logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
minus Wójt Gminy
   plus Wójt Gminy
   minus Zastępca Wójta Gminy
   minus Sekretarz Gminy
   minus Skarbnik Gminy
   minus Rejestry i ewidencje
   minus kontrole wewnętrzne
   minus kontrole zewnętrzne
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
minus Raport o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
plus Zamówienia Publiczne, przetargi
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
minus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WŁADZA LOKALNA > Wójt Gminy > kontrole wewnętrzne

Wszelka dokumentacja wraz z załącznikami dot. przeprowadzonych kontroli dostępna jest w formie papierowej i znajduje się w Urzędzie Gminy w Kaliskach, ul. Nowowiejska 2, 83-260 kaliska

Załączniki do pobrania: 2005-02-02 09:30:00 - Sprawozdanie z kontroli wewnętrznych jednostek organizacyjnych przeprowadzonych w roku 2004 (217.45 kB)
2005-02-02 09:56:44 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Kaliskach, ul. Nowowiejska 2 (559.58 kB)
2005-02-02 10:01:14 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach, ul. Nowowiejska 2 (492.71 kB)
2005-02-02 10:02:46 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej w Piecach (285.77 kB)
2005-02-02 10:04:31 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach (360.35 kB)
2005-02-02 10:05:55 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach, ul. Długa 53 (324.14 kB)
2005-02-02 10:07:20 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Kaliskach, ul. Nowowiejska 3 (311.58 kB)
2006-03-23 08:05:23 - Sprawozdanie ze sprawowania nadzoru i kontroli organizacji i funkcjonowania, finansów publicznych oraz gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w je (222.34 kB)
2007-09-28 14:49:27 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podsatwowej w Piecach w roku 2006 (262.26 kB)
2007-09-28 14:51:39 - Protokół z kontroli wewnętrznej w Urządzie Gminy Kaliska w 2006 roku (447.30 kB)
2007-09-28 14:53:45 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach w 2006 roku (343.47 kB)
2007-09-28 14:54:41 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach w 2006 r. (326.72 kB)
2007-09-28 14:55:55 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach w 2006 r. (345.37 kB)
2007-09-28 14:56:53 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Kaliskach w 2006 r. (273.97 kB)
2007-10-02 08:10:03 - Protokół z nadzoru i kontroli organizacji i funkcjonowania jednostek, finansów publicznych oraz gospodarowanie środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności, i celowości w jednos (565.66 kB)
2008-11-06 10:37:53 - Protokół z kontroli wewnętrznej Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w roku 2007 (671.12 kB)
2008-11-06 10:40:07 - Protokół z kontroli wewnętrznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach w 2007 roku (697.41 kB)
2008-11-06 10:41:18 - Protokół z kontroli wewnętrznej w Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Piecach w 2007 roku (610.53 kB)
2008-11-06 10:42:29 - Protokół z kontroli wewnętrznej w GOPS Kaliska w 2007 roku (540.15 kB)
2008-11-06 10:43:20 - Protokół z kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Kaliska w 2007 roku (768.06 kB)
2008-11-06 10:44:23 - Protokół z kontroli wewnętrznej w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Kaliskach w 2007 roku (645.43 kB)
2008-11-06 10:45:34 - Sprawozdanie z realizacji działań kontrolnych Wójta Gminy Kaliska za 2007 rok (464.00 kB)
2008-11-06 10:47:06 - Sprawozdanie z wyników kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Kaliska za 2007 rok (484.97 kB)
2010-09-02 09:34:28 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Piecach za 2008 rok (274.73 kB)
2010-09-02 09:35:56 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Urzedzie Gminy Kaliska za 2008 rok (315.43 kB)
2010-09-02 09:37:15 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Samorzadowym Przedszkolu Publicznym w Kaliskach za 2008 rok (254.73 kB)
2010-09-02 09:38:45 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach za 2008 rok (173.33 kB)
2010-09-02 09:40:43 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach za 2008 rok (276.13 kB)
2010-09-02 09:42:31 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Kaliskach za 2008 rok (204.03 kB)
2010-09-02 09:44:27 - Sprawozdanie z nadzoru i kontroli w jednostkach gminy i w Urzędzie Gminy Kaliska za rok 2008 (265.43 kB)
2010-09-02 09:48:25 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Oświtowo-Wychowawczym w Piecach za rok 2009 (286.13 kB)
2010-09-02 09:49:27 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach za rok 2009 (286.13 kB)
2010-09-02 09:50:56 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Gminnym Ośroku Pomocy Społecznej w Kaliskach za rok 2009 (214.03 kB)
2010-09-02 09:52:10 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Gminnym Ośroku Kultury w Kaliskach za rok 2009 (193.33 kB)
2010-09-02 09:53:02 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Kaliskach za rok 2009 (244.73 kB)
2010-09-02 09:55:03 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Kaliska za rok 2009 (356.13 kB)
2010-09-02 09:58:16 - Sprawozdanie z nadzoru i kontroli w jednostkach gminy i w Urzędzie Gminy Kaliska za rok 2009 (112.63 kB)
2011-07-13 12:11:03 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Kaliskach w 2010 roku (174.03 kB)
2011-07-13 12:15:19 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Piecach w 2010 roku (235.43 kB)
2011-07-13 12:16:20 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach w 2010 roku (255.43 kB)
2011-07-13 12:17:30 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach w 2010 roku (154.03 kB)
2011-07-13 12:21:27 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Kaliskach w 2010 roku (245.43 kB)
2011-07-13 12:22:24 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach w 2010 roku (255.43 kB)
2011-07-13 12:24:17 - Sprawozdanie z przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Kaliska oraz w Urzędzie Gminy Kaliska w 2010 roku (153.33 kB)
2012-01-11 07:50:23 - Protokół z kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Kaliska w 2011 r (277.52 kB)
2012-01-11 07:51:40 - Protokół z kontroli wewnętrznej GOPS w Kaliskach w 2011 r (174.72 kB)
2012-01-11 07:53:12 - Protokół z kontroli wewnętrznej Samorządowego Przedszkola Publicznego w Kaliskach w 2011 r (164.72 kB)
2012-01-11 07:54:59 - Protokół z kontroli wewnętrznej Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Piecach w 2011 r (194.72 kB)
2012-01-11 07:55:55 - Protokół z kontroli wewnętrznej Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w 2011 r (237.52 kB)
2012-01-11 14:53:57 - Protokół z kontroli wewnętrznej GOK w Kaliskach w 2011 r (123.32 kB)
2013-03-06 12:24:31 - Protokół z kontroli wewnętrznej GOPS w Kaliskach w 2012 r (296.13 kB)
2013-03-06 12:26:02 - Protokół z kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Kaliska w 2012 r (305.43 kB)
2013-03-06 12:28:29 - Protokół z kontroli wewnętrznej Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w 2012 r (346.13 kB)
2013-03-06 12:29:35 - Protokół z kontroli wewnętrznej Samorządowego Przedszkola Publicznego w Kaliskach w 2011 r (296.13 kB)
2013-03-06 12:30:38 - Protokół z kontroli wewnętrznej Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Piecach w 2012 r (305.43 kB)
2013-05-10 08:45:26 - Sprawozdanie z przepr.kontroli w jednostkach org. oraz w UG Kaliska w 2012r. (61.93 kB)
2014-03-27 10:27:13 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2013r. (1.50 MB)
2014-03-27 10:29:16 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Piecach 2013r. (1.60 MB)
2014-03-27 10:30:08 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Kaliskach 2013r. (1.96 MB)
2014-03-27 10:30:54 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach 2013r. (1.17 MB)
2014-03-27 10:32:11 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach 2013r. (1.73 MB)
2014-03-27 10:33:50 - Sprawozdanie z wykonania nadzoru i kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Kaliska oraz Urzędzie Gminy Kaliska w 2013 roku (692.50 kB)
2015-03-26 09:11:22 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Kaliskach 2014 (3.78 MB)
2015-03-26 09:11:55 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury 2014 r. (2.12 MB)
2015-03-26 09:13:49 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2014 r. (2.91 MB)
2015-03-26 09:16:38 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach 2014 r. (2.42 MB)
2015-03-26 09:17:38 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy typu A,B,C w Kaliskach 2014 r. (2.84 MB)
2015-03-26 09:18:10 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Piecach (1.83 MB)
2015-03-26 09:18:42 - Sprawozdanie z wykonania nadzoru i kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Kaliska oraz Urzędzie Gminy Kaliska w 2014 roku (1.83 MB)
2016-01-13 13:43:04 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Kaliskach w 2015 roku (3.44 MB)
2016-01-13 13:43:49 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy typu A,B,C w Kaliskach w 2015 roku (2.95 MB)
2016-01-13 13:44:36 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2015 roku (2.68 MB)
2016-01-13 13:45:19 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Oświatowo - Wychowawczym w Piecach w 2015 roku (4.26 MB)
2016-01-13 13:46:13 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach w 2015 roku (4.30 MB)
2016-01-13 13:47:15 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w 2015 roku (2.25 MB)
2016-01-29 07:47:00 - Protokół z kontroli Niepublicznego Punktu Przedszkolnego PINOKIO w dniach 22.10.2015 - 23.10.2015 (2.61 MB)
2016-01-29 09:56:20 - Protokół z kontroli dokonania opłat targowych z dnia 12.12.2015r. (409.26 kB)
2016-02-05 08:38:08 - Sprawozdanie z wykonania nadzoru i kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Kaliska oraz Urzędzie Gminy Kaliska w 2015 roku (2.19 MB)
2016-02-29 13:36:09 - Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Kaliska w dniach 23-25.02.2016 (1021.73 kB)
2016-02-29 13:43:03 - Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy typu A,B i C w Kaliskach w dniu 10.02.2016 (1.76 MB)
2016-05-25 14:52:36 - Protokół z kontroli doraźnej w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych z dn, 14.04.2016 (720.64 kB)
2016-07-19 15:18:10 - Protokół z kontroli doraźnej z zakresu realizacji zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk za rok 2015 z dn. 15.04.2016 (758.30 kB)
2016-06-13 14:57:17 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w GOPS w Kaliskach z dn.02.06.2016 (1.07 MB)
2016-07-13 15:45:36 - Protokół z kontroli doraźnej w Urzędzie Gminy Kaliska z dnia 30.06.2016 (706.36 kB)
2016-08-18 15:26:59 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w zakresie pobierania opłaty za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do dróg publicznych oraz wydawania zezwoleń w celu przeprowadzenia robót za (1015.87 kB)
2016-11-04 12:33:46 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w GOPS w Kaliskach w dn. 14.09.2016r. (1.30 MB)
2016-11-04 12:34:27 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w ZSP w Kaliskach w dn. 10-11.10.2016r. (2.93 MB)
2016-11-04 12:35:43 - Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w PSP w Piecach w dn. 12.10.2016r. (763.91 kB)
2016-11-04 12:36:29 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w PSP w Piecach w dn. 18-19.10.2016r. (3.90 MB)
2016-11-04 12:37:21 - Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w ZSP w Kaliskach w dn. 12.10.2016r. (778.07 kB)
2016-11-04 12:38:39 - Protokół z kontroli doraźnej w Urzędzie Gmiony Kaliska w zakresie sporządzania i podawania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz poprawnośc (642.75 kB)
2016-12-01 15:31:34 - Protokół z kontroli Niepublicznego Punktu Przedszkolnego PINOKIO w dniach 21.11.2016 - 22.11.2016 (2.18 MB)
2017-02-03 08:08:19 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach w dn. 16-17.11.2016r. (2.26 MB)
2017-02-03 08:09:32 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach w dn. 24.11.2016r. (2.64 MB)
2017-02-03 08:10:14 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy typu A, B i C w Kaliskach w dn. 24-25.11.2016r. (2.30 MB)
2017-02-03 08:12:46 - Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Kaliskach w dn. 28-29.11.2016r. (2.39 MB)
2017-02-03 08:15:32 - Protokół z kontroli dokonania opłat targowych z dnia 17.12.2016r. (390.64 kB)
2017-11-30 16:17:57 - Protokół z kontroli doraźnej w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach z dn. 03.11.2017 - 17.11.2017 (10.86 MB)
2017-11-30 16:18:54 - Wyjaśnienia Dyrektora ZSP Kaliska do Protokołu z kontroli doraźnej w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach z dn. 03.11.2017 - 17.11.2017 (6.76 MB)
2018-01-16 07:38:13 - Protokół z kontroli wewnętrznej w GOK w Kaliskach z dn. 24.10.2017 (1.92 MB)
2018-01-16 07:39:09 - Protokół z kontroli wewnętrznej w ŚDS typy A,B i C w Kaliskach z dn. 06-07.11.2017 (2.12 MB)
2018-01-16 07:39:46 - Protokół z kontroli wewnętrznej w GOPS w Kaliskach z dn. 08-09.11.2017 (2.20 MB)
2018-01-16 10:24:31 - Protokół z kontroli wewnętrznej w ZSP w Kaliskach z dn. 07.11.2017 (2.53 MB)
2018-01-16 07:41:37 - Protokół z kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Kaliskach z dn. 20-21.11.2017 (2.68 MB)
2018-01-16 07:42:07 - Protokół z kontroli dokonania opłat targowych z dn. 23.12.2017 (593.64 kB)
2018-01-31 14:59:52 - Protokół z kontroli przeprowadzonej w niepublicznym punkcie przedszkolnym "Pinokio" z dn 14-15.11.2017 (1.70 MB)

Ilość odwiedzin: 19348
Nazwa dokumentu: kontrole wewnętrzne
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Partyka
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Partyka
Osoba, która wprowadzała dane: Sergiusz Kuchta
Data wytworzenia informacji: 2005-02-02 09:56:13
Data udostępnienia informacji: 2005-02-02 09:56:13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-31 15:00:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner