logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
minus Rada Gminy
   minus Komisje Problemowe
      plus Komisja Rewizyjna
      plus Komisja ds. Budżetu i Finansów
      plus Komisja ds. Społecznych
      plus Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
      plus Komisja Gospodarcza
      plus Wspólne Posiedzenia Komisji Problemowych
      minus Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
         minus kadencja 2010-2014
         minus kadencja 2014-2018
      plus Komisja Budżetu i do Spraw Gospodarczych
      minus Komisja Statutowa
      minus Pozostałe komisje
      minus Komisja Statutowa Sołectw
   plus Uchwały Rady Gminy
   plus Protokoły z sesji
   minus Wybory Ławników
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
plus Zamówienia Publiczne, przetargi
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Skład Komisji:
 

  1. Zofia Czarnowska – przewodnicząca

  2. Zofia Haftka – członek

  3. Tadeusz Skórczewski – członek

  4. Marek Romanów – członek

  5. Zbigniew Toporowski – członek

Papierowa wersja protokołów wraz z załącznikami do wglądu w Urzędzie Gminy Kaliska

Załączniki do pobrania: 2015-02-03 10:33:57 - Projekt Protokołu 1/2015 z obrad Komisji w dniu 22.01.2015 (1.82 MB)
2015-02-27 15:32:55 - Projekt Protokołu 2/2015 z obrad Komisji w dniu 19.02.2015 (7.81 MB)
2015-03-12 08:07:59 - Protokół 1/2015 z obrad Komisji w dniu 22.01.2015 (1.61 MB)
2015-04-01 16:26:02 - Projekt Protokołu nr 3/2015 z dnia 19.03.2015 (0.00 B)
2015-05-04 14:39:06 - Protokół nr 2/2015 z obrad Komisji w dniu 19.02.2015 (8.13 MB)
2015-06-26 15:17:19 - Projekt protokołu nr 5/2015 z dn. 19.06.2015 (3.15 MB)
2015-06-30 08:22:42 - Projekt Protokołu nr 4/2015 z dnia 29.04.2015 (2.37 MB)
2015-06-30 08:39:11 - Protokół nr 3/2015 z obrad Komisji w dniu 19.03.2015 (18.71 MB)
2015-08-06 11:41:25 - Protokoł nr 4/2015 z dnia 29.04.2015 (3.40 MB)
2015-09-08 14:03:32 - Protokół nr 6/2015 z dn. 27.07.2015 (844.47 kB)
2015-09-08 14:04:48 - Projekt protokołu nr 7/2015 z dn. 31.08.2015 (6.39 MB)
2015-10-06 15:19:18 - Projekt protokołu nr 8/2015 z dn. 28.09.2015 (4.53 MB)
2015-10-15 10:26:13 - Protokół nr 5/2015 z dn. 19.06.2015 (5.19 MB)
2015-10-23 10:11:10 - Protokół nr 7/2015 z dn. 31.08.2015 (6.84 MB)
2015-11-03 15:06:28 - Projekt protokołu nr 9/2015 z dn. 26.10.2015 (3.64 MB)
2015-12-16 15:55:09 - Projekt protokołu nr 10/2015 z dn. 07.12.2015 (10.98 MB)
2015-12-29 10:58:46 - Protokół nr 9/2015 z dn. 26.10.2015 (3.78 MB)
2016-01-07 12:45:05 - Protokół nr 8/2015 z dn. 28.09.2015 (4.07 MB)
2016-01-07 12:45:55 - Projekt protokołu nr 11/2015 z dn. 28.12.2015 (4.06 MB)
2016-02-05 08:13:55 - Protokół nr 10/2015 z dn. 07.12.2015r. (10.93 MB)
2016-02-16 11:34:22 - Sprawozdanie z działalności komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych za rok 2015. (903.63 kB)
2016-02-18 15:29:04 - Protokół nr 11/2015 z dn. 28.12.2015r. (4.05 MB)
2016-02-18 15:30:31 - Projekt protokołu nr 12/2016 z dn. 10.02.2016 (9.42 MB)
2016-03-30 13:29:35 - Protokół nr 12/2016 z dn. 10.02.2016r. (8.46 MB)
2016-04-07 15:33:19 - Projekt protokołu nr 13/2016 z dn. 29.03.2016 (9.91 MB)
2016-05-05 13:46:32 - Projekt protokołu nr 14/2016 z dn. 26.04.2016 (5.58 MB)
2016-06-14 12:04:44 - Projekt protokołu nr 15/2016 z dn. 06.06.2016 (16.23 MB)
2016-07-22 10:30:57 - Protokół nr 13/2016 z dn. 29.03.2016r. (2.71 MB)
2016-07-22 10:34:28 - Protokół nr 14/2016 z dn. 26.04.2016r. (4.17 MB)
2016-07-22 10:36:00 - Protokół nr 15/2016 z dn. 06.06.2016r. (8.02 MB)
2016-09-07 07:46:56 - Projekt protokołu nr 17/2016 z dnia 29.08.2016 (4.02 MB)
2016-09-07 07:48:01 - Nagranie audio z Komisji 17/2016 z dn. 29.08.2016 (26.64 MB)
2016-10-19 11:04:13 - Projekt protokołu nr 16/2016 z dnia 28.06.2016 (4.62 MB)
2016-10-19 11:06:51 - Protokół nr 17/2016 z dn. 29.08.2016r. (1.89 MB)
2016-10-19 11:12:54 - Projekt Protokołu nr 18/2016 z dn. 22.09.2016r. (16.61 MB)
2016-10-19 11:13:54 - Nagranie audio z komisji nr 18/2016 z dn. 22.09.2016r. (22.30 MB)
2016-11-18 14:27:06 - Protokół nr 16/2016 z dnia 28.06.2016 (2.96 MB)
2016-11-30 16:00:49 - Projekt Protokołu nr 19/2016 z dn. 22.11.2016r. (2.24 MB)
2016-11-30 16:01:13 - Nagranie z posiedzenia komisji z dn. 22.11.2016 (13.28 MB)
2017-01-05 15:07:23 - Protokół nr 19/2016 z dn. 22.11.2016r. (1.47 MB)
2017-01-05 15:08:11 - Projekt Protokołu nr 20/2016 z dn. 28.12.2016r. (2.40 MB)
2017-01-05 15:12:47 - Nagranie z posiedzenia komisji z dn. 28.12.2016 (21.81 MB)
2017-01-05 15:16:17 - Protokół nr 18/2016 z dn. 22.09.2016r. (1.64 MB)
2017-01-31 15:28:28 - Projekt Protokołu nr 21/2017 z dn. 23.01.2017r. (1.90 MB)
2017-01-31 15:29:45 - Nagranie z posiedzenia komisji z dn. 23.01.2017r. (26.71 MB)
2017-02-03 09:04:22 - Protokół nr 20/2016 z dn. 28.12.2016r. (1.68 MB)
2017-02-28 15:25:11 - Protokół nr 21/2016 z dn. 23.01.2017r. (1.45 MB)
2017-02-28 15:25:47 - Projekt Protokołu nr 22/2017 z dn. 20.02.2017r. (3.01 MB)
2017-02-28 15:27:28 - Nagranie z posiedzenia komisji z dn. 20.02.2017r. cz.1 (42.03 MB)
2017-02-28 15:28:54 - Nagranie z posiedzenia komisji z dn. 20.02.2017r. cz.2 (70.57 MB)
2017-04-04 16:10:57 - Nagranie z posiedzenia komisji z dn. 27.03.2017 (31.82 MB)
2017-04-05 10:54:50 - Projekt Protokołu nr 23/2017 z dn. 27.03.2017r. (6.47 MB)
2017-05-02 11:11:59 - Projekt Protokołu nr 24/2017 z dn. 24.04.2017r. (3.86 MB)
2017-05-02 11:37:34 - Nagranie z posiedzenia komisji z dn. 24.04.2017 (26.34 MB)
2017-06-20 11:29:14 - Projekt Protokołu nr 25/2017 z dn. 07.06.2017r. (2.16 MB)
2017-06-20 11:30:59 - Nagranie audio z posiedzenia Komisji z dn. 07.06.2017 (45.03 MB)
2017-07-17 10:31:48 - Projekt Protokołu nr 26/2017 z dn. 10.07.2017r. (1.14 MB)
2017-07-17 10:32:40 - Nagranie audio z posiedzenia Komisji z dn. 10.07.2017 (5.98 MB)
2017-08-16 09:58:17 - Projekt protokołu nr 27/2017 z dn. 07.08.2017 (1022.67 kB)
2017-08-16 09:59:09 - Nagranie audio z posiedzenia Komisji z dn. 07.08.2017 (11.76 MB)
2017-09-05 15:23:07 - Projekt protokołu nr 28/2017 z dn. 28.08.2017 (1.86 MB)
2017-09-05 15:23:38 - Nagranie audio z posiedzenia Komisji z dn. 28.08.2017 (11.74 MB)
2017-10-03 13:46:27 - Projekt protokołu nr 29/2017 z dn. 25.09.2017 (1.68 MB)
2017-10-03 13:47:15 - Nagranie audio z posiedzenia Komisji z dn. 25.09.2017 (18.75 MB)
2017-10-31 12:45:52 - Projekt protokołu nr 30/2017 z dnia 23.10.2017 (3.43 MB)
2017-10-31 12:47:35 - Nagranie audio z posiedzenia Komisji z dn. 23.10.2017 (60.47 MB)
2017-12-08 15:00:45 - Projekt protokołu nr 31/2017 z dnia 27.11.2017 (2.56 MB)
2017-12-08 15:01:54 - Nagranie audio z posiedzenia Komisji z dn. 27.11.2017 (27.86 MB)
2017-12-28 14:30:24 - Projekt protokołu nr 32/2017 z dnia 12.12.2017 (2.14 MB)
2018-01-05 09:56:54 - Nagranie audio z posiedzenia Komisji z dn. 12.12.2017 (26.35 MB)
2018-02-12 15:40:24 - Projekt protokołu nr 33/2017 z dnia 22.01.2018 (2.97 MB)
2018-02-12 15:41:03 - Nagranie audio z posiedzenia komisji nr 33/2017 z dnia 22.01.2018 (14.41 MB)

Nazwa dokumentu: kadencja 2014-2018
Podmiot udostępniający: Rada Gminy Kaliska
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Brzezinska
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodnicząca Komisji - Zofia Czarnowska
Osoba, która wprowadzała dane: Sergiusz Kuchta
Data wytworzenia informacji: 2014-12-24 12:33:31
Data udostępnienia informacji: 2014-12-24 12:33:31
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-12 15:49:15

Wersja do wydruku...

corner   corner