logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
minus Raport o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
plus Zamówienia Publiczne, przetargi
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
minus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2018-04-17 12:03:25 - Uchwała nr XLVI/371/2018 Rady Gminy Kaliska z dn 28.03.2018 w sprawie podziału GMiny Kaliska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (1.95 MB)
2018-09-04 10:30:17 - Uchwała nr XLVII/384/2018 Rady Gminy Kaliska z dn. 25.04.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLV/371/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Kaliska na okręgi wyborcze oraz (1.23 MB)
2018-09-04 10:37:04 - Uchwała nr LI/419/2018 Rady Gminy Kaliska z dn. 07.08.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLV/371/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Kaliska na okręgi wyborcze oraz ust (1.22 MB)
2018-04-17 12:03:54 - Uchwała nr XLVI/372/2018 Rady Gminy Kaliska z dn. 28.03.2018 w spr podziału Gminy Kaliska na stałe obwody głosowania (921.05 kB)
2018-04-17 12:04:19 - Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego (692.02 kB)
2018-04-17 12:04:40 - Zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin, na kadencję 2018-202 (0.00 B)
2018-09-04 10:39:27 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 16.08.2018 w sprawie terminu i trybu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmik (1020.24 kB)
2018-09-04 10:41:15 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 16.08.2018 o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dla zgłaszania kandydatów w wyborach do rad gmin, rad (476.03 kB)
2018-09-04 10:43:22 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 16.08.2018 w sprawie terminu i trybu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisjii wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmi (546.93 kB)
2018-09-04 10:45:06 - Obwieszczenie Starosty Starogadzkiego z dn. 17.08.2018 w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Powiatu Starogardzkiego w wyborach zarządzonych na dzień 21.10.2018 (336.16 kB)
2018-09-04 10:47:49 - Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dn. 21.08.2018 w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, oraz wyznaczonej siedzib (707.70 kB)
2018-08-27 15:20:35 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska z dn 23.08.2018 w sprawie okręgów wyborczych dla wyborów Rady Gminy Kaliska w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r. (857.92 kB)
2018-08-28 15:53:33 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska z dn. 23.08.2018 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad (319.66 kB)
2018-09-04 10:49:30 - Pismo z dn. 03.09.2018 w sprawie terytorialnej Komsji wyborczej (1014.91 kB)
2018-09-12 13:06:29 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dn. 10.09.2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kaliskach (388.34 kB)
2018-09-13 13:52:39 - Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej (362.77 kB)
2018-09-13 13:53:11 - Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z dn. 12.09.2018 (429.69 kB)
2018-09-17 12:54:40 - Komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Starogardzie Gdańskim z dn. 12.09.2018 (817.85 kB)
2018-09-18 12:41:44 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o dodatkowym terminie na zgłoszenia kandydatów w okręgu wyborczym nr 8 i 11 (334.50 kB)
2018-09-18 12:44:16 - Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyjmowania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kaliska (328.20 kB)
2018-09-24 15:36:47 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska z dnia 19.09.2018 (921.72 kB)
2018-09-24 15:38:01 - Informacja Komisarza Wybirczego w Gdańsku I z dn. 24.09.2018 (284.04 kB)
2018-10-01 14:48:18 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dn. 28.09.2018 w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kaliska (1.42 MB)
2018-10-04 15:09:49 - Uchwała nr 6/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Kaliskach z dn. 03.10.2018w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kaliska zarządzonych na dzień (373.22 kB)
2018-10-04 15:10:07 - Obwieszczenie GKW z dn. 03.10.2018 o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Kaliska (okręg nr 8) (302.89 kB)
2018-10-04 15:10:23 - Obwieszczenie GKW z dn. 03.10.2018 o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Kaliska (okręg nr 11) (307.27 kB)
2018-10-04 15:10:40 - Obwieszczenie GKW z dn. 03.10.2018 o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kaliska zarządzonych na dzień 21.10.2018 (350.45 kB)
2018-10-04 15:11:14 - Obwieszczenie GKW z dn. 03.10.2018 o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kaliska zarządzonych na dzień 21 października 2018 (284.22 kB)
2018-10-04 15:11:59 - Obwieszczenie GKW z dn. 03.10.2018 o zarejestrowanych kandydatach na radnychw wyborach do Rady Gminy Kaliska zarządzonych na dzień 21 października 2018 (1.05 MB)
2018-10-05 14:43:08 - Informacje o składach Obwodowych Komisji Wyborczych (1.87 MB)
2018-10-10 12:34:12 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dn. 09.10.2018 w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Kaliskach (256.82 kB)
2018-10-20 15:43:57 - Postanowienie Komisarza Wyborczego z dn. 18.10.2018 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr.2 w gminie Kaliska (241.78 kB)
2018-11-06 15:16:17 - Obwieszczenie o wynikach wyborów (5.66 MB)

Ilość odwiedzin: 821
Nazwa dokumentu: Wybory Samorządowe 2018
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Kaliska
Osoba, która wytworzyła informację: Bożena Jeleniewska
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Jeleniewska
Osoba, która wprowadzała dane: Sergiusz Kuchta
Data wytworzenia informacji: 2018-04-17 12:01:52
Data udostępnienia informacji: 2018-04-17 12:01:52
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-06 15:16:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner