logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
minus Rada Gminy
   plus Komisje Problemowe
   plus Uchwały Rady Gminy
   minus Protokoły z sesji
      minus kadencja 2010-2014
      minus kadencja 2014-2018
   minus Wybory Ławników
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
plus Zamówienia Publiczne, przetargi
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2014-12-24 12:00:28 - Projekt protokołu nr I/2014 z 01.12.2014 (3.26 MB)
2015-01-14 14:23:47 - Protokół nr I/2014 z dnia 01.12.2014 (2.85 MB)
2015-01-14 14:24:13 - Projekt protokołu nr II/2014 z 09.12.2014 (3.74 MB)
2015-01-14 14:24:43 - Projekt protokołu nr III/2014 z 29.12.2014 (2.61 MB)
2015-02-04 08:14:32 - Protokół nr II/2014 z dnia 09.12.2014 (3.74 MB)
2015-02-04 08:15:12 - Protokół nr III/2014 z dnia 29.12.2014 (3.14 MB)
2015-02-10 15:29:24 - Projekt Protokołu nr IV/2015 z dnia 27.01.2015 (11.49 MB)
2015-03-12 08:10:01 - Protokół nr IV/2014 z dnia 27.01.2015 (13.52 MB)
2015-03-12 08:10:59 - Projekt Protokołu nr V/2015 z dnia 24.02.2015 (8.89 MB)
2015-04-14 15:28:06 - Protokół nr V/2015 z dnia 24.02.2015 (14.05 MB)
2015-04-14 15:34:55 - Projekt Protokołu nr VI/2015 z dnia 24.03.2015 (21.56 MB)
2015-05-20 16:12:09 - Projekt Protokołu nr VII/2015 z dnia 05.05.2015 (12.33 MB)
2015-05-21 13:35:21 - Protokół nr VI/2015 z dn. 24.03.2015 (21.60 MB)
2015-07-08 15:35:28 - Protokół nr VII/2015 z dnia 05.05.2015 (8.20 MB)
2015-07-08 15:41:16 - Projekt prokołu nr VIII/2015 z dnia 23.06.2015r. (7.37 MB)
2015-08-12 08:06:45 - Projekt protokołu nr IX/2015 z dnia 28.07.2015 (9.47 MB)
2015-09-08 12:00:18 - Protokół nr VIII/2015 z dnia 23.06.2015 (7.44 MB)
2015-09-08 12:01:50 - Protokół nr IX/2015 z dnia 28.07.2015 (6.46 MB)
2015-09-16 12:23:02 - Projekt protokołu nr X/2015 z dn. 01.09.2015 (10.35 MB)
2015-10-15 10:28:27 - Projekt protokołu nr XI/2015 z dn. 30.09.2015 (7.44 MB)
2015-11-13 08:31:29 - Projekt protokołu nr XII/2015 z dn. 28.10.2015 (12.94 MB)
2015-11-16 09:01:04 - Protokół nr XI/2015 z sesji Rady Gminy Kaliska w kadencji 2014-2018 z dn. 30.09.2015r. (7.26 MB)
2015-11-16 09:03:29 - Protokół nr X/2015 z sesji Rady Gminy Kaliska w kadencji 2014-2018 z dn. 01.09.2015r. (17.85 MB)
2015-12-04 10:54:07 - Projekt protokołu nr XIII/2015 z dn. 18.11.2015r. (2.99 MB)
2015-12-23 13:36:39 - Projekt protokołu nr XIV/2015 z dn. 09.12.2015r. (16.14 MB)
2016-01-14 15:16:38 - Projekt protokołu nr XV/2015 z dn. 30.12.2015r. (18.85 MB)
2016-01-21 08:04:52 - Protokół nr XII/2015 z dn. 28.10.2015 (12.78 MB)
2016-01-21 08:14:08 - Protokół nr XIII/2015 z dn. 18.11.2015r. (2.96 MB)
2016-03-03 15:29:48 - Projekt protokołu nr XVI/2016 z dn. 16.02.2016r. (19.66 MB)
2016-03-10 14:27:50 - Protokół nr XIV/2015 z dn. 09.12.2015r. (16.14 MB)
2016-03-30 12:01:14 - Protokół nr XV/2015 z dn. 30.12.2015r. (19.04 MB)
2016-03-30 12:04:08 - Projekt protokołu nr XVII/2016 z dn. 15.03.2016r. (3.00 MB)
2016-04-14 09:19:20 - Projekt protokołu nr XVIII/2016 z dn. 31.03.2016r. (20.46 MB)
2016-05-13 08:13:29 - Projekt protokołu nr XIX/2016 z dn. 27.04.2016r. (12.08 MB)
2016-06-14 11:53:52 - Protokół nr XVII/2016 z dn. 15.03.2016r. (2.10 MB)
2016-06-14 12:02:02 - Protokół nr XVIII/2016 z dn. 31.03.2016r. (9.07 MB)
2016-06-16 12:04:49 - Protokół nr XVI/2016 z dn. 17.02.2016r. (10.29 MB)
2016-06-24 07:40:22 - Projekt protokołu nr XX/2016 z dn. 08.06.2016r. (18.51 MB)
2016-07-15 14:03:32 - Projekt protokołu nr XXI/2016 z dn. 29.06.2016r. (11.53 MB)
2016-08-02 10:22:21 - Projekt protokołu nr XXII/2016 z dn. 14.07.2016r. (7.57 MB)
2016-08-02 14:49:38 - Nagranie audio z Sesji nr XXII/2016 z dn. 14.07.2016r. (20.37 MB)
2016-08-08 14:19:44 - Projekt protokołu nr XXIII/2016 z dn. 03.08.2016r. (7.80 MB)
2016-08-08 14:21:20 - Nagranie audio z Sesji nr XXIII/2016 z dn. 03.08.2016r. (36.55 MB)
2016-08-25 13:56:46 - Protokół nr XIX/2016 z dn. 27.04.2016r. (7.98 MB)
2016-08-25 14:00:12 - Protokół nr XX/2016 z dn. 08.06.2016r. (6.96 MB)
2016-09-15 14:52:45 - Projekt protokołu nr XXIV/2016 z dn. 31.08.2016r. (6.80 MB)
2016-09-15 14:54:12 - Nagranie audio z Sesji nr XXIV/2016 z dn. 31.08.2016r. (63.29 MB)
2016-10-11 17:48:51 - Protokół nr XXIV/2016 z dn. 31.08.2016r. (5.79 MB)
2016-10-11 17:49:48 - Projekt Protokołu nr XXV/2016 z dn. 26.09.2016r. (6.07 MB)
2016-10-12 10:20:36 - Nagranie audio część 1 z Sesji nr XXV/2016 z dn. 26.09.2016r. (45.59 MB)
2016-10-12 10:22:02 - Nagranie audio część 2 z Sesji nr XXV/2016 z dn. 26.09.2016r. (67.97 MB)
2016-10-19 11:18:00 - Projekt Protokołu nr XXVI/2016 z dn. 06.10.2016r. (3.36 MB)
2016-10-19 11:18:52 - Nagranie audio z Sesji nr XXVI/2016 z dn. 06.10.2016r. (11.26 MB)
2016-11-02 11:15:06 - Protokół nr XXI/2016 z dn. 29.06.2016r. (5.33 MB)
2016-11-02 11:16:56 - Protokół nr XXII/2016 z dn. 14.07.2016r. (6.99 MB)
2016-11-02 11:17:48 - Protokół nr XXIII/2016 z dn. 03.08.2016r. (4.04 MB)
2016-12-09 13:19:56 - Projekt Protokołu nr XXVII/2016 z dn. 24.11.2016r. (4.91 MB)
2016-12-09 13:21:06 - Nagranie audio z sesji nr XXVII/2016 z dn. 24.11.2016r. cz.1 (10.99 MB)
2016-12-09 13:21:38 - Nagranie audio z sesji nr XXVII/2016 z dn. 24.11.2016r. cz.2 (18.83 MB)
2016-12-20 19:55:16 - Projekt Protokołu nr XXVIII/2016 z dn. 05.12.2016r. (1.88 MB)
2016-12-20 19:56:05 - Nagranie audio z sesji nr XXVIII/2016 z dn. 05.12.2016r. (12.95 MB)
2017-01-12 14:53:53 - Projekt Protokołu nr XXIX/2016 z dn. 29.12.2016r. (6.40 MB)
2017-01-12 14:54:24 - Nagranie audio z Sesji nr XXIX/2016 z dn. 29.12.2016r. cz.1 (11.61 MB)
2017-01-12 14:54:56 - Nagranie audio z Sesji nr XXIX/2016 z dn. 29.12.2016r. cz.2 (25.52 MB)
2017-01-17 12:55:58 - Protokół nr XXV/2016 z dn. 26.09.2016r. (5.07 MB)
2017-01-17 12:58:36 - Protokół nr XXVI/2016 z dn. 06.10.2016r. (2.42 MB)
2017-01-17 13:00:22 - Protokół nr XXVII/2016 z dn. 24.11.2016r. (3.93 MB)
2017-01-17 13:01:04 - Protokół nr XXVIII/2016 z dn. 05.12.2016r. (1.16 MB)
2017-02-08 12:51:43 - Protokół nr XXIX/2016 z dn. 29.12.2016r. (6.40 MB)
2017-02-08 12:53:04 - Projekt Protokołu nr XXX/2017 z dn. 25.01.2017r. (9.31 MB)
2017-02-08 12:54:18 - Nagranie audio z sesji nr XXX/2017 z dn. 25.01.2017r. (55.99 MB)
2017-03-08 15:07:01 - Projekt Protokołu nr XXXI/2017 z dn. 22.02.2017r. (5.11 MB)
2017-03-08 15:08:21 - Nagranie audio z sesji nr XXXI/2017 z dn. 22.02.2017r. (71.85 MB)
2017-04-13 15:33:23 - Projekt Protokołu nr XXXII/2017 z dn. 29.03.2017r. (10.39 MB)
2017-04-13 15:34:29 - Nagranie audio z sesji nr XXXII/2017 z dn. 29.03.2017r. (44.47 MB)
2017-05-11 15:33:41 - Projekt Protokołu nr XXXIII/2017 z dn. 26.04.2017r. (1.31 MB)
2017-05-11 15:35:27 - Nagranie audio z sesji Cześć 1 nr XXXIII/2017 z dn. 26.04.2017r. (54.37 MB)
2017-05-11 15:36:37 - Nagranie audio z sesji Cześć 2 nr XXXIII/2017 z dn. 26.04.2017r. (31.88 MB)
2017-06-27 15:08:17 - Protokół nr XXX/2017 z dn. 25.01.2017r. (3.97 MB)
2017-06-27 15:10:20 - Protokół nr XXXI/2017 z dn. 22.02.2017r. (4.16 MB)
2017-06-27 15:23:28 - Protokół nr XXXIII/2017 z dn. 26.04.2017r. (3.86 MB)
2017-06-27 15:24:27 - Projekt Protokołu nr XXXIV/2017 z dn. 12.06.2017r. (7.70 MB)
2017-06-27 15:25:32 - Nagranie audio z sesji Rady Gminy nr XXXIV/2017 z dn. 12.06.2017r. cz. 1 (28.75 MB)
2017-06-27 15:27:00 - Nagranie audio z sesji Rady Gminy nr XXXIV/2017 z dn. 12.06.2017r. cz. 2 (56.64 MB)
2017-07-24 12:25:31 - Projekt Protokołu nr XXXV/2017 z dn. 12.07.2017r. (5.00 MB)
2017-07-24 12:28:42 - Nagranie audio z sesji nr XXXV/2017 z dn. 12.07.2017r. (63.48 MB)
2017-07-25 08:41:03 - Protokół nr XXXIV/2017 z dn. 12.06.2017r. (4.11 MB)
2017-08-23 10:48:35 - Projekt protokołu nr XXXVI/2017 z dn. 08.08.2017r. (2.23 MB)
2017-08-23 10:49:35 - Nagranie audio z sesji nr XXXVI/2017 z dn. 08.08.2017r. (16.81 MB)
2017-09-15 22:31:47 - Projekt protokołu nr XXXVII/2017 z dn. 30.08.2017r. (4.24 MB)
2017-09-15 22:40:39 - Nagranie audio z sesji nr XXXVII/2017 z dn. 30.08.2017r. (73.50 MB)
2017-10-11 15:33:11 - Projekt protokołu nr XXXVIII/2017 z dn. 29.09.2017r. (34.27 kB)
2017-10-11 15:35:43 - Nagranie audio z sesji nr XXXVIII/2017 z dn. 29.09.2017r. (87.93 MB)
2017-10-17 14:57:54 - Protokół nr XXXVII/2017 z dn. 30.08.2017r. (5.73 MB)
2017-10-17 14:59:56 - Protokół nr XXXII/2017 z dn. 29.03.2017r. (8.40 MB)
2017-10-27 10:58:18 - Projekt protokołu nr XXXIX/2017 z dn. 11.10.2017r. (1.71 MB)
2017-10-27 10:59:18 - Nagranie audio z sesji nr XXXIX/2017 z dn. 11.10.2017r. (6.69 MB)
2017-11-09 15:04:52 - Protokół nr XXXVIII/2017 z dn. 29.09.2017r. (4.58 MB)
2017-11-09 15:06:33 - Projekt protokołu nr XL/2017 z dn. 25.10.2017r. (6.83 MB)
2017-11-09 15:07:31 - Nagranie audio z sesji nr XL/2017 z dn. 25.10.2017r. (33.96 MB)
2017-12-08 14:48:56 - Projekt protokołu nr XLI/2017 z dn. 29.11.2017r. (8.68 MB)
2017-12-08 14:59:28 - Nagranie audio z sesji nr XLI/2017 z dn. 29.11.2017r. (94.46 MB)
2018-01-05 09:46:40 - Projekt protokołu nr XLII/2017 z dn. 19.12.2017r. (2.13 MB)
2018-01-05 09:50:02 - Nagranie audio z sesji nr XLII/2017 z dn. 19.12.2017r. (23.15 MB)
2018-01-10 12:32:55 - Projekt protokołu nr XLIII/2017 z dn. 28.12.2017r. (5.92 MB)
2018-01-10 12:33:58 - Nagranie audio z sesji nr XLIII/2017 z dn. 28.12.2017r. (26.37 MB)
2018-02-12 15:36:45 - Projekt protokołu nr XLIV/2017 z dn. 24.01.2018r. (7.95 MB)
2018-02-12 15:37:27 - Nagranie audio z sesji nr XLIV/2017 z dn. 24.01.2018r. Cz. 1. (11.77 MB)
2018-02-12 15:37:54 - Nagranie audio z sesji nr XLIV/2017 z dn. 24.01.2018r. Cz. 2. (10.56 MB)
2018-03-08 14:57:51 - Protokół nr XLIV/2017 z dn. 24.01.2018r. (7.72 MB)

Nazwa dokumentu: kadencja 2014-2018
Podmiot udostępniający: Rada Gminy Kaliska
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Brzezinska
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Gminy- Zbigniew Szarafin
Osoba, która wprowadzała dane: Sergiusz Kuchta
Data wytworzenia informacji: 2014-12-24 11:59:03
Data udostępnienia informacji: 2014-12-24 11:59:03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-08 14:58:01

Wersja do wydruku...

corner   corner