logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
minus Raport o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
plus Zamówienia Publiczne, przetargi
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
minus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2007-01-19 14:40:07 - Obwieszczenie Wojta Gminy Kaliska o zakończeniu postepowania administracyjnegoo ustaleniu lokalizacji celu publicznego dot. budowy drogi publicznej Ul. Północnej na dz. geod. 101/2 w miejscowości Kal (16.39 kB)
2007-04-23 13:48:18 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dot. stacji transformatorowej słupkowej dla działek letniskow (160.39 kB)
2007-04-23 13:53:59 - Obwieszczenie Wójta Gminy kaliska o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publucznego dot. budowy linii energetycznej we Franku dla zasilania (164.63 kB)
2007-04-30 11:19:58 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dot. budowy lini energetycznej kablowej SN 15 kV na dzi (188.43 kB)
2007-05-07 15:45:23 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska o zakończeniu postępowania administracyjnegow miejscowości Czarne - budowa lini kablowej dla zasilania działek budowlanych (154.06 kB)
2007-05-22 08:57:05 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska o podjęciu przez Radę Gminy Uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. geod. 448 i 449/1 w m. Młyńsk obr. Iwi (155.63 kB)
2007-06-04 08:32:20 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dot. budowy świetlicy wiejskiej w m. Czarne (33.09 kB)
2007-07-13 11:48:56 - Urząd Gminy Kaliska informuje, iż istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie Nagrody Rady Gminy Kaliska dla najlepszego maturzysty – absolwenta szkoły średniej, mieszkańca gminy Kaliska (77.80 kB)
2007-07-13 13:24:20 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska o wszczęciu postepowania administarcyjnego dot. budowy linii kablowej - Płociczno, obręb Cieciorka, gmina Kaliska, (41.72 kB)
2007-07-20 08:03:44 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska o zakończeniu postepowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dot. budowy linii elektroenergetycznej kablowej w miejscowości Czarne (40.65 kB)
2007-08-07 10:58:50 - Obwieszenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaliska (57.41 kB)
2007-09-14 14:50:55 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Kaliska (21.00 kB)
2007-10-10 08:15:40 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dot. budowy lini kablowej - ul. Leśna (38.16 kB)
2007-10-24 09:48:02 - Ogłoszenie Wójta Gminy Kaliska z dnia 24.10.2007r. - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany nieruchomości (43.29 kB)
2008-01-18 12:04:13 - Obwieszczenie o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa wodociągu wiejskiego dla wsi Bartel Wielki z podłączeniem sieci p (48.30 kB)
2008-02-06 07:38:22 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dot. budowy linii kablowej SN 15kV, stacji transformatowej, linii kablowej nn 0,4 kV w m. Płociczno, obręb Cieciorka, gmin (48.30 kB)
2008-03-20 15:01:02 - Ogłoszenie z dnia 20.03.2008 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej (82.54 kB)
2008-04-28 15:36:11 - obwieszczenie-wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego-budowa drogi publicznej-ulicy Starowiejskiej oraz kanalizacji burzowej w ul.P (76.24 kB)
2008-06-30 14:28:14 - Obwieszczenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 24.06.2008 r. (91.53 kB)
2008-08-12 14:27:37 - Ogłoszenie Wójta Gminy Kaliska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska (146.67 kB)
2008-10-16 08:38:29 - Protokół z dyskusji publicznej nad studium zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska (304.38 kB)
2008-10-20 10:07:49 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodoci (174.52 kB)
2008-10-20 10:15:18 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanali (137.75 kB)
2008-10-24 10:02:01 - Zarządzenie Nr 64/08 z dnia 06.10.2008 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 01 listopada 2008 roku (62.13 kB)
2008-11-21 12:02:17 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia (144.23 kB)
2008-11-27 10:18:41 - Obwieszczenie - decyzja środowiskowa (85.31 kB)
2008-12-11 09:30:23 - Zlecenie wykonania koncepcji funkcjonalno użytkowej dla terenu w obszarze chronionym NATURA 2000, przeznaczonego pod rozwój przedsiębiorczości (99.13 kB)
2008-12-19 14:11:01 - Obwieszczenie o ustaleniu likalizacji celu publicznego dot.budowy elektroenergrtycznej linii kablowej (87.99 kB)
2009-01-07 13:10:46 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia (242.92 kB)
2009-01-20 14:04:17 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ENERGA OPERATOR SA Gdańsk (77.72 kB)
2009-01-20 14:06:58 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego POLKOMTEL SA Warszawa (75.54 kB)
2009-01-21 14:33:52 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziałaywaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia (123.19 kB)
2009-01-22 14:30:46 - Obwieszczenie o zakończeniu postepowania administracyjnego dot.lokalizacji budowy sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków (138.21 kB)
2009-01-29 14:12:29 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia (209.88 kB)
2009-03-31 10:10:42 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 20 (149.40 kB)
2009-04-07 09:49:01 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego:budowa stacji bazowej telefonii komórkowej... (84.52 kB)
2009-04-07 09:51:00 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego:budowa ciągu rowerowo-pieszego Frank-Kaliska (80.99 kB)
2009-04-07 09:52:52 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnedo w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego:rozbudowa istniejacej stacji bazowej telefonoo (84.75 kB)
2009-04-16 07:59:43 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia-budowa sieci wodociągowej Piece Frank Kaliska (261.89 kB)
2009-05-25 15:34:12 - Wykaz nieruchomości do zamiany pomiędzy Urzędem Gminy Kaliska a Osobą fizyczną (71.35 kB)
2009-06-01 08:33:22 - Obwieszczenie(GK.Dśr-6670/4/09)w sprawie rozbudowy szkoły dla potrzeb gimnazjum oraz schroniska młodzieżowego w ZSP w Kaliskach (118.88 kB)
2009-06-01 08:37:12 - Obwieszczenie(GK.Dśr-6670/3/09) w sprawie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w strefie Kaliskiego Obszaru Inwestycyjnego (114.89 kB)
2009-06-01 08:39:17 - Obwieszczenie(GK.Dśr-6670/2/09) w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej, rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej dla miejscowości Piece i Frank (276.66 kB)
2009-06-01 08:40:46 - Obwieszczenie (GK.Dśr-6670/1/09) w sprawie budowu ścieżki rowerowej Frank-Kaliska (113.39 kB)
2009-06-01 08:43:00 - Obwieszczenie (AB7331/7P/09)w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P 4 Sp.z o.o. (83.25 kB)
2009-06-01 08:45:43 - Obwieszczenie (AB7331/6P/09) w sprawie budowy linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania w energię elektryczną działek budowlanych w m. Młyńsk (84.20 kB)
2009-06-05 08:35:35 - Obwieszczenie(GK.Dśr-6670/3/09)w sprawie wydania decyzji o srodowisk.uwarunkowaniach na budowe ul.Starowiejskiej i kanalizacji deszczowej... (97.90 kB)
2009-06-19 14:42:42 - Obwieszczenie (AB 7331/8P/09) w sprawie inwestycji KOP (142.74 kB)
2009-06-22 14:40:43 - Postanowienie(GKDśr-6670/2/09) w sprawie oddziaływania na środowisko (454.66 kB)
2009-06-23 12:34:00 - Obwieszczenie Starostwa Powiatowego(OS.7633/58/09)o wydaniu postanowienia w spr. ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (348.50 kB)
2009-06-26 12:03:45 - Wykaz nieruchomości położonych w Kaliskach a przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, do wydzierżawienia (217.82 kB)
2009-07-02 09:02:37 - Obwieszczenie(AB 7331/7/P/09) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (248.85 kB)
2009-07-02 14:04:59 - Obwieszczenie (AB 7331/3/P/09) ścieżka rowerowa (134.34 kB)
2009-07-02 14:06:16 - Obwieszczenie (AB 7331/4/P/09) stacja PTK Centertel (133.81 kB)
2009-07-02 14:07:32 - Obwieszczenie (AB 7331/5/P/09) stacja Polkomtel (133.70 kB)
2009-07-15 13:01:39 - Postanowienie(GKDśr-6670/5/08/1/09)skup złomu i sprzedaż węgla (471.75 kB)
2009-07-17 10:25:21 - Obwieszczenie (AB 7331/10 P/09) budowa lini kablowej Studzienice (143.23 kB)
2009-07-17 10:27:07 - Obwieszczenie (AB 7331/9 P/09) budowa stacji transformatorowej w Iwicznie (158.12 kB)
2009-07-17 13:09:55 - Obwieszczenie (AB 7331/11P/09) budowa ciągu rowerowo-pieszego Frank-Kaliska (141.43 kB)
2009-07-21 14:59:17 - Obwieszczenie (GK.Dśr-6670/2/09) w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej (517.29 kB)
2009-07-22 12:33:06 - Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości (245.59 kB)
2009-07-27 14:06:27 - Obwieszczenie (AB 7331/2/09) w sprawie oddziaływania na środowisko (330.69 kB)
2009-07-27 14:18:35 - Obwieszczenie (GK.Dśr-6670/5/09) w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej wraz z przebudową (218.92 kB)
2009-09-22 11:29:12 - Obwieszczenie (GK.Dśr-6670/6/09) w sprawie wydania decyzji środowiskowych (432.93 kB)
2009-09-25 13:12:33 - Obwieszczenie(AB 7331/7/P/09) dot.budowy linii kablowej nn 0,4kV w m.Młyńsk (248.85 kB)
2009-10-15 10:34:23 - Obwieszczenie (AB 7331/12 P/09) budowa linii kablowej PUB"ANGI-TEL" (297.06 kB)
2009-11-20 07:19:51 - Ogłoszenie Wójta Gminy Kaliska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektuzmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska (425.09 kB)
2009-12-01 13:12:17 - Obwieszczenie (GK.Dśr-6670/7/1/09) w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej (3.20 MB)
2009-12-04 10:39:20 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (1.10 MB)
2009-12-09 16:00:00 - Postanowienie(GKDśr-6670/6/3/09) w sprawie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w strefie Kaliskaiego Obszaru Przedsiębiorczości (16.28 MB)
2009-12-11 14:57:24 - Decyzja (Gk.Dśr-6670/6/09) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ... (17.70 MB)
2009-12-24 11:35:15 - Obwieszczenie (AB7331/14 P/09) budowa stacji transformatorowej (888.92 kB)
2010-01-13 15:46:40 - Postanowienie(GK.DŚr-6670/7/2/09) w sprawie oceny oddziaływania na środowiska budowy sieci kanalizacyjnej... (487.53 kB)
2010-01-15 15:00:02 - Decyzja(GK.Dśr-6670/7/09)o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (548.93 kB)
2010-01-21 11:57:52 - Obwieszczenie AB 7331/1/P/10 zakończenie postepowania i wydanie decyzji w sprawie budowy linii kablowej m. Okoninki (21.23 kB)
2010-01-26 12:17:03 - Obwieszczenie (GK.Dśr-6670/1/10)wszczęcie postepowania admin.-budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Piece Frank (91.93 kB)
2010-02-12 08:22:08 - Obwieszczenie(GK.Dśr-6670/2/10)-budowa hali przemysłowej "Kazsub" Kaliska (837.07 kB)
2010-02-19 09:59:37 - Postanowienie(GK.DŚr-6670/1/2/10) w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej, rozbudowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Piece i Frank - wraz z ... (487.53 kB)
2010-02-22 13:54:37 - Decyzja (GK.Dśr-6670/1/10) orzekajaca w spr.budowy sieci kanalizacyjnej, rozbudowy i przebudowy sieci wodociagowej Piece Frank (568.93 kB)
2010-02-23 14:04:58 - Obwieszczenie (GK.Dśr-6670/1/10) budowa sieci kanalizacyjnej Piece i Frank... (91.93 kB)
2010-03-03 16:45:15 - Zarządzenie nr 16/2010 w sprawie ustalenia średniej wielkości gospodarstwa rolnego na rok 2010 (2.12 MB)
2010-03-22 08:45:46 - Obwieszczenie (AB7331/1P/10) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cieciorka (21.23 kB)
2010-03-22 08:47:33 - Obwieszczenie (AB7331/2P/10) budowa sieci wodociągowej z przyłączami na działakach w miejscowości Frank (21.23 kB)
2010-03-31 15:43:31 - obwieszczenie (AB7331/4/P/10) w spr.uzbrojenie terenów inwestycyjnych w strefie KOP w Kaliskach (31.23 kB)
2010-04-06 10:23:55 - Obwieszczenie (AB7331/3/P/10) w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków,robdudowa sieci wodociągowej Piece,Frank i Kaliska... (41.23 kB)
2010-04-21 13:27:09 - Obwieszczenie (AB7331/5p/10wszczyna się postępowanie adminstracyjne-budowa drogi gminnej ul.Starowiejska oraz budowa kanalizacji deszczowej w Kaliskach (21.23 kB)
2010-05-07 10:17:40 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska z dnia 06.05.2010 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezyde (31.23 kB)
2010-05-10 08:54:59 - Komunikat Okregowej Komisji Wyborczej Nr 33 w Gdańsku z dnia 06.05.2010 roku w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych (41.23 kB)
2010-05-10 11:07:54 - Obwieszczenie (AB7331/3/p/10)o wydaniu decyzji dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej Piece Frank Kaliska (31.23 kB)
2010-05-13 09:41:55 - Obwieszczenie (Gk.dśr-6670/310) w sprawie wydania decyzji budowy hali przemysłowej do ciśnieniowej impregnacji tarcicy w Kaliskach (31.23 kB)
2010-05-28 13:14:07 - Obwieszczenie (GK.Dśr-6670/3/10) dot..."zwiększenie konkurencyjności poprzez budowę siedziby spółki wraz z biurem obsługi klienta oraz zapleczem logistycznym" we Franku na działce nr 53/3 ob (41.23 kB)
2010-05-28 13:17:56 - Informacja (GK.Dśr-6670/3/10) o decyzji umarzającej postępowanie o wydanie decyzji zgody na realizacje przedsięwzięcia polegajacego na"Zwiększeniu konkurencyjności poprzez budowę siedziby sp (31.23 kB)
2010-06-01 11:56:00 - Obwieszczenie (ab7331/3/p/10) o zakończeniu postępowania admin. i wydaniu decyzji w sprawie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w strefie KOP w Kaliskach (31.23 kB)
2010-06-02 10:49:49 - Informacja o powołaniu trzech Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Kaliska dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20.06.2010 (92.63 kB)
2010-06-09 08:49:51 - ogłoszenie _remot przedszkola (280.23 kB)
2010-06-14 10:18:47 - Obwieszczenie(AB7331/7/P/10)-wszczęcie postępowania administarcyjnego w sprawie budowy"witacza"na działce na 420 obręb Piece i nr 114/2 obręb Dąbrowa (21.23 kB)
2010-07-16 14:19:29 - Obwieszczenie (ab7331/8p/10)wszczęcie postępowania administracyjnego-budowa sieci wodociągowej oraz utwardzenia drogi (21.23 kB)
2010-08-23 09:39:21 - wykaz niezruchomości przenaczonych na sprzedaż (41.23 kB)
2010-09-27 14:43:45 - Obwieszczenie(AB7331/10/10p/10)o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej w Studzienicach (21.23 kB)
2010-09-28 11:35:17 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Kaliska i Dąbrowa w gminie Kaliska (31.23 kB)
2010-10-01 11:17:39 - Obwieszczenie (AB7331/11/p/10)-wszczęcie postępowania o budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m.Kaliska (21.23 kB)
2010-10-01 11:50:23 - Obwieszczenie w sprawie okręgów wyborczych dla wybory RG Kaliska w wyborach zarządzonych na dzień 21.11.2010 r. (41.23 kB)
2010-10-01 11:53:25 - Obwieszczenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na 21.11.2010 r. (41.23 kB)
2010-10-04 09:00:45 - Ogłoszenie o przetargu na sprzdaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kaliska (41.23 kB)
2010-10-15 07:42:54 - Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kaliskach w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do RG Kaliska i kandydatów na Wójta Gminy Kaliska (41.23 kB)
2010-10-15 07:44:40 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Kaliskach (21.23 kB)
2010-10-15 07:46:00 - Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Kaliskach (11.23 kB)
2010-10-15 07:47:28 - Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Starogardzie Gdańskim (11.23 kB)
2010-10-15 07:48:34 - Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku (21.23 kB)
2010-10-25 13:20:01 - Obwieszczenie (AB7331/7/p/10) o ustaleniu budowy drogi gminnej-ul..Starowiejskiej i kanalizacji deszczowej w Kaliskach (21.23 kB)
2010-10-29 09:05:10 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska z dnia 27.10.2010 w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21.11.2010 (41.23 kB)
2010-11-03 16:09:23 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kaliskach z dnia 02.11.2010 roku o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do RG Kaliska zarzadzonych na 21.11.2010 r. (31.23 kB)
2010-11-04 08:56:04 - Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr1 w Kaliskach z siedzibą w Kaliskach Remiza OSP, ul. Nowowiejska 2b (21.23 kB)
2010-11-04 08:58:19 - Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Piecach z siedziba w Piecach Zespół Oświatowo Wychowawczy, ul. Kościelna 3 (21.23 kB)
2010-11-09 08:29:25 - Informacja o składzie Obwodowej komisji Wyborczej nr 3 w Kaliskach z siedzibą w Kaliskach Gminny Ośrodek Kultury, ul. Długa 18 (21.23 kB)
2010-11-15 08:37:59 - Ogłoszenie w sprawie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kaliska (51.23 kB)
2011-01-05 15:16:06 - Obwieszczenie (AB7331/62 P/10) o wszczęciu postępowania administracyjnego-budowa linii kablowej 15KV oraz słupowej stacji transformatorowej w miejscowości Dąbrowa na wniosek ZPH GALANT (21.23 kB)
2011-01-10 13:57:11 - Obwieszczenie w sprawie okręgu wyborczego dla wyboru radnego RG Kaliska w wyborach uzupełniających zarz. na 13.03.2011 r. (224.03 kB)
2011-01-21 08:16:38 - Obwieszczenie (AB7331/1/P/11)-wszczęcie postepowania admin.-budowa ciagu pieszo-rowerowego, chodników,zatok i przystanków,masztów fotoradarów wzdłuz drogi Nr 22 (21.23 kB)
2011-02-01 13:17:36 - Obwieszczenie (DK.AB.6733.2.2011)zakończenie postepowania-budowa sieci wodociągowej w Studzienicach (21.23 kB)
2011-02-01 13:19:22 - Obwieszczenie (DK.AB.6733.3.2011)zakończenie postępowania-budowa sieci wodociągowej w Cieciorce (21.23 kB)
2011-02-07 09:35:46 - Informacja ZUOK"Stary Las"Sp.z o.o.-podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu "Rekultywacja składowisk odpadów Gmin bedących udziaławcami ZUOK "Stary Las"" (51.23 kB)
2011-02-23 11:01:23 - Obwieszczenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych... (41.23 kB)
2011-02-23 12:40:27 - Informacja Gminnej komisji Wyborczej w Kaliskach z dnia 16.02.2011 o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do RG w Kaliskach okręg nr 1 zarządz (31.23 kB)
2011-02-23 12:41:19 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska z dnia 17.02.2011 r. w sprawie obwodu głosowania w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 13.03.2011 r. (31.23 kB)
2011-02-25 11:28:45 - Obwieszczenie GKW w Kaliskach z dnia 22.02.2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do RG Kaliska zarządzonych na 13.03.2011 (31.23 kB)
2011-02-25 11:33:29 - Informacja o składzie OKW z dnia 23.02.2011, Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kaliskach (21.23 kB)
2011-03-03 12:20:10 - Obwieszczenie (dk.oś.6220.1.11)w spr.wszcz.post.admin."przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 22 z drogą powiatową nr 2407G w miejsc.Frank..." (31.23 kB)
2011-03-03 12:22:39 - Obwieszczenie(gk.oś.6220.2.2011)w spr.wszcz.post.admin."rozbudowa warsztatu ślusarskiego wraz z częścią mieszkalną..." (31.23 kB)
2011-03-15 10:41:25 - Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 14.03.2011 o wynikach wyborów uzupełniających (41.23 kB)
2011-03-23 14:11:38 - Obwieszczenie (dk-ab.6733.3.2011) wszczęcie postępowania adm.w sprawie rozbiórki budynku szatni dla sportowców na boisku w Kaliskach (21.23 kB)
2011-03-25 14:11:53 - Ogłoszenie III przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Studzienicach (81.93 kB)
2011-04-06 08:19:38 - Obwieszczenie (dk-ośII.6220.3.2011) wszczęcie postępowania adm.w sprawie bud.tartaku w Dąbrowie (31.23 kB)
2011-04-11 15:05:30 - Ogłoszenie Komisji Konkursowej w sprawie konkursu na stanowisko Kierownika GOK w Kaliskach (21.23 kB)
2011-04-18 10:08:51 - Obwieszczenie w sprawie "Stary Las" (23.00 kB)
2011-04-20 08:11:49 - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego (51.23 kB)
2011-04-22 09:37:26 - Obwieszczenie(DF.AB.6733.8.2011)w sprawie budowy pomnika w Bartlu Wielkim (21.23 kB)
2011-04-22 12:09:19 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika GOK w Kaliskach (31.23 kB)
2011-04-28 12:44:49 - Obwieszczenie (DK.AB.6733.9.2011)w sprawie budowy linii kablowej w Dąbrowie (21.23 kB)
2011-04-29 10:36:25 - Ogłoszenie o wyborze oferty na sprzedaż samochodu pożarniczego (21.23 kB)
2011-05-27 14:24:37 - Ogłoszenie - IV przetarg na sprzedaż działek (71.93 kB)
2011-05-31 14:12:56 - Obwieszczenie(6733.4.2011) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Piecach (21.23 kB)
2011-05-31 14:14:15 - Obwieszczenie(6733.5.2011) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym budowa sieci elektroenergetycznej w Piecach (21.23 kB)
2011-06-03 11:52:32 - Obwieszczenie (677.6p.2011)w sprawie przebudowy skrzyżowania przy ul. Nowoiejskiej (21.23 kB)
2011-06-09 13:41:51 - Obwieszczenie w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 22 (41.23 kB)
2011-06-09 13:42:30 - Obwieszczenie w sprawie rozbudowy istniejącego budynku blacharsko-lakierniczego (31.23 kB)
2011-06-20 08:21:50 - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Piecach (101.93 kB)
2011-06-21 14:22:38 - Obwieszczenie w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej 22 z droga powiatową w miejscowości Frank (21.23 kB)
2011-06-21 14:23:24 - Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej w miejscowości Frank (21.23 kB)
2011-07-07 09:46:06 - Obwieszczenie(6722.1.2.2011) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym-miejscowość Wygoninki (31.23 kB)
2011-08-17 08:49:53 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska z dnia 16.08.2011 w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 09.10.2011 (31.23 kB)
2011-08-23 10:38:51 - Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Piecach (21.23 kB)
2011-08-23 10:39:27 - Obwieszczenie w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej w Piecach (21.23 kB)
2011-08-25 12:14:36 - Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej w Czarnym (21.23 kB)
2011-08-25 12:15:09 - Obwieszczenie w sprawie zagospodarowania terenu przy świetlicy w Cieciorce (21.23 kB)
2011-09-02 08:13:16 - Ogłoszenie - V przetarg na sprzedaż działek (71.93 kB)
2011-09-09 09:55:05 - Obwieszczenie-budowa linii kablowej w Łążku (21.23 kB)
2011-09-09 09:55:44 - Obwieszczenie-budowa linii kablowej w Lipach (21.23 kB)
2011-09-09 15:09:44 - Obwieszczenie- w sprawie inwestycji wzdłuż drogi krajowej Nr 22 (31.23 kB)
2011-09-21 08:08:17 - Obwieszczenie-przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych, budowa pomnika w Kaliskach (21.23 kB)
2011-09-28 08:21:24 - Obwieszczenie-przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 22 z drogą powiatową we Franku (21.23 kB)
2011-09-30 13:12:47 - Obwieszczenie-budowa linii kablowej w Piecach (21.23 kB)
2011-10-13 08:05:56 - Obwieszczenie-budowa linii kablowej w Iwicznie (21.23 kB)
2011-10-27 13:56:36 - Obwieszczenie-przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Kaliskach (21.23 kB)
2011-11-07 08:59:26 - Obwieszczenie-budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w szkole w Kaliskach (21.23 kB)
2011-11-10 15:42:49 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (21.23 kB)
2011-11-14 16:05:47 - ogłoszenie o konsultacjach projektu programu współpracy (31.23 kB)
2011-11-14 16:06:18 - projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 (50.93 kB)
2011-11-14 16:06:55 - formularz do składania uwag do projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi (31.00 kB)
2011-11-21 15:41:56 - Obwieszczenie - budowa linii kablowej w Czarnym (21.23 kB)
2011-11-25 14:10:04 - Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Iwicznie (21.23 kB)
2011-11-25 14:11:34 - Obwieszczenie-miejscowy plan zagospodarowania Wygoninki (31.23 kB)
2011-11-29 10:55:27 - Obwieszczenie-zagospodarowanie i urzadzenie działki przy świetlicy w Cieciorce (21.23 kB)
2011-11-29 10:56:11 - Obwieszczenie-budowa linii kablowej w Łążku (21.23 kB)
2011-12-02 14:40:49 - Obwieszczenie - budowa linii kablowej w Cieciorce (21.23 kB)
2011-12-02 14:41:18 - Obwieszczenie-zagospodarowanie centrum wsi Piece (21.23 kB)
2011-12-09 10:32:45 - Obwieszczenie-budowa odcinak sieci kanalizacji sanitarnej w Piecach (21.23 kB)
2011-12-09 10:33:15 - Obwieszczenie-budowa punktu zlewnego w Kaliskach (21.23 kB)
2011-12-22 14:35:27 - Obwieszczenie-budowa ciagu pieszo-rowerowego, chodników, zatok i przystanków autobusowych w pasie drogi nr 22 (21.23 kB)
2012-02-14 14:27:44 - Obwieszczenie dot.utwardzenia drogi w Dąbrowie (21.23 kB)
2012-02-14 14:28:19 - Obwieszczenie dot.oświetlenia w Studzienicach (21.23 kB)
2012-02-14 14:28:50 - Obwieszczenie dot.budowy placu zabaw w Kaliskach (21.23 kB)
2012-02-21 08:04:57 - Obwieszczenie-utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego w Kaliskach (363.33 kB)
2012-02-29 09:18:18 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zagospodarowania-Wygoninki (31.23 kB)
2012-03-02 15:28:22 - Informacja o działkach oddanych w najem (21.23 kB)
2012-03-07 14:34:04 - Obwieszczenie-budowa placu zabaw przy szkole w Piecach (21.23 kB)
2012-03-30 12:28:15 - Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych (91.93 kB)
2012-04-06 12:47:04 - Ogłoszenie - pomoc tłumacza j.migowego lub tłumacza przewodnika (21.23 kB)
2012-04-20 09:13:53 - Obwieszczenie w sprawie budowy sieci sanitarnej i wodociągowej w Piecach (21.23 kB)
2012-05-16 16:20:06 - Obwieszczenie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie (31.23 kB)
2012-05-16 16:20:44 - Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej w Piecach (21.23 kB)
2012-05-16 16:21:09 - Obwieszczenie-przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia w Piecach (31.23 kB)
2012-05-18 07:35:37 - Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż oraz najem (81.93 kB)
2012-05-18 07:36:41 - Ogłoszenie - VII przetarg na sprzedaż działek w Studzienicach (81.93 kB)
2012-05-18 15:12:47 - Obwieszczenie-rozbiórka i przebudowa sieci energetycznej w Kaliskach (21.23 kB)
2012-05-30 15:43:51 - Obwieszczenie-utwardzenie drogi Dąbrowa (21.23 kB)
2012-05-30 15:44:18 - Obwieszczenie-budowa sieci oświetleniowej w Studzienicach (21.23 kB)
2012-05-30 15:44:43 - Obwieszczenie-budowa placu zabaw w Piecach (21.23 kB)
2012-06-01 10:30:14 - Ogłoszenie - wykaz nieruchomości gruntowej i gruntowej wraz z budynkiem mieszkalnym przeznaczonej do sprzedaży w 2012r. (71.93 kB)
2012-06-06 15:05:16 - Ogłoszenie-szkolenia animatora życia społecznego dla wsi Płociczno (31.23 kB)
2012-06-06 15:06:15 - Ogłoszenie-szkolenia animatora życia społecznego dla wsi Iwiczno (31.23 kB)
2012-06-12 07:58:54 - Ogłoszenie-sprzedaż kosiarki samojezdnej (21.23 kB)
2012-06-20 11:04:44 - Ogłoszenie o wyniku naboru na szkolenie animatora społecznego-Iwoczno (41.23 kB)
2012-06-20 11:05:37 - Ogłoszenie o wyniku naboru na szkolenie animatora społecznego-Płociczno (41.23 kB)
2012-07-04 14:53:06 - Obwieszczenie-budowa ul.Starowiejskiej w Kaliskach (31.23 kB)
2012-07-04 14:53:50 - Obwieszczenie-budowa oświetlenia ul.Wschodniej w Piecach (21.23 kB)
2012-07-04 14:54:34 - Obwieszczenie-utwardzenie ul.Słonecznej i Okrężnej w Iwicznie (31.23 kB)
2012-07-04 14:56:16 - Obwieszczenie-budowa wiaty przy świetlicy w Studzienicach (31.23 kB)
2012-07-04 14:57:13 - Obwieszczenie-budowa oświetlenia ul.Długa i Nowowiejska w Kaliskach (31.23 kB)
2012-07-13 07:51:10 - Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do zamiany (71.93 kB)
2012-07-20 09:24:48 - ogłoszenie -przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gosp. stanowiącej własność gminy Kaliska (183.33 kB)
2012-07-25 13:16:10 - Obwieszczenie-budowa sieci oświetleniowej w Studzienicach (21.23 kB)
2012-08-03 11:31:38 - Ogłoszenie-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowości Frank (151.93 kB)
2012-08-16 08:56:13 - obwieszczenie - budowa linii kablowej nn wraz z demontażem istniejącej linii napowietrznej nn na terenie działek nr 129,132,133,136,137 w miejscowości Piece, gmina Kaliska (21.23 kB)
2012-08-21 13:45:27 - Obwieszczenie-przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagosp.przestrzennego Płociczno (21.23 kB)
2012-08-24 08:40:09 - ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gosp. stanowiącej własność gminy Kaliska (151.93 kB)
2012-08-31 13:14:30 - Obwieszczenie-przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia w Piecach (31.23 kB)
2012-09-07 09:23:54 - ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Kaliska (121.93 kB)
2012-09-11 08:41:37 - Obwieszczenie-przebudowa istniejacej linii napowietrznej z gołej na izolowaną w Cieciorce (31.23 kB)
2012-10-02 07:42:35 - ogłoszenie - III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gosp. stanowiącej własność gminy Kaliska (151.93 kB)
2012-10-29 12:00:56 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Młodzieżowej Rady Gminy z dnia 29.10.2012 (51.93 kB)
2012-11-07 13:37:28 - Ogłoszenie-konsultacje społeczne w spr.projektu programu usuwania azbestu (51.23 kB)
2012-12-05 09:18:02 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrzennego gminy Kaliska (31.23 kB)
2012-12-27 08:06:36 - Obwieszczenie-utwardzenie terenu-parking przy Przedszkolu w Kaliskach (21.23 kB)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Skórczewska
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy UG
Osoba, która wprowadzała dane: Danuta Skórczewska
Data wytworzenia informacji: 2006-04-13 14:42:10
Data udostępnienia informacji: 2006-04-13 14:42:10
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 08:06:59

Wersja do wydruku...

corner   corner