logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
minus Rada Gminy
   minus Komisje Problemowe
      minus Komisja Rewizyjna
         minus kadencja 2010-2014
         minus kadencja 2014-2018
      plus Komisja ds. Budżetu i Finansów
      plus Komisja ds. Społecznych
      plus Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
      plus Komisja Gospodarcza
      plus Wspólne Posiedzenia Komisji Problemowych
      plus Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
      plus Komisja Budżetu i do Spraw Gospodarczych
      minus Komisja Statutowa
      minus Pozostałe komisje
      minus Komisja Statutowa Sołectw
   plus Uchwały Rady Gminy
   plus Protokoły z sesji
   minus Wybory Ławników
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
minus Raport o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
plus Zamówienia Publiczne, przetargi
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
minus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Kujawski Marian – przewodniczący

  2. Narloch Marlena – zastępca

  3. Baczkowska Teresa – członek

  4. Koliński Michał – członek

  5. Malinowski Zbigniew – członek

  6. Pryba Marek – członek

  7. Romanów Marek – członek

  8. Skórczewski Tadeusz – członek

  9. Szandrach Franciszek – członek

  10. Toporowski Zbigniew – członek

 

Papierowa wersja protokołów wraz z załącznikami do wglądu w Urzędzie Gminy Kaliska

 

Załączniki do pobrania: 2015-01-16 11:49:43 - Projekt protokołu nr 1/1/2015 z dn. 08.01.2015r. (752.50 kB)
2015-03-30 19:38:47 - Projekt protokołu nr 2/2015 z 20.03.2015 (722.50 kB)
2015-05-14 10:49:59 - Projekt protokołu nr 3/2015 z dn. 28.04.2015 (903.16 kB)
2015-05-22 13:40:39 - Projekt protokołu nr 4/2015 z dn. 13.05.2015 (451.84 kB)
2015-05-22 14:50:25 - Projekt protokołu nr 5/2015 z dn. 19.05.2015 (1.10 MB)
2015-06-03 09:45:35 - Protokół nr 4/2015 z dn. 13.05.2015 (471.84 kB)
2015-06-03 09:46:20 - Protokół nr 5/2015 z dn. 19.05.2015 (1.08 MB)
2015-06-03 09:47:20 - Projekt protokołu nr 6/2015 z dn. 25.05.2015 (822.50 kB)
2015-07-21 14:24:31 - Protokół nr 1 z dn 08.01.2015r. (742.50 kB)
2015-07-21 14:25:45 - Protokół nr 2 z dn 20.03.2015r. (702.50 kB)
2015-07-21 14:27:22 - Protokół nr 3/2015 z dn 28.04.2015r. (883.16 kB)
2015-08-13 14:57:54 - Projekt protokołu nr 7/2015 z dn. 30.07.2015 (1.10 MB)
2015-09-02 11:56:24 - Protokół nr 6/2015 z dn. 25.05.2015 (1.10 MB)
2015-10-08 10:20:20 - Protokół nr 7/2015 z dn. 30.07.2015 (1.68 MB)
2015-10-12 12:40:12 - Projekt protokołu nr 8/2015 z dn. 06.10.2015r (1.50 MB)
2015-10-19 15:21:51 - Protokół nr 8/2015 z dn. 06.10.2015 (1.56 MB)
2015-10-19 15:22:27 - Projekt protokołu nr 9/2015 z dn. 15.10.2015r (1.44 MB)
2015-10-28 08:43:09 - Protokół nr 9/2015 z dn. 15.10.2015 (1.52 MB)
2015-10-28 08:57:59 - Projekt protokołu nr 10/2015 z dn. 22.10.2015r (1.41 MB)
2015-11-05 08:58:11 - Protokół nr 10 z dn. 22.10.2015 (1.43 MB)
2015-11-06 19:16:29 - Projekt protokołu nr 11/2015 z dn. 04.11.2015 (873.55 kB)
2015-11-12 08:11:34 - Protokół nr 11 z dn. 04.11.2015 (1022.54 kB)
2015-11-17 07:28:39 - Projekt protokołu nr 12/2015 z dn. 10.11.2015 (1006.47 kB)
2015-12-22 09:13:30 - Protokół nr 12/2015 z dn. 10.11.2015 (1.00 MB)
2015-12-22 09:14:53 - Projekt Protokołu nr 13/2015 z dn. 15.12.2015 (1.03 MB)
2016-01-22 11:26:12 - Protokół nr 13/2015 z dn. 15.12.2015 (1.05 MB)
2016-01-26 07:41:17 - Projekt Protokołu nr 1/2016 z dnia 20.01.2016r. (1.49 MB)
2016-02-18 12:29:51 - Protokół nr 1/2016 z dn. 20.01.2016 (1.49 MB)
2016-02-19 10:32:57 - Projekt Protokołu nr 2/2016 z dnia 15.02.2016r. (1.35 MB)
2016-03-09 11:30:34 - Protokół nr 2/2016 z dnia 15.02.2016r. (1.37 MB)
2016-03-11 15:34:13 - Projekt Protokołu nr 3/2016 z dnia 07.03.2016r. (2.54 MB)
2016-03-16 07:52:13 - Protokół nr 3/2016 z dnia 07.03.2016r. (2.58 MB)
2016-04-06 15:08:59 - Projekt Protokołu nr 4/2016 z dnia 15.03.2016r. (3.43 MB)
2016-04-12 08:10:51 - Protokół nr 4/2016 z dnia 15.03.2016r. (3.45 MB)
2016-04-13 12:22:09 - Projekt Protokołu nr 5/2016 z dnia 06.04.2016 (1.18 MB)
2016-04-25 12:31:52 - Protokół nr 5/2016 z dnia 06.04.2016r. (1.20 MB)
2016-04-27 11:53:50 - Projekt Protokołu nr 6/2016 z dnia 22.04.2016 (1.41 MB)
2016-05-02 12:56:02 - Protokół nr 6/2016 z dnia 22.04.2016 (1.41 MB)
2016-05-04 14:24:44 - Projekt Protokołu nr 7/2016 z dnia 28.04.2016 (1.33 MB)
2016-05-10 12:00:54 - Protokół nr 7/2016 z dnia 28.04.2016 (1.35 MB)
2016-05-10 12:02:31 - Projekt Protokołu nr 8/2016 z dnia 05.05.2016 (1.11 MB)
2016-06-28 14:27:31 - Protokół nr 8/2016 z dnia 05.05.2016 (1.12 MB)
2016-06-30 14:32:03 - Projekt Protokołu nr 9/2016 z dnia 20.06.2016 (1.42 MB)
2016-07-08 09:33:56 - Protokół nr 9/2016 z dnia 27.06.2016 (1.45 MB)
2016-08-18 15:20:47 - Projekt Protokołu nr 10/2016 z dnia 06.07.2016 (3.22 MB)
2016-08-29 11:43:30 - Protokół nr 10/2016 z dnia 06.07.2016 (3.22 MB)
2016-09-01 14:55:41 - Nagranie Audio z Komisji Rewizyjnej 11/2016 z dn. 25.08.2016 (21.48 MB)
2016-09-01 15:02:51 - Projekt Protokołu nr 11/2016 z dnia 25.08.2016 (1.15 MB)
2016-09-23 14:22:55 - Nagranie Audio z Komisji Rewizyjnej 12/2016 z dn. 19.09.2016 (18.55 MB)
2016-09-23 14:23:36 - Projekt Protokołu nr 12/2016 z dnia 19.09.2016 (1.67 MB)
2016-09-26 08:58:56 - Protokół nr 11/2016 z dnia 25.08.2016 (1.42 MB)
2016-10-06 08:15:18 - Protokół nr 12/2016 z dnia 19.09.2016 (1.95 MB)
2016-10-12 13:25:36 - Nagranie Audio z Komisji Rewizyjnej 13/2016 z dn. 05.10.2016 (33.78 MB)
2016-10-12 13:28:45 - Projekt Protokołu nr 13/2016 z dnia 03.10.2016 (1.43 MB)
2016-11-17 08:33:52 - Protokół nr 13/2016 z dnia 05.10.2016 (1.44 MB)
2016-11-21 15:39:16 - Projekt Protokołu nr 14/2016 z dnia 15.11.2016 (1.26 MB)
2016-11-21 15:44:22 - Nagranie Audio z Komisji Rewizyjnej 15/2016 z dn. 15.11.2016 (20.64 MB)
2017-01-16 12:10:18 - Protokół nr 14/2016 z dnia 15.11.2016 (1.21 MB)
2017-01-18 13:54:18 - Nagranie Audio z Komisji Rewizyjnej 01/2017 z dn. 12.01.2017 (47.70 MB)
2017-01-18 13:55:05 - Projekt Protokołu nr 1/2017 z dnia 12.01.2017 (1.05 MB)
2017-03-17 09:40:03 - Protokół nr 1/2017 z dnia 12.01.2017 (1.07 MB)
2017-03-17 13:02:51 - Projekt protokołu nr 2/2017 z dn. 16.03.2017r. (1.16 MB)
2017-03-17 13:04:21 - Nagranie Audio z Komisji Rewizyjnej 02/2017 z dn. 16.03.2017 (60.78 MB)
2017-04-05 07:32:03 - Protokół nr 2/2017 z dnia 16.03.2017 (1.18 MB)
2017-04-07 12:29:03 - Projekt Protokołu nr 3/2017 z dn. 30.03.2017 i 06.04.2017 (1.79 MB)
2017-04-07 12:30:10 - Nagranie Audio z Komisji Rewizyjnej 03/2017 z dn. 30.03.2017 (40.57 MB)
2017-04-07 12:31:15 - Nagranie Audio z Komisji Rewizyjnej 03/2017 z dn. 06.04.2017 (43.13 MB)
2017-04-12 09:32:49 - Protokół nr 3/2017 z dn. 30.03.2017 i 06.04.2017 (1.80 MB)
2017-04-12 09:33:34 - Projekt Protokołu nr 4/2017 z dn. 11.04.2017 (1.19 MB)
2017-04-12 09:37:22 - Nagranie Audio z Komisji Rewizyjnej 04/2017 z dn. 11.04.2017 (17.37 MB)
2017-06-27 08:00:14 - Protokół nr 4/2017 z dn. 11.04.2017 (1.10 MB)
2017-06-28 15:36:19 - Projekt Protokołu nr 5/2017 z dn. 22.06.2017 (1.47 MB)
2017-06-28 15:37:52 - Nagranie Audio z Komisji Rewizyjnej 05/2017 z dn. 22.06.2017 (52.77 MB)
2017-09-15 11:20:34 - Protokół nr 5/2017 z dn. 22.06.2017 (1.52 MB)
2017-09-21 12:51:58 - Projekt protokołu nr 6/2017 z dn. 14.09.2017 (1.53 MB)
2017-09-21 12:55:51 - Nagranie Audio z Komisji Rewizyjnej nr 6/2017 z dn. 14.09.2017 (19.61 MB)
2017-11-20 15:03:34 - Protokół nr 6/2017 z dn. 14.09.2017 (1.64 MB)
2017-11-20 15:04:35 - Projekt protokołu nr 7/2017 z dn. 15.11.2017 (2.11 MB)
2017-11-20 15:06:45 - Nagranie Audio z Komisji Rewizyjnej nr 7/2017 z dn. 15.11.2017 (48.26 MB)
2018-01-11 13:42:50 - Protokół nr 7/2017 z dn. 15.11.2017 (2.08 MB)
2018-01-16 13:47:42 - Projekt Protokołu nr 1/2018 z dn. 10.01.2018 (1.80 MB)
2018-01-16 13:50:20 - Nagranie audio z Komisji Rewizyjnej nr 1/2018 z dn. 10.01.2018 (79.13 MB)

Nazwa dokumentu: kadencja 2014-2018
Podmiot udostępniający: Rada Gminy Kaliska
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Cherek
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Komisji - Marian Kujawski
Osoba, która wprowadzała dane: Sergiusz Kuchta
Data wytworzenia informacji: 2014-12-24 12:27:31
Data udostępnienia informacji: 2014-12-24 12:27:31
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-16 14:05:41

Wersja do wydruku...

corner   corner