logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
plus Zamówienia Publiczne, przetargi
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
8 marzec 2004, poniedziałek 30
9 marzec 2004, wtorek 68
10 marzec 2004, środa 154
11 marzec 2004, czwartek 90
12 marzec 2004, piątek 11
13 marzec 2004, sobota 8
14 marzec 2004, niedziela 13
15 marzec 2004, poniedziałek 89
16 marzec 2004, wtorek 48
17 marzec 2004, środa 64
18 marzec 2004, czwartek 652
19 marzec 2004, piątek 56
20 marzec 2004, sobota 13
21 marzec 2004, niedziela 70
14 marzec 2005, poniedziałek 213
15 marzec 2005, wtorek 76
16 marzec 2005, środa 143
17 marzec 2005, czwartek 38
18 marzec 2005, piątek 90
19 marzec 2005, sobota 73
20 marzec 2005, niedziela 45
21 marzec 2005, poniedziałek 108
22 marzec 2005, wtorek 659
23 marzec 2005, środa 630
24 marzec 2005, czwartek 89
25 marzec 2005, piątek 194
26 marzec 2005, sobota 40
27 marzec 2005, niedziela 46
13 marzec 2006, poniedziałek 226
14 marzec 2006, wtorek 178
15 marzec 2006, środa 88
16 marzec 2006, czwartek 103
17 marzec 2006, piątek 91
18 marzec 2006, sobota 124
19 marzec 2006, niedziela 78
20 marzec 2006, poniedziałek 71
21 marzec 2006, wtorek 88
22 marzec 2006, środa 431
23 marzec 2006, czwartek 325
24 marzec 2006, piątek 104
25 marzec 2006, sobota 62
26 marzec 2006, niedziela 134
12 marzec 2007, poniedziałek 315
13 marzec 2007, wtorek 139
14 marzec 2007, środa 114
15 marzec 2007, czwartek 552
16 marzec 2007, piątek 505
17 marzec 2007, sobota 533
18 marzec 2007, niedziela 477
19 marzec 2007, poniedziałek 312
20 marzec 2007, wtorek 484
21 marzec 2007, środa 305
22 marzec 2007, czwartek 373
23 marzec 2007, piątek 434
24 marzec 2007, sobota 265
25 marzec 2007, niedziela 218
10 marzec 2008, poniedziałek 178
11 marzec 2008, wtorek 484
12 marzec 2008, środa 575
13 marzec 2008, czwartek 248
14 marzec 2008, piątek 182
15 marzec 2008, sobota 110
16 marzec 2008, niedziela 1085
17 marzec 2008, poniedziałek 346
18 marzec 2008, wtorek 221
19 marzec 2008, środa 204
20 marzec 2008, czwartek 87
21 marzec 2008, piątek 84
22 marzec 2008, sobota 271
23 marzec 2008, niedziela 47
9 marzec 2009, poniedziałek 119
10 marzec 2009, wtorek 507
11 marzec 2009, środa 218
12 marzec 2009, czwartek 199
13 marzec 2009, piątek 131
14 marzec 2009, sobota 280
15 marzec 2009, niedziela 185
16 marzec 2009, poniedziałek 186
17 marzec 2009, wtorek 151
18 marzec 2009, środa 129
19 marzec 2009, czwartek 207
20 marzec 2009, piątek 203
21 marzec 2009, sobota 259
22 marzec 2009, niedziela 370
15 marzec 2010, poniedziałek 291
16 marzec 2010, wtorek 192
17 marzec 2010, środa 169
18 marzec 2010, czwartek 154
19 marzec 2010, piątek 196
20 marzec 2010, sobota 105
21 marzec 2010, niedziela 90
22 marzec 2010, poniedziałek 328
23 marzec 2010, wtorek 196
24 marzec 2010, środa 219
25 marzec 2010, czwartek 222
26 marzec 2010, piątek 171
27 marzec 2010, sobota 204
28 marzec 2010, niedziela 151
14 marzec 2011, poniedziałek 629
15 marzec 2011, wtorek 334
16 marzec 2011, środa 332
17 marzec 2011, czwartek 397
18 marzec 2011, piątek 253
19 marzec 2011, sobota 143
20 marzec 2011, niedziela 464
21 marzec 2011, poniedziałek 251
22 marzec 2011, wtorek 252
23 marzec 2011, środa 519
24 marzec 2011, czwartek 401
25 marzec 2011, piątek 273
26 marzec 2011, sobota 196
27 marzec 2011, niedziela 146
12 marzec 2012, poniedziałek 486
13 marzec 2012, wtorek 277
14 marzec 2012, środa 216
15 marzec 2012, czwartek 355
16 marzec 2012, piątek 424
17 marzec 2012, sobota 162
18 marzec 2012, niedziela 513
19 marzec 2012, poniedziałek 427
20 marzec 2012, wtorek 520
21 marzec 2012, środa 248
22 marzec 2012, czwartek 282
23 marzec 2012, piątek 245
24 marzec 2012, sobota 176
25 marzec 2012, niedziela 287
10 marzec 2014, poniedziałek 627
11 marzec 2014, wtorek 598
12 marzec 2014, środa 318
13 marzec 2014, czwartek 1191
14 marzec 2014, piątek 1460
15 marzec 2014, sobota 644
16 marzec 2014, niedziela 1433
17 marzec 2014, poniedziałek 1575
18 marzec 2014, wtorek 3006
19 marzec 2014, środa 2217
20 marzec 2014, czwartek 2446
21 marzec 2014, piątek 1322
22 marzec 2014, sobota 1358
23 marzec 2014, niedziela 1952
9 marzec 2015, poniedziałek 822
10 marzec 2015, wtorek 3874
11 marzec 2015, środa 4519
12 marzec 2015, czwartek 4994
13 marzec 2015, piątek 945
14 marzec 2015, sobota 899
15 marzec 2015, niedziela 390
16 marzec 2015, poniedziałek 4833
17 marzec 2015, wtorek 4583
18 marzec 2015, środa 5418
19 marzec 2015, czwartek 4691
20 marzec 2015, piątek 5686
21 marzec 2015, sobota 4479
22 marzec 2015, niedziela 4489
14 marzec 2016, poniedziałek 2429
15 marzec 2016, wtorek 1224
16 marzec 2016, środa 768
17 marzec 2016, czwartek 384
18 marzec 2016, piątek 2104
19 marzec 2016, sobota 579
20 marzec 2016, niedziela 423
21 marzec 2016, poniedziałek 1282
22 marzec 2016, wtorek 1824
23 marzec 2016, środa 2051
24 marzec 2016, czwartek 622
25 marzec 2016, piątek 473
26 marzec 2016, sobota 340
27 marzec 2016, niedziela 264
13 marzec 2017, poniedziałek 1981
14 marzec 2017, wtorek 1576
15 marzec 2017, środa 1456
16 marzec 2017, czwartek 1496
17 marzec 2017, piątek 2741
18 marzec 2017, sobota 1803
19 marzec 2017, niedziela 2512
20 marzec 2017, poniedziałek 1863
21 marzec 2017, wtorek 1374
22 marzec 2017, środa 1940
23 marzec 2017, czwartek 1745
24 marzec 2017, piątek 1755
25 marzec 2017, sobota 1418
26 marzec 2017, niedziela 1466
12 marzec 2018, poniedziałek 516
13 marzec 2018, wtorek 869
14 marzec 2018, środa 977
15 marzec 2018, czwartek 2210
16 marzec 2018, piątek 1240
17 marzec 2018, sobota 830
18 marzec 2018, niedziela 656
19 marzec 2018, poniedziałek 684
20 marzec 2018, wtorek 1104
21 marzec 2018, środa 254
Sumaryczna ilość odwiedzin: 150103
corner   corner