logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
minus Raport o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
minus Zamówienia Publiczne, przetargi
   minus przetargi 2008
   minus przetargi 2009
   minus przetargi 2010
   minus przetargi 2011
   minus przetargi 2012
   minus przetargi 2013
      minus zamówienia udzielane zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy pzp
      minus DR.271.01.2013 punkt zlewny
      minus DR.271.02.2013_Posadzki
      minus DR.271.03.2013_Most w Czubku
      minus GOK_Przebudowa i remont GOK w Kaliskach w 2 częściach
      minus DR.271.04.1013_Kredyt
      minus DR.271.05.1013_remont drogi_Działkowa
      minus DR.271.06.1013_radosna szkoła Piece
      minus DR.271.07.1013_Studzienice
      minus DR.271.08.1013_remont drogi_Działkowa2
      minus DR.271.09.1013_dostawa pelletu
      minus DR.271.10.2013_dowozy szkolne
      minus DR.271.11.2013 dostawa i motaż pierwszego wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach
      minus DR.271.12 2013 Utwardzenie istniejącego ciągu pieszo- jezdnego gruntowego polegającego na budowie nawierzchni utwardzonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
      minus DR.271.13.2013 wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Kaliska
      minus DR.271.14.2013 na roboty budowlane dot. remontu i utwardzenia dróg gminnych
      minus DR.271.15.2013.I dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Kaliska
      minus DR.271.16.2013.I zimowe utrzymanie dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy
      minus DR.271.17.2013.I Remont drogi gminnej Kaliska ul. Łąkowa
      minus DR.271.18.2013.I Remont drogi gminnej Kaliska ul. Łąkowa
      minus DR.271.19.2013.I opracowanie dokumentacji projektowych w Gminie Kaliska
   plus Przetargi 2014
   plus Przetargi 2015
   plus Przetargi 2016
   plus Przetargi 2017
   plus Przetargi 2018
   minus Plany Zamówień Publicznych
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
minus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2013-10-11 11:21:45 - ogłoszenie (140.21 kB)
2013-10-11 11:23:04 - SIWZ (154.66 kB)
2013-10-11 11:23:42 - projekt umowy cz I (49.82 kB)
2013-10-11 11:24:09 - projekt umowy cz II (58.85 kB)
2013-10-11 11:24:26 - obmiar (48.28 kB)
2013-10-11 11:24:44 - STWiORB (145.08 kB)
2013-10-11 11:25:09 - dokumentacja (4.45 MB)
2013-10-11 11:25:33 - formularz oferty z załącznikami (42.32 kB)
2013-10-15 14:07:44 - Objaśnienie do SIWZ (21.23 kB)

Nazwa dokumentu: DR.271.14.2013 na roboty budowlane dot. remontu i utwardzenia dróg gminnych
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Czeplina-Kozicka
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Partyka
Osoba, która wprowadzała dane: Danuta Skórczewska
Data wytworzenia informacji: 2013-10-11 11:20:13
Data udostępnienia informacji: 2013-10-11 11:20:13
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-15 14:07:53

Wersja do wydruku...

corner   corner