logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
minus Raport o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
minus Zamówienia Publiczne, przetargi
   minus przetargi 2008
   minus przetargi 2009
   minus przetargi 2010
   minus przetargi 2011
   minus przetargi 2012
   plus przetargi 2013
   plus Przetargi 2014
   plus Przetargi 2015
   plus Przetargi 2016
   minus Przetargi 2017
      plus zamówienia udzielane zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy pzp
      minus Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap IV - unieważniony
      minus Budowa ul. Malinowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach - przetarg unieważniony
      minus Budowa ul. Malinowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach - II przetarg unieważniony
      minus Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzedu Gminy Kaliska - przetarg unieważniony
      minus Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap IV - przetarg unieważniony
      minus Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap IV - unieważniony
      minus Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap IV
      minus Budowa ul. Malinowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach - etap I
      minus RR.271.5.2017.I - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wr
      minus RR.271.6.2017.I - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach”
      minus RR.271.7.2017.I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno
      minus RR.271.8.2017.I - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach”
      minus RR.271.9.2017.I Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.610.000
      minus RR.271.10.2017.I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno
      minus RR.271.11.2017.I Zakup samochodu osobowego, 9 – cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim
      minus RR.271.12.2017.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON
      minus RR.271.13.2017.I Remont dróg w Gminie Kaliska
      minus RR.271.14.2017.I Zakup samochodu osobowego, 9 – cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim
      minus RR.271.15.2017.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON
      minus RR.271.16.2017.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON
      minus RR.271.17.2017.I - Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Gminy Kaliska
      minus RR.271.18.2017.I Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON
      minus RR.271.19.2017.I Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
      minus RR.271.20.2017.I Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach”
      minus RR.271.21.2017.I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno
      minus RR.271.22.2017.I Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych na okres od 02.01.2018 do 31.12.2018
      minus RR.271.23.2017.I Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach” w ramach programu „LED dla pomorskich szkół”
      minus RR.271.24.2017.I Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach”
      minus RR.271.25.2017.I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno
   plus Przetargi 2018
   minus Plany Zamówień Publicznych
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
minus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2017-07-06 12:24:39 - Formularz oferty - wersja edytowalna (208.50 kB)
2017-07-06 12:25:19 - Załącznik nr 2 w wersji edytowalnej (32.50 kB)
2017-07-06 12:27:37 - Załącznik nr 3 w wersji edytowalnej (38.50 kB)
2017-07-06 12:28:04 - Załącznik nr 4 w wersji edytowalnej (34.50 kB)
2017-07-06 12:28:21 - Załącznik nr 5 w wersji edytowalnej (42.50 kB)
2017-07-06 12:28:37 - Załącznik nr 6 w wersji edytowalnej (29.00 kB)
2017-07-06 12:28:51 - Załącznik nr 7 w wersji edytowalnej (29.00 kB)
2017-07-06 12:29:04 - Załącznik nr 8 w wersji edytowalnej (29.00 kB)
2017-07-06 12:29:36 - Załącznik nr 9 w wersji edytowalnej (29.00 kB)
2017-07-06 12:29:46 - JEDZ w wersji edytowalnej (181.50 kB)
2017-07-06 12:30:04 - Instrukcja wypełniania JEDZ (1.19 MB)
2017-07-06 12:33:57 - Projekt budowlany zjazdów z dróg powiatowych na teren projektowanych przepompowni ścieków (6.42 MB)
2017-07-06 12:34:30 - Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego (11.14 MB)
2017-07-06 12:35:52 - Projekt techniczny odbudowy nawierzchni dróg powiatowych nr 2507G w Iwicznie i nr 2407G w Cieciorce po robotach (10.68 MB)
2017-07-06 12:37:20 - STWiORB (1.00 MB)
2017-07-06 12:38:14 - Zgłoszenia robót - wszystkie (230.46 kB)
2017-07-07 11:56:15 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (7.55 MB)
2017-07-07 11:56:32 - Wzór umowy (3.15 MB)
2017-07-10 08:09:11 - Ogłoszenie o zamówieniu (4.16 MB)
2017-07-19 19:24:01 - Dokumentacja Cieciorka (31.05 MB)
2017-07-19 19:32:48 - Dokumentacja Dąbrowa (43.67 MB)
2017-07-19 19:40:09 - Dokumentacja Iwiczno (37.22 MB)
2017-07-20 15:17:56 - Uzgodnienia Energa Operator (1.53 MB)
2017-07-20 15:18:14 - Uzgodnienia Energa Oświetlenie (587.17 kB)
2017-07-20 15:20:15 - Opinia sanitarna (2.40 MB)
2017-07-20 15:20:34 - Uzgodnienia Orange (4.07 MB)
2017-07-20 15:21:10 - Uzgodnienia PPOŻ (4.18 MB)
2017-07-20 15:22:07 - Uzgodnienia PZD (25.47 MB)
2017-07-20 15:22:52 - Uzgodnienia GDDKiA (6.89 MB)
2017-07-20 15:31:58 - Uzgodnienia ZUDP (4.03 MB)
2017-07-25 14:10:50 - Sprostowanie zapisów SIWZ (379.50 kB)

Nazwa dokumentu: RR.271.7.2017.I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Sikora
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Sikora
Osoba, która wprowadzała dane: Beata Sikora
Data wytworzenia informacji: 2017-07-06 12:24:02
Data udostępnienia informacji: 2017-07-06 12:24:02
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-25 14:10:55

Wersja do wydruku...

corner   corner