logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
minus Wójt Gminy
   plus Wójt Gminy
   minus Zastępca Wójta Gminy
   minus Sekretarz Gminy
   minus Skarbnik Gminy
   minus Rejestry i ewidencje
   minus kontrole wewnętrzne
   minus kontrole zewnętrzne
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
minus Raport o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
plus Zamówienia Publiczne, przetargi
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
minus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WŁADZA LOKALNA > Wójt Gminy > Rejestry i ewidencje

 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kaliska
 
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kaliska, prowadzony jest zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001 roku, nr 13, poz. 123 ze zm.) na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).
 
  1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.
 
  1. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa.
 
  1. Rejestr prowadzi Urząd Gminy Kaliska, tel. 58/5889201, pok. nr 12.
 
  1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
1)     otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2)     wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.
 
  1. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 4
    pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 
  1. Każdy ma prawo przeglądać, w godzinach urzędowych, akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 
  1. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 
  1. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą, lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 
 

Załączniki do pobrania: 2012-12-18 14:22:06 - Rejestr instytucji kultury (31.97 kB)
2016-10-27 07:48:10 - Rejestr instytucji kultury - 2016 (33.50 kB)
2018-01-16 14:32:47 - Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (222.69 kB)

Ilość odwiedzin: 5103
Nazwa dokumentu: Rejestry i ewidencje
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Urząd Gminy
Osoba, która odpowiada za treść: Urząd Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Sergiusz Kuchta
Data wytworzenia informacji: 2003-06-26 12:53:56
Data udostępnienia informacji: 2003-06-26 12:53:56
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-16 14:38:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner