logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
minus Raport o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
minus Budżet gminy
   minus Budżet Gminy na 2003 r.
   plus Budżet Gminy na 2004 rok
   minus Budżet Gminy na 2005 rok
   minus Budżet Gminy na 2006 rok
   minus Budżet Gminy na 2007 rok
   plus Budżet Gminy na 2008 r.
   minus Budżet gminy na 2009 rok
   minus Budżet gminy na 2010 rok
   plus Budżet Gminy na 2011 rok
   plus Budżet Gminy na 2012 rok
   plus Budżet Gminy na 2013 rok
   plus Budżet Gminy na 2014 rok
   minus Wykonanie budżetu za 2003 r.
   minus wykonanie za I półrocze 2003
   minus Wykonanie budżetu za 2004 r.
   minus Wykonanie budżetu za 2005 r.
   minus Wykonanie budżetu za 2006 r.
   minus Wykonanie budżetu za 2007 r.
   minus Wykonanie budżetu za 2008 r.
   plus Wykonanie budżetu za 2009 rok
   plus Wykonanie budżetu za 2010 rok
   plus Wykonanie budżetu za 2011r.
   plus Wykonanie budżetu za 2012r
   plus Wykonanie budżeru za 2013r
   minus Wykonanie budżetu za 2014 rok
   minus Wykonanie budżetu za 2015 rok
   minus Wykonanie budżetu za 2016 rok
   minus Wykonanie budżetu za 2017 rok
   minus sprawozdania budżetowe
   minus Budżet gminy na 2015 rok
   minus Budżet gminy na 2016 rok
   minus Budżet Gminy na 2017r.
   minus Budżet gminy na rok 2018
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
plus Zamówienia Publiczne, przetargi
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
minus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2003-08-14 11:28:43 - Uchwała Nr II/20/2002 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.12.2002 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r. (236.28 kB)
2003-08-14 11:49:58 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/20/2002 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.12.2002 r. - DOCHODY-BUDŻET 2003 ROK (422.15 kB)
2003-08-14 11:54:16 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/20/2002 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.12.2002 r. - WYDATKI-BUDŻET 2003 ROK (689.30 kB)
2003-08-14 11:58:02 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/20/2002 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.12.2002 r. - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2003 ROK (43.83 kB)
2003-08-14 11:59:58 - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/20/2002 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.12.2002 r. - PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2003 (278.14 kB)
2003-08-14 12:01:45 - Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/20/2002 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.12.2002 r. - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMOR (70.96 kB)
2003-08-14 12:04:03 - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/20/2002 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.12.2002 r. - PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2003 ROK (66.31 kB)
2003-08-14 12:05:34 - Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/20/2002 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.12.2002 r. - WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KALISKA (107.21 kB)
2003-08-14 12:06:58 - Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/20/2002 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.12.2002 r. - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKI SPECJALNE NA 2003 ROK (58.23 kB)
2003-08-14 12:08:21 - Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/20/2002 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.12.2002 r. - DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE (33.08 kB)
2003-08-14 12:10:04 - Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/20/2002 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.12.2002 r. - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KULTURY (41.43 kB)
2003-08-14 12:11:54 - Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr II/20/2002 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.12.2002 r. - PROGNOZA KWOTY DŁUGU, PROGNOZA SPŁATY POŻYCZKI, KREDYTU I ODSETEK (184.54 kB)
2003-08-14 12:13:26 - Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr II/20/2002 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.12.2002 r. - OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY KALISKA NA 2003 ROK (1.65 MB)
2003-08-14 12:18:57 - Załącznik Nr 1 do Objaśnienia do Budżetu Gminy Kaliska na 2003 r. (218.79 kB)
2003-08-14 12:21:45 - Załącznik Nr 2 do Objaśnienia do Budżetu Gminy Kaliska na 2003 r. (448.39 kB)

Ilość odwiedzin: 12249
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Sabiniarz
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Sabiniarz
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Sabiniarz
Data wytworzenia informacji: 2003-08-14 11:26:33
Data udostępnienia informacji: 2003-08-14 11:26:33
Data ostatniej aktualizacji: 2003-08-14 12:38:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner