logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
minus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
minus Raport o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
plus Zamówienia Publiczne, przetargi
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
minus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. 2017 rok
2. 2018 rok

Załączniki do pobrania: 2013-10-25 07:52:16 - Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok (59.83 kB)
2015-10-19 13:40:08 - Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok (131.92 kB)
2016-06-02 13:17:01 - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Kaliska z organizacjami pozarzaodwymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (1.20 MB)
2016-10-10 14:01:03 - Zarządzenie nr 103/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kaliska (1.37 MB)
2016-10-10 14:02:08 - Roczny Program Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego nr rok 2017 (444.40 kB)
2016-10-10 14:03:48 - Formularz konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publi (289.00 kB)
2016-11-04 08:07:14 - Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych (618.47 kB)
2016-12-16 08:39:11 - Uchwała nr XXVII/209/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 listopada 2016r w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzia (3.61 MB)
2017-05-30 12:03:23 - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Kaliska z organizacjami pozarzaodwymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (1.12 MB)
2017-10-11 11:54:04 - Zarządzenie nr 103/2017 z dn. 10.10.2017 Wójta Gminy Kaliska w sprawie przeprowadzenia konsultacji społęcznych z mieszkańcami Gminy Kaliska (633.03 kB)
2017-10-11 11:54:30 - Informacja o konsultacjach społecznych (460.90 kB)
2017-10-11 11:54:51 - Formularz oceny (279.22 kB)
2017-10-11 11:55:08 - Projekt programu (3.01 MB)
2017-11-08 08:45:46 - Wynik z przeprowadzonych konsultacji społecznych (618.44 kB)
2018-06-15 15:33:52 - Zarządzenie nr 61/2018 Wójta Gminy Kaliska z dn. 11.06.2018r. w spr.ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, organiza (12.36 MB)
2018-07-02 14:25:51 - Zarządzenie nr 64/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12.06.2018r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań (3.65 MB)
2018-07-30 14:03:34 - Zarządzenie nr 72/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10.07.2018r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Kaliska na 2018 rok w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie: rozwijania ak (404.53 kB)

Ilość odwiedzin: 4604
Nazwa dokumentu: Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Janicki
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Janicki
Osoba, która wprowadzała dane: Sergiusz Kuchta
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25 07:47:11
Data udostępnienia informacji: 2013-10-25 07:47:11
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-30 14:15:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner