logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
minus Raport o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
plus Zamówienia Publiczne, przetargi
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
minus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2014-09-01 18:00:05 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych (241.18 kB)
2014-09-04 08:09:05 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Kaliska (471.84 kB)
2014-09-22 15:39:33 - Postanowienie nr 3/14 Komisarza Wyborczego z dnia 22.09.2014 w spr. powolania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzony (491.84 kB)
2014-09-25 21:51:23 - Uchwała nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej z dn 25.09.2014 w spr. wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kaliskach (201.18 kB)
2014-09-25 21:52:23 - Uchwała nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej z dn 25.09.2014 w spr. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kaliskach (191.18 kB)
2014-09-25 21:53:45 - Postanowienie nr 3/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dn. 22.09.2014 w spr. powołania terytorialnych komisji wyborczych (251.18 kB)
2014-09-25 21:54:52 - Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z 25.09.2014 w spr. przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kaliska i kandydatów na Wójta Gminy Kaliska (271.18 kB)
2014-09-25 21:55:48 - Uchwała nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej z dn 25.09.2014 w spr. planu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Kaliskach (882.50 kB)
2014-09-25 21:57:09 - Uchwała nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej z dn 25.09.2014 w spr. powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Kaliskach (1013.16 kB)
2014-09-29 13:58:59 - Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Starogardzie Gdańskim w spr. przyjmowania zgłoszeń i list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Starogardzkiego (291.18 kB)
2014-09-29 14:01:31 - Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Starogardzie Gdańskim w spr. powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarząd (281.18 kB)
2014-10-08 09:45:34 - Obwieszczenie o przedłużeniu terminu (221.18 kB)
2014-10-15 19:56:22 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska z dn. 14.10.2014r. w spr. obwodów do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. (321.18 kB)
2014-10-16 18:59:43 - Informacja w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych (171.18 kB)
2014-10-17 14:39:17 - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (18.71 kB)
2014-10-20 14:29:08 - Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin (24.27 kB)
2014-10-23 19:40:59 - Uchwała nr 5/14 Gminnej Komisji Wyborczej w spr. nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych do Rady Gminy w Kaliskach w wyborach zarządzonych na dzień 16.11.2014r. (191.18 kB)
2014-10-23 19:50:42 - Komunikat GKW w Kaliskach- informacja o przyznanych numerach dla list landydatów komitetów wyborczych (191.18 kB)
2014-10-23 19:51:59 - Obwieszczenie GKW w Kaliskach z dnia 22.10.2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kaliska (702.50 kB)
2014-10-23 19:53:40 - Uchwała nr. 6/2014 z dnia 22.10.2014 w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kaliska dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarzą (631.84 kB)

Nazwa dokumentu: Wybory Samorządowe 2014
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Kaliska- Sławomir Janicki
Osoba, która wytworzyła informację: Łukasz Kruszyński
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Kruszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Kruszyński
Data wytworzenia informacji: 2014-09-01 17:57:32
Data udostępnienia informacji: 2014-09-01 17:57:32
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-23 19:53:46

Wersja do wydruku...

corner   corner