logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
minus Rada Gminy
   plus Komisje Problemowe
   minus Uchwały Rady Gminy
      minus kadencja 2010-2014
      minus kadencja 2014-2018
   plus Protokoły z sesji
   minus Wybory Ławników
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
plus Zamówienia Publiczne, przetargi
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2014-12-24 12:09:12 - Uchwała nr I/1/2014 z dn. 01.12.2014 w spr. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska. (171.18 kB)
2014-12-24 12:09:23 - Uchwała nr I/2/2014 z dn. 01.12.2014 w spr. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kaliska (171.18 kB)
2014-12-24 12:19:27 - Uchwała nr II/6/2014 z dn. 09.12.2014 w spr. ustalenia składów Komisji Problemowych Rady Gminy Kaliska (351.84 kB)
2014-12-24 12:21:10 - Uchwała nr II/7/2014 z dn. 09.12.2014 w spr. wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Problemowych Rady Gminy Kaliska (331.84 kB)
2014-12-24 12:23:04 - Uchwała nr II/8/2014 z dn. 09.12.2014 w spr. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kaliskaiska (201.18 kB)
2014-12-24 12:23:52 - Uchwała nr II/3/2014 z dn. 09.12.2014 w spr. zmian budżetu Rady Gminy Kaliska na 2014 rok (2.03 MB)
2014-12-24 12:24:27 - Uchwała nr II/4/2014 z dn. 09.12.2014 w spr. zmian w WPF Gminy Kaliska na lata 2014-2024 (4.84 MB)
2014-12-24 12:24:43 - Uchwała nr II/5/2014 z dn. 09.12.2014 w spr. wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz jej składu osobowego (341.84 kB)
2015-01-07 08:43:21 - Uchwała nr III/9/2014 z dn. 29.12.2014 w spr. zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2014 rok (4.72 MB)
2015-01-07 08:43:40 - Uchwała nr III/10/2014 z dn. 29.12.2014 w spr. zmian w WPF Gminy Kaliska na lata 2014-2024 (4.25 MB)
2015-01-07 08:43:55 - Uchwała nr III/11/2014 z dn. 29.12.2014 w spr. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Starogadzkiego (311.84 kB)
2015-01-07 08:44:09 - Uchwała nr III/12/2014 z dn. 29.12.2014 w spr. zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. (1.28 MB)
2015-01-07 08:44:26 - Uchwała nr III/13/2014 z dn. 29.12.2014 w spr. zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok (773.16 kB)
2015-01-07 08:44:57 - Uchwała nr III/14/2014 z dn. 29.12.2014 w spr. uchwalenia WPF Gminy Kaliska na lata 2015-2024 (5.14 MB)
2015-01-07 08:46:07 - Uchwała nr III/15/2014 z dn. 29.12.2014 w spr. uchwalenia budżetu gminy Kaliska na rok 2015 (32.59 MB)
2015-02-06 08:01:51 - Uchwała nr IV/16/2015 z dn. 27.01.2015 w spr. zatwierdzenia pracy Rady Gminy Kaliska (371.84 kB)
2015-02-06 08:04:46 - Uchwała nr IV/17/2015 z dn 27.01.2015 w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska (331.84 kB)
2015-02-06 08:07:30 - Uchwała nr IV/19/2015 z dn. 27.01.2015 w spr. wyrażenia zgodny na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia wraz z wyposażeniem biurowym w Urzędzie Gminy Kaliska przy ul. Nowowiejskiej 2 (301.84 kB)
2015-02-06 08:09:01 - Uchwała nr IV/20/2015 z dn. 27.01.2015 w spr. wyrażenia zgody na nabycie działki Nr 329, położonej w miejscowości Piece, obręb Piece (301.84 kB)
2015-02-06 08:27:03 - Uchwała nr IV/21/2015 z dn. 27.01.2015 w spr. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowe oznaczone jako działki Nr 406/26 i Nr 406/14, polożone w miejscowości Kaliska (321.84 kB)
2015-02-06 08:33:38 - Uchwała nr IV/22/2015 z dn. 27.01.2015 w spr. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 401/11 położonej w miejscowości Kaliska, obręb Ka (301.84 kB)
2015-02-06 08:37:42 - Uchwała nr IV/23/2015 z dn. 27.01.2015r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 405/8 położonej w miejscowości Kaliska (321.84 kB)
2015-02-06 08:50:48 - Uchwała Nr IV/24/2015 z dn.27.01.2015 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Wójta Gm. Kaliska z Zarządem Pow. Starogardzkiego dot. realizacji Powiatowego Prog. prof. wad postawy u dzieci (331.84 kB)
2015-02-06 08:54:50 - Uchwała Nr IV/25/2015 z dn. 27.01.2015 w spr. przystąpienia Gminy Kaliska do "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2012-2017" (401.84 kB)
2015-02-06 09:00:22 - Uchwała Nr IV/26/2015 z dn. 27.01.2015 w spr. przyjęcia Regulaminu Przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy Kaliska na budowę lub modernicację indywidualnych ujęć wody. (1.83 MB)
2015-02-06 09:02:27 - Uchwała nr IV/27/2015 z dn. 27.01.2015 w spr. wyrażenia zgody na nabycie w drodze nieodpłatnego przekazania od PKP S.A. lokalu mieszkalnego położonego w budynku w Kaliskach przy ulicy Długiej 17 (351.84 kB)
2015-02-06 09:05:00 - Uchwała Nr IV/28/2015 z dn. 27.01.2015 w spr. poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości jego wynagrodzenia (351.84 kB)
2015-02-10 15:26:55 - Uchwała nr IV/18/2015 z dn. 27.01.2015 w spr. rozpatrzenia skargi zlożonej na Wójta Gminy Kaliska (371.84 kB)
2015-03-04 13:03:42 - Uchwała nr V/29/2015 z dn. 24.02.2015 w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Kaliska na 2015 rok (993.15 kB)
2015-03-04 13:04:17 - Uchwała nr V/30/2015 z dn. 24.02.2015 w spr. zmiany planu placy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska (512.50 kB)
2015-03-04 13:05:15 - Uchwała nr V/31/2015 z dn. 24.02.2015 w spr. przekazania GOPS prowadzenia spraw z zakresu dodatków mieszaniowych oraz udzielenia p.o. Kierownika GOPS upoważnienia do wydawania decyzji administracyj (391.84 kB)
2015-03-04 13:06:37 - Uchwała nr V/32/2015 z dn. 24.02.2015 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (361.84 kB)
2015-03-04 13:08:00 - Uchwała nr V/33/2015 z dn. 24.02.2015 w spr. zmiany uchwały Rady Gminy Kaliska nr XXIX/246/2013 z dn. 20.04.2013 w spr. przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania na przedsięwzięcia związane (541.84 kB)
2015-03-04 13:09:21 - Uchwała nr V/34/2015 z dn. 24.02.2015 w spr. pryzstąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska (2.01 MB)
2015-03-04 13:10:44 - Uchwała nr V/35/2015 z dn. 24.02.2015 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Łążek, obręb Iwiczno, gmina Kaliska (1.37 MB)
2015-03-05 10:06:16 - Uchwała nr V/36/2015 z dn. 24.02.2015 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Czarne, w obrębie Czarne, gmina Kaliska (231.18 kB)
2015-03-05 10:06:28 - Uchwała Nr V/37/2015 z dn. 24.02.2015 w spr. zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Kaliskach dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. (221.18 kB)
2015-03-05 10:06:44 - Uchwała Nr V/38/2015 z dn. 24.02.2015 w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy (331.84 kB)
2015-03-05 10:06:57 - Uchwała Nr V/39/2015 z dn. 24.02.2015 w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaliska na rok 2015 (1.44 MB)
2015-04-03 14:51:23 - Uchwała nr VI/40/2015 z dn. 24.03.2015r. w spr. zmiany Uchwały nr II/5/2014 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.12.2014 w sprawie wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz je (510.36 kB)
2015-04-03 14:52:16 - Uchwała nr VI/41/2015 z dn. 24.03.2015r. w spr. zmiany uchwały nr II/6/2014 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie ustalenia składów Komisji Problemowych Rady Gminy Kaliska (447.64 kB)
2015-04-03 14:53:15 - Uchwała nr VI/42/2015 z dn. 24.03.2015r. w spr. zmian budżetu Gminy Kaliska na 2015 rok (8.00 MB)
2015-04-03 14:53:58 - Uchwała nr VI/43/2015 z dn. 24.03.2015r. w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2015-2024 (6.35 MB)
2015-04-03 14:55:16 - Uchwała nr VI/44/2015 z dn. 24.03.2015r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie działki nr 110/1 położonej w miejscowości Dąbrowa, obręb Dąbrowa (461.23 kB)
2015-04-03 14:55:48 - Uchwała nr VI/45/2015 z dn. 24.03.2015r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie działki nr 283/8 położonej w miejscowości Cieciorka, obręb Cieciorka (455.00 kB)
2015-04-03 14:56:26 - Uchwała nr VI/46/2015 z dn. 24.03.2015r. w spr. przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kaliska na modernizację indywidualnych ujęć wody (3.32 MB)
2015-04-03 14:57:29 - Uchwała nr VI/47/2015 z dn. 24.03.2015r. w spr. inkasa podatków od nieruchomości, rolnego , leśnego. (659.68 kB)
2015-04-03 14:58:32 - Uchwała nr VI/48/2015 z dn. 24.03.2015r. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Kaliska, w obrębie Kaliska (6.17 MB)
2015-04-03 14:59:26 - Uchwała nr VI/49/2015 z dn. 24.03.2015r. w spr. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego (479.93 kB)
2015-04-03 15:00:22 - Uchwała nr VI/50/2015 z dn. 24.03.2015r. w spr. wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (557.73 kB)
2015-05-12 14:19:46 - Uchwała nr VII/51/2015 z dn. 05.05.2015 w spr. rozpatrzenia skargi złożonej na Wójta Gminy Kaliska (622.21 kB)
2015-05-12 14:21:06 - Uchwała nr VII/52/2015 z dn. 05.05.2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kaliska na 2015 rok (4.98 MB)
2015-05-12 14:28:51 - Uchwała nr VII/53/2015 z dn. 05.05.2015 w spr. zmiany uchwały Rady Gminy Kaliska nr XXIX/246/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania na przedsięwzi (679.93 kB)
2015-05-12 14:35:52 - Uchwała nr VII/54/2015 z dn. 05.05.2015 w spr. przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach ko (1.96 MB)
2015-05-12 14:40:04 - Uchwała nr VII/55/2015 z dn. 05.05.2015 w spr. nadania nazwy ulicy w miejscowości Studzienice (1.16 MB)
2015-05-12 14:44:20 - Uchwała nr VII/56/2015 z dn. 05.05.2015 w spr. ustalenia wysokości diet dla sołtysów za wykonywanie czynności administracyjnych związanych z obsługą działalności Rad Sołeckich. (334.42 kB)
2015-05-12 14:46:04 - Uchwała nr VII/57/2015 z dn. 05.05.2015 w spr. rozpatrzenia skargi złożonej na Wójta Gminy Kaliska (669.65 kB)
2015-06-08 12:54:09 - Uchwała nr 154g/g226/D/15 z dn. 28.05.2015 Kolegium RIO w Gdańsku (711.65 kB)
2015-07-02 08:24:40 - Uchwała nr VIII/58/2015 z dn. 23.06.2015 w spr. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaliska za rok 2014 (246.21 kB)
2015-07-02 08:25:11 - Uchwała nr VIII/59/2015 z dn. 23.06.2015 w spr. absolutorium dla Wójta Gminy Kaliska (276.97 kB)
2015-07-02 08:26:15 - Uchwała nr VIII/60/2015 z dn. 23.06.2015 w spr. zmian budżetu Gminy Kaliska na 2015 rok (5.49 MB)
2015-07-02 08:28:00 - Uchwała nr VIII/61/2015 z dn. 23.06.2015 w spr. zmian w WPF Gminy Kaliska na lata 2015-2024 (6.63 MB)
2015-07-02 08:29:34 - Uchwała nr VIII/62/2015 z dn. 23.06.2015 w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (525.92 kB)
2015-07-02 08:31:04 - Uchwała nr VIII/63/2015 z dn. 23.06.2015 w spr.upoważnienia Wójta Gminy Kaliska do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu starogardzkiego (1.87 MB)
2015-07-02 08:37:15 - Uchwała nr VIII/64/2015 z dn. 23.06.2015 w spr. zmiany Uchwały RAdy Gminy Kanr IV/25/2015 z dnia 27 stycznia 2015 przystąpienia Gminy Kaliska do "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem (534.12 kB)
2015-07-02 08:39:40 - Uchwała nr VIII/65/2015 z dn. 23.06.2015 w spr. przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kaliska na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody (3.37 MB)
2015-07-02 08:41:11 - Uchwała nr VIII/66/2015 z dn. 23.06.2015 w spr. powołania zespołu przedstawiającego Radzie Gminy opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych (561.34 kB)
2015-07-02 08:42:04 - Uchwała nr VIII/67/2015 z dn. 23.06.2015 w spr. rozpatrzenia skargi złożonej na Wójta Gminy Kaliska (760.71 kB)
2015-07-02 08:43:47 - Uchwała nr VIII/68/2015 z dn. 23.06.2015 w spr. ustalenia wysokości diety dla sołtysów za wykonywanie czynności administracyjnych związanych z działalności Rad Sołeckich (673.75 kB)
2015-08-04 12:12:13 - Uchwała nr IX/69/2015 z dn. 28.07.2015 w spr. odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska (690.77 kB)
2015-08-04 12:13:26 - Uchwała nr IX/70/2015 z dn. 28.07.2015 w spr. wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kaliska (765.56 kB)
2015-08-04 12:15:00 - Uchwała nr IX/71/2015 z dn. 28.07.2015 w spr. zmiany uchwały Rady Gminy Kaliska Nr II/7/2014 z dn. 09.07.2015 w spr. wyboru przewodniczącego Komisji Problemowych Rady Gminy Kaliska (435.64 kB)
2015-08-04 12:24:28 - Uchwała nr IX/72/2015 z dn. 28.07.2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kaliska na 2015 rok. (4.81 MB)
2015-08-04 12:25:38 - Uchwała nr IX/73/2015 z dn. 28.07.2015 w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2015-2024 (6.47 MB)
2015-08-04 12:26:22 - Uchwała nr IX/74/2015 z dn. 28.07.2015 w spr. inkasa podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego (672.03 kB)
2015-08-04 12:27:45 - Uchwała nr IX/75/2015 z dn. 28.07.2015 w spr. przystąpienia do opracowania "Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015-2023" (472.88 kB)
2015-08-04 12:32:25 - Uchwała nr IX/76/2015 z dn. 28.07.2015 w spr. uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kaliskach (1.05 MB)
2015-08-04 12:33:44 - Uchwała nr IX/77/2015 z dn. 28.07.2015 w spr. uchwalenia stawek na cmentarzu komunalnym w Kaliskach (579.88 kB)
2015-09-08 08:22:06 - Uchwała nr X/78/2015 z dn. 01.09.2015 w spr. zmian budżetu Gminy Kaliska. (2.55 MB)
2015-09-08 08:26:38 - Uchwała nr X/79/2015 z dn. 01.09.2015 w spr. zmiany uchwały Nr II/5/2014 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.12.2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz jej (503.82 kB)
2015-09-08 08:29:03 - Uchwała nr X/80/2015 z dn. 01.09.2015 w spr. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kaliska (685.94 kB)
2015-09-08 08:38:42 - Uchwała nr X/81/2015 z dn. 01.09.2015 w spr. zamiaru likwidacji Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Piecach w celu utworzenia Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach z siedzibą w Piecach or (1.63 MB)
2015-10-07 13:05:11 - Uchwała nr XI/82/2015 z dn. 30.09.2015 w spr. przyznania nagrody Rady Gminy Kaliska dla najlepszego maturzysty –absolwenta szkoły średniej w roku szkolnym 2014/2015 gminy Kaliska. (361.84 kB)
2015-10-07 13:20:37 - Uchwała nr XI/83/2015 z dn. 30.09.2015 w spr. zmian budżetu Gminy Kaliska na 2015 rok. (9.00 MB)
2015-10-07 13:21:33 - Uchwała nr XI/85/2015 z dn. 30.09.2015 w spr. zmiany uchwały nr II/6/2014 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.12.2014 w sprawie ustalenia składów Komisji Problemowych Rady Gminy Kaliska z późniejszymi (351.84 kB)
2015-10-07 13:23:39 - Uchwała nr XI/86/2015 z dn. 30.09.2015 w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kaliska do inicjatywy „Porozumienia miedzy Burmistrzami” na rzecz zrównoważonego wykorzystania energii na (411.84 kB)
2015-10-07 13:24:13 - Uchwała nr XI/87/2015 z dn. 30.09.2015 w spr. zmiany uchwały nr XV/97/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjaln (361.84 kB)
2015-10-15 10:24:08 - Uchwała nr XI/84/2015 z dn. 30.09.2015 w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2015-2024 (6.57 MB)
2015-11-03 15:14:02 - Uchwała nr XII/88/2015 z dn. 28.10.2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kaliska na 2015 rok. (5.43 MB)
2015-11-03 15:14:57 - Uchwała nr XII/89/2015 z dn. 28.10.2015 w spr. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kaliska na lata 2015-2024 (7.50 MB)
2015-11-03 15:15:13 - Uchwała nr XII/90/2015 z dn. 28.10.2015 w spr. opłaty targowej (614.73 kB)
2015-11-03 15:19:10 - Uchwała nr XII/91/2015 z dn. 28.10.2015 w spr. przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kaliska" (38.16 MB)
2015-11-03 15:20:42 - Uchwała nr XII/92/2015 z dn. 28.10.2015 w spr. Programu współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnosć pożytku publicznego w roku 2016 (3.33 MB)
2015-11-03 15:21:53 - Uchwała nr XII/93/2015 z dn. 28.10.2015 w spr. określenia wysokości stawek podatku dochodowego od środków transportowych (1.84 MB)
2015-11-03 15:23:27 - Uchwała nr XII/94/2015 z dn. 28.10.2015 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (1.32 MB)
2015-11-03 15:23:50 - Uchwała nr XII/95/2015 z dn. 28.10.2015 w spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (1.10 MB)
2015-11-03 15:24:36 - Uchwała nr XII/96/2015 z dn. 28.10.2015 w spr. rozpatrzenia skargi złożonej na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach (638.72 kB)
2015-11-03 15:24:54 - Uchwała nr XII/97/2015 z dn. 28.10.2015 w spr. uchylenia uchwały nr X/81/2015 Rady Gminy Kaliska z dnia 01.09.2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Oświatowo – Wychowawczego w Piecach w c (549.92 kB)
2015-11-03 15:25:10 - Uchwała nr XII/98/2015 z dn. 28.10.2015 w spr. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowe oznaczone jako działki nr 93/3, nr 98/5 i nr 437/13 położone w miejscowości P (527.42 kB)
2015-11-24 11:54:05 - Uchwała nr 234/g226/P/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12.11.2015 (967.59 kB)
2015-11-24 12:20:40 - Uchwała nr XIII/99/2015 z dn. 18.11.2015 w spr. określenia wzorów formularzy - informacji i deklaracji dot. podatku od nieruchomości. (4.42 MB)
2015-11-24 12:22:24 - Uchwała nr XIII/100/2015 z dn. 18.11.2015 w spr. określenia wzorów formularzy - informacji i deklaracji dot. podatku rolnego (3.91 MB)
2015-11-24 12:24:38 - Uchwała nr XIII/101/2015 z dn. 18.11.2015 w spr. określenia wzorów formularzy - informacji i deklaracji dot. podatku leśnego (2.81 MB)
2015-11-24 12:27:22 - Uchwała nr XIII/102/2015 z dn. 18.11.2015 w spr. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowe oznaczone jako działka nr 250/55 położona w miejscowości Dunajki, obręb Ci (609.06 kB)
2015-11-24 12:41:17 - Uchwała nr XIII/103/2015 z dn. 18.11.2015 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na część działek nr 77/5 i 77/21 położonych w obrębie ewidencyjnym Iwiczno, gmina Kaliska oraz od (784.84 kB)
2015-12-15 10:18:34 - Uchwała nr XIV/104/2015 z dn. 09.12.2015 w spr. zmian budżetu Gminy Kaliska na 2015 rok (7.33 MB)
2015-12-15 10:20:02 - Uchwała nr XIV/105/2015 z dn. 09.12.2015 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (599.59 kB)
2015-12-15 10:21:18 - Uchwała nr XIV/106/2015 z dn. 09.12.2015 w spr. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 272 położona w miejscowości Piece, obręb Piece (538.62 kB)
2015-12-15 10:23:10 - Uchwała nr XIV/107/2015 z dn. 09.12.2015 w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 257, która położona j (592.96 kB)
2015-12-15 10:35:12 - Uchwała nr XIV/108/2015 z dn. 09.12.2015 w spr. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć kadry dla kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru g (1.40 MB)
2015-12-15 10:39:41 - Uchwała nr XIV/109/2015 z dn. 09.12.2015 w spr. rozwiązania Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Piecach (488.71 kB)
2015-12-15 10:41:48 - Uchwała nr XIV/110/2015 z dn. 09.12.2015 w spr. zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piecach (1.49 MB)
2015-12-15 10:43:11 - Uchwała nr XIV/111/2015 z dn. 09.12.2015 w spr. zamiaru założenia filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach (1.03 MB)
2015-12-15 11:18:21 - Uchwała nr XIV/113/2015 z dn. 09.12.2015 w spr. przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Kaliskach przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kaliska (787.40 kB)
2015-12-15 11:18:38 - Uchwała nr XIV/114/2015 z dn. 09.12.2015 w spr. przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kaliska (789.65 kB)
2015-12-15 11:19:37 - Uchwała nr XIV/115/2015 z dn. 09.12.2015 w spr. wzrażenia zgody na ociążenie działki nr 250/55 położonej w miejscowości Dunajki, obręb Cieciorka nieodpłatną służebnością gruntową przec (647.10 kB)
2016-01-21 08:46:02 - Uchwała nr 324/g226/P/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21.12.2015 (1.14 MB)
2016-01-21 08:48:13 - Uchwała nr 325/g226/P/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21.12.2015 (1.13 MB)
2016-01-21 08:51:01 - Uchwała nr 323/g226/P/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21.12.2015 (1.13 MB)
2016-01-21 09:00:51 - Rozstrzygnięcie nadzorcze z dn. 13.01.2016r. (1.31 MB)
2016-01-25 08:32:34 - Uchwała nr XV/116/2015 z dn. 30.12.2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kaliska na 2015 rok (5.36 MB)
2016-01-25 08:34:51 - Uchwała nr XV/117/2015 z dn. 30.12.2015 w spr. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kaliska na lata 2015-2024 (7.57 MB)
2016-01-25 08:38:37 - Uchwała nr XV/118/2015 z dn. 30.12.2015 w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2016-2024 (7.16 MB)
2016-01-25 08:46:56 - Uchwała nr XV/119/2015 z dn. 30.12.2015 w spr. uchwalenia budżetu na rok 2016 (29.91 MB)
2016-01-25 08:48:48 - Uchwała nr XV/120/2015 z dn. 30.12.2015 w spr. zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok (1.27 MB)
2016-01-25 08:56:30 - Uchwała nr XV/122/2015 z dn. 30.12.2015 w spr. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Starogardzkiego (452.19 kB)
2016-01-25 08:59:57 - Uchwała nr XV/123/2015 z dn. 30.12.2015 w spr. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego (572.37 kB)
2016-01-25 09:02:22 - Uchwała nr XV/124/2015 z dn. 30.12.2015 w spr. likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piecach (3.98 MB)
2016-02-25 15:08:25 - Uchwała nr XV/125/2015 z dn. 17.02.2016r. w spr. zmian Budżetu Gminy Kaliska na 2016 rok. (3.55 MB)
2016-02-25 15:09:44 - Uchwała nr XV/126/2015 z dn. 17.02.2016r. w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2016-2024 (7.49 MB)
2016-02-25 15:10:04 - Uchwała nr XV/127/2015 z dn. 17.02.2016r. w spr. inkasa podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego (677.53 kB)
2016-02-25 15:11:29 - Uchwała nr XV/128/2015 z dn. 17.02.2016r. w spr. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kaliska na 2016r. (583.23 kB)
2016-02-25 15:12:29 - Uchwała nr XV/129/2015 z dn. 17.02.2016r. w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Kaliska na 2016 rok (1.58 MB)
2016-02-25 15:13:50 - Uchwała nr XV/130/2015 z dn. 17.02.2016r. w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska (525.40 kB)
2016-02-25 15:14:30 - Uchwała nr XV/131/2015 z dn. 17.02.2016r. w spr. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (620.21 kB)
2016-02-25 15:16:33 - Uchwała nr XV/132/2015 z dn. 17.02.2016r. w spr. zmiany uchwały Rady Gminy Kaliska nr XXIX/246/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania na przedsięw (667.43 kB)
2016-02-25 15:18:30 - Uchwała nr XV/133/2015 z dn. 17.02.2016r. w spr. zmiany Planu Odnowy Miejscowości Kaliska na lata 2010-2020 (8.23 MB)
2016-02-25 15:19:13 - Uchwała nr XV/134/2015 z dn. 17.02.2016r. w spr. przystąpienia Gminy Kaliska do "Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci" (464.13 kB)
2016-02-25 15:23:00 - Uchwała nr XV/135/2015 z dn. 17.02.2016r. w spr. przystąpienia Gminy Kaliska do "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2012-2017" (498.95 kB)
2016-02-25 15:24:39 - Uchwała nr XV/136/2015 z dn. 17.02.2016r. w spr. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (550.51 kB)
2016-03-30 13:33:41 - Uchwała Nr 050/g226/D/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 19 lutego 2015 (2.60 MB)
2016-04-12 10:54:53 - Uchwała nr XVII/137/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 15 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. (479.89 kB)
2016-04-12 10:55:52 - Uchwała nr XVII/138/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 15 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Wójta Gminy Kaliska z Zarządem Powiatu Starogardzkiego dotyczącego realizacj (1.67 MB)
2016-04-12 10:57:02 - Uchwała nr XVII/139/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 15 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Wójta Gminy Kaliska z Zarządem Powiatu Starogardzkiego dotyczącego realizacj (1.65 MB)
2016-04-12 10:57:30 - Uchwała nr XVII/140/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 15 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Wójta Gminy Kaliska z Zarządem Powiatu Starogardzkiego dotyczącego realizacj (1.66 MB)
2016-04-12 11:10:30 - Uchwała nr XVII/141/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 15 marca 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (1.77 MB)
2016-04-12 11:12:23 - Uchwała 088/g226/P/16 Kolegium RIO w Gdańsku (1.16 MB)
2016-04-12 11:26:19 - Uchwała nr XVIII/142/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaliska na 2016 rok. (7.86 MB)
2016-04-12 12:56:35 - Uchwała nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2031 (8.50 MB)
2016-04-12 13:00:09 - Uchwała nr XVIII/144/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu gminy Kaliska na budowę i przydom (2.64 MB)
2016-04-12 13:00:56 - Uchwała nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kaliska do wspólnej realizacji projektu pn. „ Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nu (613.90 kB)
2016-04-12 13:03:17 - Uchwała nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kaliskach. (2.19 MB)
2016-04-12 13:03:35 - Uchwała nr XVIII/147/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miejscowości Kaliska. (984.73 kB)
2016-04-12 13:04:03 - Uchwała nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źród (1.93 MB)
2016-04-12 13:05:19 - Uchwała nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Kaliska na lata 2016-2019. (10.99 MB)
2016-04-12 13:10:52 - Uchwała nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2025 ". (50.40 MB)
2016-04-12 13:11:34 - Uchwała nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaliska (2.37 MB)
2016-05-13 08:04:18 - Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaliska na 2016 rok (5.94 MB)
2016-05-13 08:04:42 - Uchwała nr XIX/153/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2016-2031. (7.60 MB)
2016-05-13 08:05:07 - Uchwała nr XIX/154/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2016 roku, (499.13 kB)
2016-05-13 13:32:25 - Uchwała nr XIX/155/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłat na cmentarzu komunalnym w Kaliskach. (726.84 kB)
2016-06-14 11:47:38 - Uchwała nr XIX/156/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy w sprawie wykupionego miejsca na cmentarzu komunalnym w Kaliskach (843.99 kB)
2016-06-14 11:48:27 - Uchwała nr XIX/157/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska" (7.05 MB)
2016-06-14 11:51:13 - Uchwała nr XIX/158/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianą - przesunięcie granic fragmentu nieruchomości (301.32 kB)
2016-06-16 07:44:00 - Uchwałą Nr XX/159/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 08.06.2016 w spr. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaliska za rok 2015 (240.31 kB)
2016-06-16 07:46:56 - Uchwałą Nr XX/160/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 08.06.2016 w spr. absolutorium dla Wójta Gminy Kaliska (270.61 kB)
2016-06-16 07:48:30 - Uchwała Nr XX/161/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 08.06.2016 w spr. zmian budżetu Gminy Kaliska na 2016 rok (4.14 MB)
2016-06-16 07:49:53 - Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 08.06.2016 w spr. zmiany uchwały nr XVI/113/2012 Rady Gminy Kaliska z dnia 1 lutego 2012 w spr. uchwalenia Statutu Gminy Kaliska (821.44 kB)
2016-06-16 07:51:33 - Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 08.06.2016 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 464/5 położonej w Kaliskach na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w trybie b (946.09 kB)
2016-06-16 07:52:13 - Uchwała Nr XX/164/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 08.06.2016 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych (1.01 MB)
2016-06-16 07:53:34 - Uchwała Nr XX/165/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 08.06.2016 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tego lok (1.04 MB)
2016-06-16 07:54:00 - Uchwała Nr XX/166/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 08.06.2016 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tego lok (1.04 MB)
2016-06-16 07:54:31 - Uchwała Nr XX/167/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 08.06.2016 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tego lok (1.09 MB)
2016-06-30 13:04:32 - Wyrok - regulamin cmentarza komunalnego (309.78 kB)
2016-07-07 10:01:30 - • Uchwała nr XXI/168/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2016 rok (7.44 MB)
2016-07-07 10:01:48 - • Uchwała nr XXI/169/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29.06.2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2016-2031 (7.75 MB)
2016-07-07 10:02:39 - Uchwała nr XXI/170/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/91/2015 Rady Gminy Kaliska z dnia 28.10.2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji (39.08 MB)
2016-07-07 10:02:55 - Uchwała nr XXI/171/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie od Nadleśnictwa Kaliska fragmentu działki nr 1/7 w obrębie Czarne na okres 10 lat (875.00 kB)
2016-07-07 10:03:46 - Uchwała nr XXI/172/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie aktualności „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska” i miejscowych planów (14.66 MB)
2016-07-07 10:04:14 - Uchwała nr XXI/173/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kaliskach (1.02 MB)
2016-07-07 10:04:41 - Uchwała nr XXI/174/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego (515.91 kB)
2016-07-07 10:05:26 - Uchwała nr XXI/174/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego (515.91 kB)
2016-07-07 10:05:48 - Uchwała nr XXI/175/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska (2.59 MB)
2016-07-07 10:06:03 - Uchwała nr XXI/176/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Wierzyca (438.76 kB)
2016-07-07 10:06:16 - Uchwała nr XXI/177/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Cegielnia obręb Studzienice (611.20 kB)
2016-07-22 12:24:06 - Uchwała nr XIV/112/2015 z dn. 09.12.2015 w spr. włączenia Samorządowego Przedszkola Publicznego w Piecach do Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach. (952.29 kB)
2016-08-18 15:07:35 - Uchwała nr XXII/178/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 03 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaliska na 2016 rok (4.76 MB)
2016-08-18 15:08:11 - Uchwała nr XXII/179/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 03 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Starogardzkiego (542.35 kB)
2016-08-18 15:09:16 - Uchwała nr XXII/180/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 03 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części działki nr 50 położonej w miejscowości Okoninki (922.93 kB)
2016-09-07 07:49:24 - Uchwała nr XXIV/181/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przyznania nagrody Rady Gminy Kaliska dla najlepszego maturzysty- absolwenta szkoły średniej w roku szkolnym 2015/201 (553.85 kB)
2016-09-07 07:49:56 - Uchwała nr XXIV/182/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2016 rok (6.07 MB)
2016-09-07 07:50:59 - Uchwała nr XXIV/183/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 31.03.2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gmi (489.76 kB)
2016-09-07 07:52:02 - Uchwała nr XXIV/184/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy (38.53 MB)
2016-09-07 07:52:38 - Uchwała nr XXIV/185/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany zapisu w załączniku do uchwały nr XIV/108/2015 Rady Gminy Kaliska z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zasad ud (551.75 kB)
2016-09-07 07:58:26 - Uchwała nr XXIV/186/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Bartel Wielki, obręb Bartel W (5.92 MB)
2016-09-07 07:59:49 - Uchwała nr XXIV/187/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Czarne, obręb Czarne (4.72 MB)
2016-09-07 08:00:18 - Uchwała nr XXIV/188/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. „ Pomorscy Partnerzy e- Rozwoju” w ramach Programu Ope (651.18 kB)
2016-10-19 11:01:29 - Uchwała nr XXV/189/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 września 2016r. w sprawiezmiany budżetu Gminy Kaliska na 2016 rok (9.70 MB)
2016-10-19 12:18:09 - Uchwała nr XXV/190/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2016-2031 (8.65 MB)
2016-10-19 12:18:29 - Uchwała nr XXV/191/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 września 2016r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kaliska działki nr 56/1 (920.70 kB)
2016-10-19 12:18:58 - Uchwała nr XXV/192/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kaliska (4.24 MB)
2016-10-19 12:19:26 - Uchwała nr XXV/193/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru (1.70 MB)
2016-10-19 12:19:50 - Uchwała nr XXV/194/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 września 2016r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkań (496.44 kB)
2016-10-19 12:20:41 - Uchwała nr XXV/195/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 września 2016r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Kaliska na lata 2015 – 2022 oraz Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2015 (32.56 MB)
2016-10-19 12:21:02 - Uchwała nr XXV/196/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 września 2016r. w sprawie nadania wyróżnienia „ Honorowy Obywatel Gminy Kaliska” (dla Pana Jana Radzewicza). (583.06 kB)
2016-10-19 12:21:42 - Uchwała nr XXV/197/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 września 2016r. w sprawie nadania wyróżnienia „ Honorowy Obywatel Gminy Kaliska” (dla Pana Henryka Balcerzaka ). (571.22 kB)
2016-10-19 12:43:11 - Uchwała nr XXVI/198/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 06 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2016 rok, (7.66 MB)
2016-10-19 12:43:28 - Uchwała nr XXVI/199/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 06 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku, (1.42 MB)
2016-10-19 12:43:51 - Uchwała nr XXVI/200/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 06 października 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (587.49 kB)
2016-10-19 12:44:31 - Uchwała nr XXVI/201/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 06 października 2016r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieru (542.21 kB)
2016-10-19 12:44:58 - Uchwała nr XXVI/202/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 06 października 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustale (1.05 MB)
2016-10-19 12:45:25 - Uchwała nr XXVI/203/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 06 października 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5.32 MB)
2016-10-19 12:45:43 - Uchwała nr XXVI/204/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 06 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kaliska działek nr 21/10 i 39/2 położonych w obrębie Stu (1.15 MB)
2016-10-19 12:46:08 - Uchwała nr XXVI/205/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 06 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kal (3.47 MB)
2016-10-19 12:46:23 - Uchwała nr XXVI/206/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 06 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2014 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie ustalenia składów Komisji Problem (791.91 kB)
2016-11-18 14:30:37 - Uchwała nr 209/g226/P/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 listopada 2016 (2.21 MB)
2016-12-09 13:39:12 - Uchwała nr XXVII/207/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2016 rok (7.40 MB)
2016-12-09 13:39:58 - Uchwała nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2016-2031. (8.28 MB)
2016-12-09 13:41:01 - Uchwała nr XXVII/209/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 listopada 2016r w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzia (3.61 MB)
2016-12-09 13:41:30 - Uchwała nr XXVII/210/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy gabinetów i pomieszczeń przynależnych wraz z wyposażeniem w (537.48 kB)
2016-12-09 13:42:16 - Uchwała nr XXVII/211/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania dla niepublicz (4.36 MB)
2016-12-09 13:42:41 - Uchwała nr XXVII/212/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu najmu dwóch pomieszczeń biurowych, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie (502.12 kB)
2016-12-09 13:43:09 - Uchwała nr XXVII/213/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, (916.69 kB)
2016-12-09 13:43:40 - Uchwała nr XXVII/214/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy – informacji i deklaracji dot. podatku od nieruchomości, (5.42 MB)
2016-12-09 13:44:03 - Uchwała nr XXVII/215/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej. (564.36 kB)
2016-12-09 13:46:00 - Uchwała nr XXVII/216/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 listopada 2016r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Łążek, obręb Iwiczno, gmin (4.57 MB)
2017-01-09 10:23:01 - Uchwała nr XXVIII/217/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 05 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze nieodpłatnego przekazania od Skarbu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pań (634.66 kB)
2017-01-09 10:26:30 - Uchwała nr XXIX/218/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2017-2031 (9.31 MB)
2017-01-09 10:28:15 - Uchwała nr XXIX/219/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaliska na 2017 rok (34.02 MB)
2017-01-09 10:33:50 - Uchwała nr XXIX/220/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kaliska na 2017 r. (592.60 kB)
2017-01-09 10:34:33 - Uchwała nr XXIX/221/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok (1.29 MB)
2017-01-09 10:35:22 - Uchwała nr XXIX/222/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. (2.14 MB)
2017-01-09 10:38:11 - Uchwała nr XXIX/223/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy (2.82 MB)
2017-01-09 12:20:38 - Uchwała nr XXIX/224/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielanie przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kaliska (1.27 MB)
2017-01-09 12:20:55 - Uchwała nr XXIX/225/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zasad wynagradzania oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych dla nauczycieli za (4.47 MB)
2017-01-09 12:21:14 - Uchwała nr XXIX/226/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkó (2.26 MB)
2017-01-09 12:21:32 - Uchwała nr XXIX/227/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego (Frank) (512.44 kB)
2017-01-09 12:32:58 - XXIX/228/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego. (Cieciorka) (470.39 kB)
2017-01-09 12:33:27 - Uchwała nr XXIX/229/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnej umowy użyczenia na lokal Nr 4 przy ulicy Nowowiejskiej 5A, z przeznaczeniem dla Gr (481.24 kB)
2017-01-09 12:33:51 - Uchwała nr XXIX/230/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia wraz z wyposażeniem biurowym w Urzędzie Gminy Kaliska p (448.22 kB)
2017-01-09 12:34:38 - Uchwała nr XXIX/231/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. „ Budowa instalacji do produkcji ener (595.97 kB)
2017-01-09 12:35:02 - Uchwała nr XXIX/232/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej. (816.69 kB)
2017-01-09 12:35:43 - Uchwała nr XXIX/233/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. (836.26 kB)
2017-02-03 08:53:57 - Uchwała nr XXX/234/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2017 rok (6.68 MB)
2017-02-03 08:54:19 - Uchwała nr XXX/235/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2017-2031. (8.86 MB)
2017-02-03 08:54:37 - Uchwała nr XXX/236/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Kaliska na 2017 rok (1.56 MB)
2017-02-03 08:56:35 - Uchwała nr XXX/237/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska (522.91 kB)
2017-02-03 08:56:58 - Uchwała nr XXX/238/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie przystąpienia Gminy Kaliska do „ Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci” (517.71 kB)
2017-02-03 08:57:21 - Uchwała nr XXX/239/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie przystąpienia Gminy Kaliska do „ Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lat (539.65 kB)
2017-02-03 08:58:00 - Uchwała nr XXX/240/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego (663.96 kB)
2017-02-03 08:58:50 - Uchwała nr XXX/241/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kaliska” (25.88 MB)
2017-02-03 08:59:49 - Uchwała nr XXX/242/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kaliska na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-202 (28.00 MB)
2017-02-03 09:00:51 - Uchwała nr XXX/243/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia stawek opłat na cmentarzu komunalnym w Kaliskach. (656.85 kB)
2017-02-22 11:03:24 - Uchwała nr XV/121/2015 z dn. 30.12.2015 w spr. zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok (2.11 MB)
2017-03-07 14:21:31 - Uchwała nr XXXI/244/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2017 rok (6.68 MB)
2017-03-07 14:22:44 - Uchwała nr XXXI/245/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2017-2031 (7.85 MB)
2017-03-07 14:23:47 - Uchwała nr XXXI/246/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (2.04 MB)
2017-03-07 14:24:46 - Uchwała nr XXXI/247/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujacych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych dla których (719.84 kB)
2017-03-07 14:26:39 - Uchwała nr XXXI/248/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kaliska na drugim etapie postępowania rekrutacyjn (1.18 MB)
2017-03-07 14:28:03 - Uchwała nr XXXI/249/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źróde (1.95 MB)
2017-04-07 14:17:57 - Uchwała nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2017 rok, (7.34 MB)
2017-04-07 14:18:55 - Uchwała nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2017-2031 (7.92 MB)
2017-04-07 14:20:10 - Uchwała nr XXXII/252/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (522.39 kB)
2017-04-07 14:21:12 - Uchwała nr XXXII/253/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Starogardzkiego (513.27 kB)
2017-04-07 14:21:42 - Uchwała nr XXXII/254/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 marca 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach (702.61 kB)
2017-04-07 14:22:20 - Uchwała nr XXXII/255/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (1.49 MB)
2017-04-07 14:23:09 - Uchwała nr XXXII/256/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę K (541.79 kB)
2017-04-07 14:23:45 - Uchwała nr XXXII/257/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2014 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie ustalenia składów Komisji Problemowych R (911.30 kB)
2017-04-07 14:24:26 - Uchwała nr XXXII/258/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia „ Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowych zasobem Gminy Kaliska na lata 2017-2021” (3.05 MB)
2017-04-07 14:24:52 - Uchwała nr XXXII/259/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze nieodpłatnego przekazania odcinka sieci wodociągowej oraz części nieruchomości (586.29 kB)
2017-04-07 14:25:28 - Uchwała nr XXXII/260/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zgody na sprzedaż w trybie przetargowym wolnego lokalu mieszkalnego (520.73 kB)
2017-04-07 14:25:57 - Uchwała nr XXXII/261/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w miejscowości Kaliska odpłatną służebnością gruntow (603.89 kB)
2017-04-07 14:27:09 - Uchwała nr XXXII/262/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego położonego w piwnicy budynku Urz (520.06 kB)
2017-04-07 14:28:12 - Uchwała nr XXXII/263/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaliska (2.16 MB)
2017-04-07 14:28:59 - Uchwała nr XXXII/264/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 marca 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (5.31 MB)
2017-04-07 14:30:08 - Uchwała nr XXXII/265/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 marca 2017r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (5.76 MB)
2017-04-07 14:31:04 - Uchwała nr XXXII/266/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 marca 2017r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kaliska (542.73 kB)
2017-04-07 14:31:36 - Uchwała nr XXXII/267/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 marca 2017r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kaliska (491.99 kB)
2017-05-10 08:10:55 - Uchwała nr XXXIII/268/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaliska za ro (244.44 kB)
2017-05-10 08:11:06 - Uchwała nr XXXIII/269/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kaliska absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016 (291.19 kB)
2017-05-10 08:11:26 - Uchwała nr XXXIII/270/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2017 rok (6.27 MB)
2017-05-10 08:11:46 - Uchwała nr XXXIII/271/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2017-2031 (7.89 MB)
2017-05-10 08:11:58 - Uchwała nr XXXIII/272/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w miejscowości Kaliska nieodpłatną służebnością pr (871.41 kB)
2017-05-10 08:12:09 - Uchwała nr XXXIII/273/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze nieodpłatnego przekazania odcinka sieci wodociągowej znajdującego się na dzi (1.02 MB)
2017-05-10 08:12:21 - Uchwała nr XXXIII/274/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości stanowiącej działkę nr 53/27 położonej w miejscowości Frank (797.31 kB)
2017-05-10 08:12:56 - Uchwała nr XXXIII/275/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 kwietnia 2017r. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kaliska realizacji zadania publicznego dotyczącego obj (1.47 MB)
2017-06-21 14:47:41 - Uchwała nr XXXIV/276/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2017 rok (7.32 MB)
2017-06-21 14:48:30 - Uchwała nr XXXIV/277/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2017-2031. (7.18 MB)
2017-06-21 14:48:48 - Uchwała nr XXXIV/278/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 12 czerwca 2017r. dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Kaliska instrumentem płatniczym; (560.62 kB)
2017-06-21 14:49:21 - Uchwała nr XXXIV/279/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach (3.16 MB)
2017-06-21 14:49:45 - Uchwała nr XXXIV/280/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Gminie Kaliska (993.97 kB)
2017-06-21 14:50:10 - Uchwała nr XXXIV/281/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kaliska w drodze przetargu ustnego nieograniczoneg (1.47 MB)
2017-06-21 14:50:38 - Uchwała nr XXXIV/282/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł en (1.56 MB)
2017-06-21 14:51:21 - Uchwała nr XXXIV/283/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/246/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania projektu sieci szkół (1.35 MB)
2017-07-25 08:27:05 - Uchwała 144/g22/D/17 Kolegium RIO z dn. 30.06.2017 (2.05 MB)
2017-07-25 08:31:19 - Uchwała nr XXXV/284/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy Kaliska na 2017 rok (7.94 MB)
2017-07-25 08:33:20 - Uchwała nr XXXV/285/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska (7.24 MB)
2017-07-25 08:33:41 - Uchwała nr XXXV/286/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Łążek, obręb Iw (1.02 MB)
2017-07-25 08:34:57 - Uchwała nr XXXV/287/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji przez Gminę Kaliska nieruchomości stanowiącej własność Skarbu (1013.45 kB)
2017-07-25 08:35:26 - Uchwała nr XXXV/288/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie projektu zmiany sieci szkół podstawowych i gimnazjów, przyjętej uchwałą nr XXXII/255/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 marc (989.56 kB)
2017-07-25 08:36:16 - Uchwała nr XXXV/289/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/249/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udziela (2.63 MB)
2017-07-25 08:36:51 - Uchwała nr XXXV/290/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Starogardzkiego (554.88 kB)
2017-07-25 08:37:36 - Uchwała nr XXXV/291/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie przystąpienia do Pomorskiego Samorządowego Systemu Teleopieki Domowej. (1.64 MB)
2017-08-16 10:00:43 - Uchwała nr XXXVI/292/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 8 sierpnia 2017r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/255/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i (1.35 MB)
2017-08-16 10:01:00 - Uchwała nr XXXVI/293/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie zaliczenia dróg w miejscowościach: Kaliska, Piece i Frank do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu (2.13 MB)
2017-08-16 10:05:01 - Uchwała nr XXXVI/294/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2017 rok. (4.32 MB)
2017-08-16 10:05:41 - Uchwała nr XXXVI/295/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2017-2031 (7.20 MB)
2017-10-05 14:49:58 - Uchwała nr XXXVII/296/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaliska (493.25 kB)
2017-10-05 14:50:22 - Uchwała nr XXXVII/297/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (467.09 kB)
2017-10-05 14:50:48 - Uchwała nr XXXVII/298/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kaliska or (3.16 MB)
2017-10-05 14:51:02 - Uchwała nr XXXVII/299/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie poparcia inicjatywy Starogardzkiego Klubu Biznesu w sprawie konieczności budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego (517.92 kB)
2017-10-05 14:51:19 - Uchwała nr XXXVII/300/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2017 rok. (2.43 MB)
2017-10-05 14:51:40 - Uchwała nr XXXVII/301/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031. (7.18 MB)
2017-10-06 10:30:53 - Uchwała nr XXXVIII/302/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 września 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2017 rok (7.83 MB)
2017-10-06 10:33:18 - Uchwała nr XXXVIII/303/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 września 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2017-2031 (7.51 MB)
2017-10-06 10:33:34 - Uchwała nr XXXVIII/304/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 września 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na finansowanie zadan (533.43 kB)
2017-10-06 10:35:17 - Uchwała nr XXXVIII/305/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kaliska w drodze przetargu ustnego nieograniczo (1.52 MB)
2017-10-06 10:36:46 - Uchwała nr XXXVIII/306/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia o powierzchni 30,72m2 znajdującego się w piwnicy budy (527.48 kB)
2017-10-06 10:37:16 - Uchwała nr XXXVIII/307/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji przez Gminę Kaliska nieruchomości stanowiącej własność (1.48 MB)
2017-10-06 10:37:38 - Uchwała nr XXXVIII/308/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki nr 296/2, obręb Cieciorka (1.34 MB)
2017-10-24 13:57:01 - Uchwała nr XXXIX/309/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 11 października 2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2017 rok (6.62 MB)
2017-10-24 13:57:32 - Uchwała nr XXXIX/310/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 11 października 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2017-2031. (7.57 MB)
2017-11-03 12:47:00 - Uchwała nr XL/ 311/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 25.10.2017r. w zmian budżetu gminy Kaliska na 2017 rok (3.32 MB)
2017-11-03 12:47:28 - Uchwała nr XL/ 312/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 25.10.2017r. w zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2017-2031 (7.41 MB)
2017-11-03 12:47:49 - Uchwała nr XL/313/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach wraz ze Szkołą Fi (825.07 kB)
2017-11-03 12:48:34 - Uchwała nr XL/314/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości stanowiącej działkę nr 68/6 położonej w miejscowości Kali (942.75 kB)
2017-11-03 12:48:53 - Uchwała nr XL/315/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 25.10.2017r. w sprawie opłaty targowej (516.08 kB)
2017-11-03 12:49:17 - Uchwała nr XL/316/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 25.10.2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku (1.80 MB)
2017-11-03 12:49:38 - Uchwała nr XL/317/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 25.10.2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (1.00 MB)
2017-11-03 12:50:05 - Uchwała nr XL/318/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmiany załącznika Uchwały XXXV/291/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 12 lipca 2017 roku dotyczącego przystąpienia do Pomo (1.78 MB)
2017-11-03 12:50:29 - Uchwała nr XL/319/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego o łącznej pow. 51m2 położonego w miejscowości Iwiczno przy u (843.53 kB)
2017-11-03 12:51:36 - Uchwała nr XL/320/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 października 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (1.75 MB)
2017-11-03 12:51:54 - Uchwała nr XL/321/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Kaliska. (2.06 MB)
2018-01-16 07:43:57 - Uchwała Nr XLI/322/2017 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2017 rok (8.89 MB)
2018-01-16 07:44:20 - Uchwała Nr XLI/323/2017 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2017-2031 (7.97 MB)
2018-01-16 07:46:17 - Uchwała Nr XLI/324/2017 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku (3.18 MB)
2018-01-16 07:46:46 - Uchwała Nr XLI/325/2017 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (567.57 kB)
2018-01-16 07:47:25 - Uchwała Nr XLI/326/2017 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy... (2.18 MB)
2018-01-16 07:48:17 - Uchwała Nr XLI 327 2017 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie określenia rodzajów, wysokości, zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe (1.49 MB)
2018-01-16 07:48:57 - Uchwała Nr XLI/328/2017 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień (1.63 MB)
2018-01-16 07:49:31 - Uchwała Nr XLI/329/2017 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz unormowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty (760.41 kB)
2018-01-16 07:50:10 - Uchwała Nr XLI/330/2017 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży tych lokali (622.17 kB)
2018-01-16 07:51:13 - Uchwała Nr XLI/331/2017 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kaliska (5.25 MB)

Nazwa dokumentu: kadencja 2014-2018
Podmiot udostępniający: Rada Gminy Kaliska
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Brzezinska
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Szarafin - Przewodniczący RG Kaliska
Osoba, która wprowadzała dane: Sergiusz Kuchta
Data wytworzenia informacji: 2014-12-24 12:01:39
Data udostępnienia informacji: 2014-12-24 12:01:39
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-16 07:51:51

Wersja do wydruku...

corner   corner