35:50
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-09-19 15:11:41
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-15 15:55:59
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-15 13:44:00
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-15 09:52:14
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-15 09:50:19
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-15 08:54:28
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-15 08:23:32
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-15 08:12:40
Budżet Gminy na 2011 rok Danuta Skórczewska 2011-09-14 11:09:49
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-14 10:55:08
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-14 10:41:11
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2011-09-14 10:33:34
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2011-09-14 10:13:22
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2011-09-14 10:06:07
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2011-09-14 09:43:44
Danuta Skórczewska 2011-09-13 11:12:25
Danuta Skórczewska 2011-09-13 11:11:34
Referat Obsługi Mieszkańców Danuta Skórczewska 2011-09-13 11:06:07
Danuta Skórczewska 2011-09-13 11:05:14
Referat Obsługi Mieszkańców Danuta Skórczewska 2011-09-13 11:00:16
Dział Obsługi Mieszkańców Danuta Skórczewska 2011-09-13 10:59:33
Dział Finansowy Danuta Skórczewska 2011-09-13 10:44:07
Regulamin organizacyjny Danuta Skórczewska 2011-09-12 15:30:26
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-12 15:24:51
Danuta Skórczewska 2011-09-12 13:45:11
alfabetyczny wykaz spraw Danuta Skórczewska 2011-09-12 13:44:37
st. ds. obsługi referatu komunalnego, wymiaru i windykacji wodno - ściekowej Danuta Skórczewska 2011-09-12 12:17:58
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-09-09 15:10:05
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-09-09 11:31:18
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-09-09 09:55:55
wykaz spraw wg działów Danuta Skórczewska 2011-09-09 07:39:12
Komisje Problemowe Danuta Skórczewska 2011-09-07 09:52:50
Komisje Problemowe Danuta Skórczewska 2011-09-07 09:52:04
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-06 15:03:39
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-09-05 12:05:57
Sekretarz Gminy Danuta Skórczewska 2011-09-05 11:15:38
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-05 11:12:48
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-05 11:07:31
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-05 11:06:15
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-05 10:57:20
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-05 10:23:15
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-05 10:19:31
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-05 10:15:58
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-05 10:14:10
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-05 10:01:15
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-05 10:00:38
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2011-09-02 13:50:13
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-09-02 08:13:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska z 29.08.2011 w sprawie obwodów głosowania w wyborach Danuta Skórczewska 2011-09-01 14:33:22
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-09-01 13:47:04
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-09-01 10:00:12
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-09-01 09:56:19
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-08-31 10:10:46
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-08-31 10:08:06
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-08-30 15:38:55
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-08-29 14:53:17
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-08-29 14:38:21
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-08-25 12:15:32
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-08-23 13:43:38
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-08-23 10:39:39
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-08-23 10:06:56
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-08-19 09:50:37
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-08-18 13:11:51
Obwieszczenie wyborcze Danuta Skórczewska 2011-08-17 08:59:35
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-08-17 08:50:03
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2011-08-17 08:47:49
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2011-08-17 08:43:58
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2011-08-16 15:51:37
sprawozdania budżetowe Danuta Skórczewska 2011-08-16 15:40:03
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-08-10 11:36:57
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-08-10 11:13:47
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-08-08 13:05:51
kontrole zewnętrzne Danuta Skórczewska 2011-07-21 13:12:56
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-07-21 09:42:44
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-07-21 09:29:49
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-07-20 14:06:18
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-07-14 09:05:11
kontrole wewnętrzne Danuta Skórczewska 2011-07-13 12:24:44
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Danuta Skórczewska 2011-07-11 15:18:11
Oświadczenia majątkowe za cały 2010 rok Danuta Skórczewska 2011-07-11 14:30:44
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-07-08 10:04:09
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-07-08 09:53:08
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-07-08 09:00:34
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-07-07 15:43:44
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-07-07 15:39:12
Obwieszczenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym-miwjscowość Wygoninki Danuta Skórczewska 2011-07-07 09:47:39
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-07-07 09:46:19
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-06-30 14:06:26
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-06-29 15:16:34
Druki deklaracji i informacji podatkowych Danuta Skórczewska 2011-06-29 12:47:21
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-06-29 12:06:10
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-06-28 10:11:17
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-06-28 09:57:59
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2011-06-22 14:16:53
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2011-06-22 14:11:49
alfabetyczny wykaz spraw Danuta Skórczewska 2011-06-22 12:37:00
alfabetyczny wykaz spraw Danuta Skórczewska 2011-06-22 12:19:52
alfabetyczny wykaz spraw Danuta Skórczewska 2011-06-22 12:13:09
alfabetyczny wykaz spraw Danuta Skórczewska 2011-06-22 12:06:58
alfabetyczny wykaz spraw Danuta Skórczewska 2011-06-22 12:00:20
alfabetyczny wykaz spraw Danuta Skórczewska 2011-06-22 11:47:12
alfabetyczny wykaz spraw Danuta Skórczewska 2011-06-22 11:38:50
alfabetyczny wykaz spraw Danuta Skórczewska 2011-06-22 11:36:26
alfabetyczny wykaz spraw Danuta Skórczewska 2011-06-22 11:33:06
alfabetyczny wykaz spraw Danuta Skórczewska 2011-06-22 11:28:59
alfabetyczny wykaz spraw Danuta Skórczewska 2011-06-22 11:24:18
alfabetyczny wykaz spraw Danuta Skórczewska 2011-06-22 11:16:25
alfabetyczny wykaz spraw Danuta Skórczewska 2011-06-22 11:09:01
Dział Obsługi Mieszkańców Danuta Skórczewska 2011-06-22 11:02:32
alfabetyczny wykaz spraw Danuta Skórczewska 2011-06-22 11:00:58
alfabetyczny wykaz spraw Danuta Skórczewska 2011-06-22 10:46:18
alfabetyczny wykaz spraw Danuta Skórczewska 2011-06-22 10:31:29
alfabetyczny wykaz spraw Danuta Skórczewska 2011-06-22 10:27:10
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-06-21 14:23:32
Młodzieżowa Rada Gminy Danuta Skórczewska 2011-06-20 11:03:13
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2011-06-20 08:23:05
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-06-20 08:22:03
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2011-06-16 13:24:34
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-06-16 08:48:34
St. ds. planowania przestrzennego,budow.inwestycji, energetyki i telekom. Danuta Skórczewska 2011-06-15 09:58:27
St. ds. windykacji podatków,należności,wydat.strukturalnych i kontr.zarządczej Danuta Skórczewska 2011-06-15 09:57:01
Danuta Skórczewska 2011-06-15 09:55:55
St. ds. planowania przestrzennego,budownictwa,inwestycji, energetyki i telekom. Danuta Skórczewska 2011-06-15 09:55:11
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2011-06-15 09:53:45
Danuta Skórczewska 2011-06-14 14:33:07
Danuta Skórczewska 2011-06-14 14:30:58
Danuta Skórczewska 2011-06-14 14:29:51
Danuta Skórczewska 2011-06-14 14:24:42
Danuta Skórczewska 2011-06-14 14:22:37
Danuta Skórczewska 2011-06-14 14:21:20
Danuta Skórczewska 2011-06-14 14:19:25
Danuta Skórczewska 2011-06-14 14:18:05
Regulamin organizacyjny Danuta Skórczewska 2011-06-14 13:25:50
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-06-13 10:04:19
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-06-13 09:51:40
przetargi 2011 Danuta Skórczewska 2011-06-10 15:23:26
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-06-09 13:42:42
Oświadczenia majątkowe za cały 2010 rok Danuta Skórczewska 2011-06-09 10:07:37
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-06-07 10:03:35
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-06-06 12:20:00
Wójt Gminy Danuta Skórczewska 2011-06-03 14:54:56
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-06-03 14:54:28
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-06-03 11:53:00
Wójt Gminy Danuta Skórczewska 2011-06-02 13:02:06
Z-ca Wójta Gminy Danuta Skórczewska 2011-06-02 13:01:02
Wójt Gminy Danuta Skórczewska 2011-06-02 13:00:43
Wójt Gminy Danuta Skórczewska 2011-06-02 12:59:34
Urząd Gminy Danuta Skórczewska 2011-06-02 12:50:21
Oferty pracy Danuta Skórczewska 2011-06-02 09:40:22
Ogłoszenia Danuta Skórczewska 2011-05-31 14:14:40
kadencja 2010-2014 Danuta Skórczewska 2011-05-30 15:23:13
Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna Danuta Skórczewska 2011-05-30 12:31:34
Umorzenia Danuta Skórczewska 2011-05-30 12:24:47
Ogłoszenia Danuta Skórczewska