logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
minus Wójt Gminy
   plus Wójt Gminy
   minus Zastępca Wójta Gminy
   minus Sekretarz Gminy
   minus Skarbnik Gminy
   minus Rejestry i ewidencje
   minus kontrole wewnętrzne
   minus kontrole zewnętrzne
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
minus Raport o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
plus Zamówienia Publiczne, przetargi
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
minus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WŁADZA LOKALNA > Wójt Gminy > kontrole zewnętrzne

Załączniki do pobrania: 2010-04-28 10:02:15 - informacja pokontrolna nr 7/1/P/10 z przeprowadzenia kontroli trwałości projektu-Pomorski Urząd Wojewódzki (474.03 kB)
2010-04-28 10:02:15 - informacja pokontrolna nr 7/1/P/10 z przeprowadzenia kontroli trwałości projektu-Pomorski Urząd Wojewódzki (474.03 kB)
2010-04-28 10:02:15 - informacja pokontrolna nr 7/1/P/10 z przeprowadzenia kontroli trwałości projektu-Pomorski Urząd Wojewódzki (474.03 kB)
2010-04-28 10:03:50 - Protokół kontroli przeprowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniach 14-16.04.2010 r. (194.73 kB)
2010-04-28 10:03:50 - Protokół kontroli przeprowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniach 14-16.04.2010 r. (194.73 kB)
2010-04-28 10:05:20 - protokół kontroli przeprowadzony przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Starogardzie Gd w dniu 19.04.2010 r. (223.33 kB)
2010-07-22 13:48:21 - Protokół kontroli nr 157/2010 przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku (327.53 kB)
2010-07-22 13:50:46 - Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 18-31.05.2010 oraz 1,2,7 i 8 czerwca 2010 przez inspektora Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (1.01 MB)
2010-07-22 13:53:21 - Protokół kontroli nr 43/z/10 z dnia 14.07.2010 przeprowadzojen przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gd. (91.93 kB)
2010-11-16 08:06:33 - Protokół nr SE-VII-483/117/10 z dnia 10.11.2010 z komtroli przeprowadzonej przez PPIS w świetlicy w Czarnym (223.33 kB)
2010-12-10 12:53:49 - Protokół kontroli podatkowej z dnia 01.12.2010 r. (183.33 kB)
2010-12-10 12:56:39 - Raport z wizyty terenowej nr 07/10 przepr.przez Biuro Wsparcia Inwestycyjnego z dnia 07.12.2010 r. (416.13 kB)
2011-10-24 12:07:30 - Inform.pokontrolna nr 3/P/1/11/I przeprowadzona w dniach 07-09.02.2011 z kontroli projektu"Dokończenie budowy budynku ZSP w Kaliskach o część gimnazjalną" (1.34 MB)
2011-10-24 12:10:08 - Raport z czynności kontrolnych Nr 11/212.322.232/0061/11 z dnia 17.05.2011-budowa świetlicy w Czarnym (568.93 kB)
2011-10-24 12:13:23 - Inform.pokontrolna nr27/P/1/11/I przeprowadzona w dniach 30.03.2011-24.08.2011 z kontroli projektu"Budowa sali sportowej z zapleczem przy ZSP w Kaliskach " (908.23 kB)
2011-10-26 13:52:15 - Protokół kontroli RIO z 2007 roku (4.47 MB)
2011-12-01 13:07:01 - Protokół kontroli USC w Kaliskach z dnia 13.10.2011 (265.42 kB)
2011-12-14 08:56:27 - Wystąpienie pokontrolne w USC w Kaliskach (51.92 kB)
2016-02-18 11:38:23 - Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20.12.2011 (1.60 MB)
2012-01-09 15:11:02 - Protokół z kontroli kompleksowej w Gminie Kaliska przeprowadzonej przez RIO w Gdańsku w 2011 roku (5.55 MB)
2012-04-11 11:21:41 - Projekt wystąpienia pokontrolnego w USC Kaliska (214.73 kB)
2012-06-11 09:42:57 - Wystąpienie pokontrolne z kontroli Nr 6/2012 z dnia 23.02.2012 - wydział spraw obywatelskich (214.73 kB)
2012-06-11 09:44:37 - Protokół Kontroli Problemowej Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w kaliskach w dniu 20.04.2012 (203.33 kB)
2012-06-12 12:12:45 - Protokół Kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Kaliskach w dniu 20.04.2012 (254.73 kB)
2012-10-10 08:37:14 - Wystąpienia pokontrolne NIK funduszu sołeckiego-lipiec 2012r. (620.32 kB)
2013-04-18 12:11:17 - Protokół z kontroli Niepublicznego Punktu Przedszkolnego PINOKIO w dniu 09.01.2013 (173.33 kB)
2013-07-04 14:16:10 - Wystąpienie pokontrolne z kontroli w dniach 24.04.2013-10.05.2013 przeprowadzone przez Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (650.32 kB)
2013-12-03 08:10:44 - Protokół z kontroli Niepublicznego Punktu Przedszkolnego PINOKIO w dniu 25.11.2013 (143.33 kB)
2014-05-23 08:13:06 - Protokół z kontroli GOPS z dnia 31.03.2014 (953.81 kB)
2015-09-22 12:05:01 - Sprawozdanie z kontroli z dnia 12.03.2015 w Urzędzie Gminy Kaliska w zakresie sprawdzenia poprawności przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Kaliska (1.33 MB)
2015-09-22 13:39:25 - Sprawozdanie z kontroli z dnia 12.03.2015 w Urzędzie Gminy Kaliska w zakresie sprawozdania poprawności przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę Gminy Kaliska (1.86 MB)
2015-08-05 08:37:17 - Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach w dniu 22 maja 2015 r. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojew (6.79 MB)
2015-09-15 10:09:09 - Wystąpienie Pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dn. 22.05.2015 przez Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w GOPS Kaliska (1.10 MB)
2016-03-11 13:21:53 - Protokół z kontroli kompleksowej w Gminie Kaliska przeprowadzonej przez RIO w Gdańsku w dniach 16.11.2015 - 02.03.2016 roku (47.07 MB)
2016-05-05 09:49:17 - Informacja pokontrolna nr 13/P/1/16/1 z kontroli realizacji projektu (4.07 MB)
2016-05-10 09:50:11 - Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29.04.2016 (2.84 MB)
2016-05-25 14:46:32 - Protokół Kontroli Problemowej przeprowadzonej w ŚDS w Kaliskach w dniu 23.03.2016r. (3.59 MB)
2016-08-10 12:54:01 - Protokół z kontroli prowadzenia stałego rejestru wyborów w Urzędzie Gminy Kaliska - 29.06.2016 r. (1.66 MB)
2016-08-10 12:57:21 - Protokół z kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - Archiwum Zakładowe - 28.07.2016 r. (2.49 MB)
2016-08-10 12:58:04 - Protokół z kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - USC - 28.07.2016 r. (2.37 MB)
2016-08-18 15:32:18 - Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli z dnia 30.06.2016r. w zakresie opieki nad grobami wojennymi. (1.14 MB)
2016-08-29 14:49:08 - Protokół z dn. 03.08.2016 PSSE w obiekcie Gminnej Oczyszczalni Ścieków (1.41 MB)
2016-10-17 14:50:45 - Wystąpienie pokontrolne z dn. 06.10.2016 z Kontroli Archiwum zakładowego oraz poprawności stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych - Urząd Gminy w Kaliskach (1.13 MB)
2016-10-17 14:51:12 - Wystąpienie pokontrolne z dn. 06.10.2016 z Kontroli Archiwum zakładowego oraz poprawności stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych - Urząd Stanu Cywilnego w Kaliskach (1.12 MB)
2016-10-25 11:48:06 - Wystąpienie pokontrolne z kontroli dokonanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki w dn. 30.09.2016 (2.57 MB)
2016-10-25 11:48:28 - Protokół kontroli dokonanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w dn. 19-20.10.2016 (2.20 MB)
2016-12-06 10:24:25 - Wystąpienie pokontrolne z dn. 18.11.2016r. (2.54 MB)
2016-12-19 11:39:55 - Protokół z kontroli Urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę - Kaliska i Cieciorka z dn. 13.12.2016r. (1.38 MB)
2017-02-08 12:55:57 - Protokół z kontroli Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z dn. 18-01-2017 - 01-02-2017 (3.96 MB)
2017-02-21 09:37:53 - Wystąpienie pokontrole z dn. 31.01.2017r. po kontroli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliskach (3.28 MB)
2017-04-28 14:26:09 - Protokół z Kontroli z dn. 3,7,10, 11 kwietnia 2017 roku (3.66 MB)
2017-06-08 07:49:45 - Protokół z Kontorli ORiS w Bartlu WIelkim z dn. 23.5.2017 (1.73 MB)
2017-06-08 07:50:36 - Protokół z kontroli z dn. 31.5.2017 - Doposażenie świetlicy Wiejskiej w Studzienicach (4.72 MB)
2017-10-17 14:56:49 - Wystąpienie pokontrolne z dn. 05.10.2017 (3.65 MB)
2017-12-19 08:29:22 - Protokół z kontroli nr 43/GF/HK/17 z dnia 11.12.2017r. (1.35 MB)
2018-06-19 12:27:06 - Protokół kontroli nr 57/MSR/18 (1.58 MB)
2018-07-18 15:50:59 - Wystąpienie pokontrolne z kontroli w UG Kaliska w dniach 16-18 maja 2018r. (3.95 MB)

Ilość odwiedzin: 9427
Nazwa dokumentu: kontrole zewnętrzne
Podmiot udostępniający: Kadry UG Kaliska
Osoba, która wytworzyła informację: osoby kontrolujęce
Osoba, która odpowiada za treść: organa kontrolujące
Osoba, która wprowadzała dane: Sergiusz Kuchta
Data wytworzenia informacji: 2010-04-28 09:56:10
Data udostępnienia informacji: 2010-04-28 09:56:10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-18 16:17:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner