logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
minus Raport o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
minus Zamówienia Publiczne, przetargi
   minus przetargi 2008
   minus przetargi 2009
   minus przetargi 2010
   minus przetargi 2011
   minus przetargi 2012
   plus przetargi 2013
   plus Przetargi 2014
   plus Przetargi 2015
   plus Przetargi 2016
   plus Przetargi 2017
   plus Przetargi 2018
   minus Plany Zamówień Publicznych
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
minus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2011-02-25 14:54:31 - ogłoszenie o zamówieniu ZP_01_11 odbudowa budynku gopspodarczego i zagospodarowanie terenu przy ORiIS w Bartlu Wielkim (44.87 kB)
2011-02-25 14:55:38 - SIWZ ZP_01_11 (184.51 kB)
2011-02-25 14:57:17 - SIWZ ZP_01_11 wyjasnienia kocioł c.o. (435.14 kB)
2011-02-25 14:58:10 - załacznik A do SIWZ ZP_01_11 (1.13 MB)
2011-02-25 14:58:42 - załącznik B1 do SIWZ ZP_01_11 (516.11 kB)
2011-02-25 14:59:46 - załacznik B2 do SIWZ ZP_01_11 (0.00 B)
2011-02-25 15:00:20 - przedmiar robót ZP_01_11 budynek (93.50 kB)
2011-02-25 15:00:51 - przedmiar robót ZP_01_11 zagospodarowanie terenu (71.47 kB)
2011-02-25 15:01:43 - dokumentacja techniczna ZP_01_11 (1.66 MB)
2011-02-25 15:02:21 - formularz oferty ZP_01_11 (601.33 kB)
2011-03-30 14:48:57 - wynik postępowania ZP_01_11 (81.93 kB)
2011-03-11 11:19:53 - ogłoszenie o zamówieniu ZP_02_11 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w strefie Kaliskiego Obszaru Przedsiebiorczości (64.24 kB)
2011-03-11 11:20:24 - SIWZ ZP_02_11 (199.92 kB)
2011-03-11 11:20:55 - załacznik A do SIWZ ZP_02_11 (186.44 kB)
2011-03-11 11:23:30 - załacznik B do SIWZ ZP_02_11 (7.60 MB)
2011-03-11 11:24:21 - formularz ofertowy ZP_02_11 (601.42 kB)
2011-03-11 11:26:54 - przedmiar robót ZP_02_11 (5.55 MB)
2011-03-11 11:39:12 - dokumentacja techniczna ZP_02_11 (42.81 MB)
2011-03-24 15:59:00 - odpowiedź na zapytanie do SIWZ ZP_02_11 (31.23 kB)
2011-03-25 15:23:04 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_02_11 (25.28 kB)
2011-03-25 15:29:37 - errata do SIWZ ZP_02_11 (120.02 kB)
2011-04-11 10:02:01 - unieważnienie postepowania ZP_02_11 (21.23 kB)
2011-03-31 09:31:53 - ogłosznie o zamówieniu ZP_03_11Budowa sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Piece i Frank wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków w Kaliskach (79.65 kB)
2011-03-31 09:33:01 - SWIZ ZP_03_11 (743.76 kB)
2011-03-31 09:35:00 - przedmiar robót ZP_03_11 (4.26 MB)
2011-03-31 09:36:18 - STWiORB ZP_03_11 (1.07 MB)
2011-03-31 09:41:16 - projekt budowlano-wykonawczy ZP_03_11 (8.16 MB)
2011-03-31 09:47:02 - projekt cz.2 ZP_03_11 (15.83 MB)
2011-03-31 09:50:22 - aneks do przedmiotu zamówienia ZP_03_11 (75.85 kB)
2011-03-31 10:03:13 - badania geologiczne cz 1 ZP_03_11 (36.34 MB)
2011-03-31 10:07:54 - badania geologiczne cz. 2 ZP_03_11 (670.86 kB)
2011-04-07 14:43:42 - formularz oferty z załącznikami ZP_03_11 wersja edytowalna (452.50 kB)
2011-04-08 11:44:24 - Odpowiedź na zapytania zgłoszone do przetargu ZP-03-11"Budowa sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Piece i Frank..." (61.93 kB)
2011-04-14 14:23:32 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_03_11 (20.62 kB)
2011-04-14 15:22:27 - odpowiedź na zapytania zgłoszone do przetargu ZP_03_11 (234.03 kB)
2011-04-14 15:23:42 - decyzja środowiskowa ZP_03_11 (1.79 MB)
2011-04-14 15:24:13 - formularz oferty po zmianach ZP_03_11 (247.00 kB)
2011-04-14 15:37:12 - wyjasnienia informacje dodatkowe ZP_03_11 (13.46 MB)
2011-04-15 13:51:45 - wyjasnienia do SIWZ ZP_03_11_umowa (224.03 kB)
2011-04-15 13:52:34 - umowa ZP_03_11 po zmianie tekst jednolity (234.36 kB)
2011-05-09 11:59:53 - ogłoszenie wyniku postepowania ZP_03_11 (112.63 kB)
2011-04-29 11:04:46 - ogłoszenie o zamówieniu ZP_04_11 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w strefie Kaliskiego Obszaru Przedsiebiorczości (64.80 kB)
2011-04-29 11:05:20 - SIWZ ZP_04_11 (210.13 kB)
2011-04-29 11:06:00 - Załacznik A do SIWZ ZP_04_11 (186.53 kB)
2011-04-29 11:08:51 - Załącznik B do SIWZ ZP_04_11 (7.60 MB)
2011-04-29 11:10:28 - formularz oferty ZP_04_11 (601.37 kB)
2011-04-29 11:24:33 - dokumentacja techniczna ZP_04_11 (42.81 MB)
2011-04-29 11:59:19 - przedmiar ZP_04_11 (5.32 MB)
2011-05-11 13:03:48 - wyjasnienie treści SIWZ ZP_04_11 (41.23 kB)
2011-05-13 14:29:59 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_04_11 (24.19 kB)
2011-06-10 15:23:12 - uniewaznienie postepowania ZP_04_11 (21.23 kB)
2011-06-30 13:43:18 - ogłoszenie ZP_05_11 budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 (90.98 kB)
2011-06-30 13:44:57 - SIWZ ZP_05_11 (386.14 kB)
2011-06-30 13:52:54 - koszotorys ZP_05_11 (620.07 kB)
2011-06-30 13:56:08 - STWiORB ZP_05_11 (8.77 MB)
2011-06-30 14:04:05 - dokumentacja techniczna ZP_05_11 (18.65 MB)
2011-07-20 14:05:50 - wyjaśnienie do ZP_05_11 (21.23 kB)
2011-08-08 13:05:35 - wynik postepowania ZP_05_11 (61.93 kB)
2011-08-10 11:12:26 - ogłoszenie o przetargu na moderniację drogi tłuczniem ZP_06_11 (40.52 kB)
2011-08-10 11:13:22 - SIWZ ZP_06_11 (107.00 kB)
2011-08-10 11:28:19 - załacznik A do SIWZ ZP_06_11 (41.16 kB)
2011-08-10 11:35:46 - formularz oferty do SIWZ ZP_06_11 (57.00 kB)
2011-08-10 11:36:30 - przedmiar ZP_06_11 (31.23 kB)
2011-08-19 09:50:24 - odpowiedx ZP_06_11 (21.00 kB)
2011-08-29 14:53:10 - wynik postepowania ZP_06_11 (61.93 kB)
2011-08-29 14:34:37 - ogłoszenie ZP_07_11 Kredyt długoterminowy w wysokości 3383000 (52.77 kB)
2011-08-29 14:35:18 - SIWZ ZP_07_ kredyt długoterminowy w wysokości 3383000 (127.94 kB)
2011-08-29 14:35:49 - formularz oferty ZP_07_11 (31.50 kB)
2011-08-29 14:36:44 - Załaczniki do SIWZ ZP_07_11 (1.32 MB)
2011-09-19 15:31:13 - odpowedzi do SIWZ ZP-07_11 (336.13 kB)
2011-09-19 15:01:28 - Załacznik II do SIWZ ZP_07_11 (15.78 MB)
2011-09-28 14:53:41 - dot. ZP_07_11 umowa z UMWP na dofinansowanie zadania budowa kanalizacji - UWAGA Zamawiający nie podpisał jeszcze aneksu na ww zadanie (1.03 MB)
2011-10-14 11:44:38 - wynik postepowania ZP_07_2011_ udzielenie kredytu długoterminowego (41.23 kB)
2011-08-30 14:49:39 - ogłoszenie ZP_08_11 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w strefie Kaliskiego Obszaru Przedsiębiorczości (61.94 kB)
2011-08-30 14:50:09 - SIWZ ZP_08_11 (209.40 kB)
2011-08-30 14:50:40 - Załącznik A do SIWZ ZP_08_11 (186.58 kB)
2011-08-30 14:51:13 - przedmiar ZP_08_11 (760.33 kB)
2011-08-30 15:05:06 - dokumentacja techniczna ZP_08_11 (42.81 MB)
2011-08-30 15:34:54 - Załacznik B do SIWZ ZP_08_11 (7.60 MB)
2011-09-01 13:46:49 - formularz oferty ZP_08_11 (601.45 kB)
2011-09-09 11:29:45 - Wyjasnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ZP_08_11 (51.23 kB)
2011-09-28 10:19:44 - wynik postępowania ZP_08_11 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w strefie Kaliskiego Obszaru Przedsiebiorczości (91.93 kB)
2011-09-05 12:01:17 - ogłoszenie ZP_09_11 dostawa węgla kamiennego do obiektów gminy Kaliska (38.46 kB)
2011-09-05 12:04:12 - SIWZ ZP_09_11 (109.42 kB)
2011-09-05 12:05:10 - załącznik A do SIWZ ZP_09_11 (49.00 kB)
2011-09-05 12:05:44 - formularz oferty ZP_09_11 (18.88 kB)
2011-09-23 14:54:41 - wynik postępowania ZP-09-11 (61.93 kB)
2011-10-21 13:22:26 - ogłoszenie ZP_10_11 usługa utrzymania zimowego dróg na terenie gminy Kaliska (44.57 kB)
2011-10-21 13:22:49 - SIWZ ZP_10_11 (117.42 kB)
2011-10-21 13:23:14 - Załącznik A do SIWZ ZP_10_11 (52.81 kB)
2011-10-21 13:23:38 - Załącznik B do SIWZ ZP_10_11 (32.83 kB)
2011-10-21 13:25:01 - Załącznik B do SIWZ ZP_10_11 - mapa (3.12 MB)
2011-10-21 13:25:28 - formularz oferty ZP_10_11 (35.95 kB)
2011-11-16 14:22:30 - wynik postępowania ZP_10_11 (61.93 kB)
2011-11-24 16:02:28 - unieważnienie postepowania ZP_10_11 (21.23 kB)
2011-10-28 14:40:55 - ogłoszenie ZP_11_11 usługa edukacyjna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych -projekt systemowy POKL (58.38 kB)
2011-10-28 14:41:21 - SIWZ ZP_11_11 (209.26 kB)
2011-10-28 14:43:24 - załącznik nr 1 do SWIZ ZP_11_11 (130.00 kB)
2011-10-28 14:43:55 - załącznik nr 2 do SWIZ ZP_11_11 (115.50 kB)
2011-10-28 14:44:20 - załącznik nr 3 do SWIZ ZP_11_11 (100.50 kB)
2011-10-28 14:44:47 - załącznik nr 4 do SWIZ ZP_11_11 (118.00 kB)
2011-10-28 14:45:27 - załącznik nr 5 do SIWZ ZP_11_11 część I (127.32 kB)
2011-10-28 14:46:13 - załącznik nr 5 do SIWZ ZP_11_11 część II (126.23 kB)
2011-11-10 09:52:11 - unieważnienie postepowania ZP_11_11 (31.23 kB)
2011-11-10 09:51:37 - ogłoszenie ZP_12_11 usługa edukacyjna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych -projekt systemowy POKL (55.81 kB)
2011-11-10 09:52:50 - SIWZ ZP_12_11 (214.76 kB)
2011-11-10 09:55:03 - załączniki 1-4 do SIWZ ZP_12_11 (246.82 kB)
2011-11-10 09:55:48 - załącznik nr 5 do SIWZ ZP_12_11 (126.41 kB)
2011-11-16 14:21:02 - odpowiedź na zapytania do SIWZ ZP_12_11 (51.93 kB)
2011-11-24 10:38:11 - wynik postepowania ZP_12_11 Usługa edukacyjna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych (102.63 kB)
2011-11-24 16:38:48 - ogłoszenie ZP_13_11 usługa utrzymania zimowego dróg na terenie gminy Kaliska (1009.41 kB)
2011-11-24 16:39:11 - SIWZ ZP_13_11 (123.22 kB)
2011-11-24 16:39:35 - Załącznik A do SIWZ ZP_13_11 (54.33 kB)
2011-11-24 16:39:57 - Załącznik B do SIWZ ZP_13_11 (32.95 kB)
2011-11-24 16:41:31 - Załącznik B do SIWZ ZP_13_11 - mapa (3.12 MB)
2011-11-24 16:41:54 - formularz oferty ZP_13_11 (36.69 kB)
2011-12-14 08:45:39 - ogłoszenie o wyniku postępowania ZP_13_11 (41.92 kB)
2011-12-01 12:50:45 - ogłoszenie ZP_14_11 (1.53 MB)
2011-12-01 12:52:02 - SIWZ ZP_14_11 (179.34 kB)
2011-12-01 12:52:35 - załącznik a do SIWZ ZP_14_11 (137.41 kB)
2011-12-01 12:53:30 - formularz oferty ZP_14_11 (600.68 kB)
2011-12-09 08:27:23 - wyjasnienia do SIWZ ZP_14_11 (31.23 kB)
2011-12-21 15:29:55 - wynik postępowania ZP_14_11 (71.92 kB)
2011-12-12 12:51:46 - ogłoszenie ZP_15_11 _ubezpieczenie majątku gminy Kaliska (920.05 kB)
2011-12-07 13:10:30 - SIWZ ZP_15_11 (313.15 kB)
2011-12-07 13:11:52 - załącznik nr 4 wykaz majątku i inne dane Zamawiającego (110.50 kB)
2011-12-09 08:50:19 - modyfikacja SIWZ ZP_15_11 (32.97 kB)
2011-12-13 16:03:50 - wyjasnienia do SIWZ ZP_15_11 (61.92 kB)
2011-12-20 14:12:34 - wynik postępowania ZP_15_11 (51.92 kB)
2011-12-22 15:24:10 - unieważnienie postępowania ZP_15_11 (21.23 kB)
2011-12-22 15:35:26 - ogłoszenie ZP_16_11 _ubezpieczenie majątku gminy Kaliska (920.01 kB)
2011-12-22 15:35:57 - SIWZ ZP_16_11 (312.92 kB)
2011-12-22 15:36:38 - załącznik do SIWZ ZP_16_11_wykaz majątku (110.50 kB)
2011-12-27 13:48:47 - odpowiedź na zapytania do SIWZ ZP_16_11 (61.92 kB)
2011-12-30 13:12:45 - Wynik postępowania ZP_16_11 (51.92 kB)

Ilość odwiedzin: 58209
Nazwa dokumentu: przetargi 2011
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Skórczewska
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Skórczewska
Osoba, która wprowadzała dane: Danuta Skórczewska
Data wytworzenia informacji: 2011-02-18 10:43:00
Data udostępnienia informacji: 2011-02-18 10:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-30 13:13:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner