logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
minus Raport o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
minus Zamówienia Publiczne, przetargi
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
minus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. przetargi 2008
2. przetargi 2009
3. przetargi 2010
4. przetargi 2011
5. przetargi 2012
6. przetargi 2013
7. Przetargi 2014
8. Przetargi 2015
9. Przetargi 2016
10. Przetargi 2017
11. Przetargi 2018
12. Plany Zamówień Publicznych

Załączniki do pobrania: 2008-12-04 11:32:19 - informacja o wyniku postepowania ZP_11_08 (27.44 kB)
2008-12-15 15:52:57 - ogloszenie o zamówieniu ZP_12_08 usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności (32.59 kB)
2008-12-15 15:53:56 - SIWZ ZP_12_08 usługa ubezpiecznia mienia i odpowiedzialności (247.20 kB)
2008-12-15 15:54:52 - załącznik do SIWZ ZP_12_08 usługa ubezpiecznia mienia i odpowiedzialności (29.54 kB)
2008-12-15 15:55:21 - załącznik do SIWZ ZP_12_08 usługa ubezpiecznia mienia i odpowiedzialności (48.19 kB)
2008-12-15 15:56:15 - załącznik do SIWZ ZP_12_08 usługa ubezpiecznia mienia i odpowiedzialności (41.00 kB)
2008-12-15 15:56:37 - załącznik do SIWZ ZP_12_08 usługa ubezpiecznia mienia i odpowiedzialności (17.16 kB)
2008-12-18 14:37:02 - ogloszenie o zamówieniu ZP_13_08 opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Kompleksowa termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej wraz z przebudową kotłowni wykorzystującą od (39.75 kB)
2008-12-18 14:37:49 - SIWZ ZP_13_08 opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Kompleksowa termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej wraz z przebudową kotłowni wykorzystującą odnawialne źródła e (144.48 kB)
2008-12-18 14:38:40 - zalacznik nr 7 do SIWZ ZP_13_08 opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Kompleksowa termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej wraz z przebudową kotłowni wykorzystującą odna (87.00 kB)
2008-12-19 14:52:40 - ogloszenie ZP_14_08 Wykonanie studium wykonalności dla inwestycji przygotowanych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (39.28 kB)
2008-12-19 14:53:04 - SIWZ ZP_14_08 Wykonanie studium wykonalności dla inwestycji przygotowanych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (139.99 kB)
2008-12-22 14:18:44 - informacja o liczbie zlożonych ofert ZP_12_08 (21.37 kB)
2008-12-22 14:19:14 - informacja o wyniku postępowania ZP_12_08 (23.41 kB)
2009-01-12 09:33:57 - ZP 2 protokol z postepowania ZP_14_08 (36.53 kB)
2009-01-12 10:51:35 - odpowiedz na zapytanie dot przetargu ZP-14-08 (50.35 kB)
2009-01-13 13:10:55 - odpowiedz nr 2 na zapytanie dot przetargu ZP-14-08 (53.60 kB)
2009-01-19 08:34:09 - odpowiedź na pytanie dot.prztargu SIWZ ZP/14/08 (140.50 kB)
2009-01-21 14:37:52 - Informacja o liczbie złożonych ofert na postępowanie przetargowe ZP/13/08 (149.35 kB)
2009-01-21 14:40:25 - Informacja o liczbie złożonychofert na postepowanie przetargowe ZP/14/08 (177.35 kB)
2009-01-28 08:46:58 - Ogłoszenie o wynikach postępowania ZP/14/08 (131.84 kB)
2009-01-30 07:59:20 - Ogłoszenie o wyniku postępowania ZP/13/08 (119.89 kB)

Ilość odwiedzin: 251289
Nazwa dokumentu: Zamówienia Publiczne, przetargi
Osoba, która wytworzyła informację: inspektor ds zarzadzania projektami i zamowien publicznych
Osoba, która odpowiada za treść: inspektor ds zarzadzania projektami i zamowien publicznych
Osoba, która wprowadzała dane: Danuta Skórczewska
Data wytworzenia informacji: 2008-01-31 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2008-01-31 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-12 10:32:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner