logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
minus Rada Gminy
   plus Komisje Problemowe
   plus Uchwały Rady Gminy
   minus Protokoły z sesji
      minus kadencja 2010-2014
      minus kadencja 2014-2018
   minus Wybory Ławników
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
minus Druki deklaracji i informacji podatkowych
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
plus Zamówienia Publiczne, przetargi
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - kadencja 2006-2010
minus Oświadczenia majątkowe - za 2006 r.
minus Oświadczenia majątkowe - za 2007
minus Oświadczenia majątkowe - za 2008
minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
minus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WŁADZA LOKALNA > Rada Gminy > Protokoły z sesji

Spis dokumentów:
1. kadencja 2010-2014
2. kadencja 2014-2018

Załączniki do pobrania: 2003-10-15 04:40:08 - Protokół Nr VII/2003 z dnia 30.06.2003 r. (3.17 MB)
2003-10-15 04:40:08 - Protokół Nr VII/2003 z dnia 30.06.2003 r. (3.17 MB)
2003-10-15 04:40:08 - Protokół Nr VII/2003 z dnia 30.06.2003 r. (3.17 MB)
2003-10-15 04:40:08 - Protokół Nr VII/2003 z dnia 30.06.2003 r. (3.17 MB)
2003-10-15 04:40:08 - Protokół Nr VII/2003 z dnia 30.06.2003 r. (3.17 MB)
2003-10-15 04:40:08 - Protokół Nr VII/2003 z dnia 30.06.2003 r. (3.17 MB)
2003-10-15 04:40:08 - Protokół Nr VII/2003 z dnia 30.06.2003 r. (3.17 MB)
2003-10-15 04:40:08 - Protokół Nr VII/2003 z dnia 30.06.2003 r. (3.17 MB)
2003-10-15 04:40:08 - Protokół Nr VII/2003 z dnia 30.06.2003 r. (3.17 MB)
2003-12-31 11:24:02 - Protokół Nr VIII/2003 z dnia 10.09.2003 r. (4.00 kB)
2003-12-31 11:24:02 - Protokół Nr VIII/2003 z dnia 10.09.2003 r. (4.00 kB)
2003-12-31 11:24:02 - Protokół Nr VIII/2003 z dnia 10.09.2003 r. (4.00 kB)
2003-12-31 11:24:02 - Protokół Nr VIII/2003 z dnia 10.09.2003 r. (4.00 kB)
2003-12-31 11:24:02 - Protokół Nr VIII/2003 z dnia 10.09.2003 r. (4.00 kB)
2003-12-31 11:24:02 - Protokół Nr VIII/2003 z dnia 10.09.2003 r. (4.00 kB)
2003-12-31 11:24:02 - Protokół Nr VIII/2003 z dnia 10.09.2003 r. (4.00 kB)
2003-12-31 11:24:02 - Protokół Nr VIII/2003 z dnia 10.09.2003 r. (4.00 kB)
2003-12-31 11:24:02 - Protokół Nr VIII/2003 z dnia 10.09.2003 r. (4.00 kB)
2004-01-09 07:42:32 - Protokół Nr IX/2003 z dnia 29.10.2003 r. (4.00 kB)
2004-01-09 07:42:32 - Protokół Nr IX/2003 z dnia 29.10.2003 r. (4.00 kB)
2004-01-09 07:42:32 - Protokół Nr IX/2003 z dnia 29.10.2003 r. (4.00 kB)
2004-01-09 07:42:32 - Protokół Nr IX/2003 z dnia 29.10.2003 r. (4.00 kB)
2004-01-09 07:42:32 - Protokół Nr IX/2003 z dnia 29.10.2003 r. (4.00 kB)
2004-01-09 07:42:32 - Protokół Nr IX/2003 z dnia 29.10.2003 r. (4.00 kB)
2004-01-09 07:42:32 - Protokół Nr IX/2003 z dnia 29.10.2003 r. (4.00 kB)
2004-01-09 07:42:32 - Protokół Nr IX/2003 z dnia 29.10.2003 r. (4.00 kB)
2004-01-09 07:42:32 - Protokół Nr IX/2003 z dnia 29.10.2003 r. (4.00 kB)
2004-01-09 07:48:28 - Protokół Nr X/2003 z dnia 03.12.2003 r. (2.84 MB)
2004-01-09 07:48:28 - Protokół Nr X/2003 z dnia 03.12.2003 r. (2.84 MB)
2004-01-09 07:48:28 - Protokół Nr X/2003 z dnia 03.12.2003 r. (2.84 MB)
2004-01-09 07:48:28 - Protokół Nr X/2003 z dnia 03.12.2003 r. (2.84 MB)
2004-01-09 07:48:28 - Protokół Nr X/2003 z dnia 03.12.2003 r. (2.84 MB)
2004-01-09 07:48:28 - Protokół Nr X/2003 z dnia 03.12.2003 r. (2.84 MB)
2004-01-09 07:48:28 - Protokół Nr X/2003 z dnia 03.12.2003 r. (2.84 MB)
2004-01-09 07:48:28 - Protokół Nr X/2003 z dnia 03.12.2003 r. (2.84 MB)
2004-01-09 07:48:28 - Protokół Nr X/2003 z dnia 03.12.2003 r. (2.84 MB)
2004-02-09 07:49:37 - Protokół Nr XI/2003 z dnia 29.12.2003 r. (1.71 MB)
2004-02-09 07:49:37 - Protokół Nr XI/2003 z dnia 29.12.2003 r. (1.71 MB)
2004-02-09 07:49:37 - Protokół Nr XI/2003 z dnia 29.12.2003 r. (1.71 MB)
2004-02-09 07:49:37 - Protokół Nr XI/2003 z dnia 29.12.2003 r. (1.71 MB)
2004-02-09 07:49:37 - Protokół Nr XI/2003 z dnia 29.12.2003 r. (1.71 MB)
2004-02-09 07:49:37 - Protokół Nr XI/2003 z dnia 29.12.2003 r. (1.71 MB)
2004-02-09 07:49:37 - Protokół Nr XI/2003 z dnia 29.12.2003 r. (1.71 MB)
2004-02-09 07:49:37 - Protokół Nr XI/2003 z dnia 29.12.2003 r. (1.71 MB)
2004-02-09 07:49:37 - Protokół Nr XI/2003 z dnia 29.12.2003 r. (1.71 MB)
2004-03-23 14:11:58 - Protokół Nr X II/2004 z dnia 04.02.2004 r. (1.62 MB)
2004-03-23 14:11:58 - Protokół Nr X II/2004 z dnia 04.02.2004 r. (1.62 MB)
2004-03-23 14:11:58 - Protokół Nr X II/2004 z dnia 04.02.2004 r. (1.62 MB)
2004-03-23 14:11:58 - Protokół Nr X II/2004 z dnia 04.02.2004 r. (1.62 MB)
2004-03-23 14:11:58 - Protokół Nr X II/2004 z dnia 04.02.2004 r. (1.62 MB)
2004-03-23 14:11:58 - Protokół Nr X II/2004 z dnia 04.02.2004 r. (1.62 MB)
2004-03-23 14:11:58 - Protokół Nr X II/2004 z dnia 04.02.2004 r. (1.62 MB)
2004-03-23 14:11:58 - Protokół Nr X II/2004 z dnia 04.02.2004 r. (1.62 MB)
2004-03-23 14:11:58 - Protokół Nr X II/2004 z dnia 04.02.2004 r. (1.62 MB)
2004-05-10 09:12:36 - Protokół Nr XIII/04 z dnia 17.03.2004 r. - część I (1.66 MB)
2004-05-10 09:12:36 - Protokół Nr XIII/04 z dnia 17.03.2004 r. - część I (1.66 MB)
2004-05-10 09:12:36 - Protokół Nr XIII/04 z dnia 17.03.2004 r. - część I (1.66 MB)
2004-05-10 09:12:36 - Protokół Nr XIII/04 z dnia 17.03.2004 r. - część I (1.66 MB)
2004-05-10 09:12:36 - Protokół Nr XIII/04 z dnia 17.03.2004 r. - część I (1.66 MB)
2004-05-10 09:12:36 - Protokół Nr XIII/04 z dnia 17.03.2004 r. - część I (1.66 MB)
2004-05-10 09:12:36 - Protokół Nr XIII/04 z dnia 17.03.2004 r. - część I (1.66 MB)
2004-05-10 09:12:36 - Protokół Nr XIII/04 z dnia 17.03.2004 r. - część I (1.66 MB)
2004-05-10 09:12:36 - Protokół Nr XIII/04 z dnia 17.03.2004 r. - część I (1.66 MB)
2004-05-10 09:29:28 - Protokół Nr XIII/04 z dnia 17.03.2004 r. - część II (1.46 MB)
2004-05-10 09:29:28 - Protokół Nr XIII/04 z dnia 17.03.2004 r. - część II (1.46 MB)
2004-05-10 09:29:28 - Protokół Nr XIII/04 z dnia 17.03.2004 r. - część II (1.46 MB)
2004-05-10 09:29:28 - Protokół Nr XIII/04 z dnia 17.03.2004 r. - część II (1.46 MB)
2004-05-10 09:29:28 - Protokół Nr XIII/04 z dnia 17.03.2004 r. - część II (1.46 MB)
2004-05-10 09:29:28 - Protokół Nr XIII/04 z dnia 17.03.2004 r. - część II (1.46 MB)
2004-05-10 09:29:28 - Protokół Nr XIII/04 z dnia 17.03.2004 r. - część II (1.46 MB)
2004-05-10 09:29:28 - Protokół Nr XIII/04 z dnia 17.03.2004 r. - część II (1.46 MB)
2004-05-10 09:29:28 - Protokół Nr XIII/04 z dnia 17.03.2004 r. - część II (1.46 MB)
2004-07-06 08:48:50 - Protokół Nr XIV/04 z dnia 28.04.2004 r. (3.17 MB)
2004-07-06 08:48:50 - Protokół Nr XIV/04 z dnia 28.04.2004 r. (3.17 MB)
2004-07-06 08:48:50 - Protokół Nr XIV/04 z dnia 28.04.2004 r. (3.17 MB)
2004-07-06 08:48:50 - Protokół Nr XIV/04 z dnia 28.04.2004 r. (3.17 MB)
2004-07-06 08:48:50 - Protokół Nr XIV/04 z dnia 28.04.2004 r. (3.17 MB)
2004-07-06 08:48:50 - Protokół Nr XIV/04 z dnia 28.04.2004 r. (3.17 MB)
2004-07-06 08:48:50 - Protokół Nr XIV/04 z dnia 28.04.2004 r. (3.17 MB)
2004-07-06 08:48:50 - Protokół Nr XIV/04 z dnia 28.04.2004 r. (3.17 MB)
2004-07-06 08:48:50 - Protokół Nr XIV/04 z dnia 28.04.2004 r. (3.17 MB)
2004-07-06 09:06:08 - Protokół Nr XV/04 z dnia 28.05.2004 r. (989.55 kB)
2004-07-06 09:06:08 - Protokół Nr XV/04 z dnia 28.05.2004 r. (989.55 kB)
2004-07-06 09:06:08 - Protokół Nr XV/04 z dnia 28.05.2004 r. (989.55 kB)
2004-07-06 09:06:08 - Protokół Nr XV/04 z dnia 28.05.2004 r. (989.55 kB)
2004-07-06 09:06:08 - Protokół Nr XV/04 z dnia 28.05.2004 r. (989.55 kB)
2004-07-06 09:06:08 - Protokół Nr XV/04 z dnia 28.05.2004 r. (989.55 kB)
2004-07-06 09:06:08 - Protokół Nr XV/04 z dnia 28.05.2004 r. (989.55 kB)
2004-07-06 09:06:08 - Protokół Nr XV/04 z dnia 28.05.2004 r. (989.55 kB)
2004-07-06 09:06:08 - Protokół Nr XV/04 z dnia 28.05.2004 r. (989.55 kB)
2004-09-24 12:40:23 - Protokół Nr XVI/04 z dnia 30.06.2004 r. (3.51 MB)
2004-09-24 12:40:23 - Protokół Nr XVI/04 z dnia 30.06.2004 r. (3.51 MB)
2004-09-24 12:40:23 - Protokół Nr XVI/04 z dnia 30.06.2004 r. (3.51 MB)
2004-09-24 12:40:23 - Protokół Nr XVI/04 z dnia 30.06.2004 r. (3.51 MB)
2004-09-24 12:40:23 - Protokół Nr XVI/04 z dnia 30.06.2004 r. (3.51 MB)
2004-09-24 12:40:23 - Protokół Nr XVI/04 z dnia 30.06.2004 r. (3.51 MB)
2004-09-24 12:40:23 - Protokół Nr XVI/04 z dnia 30.06.2004 r. (3.51 MB)
2004-09-24 12:40:23 - Protokół Nr XVI/04 z dnia 30.06.2004 r. (3.51 MB)
2004-09-24 12:40:23 - Protokół Nr XVI/04 z dnia 30.06.2004 r. (3.51 MB)
2004-09-24 12:42:20 - Protokół Nr XVII/04 z dnia 15.07.2004 r. (1.75 MB)
2004-09-24 12:42:20 - Protokół Nr XVII/04 z dnia 15.07.2004 r. (1.75 MB)
2004-09-24 12:42:20 - Protokół Nr XVII/04 z dnia 15.07.2004 r. (1.75 MB)
2004-09-24 12:42:20 - Protokół Nr XVII/04 z dnia 15.07.2004 r. (1.75 MB)
2004-09-24 12:42:20 - Protokół Nr XVII/04 z dnia 15.07.2004 r. (1.75 MB)
2004-09-24 12:42:20 - Protokół Nr XVII/04 z dnia 15.07.2004 r. (1.75 MB)
2004-09-24 12:42:20 - Protokół Nr XVII/04 z dnia 15.07.2004 r. (1.75 MB)
2004-09-24 12:42:20 - Protokół Nr XVII/04 z dnia 15.07.2004 r. (1.75 MB)
2004-09-24 12:42:20 - Protokół Nr XVII/04 z dnia 15.07.2004 r. (1.75 MB)
2004-10-29 14:40:46 - Protokół Nr XVIII/04 z dnia 15.09.2004 r. (1.95 MB)
2004-10-29 14:40:46 - Protokół Nr XVIII/04 z dnia 15.09.2004 r. (1.95 MB)
2004-10-29 14:40:46 - Protokół Nr XVIII/04 z dnia 15.09.2004 r. (1.95 MB)
2004-10-29 14:40:46 - Protokół Nr XVIII/04 z dnia 15.09.2004 r. (1.95 MB)
2004-10-29 14:40:46 - Protokół Nr XVIII/04 z dnia 15.09.2004 r. (1.95 MB)
2004-10-29 14:40:46 - Protokół Nr XVIII/04 z dnia 15.09.2004 r. (1.95 MB)
2004-10-29 14:40:46 - Protokół Nr XVIII/04 z dnia 15.09.2004 r. (1.95 MB)
2004-10-29 14:40:46 - Protokół Nr XVIII/04 z dnia 15.09.2004 r. (1.95 MB)
2004-10-29 14:40:46 - Protokół Nr XVIII/04 z dnia 15.09.2004 r. (1.95 MB)
2004-12-03 14:17:16 - Protokół Nr XIX/04 z dnia 27.10.2004 r. (2.14 MB)
2004-12-03 14:17:16 - Protokół Nr XIX/04 z dnia 27.10.2004 r. (2.14 MB)
2004-12-03 14:17:16 - Protokół Nr XIX/04 z dnia 27.10.2004 r. (2.14 MB)
2004-12-03 14:17:16 - Protokół Nr XIX/04 z dnia 27.10.2004 r. (2.14 MB)
2004-12-03 14:17:16 - Protokół Nr XIX/04 z dnia 27.10.2004 r. (2.14 MB)
2004-12-03 14:17:16 - Protokół Nr XIX/04 z dnia 27.10.2004 r. (2.14 MB)
2004-12-03 14:17:16 - Protokół Nr XIX/04 z dnia 27.10.2004 r. (2.14 MB)
2004-12-03 14:17:16 - Protokół Nr XIX/04 z dnia 27.10.2004 r. (2.14 MB)
2004-12-03 14:17:16 - Protokół Nr XIX/04 z dnia 27.10.2004 r. (2.14 MB)
2004-12-17 17:10:21 - Protokół Nr XX/04 z dnia 01.12.2004 r. (1.76 MB)
2004-12-17 17:10:21 - Protokół Nr XX/04 z dnia 01.12.2004 r. (1.76 MB)
2004-12-17 17:10:21 - Protokół Nr XX/04 z dnia 01.12.2004 r. (1.76 MB)
2004-12-17 17:10:21 - Protokół Nr XX/04 z dnia 01.12.2004 r. (1.76 MB)
2004-12-17 17:10:21 - Protokół Nr XX/04 z dnia 01.12.2004 r. (1.76 MB)
2004-12-17 17:10:21 - Protokół Nr XX/04 z dnia 01.12.2004 r. (1.76 MB)
2004-12-17 17:10:21 - Protokół Nr XX/04 z dnia 01.12.2004 r. (1.76 MB)
2004-12-17 17:10:21 - Protokół Nr XX/04 z dnia 01.12.2004 r. (1.76 MB)
2004-12-17 17:10:21 - Protokół Nr XX/04 z dnia 01.12.2004 r. (1.76 MB)
2005-03-01 13:14:43 - Protokół Nr XXI/04 z dnia 28.12.2004 . (3.01 MB)
2005-03-01 13:14:43 - Protokół Nr XXI/04 z dnia 28.12.2004 . (3.01 MB)
2005-03-01 13:14:43 - Protokół Nr XXI/04 z dnia 28.12.2004 . (3.01 MB)
2005-03-01 13:14:43 - Protokół Nr XXI/04 z dnia 28.12.2004 . (3.01 MB)
2005-03-01 13:14:43 - Protokół Nr XXI/04 z dnia 28.12.2004 . (3.01 MB)
2005-03-01 13:14:43 - Protokół Nr XXI/04 z dnia 28.12.2004 . (3.01 MB)
2005-03-01 13:14:43 - Protokół Nr XXI/04 z dnia 28.12.2004 . (3.01 MB)
2005-03-01 13:14:43 - Protokół Nr XXI/04 z dnia 28.12.2004 . (3.01 MB)
2005-03-01 13:14:43 - Protokół Nr XXI/04 z dnia 28.12.2004 . (3.01 MB)
2005-03-11 14:13:32 - Protokół Nr XXII/05 z dnia 23.02.2005 r. - część I (1.47 MB)
2005-03-11 14:13:32 - Protokół Nr XXII/05 z dnia 23.02.2005 r. - część I (1.47 MB)
2005-03-11 14:13:32 - Protokół Nr XXII/05 z dnia 23.02.2005 r. - część I (1.47 MB)
2005-03-11 14:13:32 - Protokół Nr XXII/05 z dnia 23.02.2005 r. - część I (1.47 MB)
2005-03-11 14:13:32 - Protokół Nr XXII/05 z dnia 23.02.2005 r. - część I (1.47 MB)
2005-03-11 14:13:32 - Protokół Nr XXII/05 z dnia 23.02.2005 r. - część I (1.47 MB)
2005-03-11 14:13:32 - Protokół Nr XXII/05 z dnia 23.02.2005 r. - część I (1.47 MB)
2005-03-11 14:13:32 - Protokół Nr XXII/05 z dnia 23.02.2005 r. - część I (1.47 MB)
2005-03-11 14:13:32 - Protokół Nr XXII/05 z dnia 23.02.2005 r. - część I (1.47 MB)
2005-03-11 14:15:50 - Protokół Nr XXII/05 z dnia 23.02.2005 r. - część II (1.59 MB)
2005-03-11 14:15:50 - Protokół Nr XXII/05 z dnia 23.02.2005 r. - część II (1.59 MB)
2005-03-11 14:15:50 - Protokół Nr XXII/05 z dnia 23.02.2005 r. - część II (1.59 MB)
2005-03-11 14:15:50 - Protokół Nr XXII/05 z dnia 23.02.2005 r. - część II (1.59 MB)
2005-03-11 14:15:50 - Protokół Nr XXII/05 z dnia 23.02.2005 r. - część II (1.59 MB)
2005-03-11 14:15:50 - Protokół Nr XXII/05 z dnia 23.02.2005 r. - część II (1.59 MB)
2005-03-11 14:15:50 - Protokół Nr XXII/05 z dnia 23.02.2005 r. - część II (1.59 MB)
2005-03-11 14:15:50 - Protokół Nr XXII/05 z dnia 23.02.2005 r. - część II (1.59 MB)
2005-03-11 14:15:50 - Protokół Nr XXII/05 z dnia 23.02.2005 r. - część II (1.59 MB)
2005-04-12 13:41:44 - Protokół Nr XXIII/05 z sesji odbytej w dniu 30.03.2005 r. - I część (1.76 MB)
2005-04-12 13:41:44 - Protokół Nr XXIII/05 z sesji odbytej w dniu 30.03.2005 r. - I część (1.76 MB)
2005-04-12 13:41:44 - Protokół Nr XXIII/05 z sesji odbytej w dniu 30.03.2005 r. - I część (1.76 MB)
2005-04-12 13:41:44 - Protokół Nr XXIII/05 z sesji odbytej w dniu 30.03.2005 r. - I część (1.76 MB)
2005-04-12 13:41:44 - Protokół Nr XXIII/05 z sesji odbytej w dniu 30.03.2005 r. - I część (1.76 MB)
2005-04-12 13:41:44 - Protokół Nr XXIII/05 z sesji odbytej w dniu 30.03.2005 r. - I część (1.76 MB)
2005-04-12 13:41:44 - Protokół Nr XXIII/05 z sesji odbytej w dniu 30.03.2005 r. - I część (1.76 MB)
2005-04-12 13:41:44 - Protokół Nr XXIII/05 z sesji odbytej w dniu 30.03.2005 r. - I część (1.76 MB)
2005-04-12 13:41:44 - Protokół Nr XXIII/05 z sesji odbytej w dniu 30.03.2005 r. - I część (1.76 MB)
2005-04-12 13:43:46 - Protokół Nr XXIII/05 z sesji odbytej w dniu 30.03.2005 r. - II część (1.64 MB)
2005-04-12 13:43:46 - Protokół Nr XXIII/05 z sesji odbytej w dniu 30.03.2005 r. - II część (1.64 MB)
2005-04-12 13:43:46 - Protokół Nr XXIII/05 z sesji odbytej w dniu 30.03.2005 r. - II część (1.64 MB)
2005-04-12 13:43:46 - Protokół Nr XXIII/05 z sesji odbytej w dniu 30.03.2005 r. - II część (1.64 MB)
2005-04-12 13:43:46 - Protokół Nr XXIII/05 z sesji odbytej w dniu 30.03.2005 r. - II część (1.64 MB)
2005-04-12 13:43:46 - Protokół Nr XXIII/05 z sesji odbytej w dniu 30.03.2005 r. - II część (1.64 MB)
2005-04-12 13:43:46 - Protokół Nr XXIII/05 z sesji odbytej w dniu 30.03.2005 r. - II część (1.64 MB)
2005-04-12 13:43:46 - Protokół Nr XXIII/05 z sesji odbytej w dniu 30.03.2005 r. - II część (1.64 MB)
2005-04-12 13:43:46 - Protokół Nr XXIII/05 z sesji odbytej w dniu 30.03.2005 r. - II część (1.64 MB)
2005-06-08 08:18:22 - Protokół Nr XXIV/05 z sesji odbytej w dniu 18.04.2005 r. (2.30 MB)
2005-06-08 08:18:22 - Protokół Nr XXIV/05 z sesji odbytej w dniu 18.04.2005 r. (2.30 MB)
2005-06-08 08:18:22 - Protokół Nr XXIV/05 z sesji odbytej w dniu 18.04.2005 r. (2.30 MB)
2005-06-08 08:18:22 - Protokół Nr XXIV/05 z sesji odbytej w dniu 18.04.2005 r. (2.30 MB)
2005-06-08 08:18:22 - Protokół Nr XXIV/05 z sesji odbytej w dniu 18.04.2005 r. (2.30 MB)
2005-06-08 08:18:22 - Protokół Nr XXIV/05 z sesji odbytej w dniu 18.04.2005 r. (2.30 MB)
2005-06-08 08:18:22 - Protokół Nr XXIV/05 z sesji odbytej w dniu 18.04.2005 r. (2.30 MB)
2005-06-08 08:18:22 - Protokół Nr XXIV/05 z sesji odbytej w dniu 18.04.2005 r. (2.30 MB)
2005-06-08 08:18:22 - Protokół Nr XXIV/05 z sesji odbytej w dniu 18.04.2005 r. (2.30 MB)
2005-07-14 14:29:42 - Protokół Nr XXV/2005 z sesji odbytej w dniu 29.06.2005 r. (2.23 MB)
2005-07-14 14:29:42 - Protokół Nr XXV/2005 z sesji odbytej w dniu 29.06.2005 r. (2.23 MB)
2005-07-14 14:29:42 - Protokół Nr XXV/2005 z sesji odbytej w dniu 29.06.2005 r. (2.23 MB)
2005-07-14 14:29:42 - Protokół Nr XXV/2005 z sesji odbytej w dniu 29.06.2005 r. (2.23 MB)
2005-07-14 14:29:42 - Protokół Nr XXV/2005 z sesji odbytej w dniu 29.06.2005 r. (2.23 MB)
2005-07-14 14:29:42 - Protokół Nr XXV/2005 z sesji odbytej w dniu 29.06.2005 r. (2.23 MB)
2005-07-14 14:29:42 - Protokół Nr XXV/2005 z sesji odbytej w dniu 29.06.2005 r. (2.23 MB)
2005-07-14 14:29:42 - Protokół Nr XXV/2005 z sesji odbytej w dniu 29.06.2005 r. (2.23 MB)
2005-07-14 14:29:42 - Protokół Nr XXV/2005 z sesji odbytej w dniu 29.06.2005 r. (2.23 MB)
2005-10-13 07:49:57 - Protokół Nr XXVI/05 z sesji odbytej w dniu 29.09.2005 r. (1.25 MB)
2005-10-13 07:49:57 - Protokół Nr XXVI/05 z sesji odbytej w dniu 29.09.2005 r. (1.25 MB)
2005-10-13 07:49:57 - Protokół Nr XXVI/05 z sesji odbytej w dniu 29.09.2005 r. (1.25 MB)
2005-10-13 07:49:57 - Protokół Nr XXVI/05 z sesji odbytej w dniu 29.09.2005 r. (1.25 MB)
2005-10-13 07:49:57 - Protokół Nr XXVI/05 z sesji odbytej w dniu 29.09.2005 r. (1.25 MB)
2005-10-13 07:49:57 - Protokół Nr XXVI/05 z sesji odbytej w dniu 29.09.2005 r. (1.25 MB)
2005-10-13 07:49:57 - Protokół Nr XXVI/05 z sesji odbytej w dniu 29.09.2005 r. (1.25 MB)
2005-10-13 07:49:57 - Protokół Nr XXVI/05 z sesji odbytej w dniu 29.09.2005 r. (1.25 MB)
2005-10-13 07:49:57 - Protokół Nr XXVI/05 z sesji odbytej w dniu 29.09.2005 r. (1.25 MB)
2005-11-15 14:06:40 - Protokół Nr XXVII/05 z sesji odbytej w dniu 26.10.2005 r. (1.35 MB)
2005-11-15 14:06:40 - Protokół Nr XXVII/05 z sesji odbytej w dniu 26.10.2005 r. (1.35 MB)
2005-11-15 14:06:40 - Protokół Nr XXVII/05 z sesji odbytej w dniu 26.10.2005 r. (1.35 MB)
2005-11-15 14:06:40 - Protokół Nr XXVII/05 z sesji odbytej w dniu 26.10.2005 r. (1.35 MB)
2005-11-15 14:06:40 - Protokół Nr XXVII/05 z sesji odbytej w dniu 26.10.2005 r. (1.35 MB)
2005-11-15 14:06:40 - Protokół Nr XXVII/05 z sesji odbytej w dniu 26.10.2005 r. (1.35 MB)
2005-11-15 14:06:40 - Protokół Nr XXVII/05 z sesji odbytej w dniu 26.10.2005 r. (1.35 MB)
2005-11-15 14:06:40 - Protokół Nr XXVII/05 z sesji odbytej w dniu 26.10.2005 r. (1.35 MB)
2005-11-15 14:06:40 - Protokół Nr XXVII/05 z sesji odbytej w dniu 26.10.2005 r. (1.35 MB)
2005-12-09 09:09:24 - Protokół Nr XXVIII/05 z sesji odbytej w dniu 28.11.2005 r. (806.83 kB)
2005-12-09 09:09:24 - Protokół Nr XXVIII/05 z sesji odbytej w dniu 28.11.2005 r. (806.83 kB)
2005-12-09 09:09:24 - Protokół Nr XXVIII/05 z sesji odbytej w dniu 28.11.2005 r. (806.83 kB)
2005-12-09 09:09:24 - Protokół Nr XXVIII/05 z sesji odbytej w dniu 28.11.2005 r. (806.83 kB)
2005-12-09 09:09:24 - Protokół Nr XXVIII/05 z sesji odbytej w dniu 28.11.2005 r. (806.83 kB)
2005-12-09 09:09:24 - Protokół Nr XXVIII/05 z sesji odbytej w dniu 28.11.2005 r. (806.83 kB)
2005-12-09 09:09:24 - Protokół Nr XXVIII/05 z sesji odbytej w dniu 28.11.2005 r. (806.83 kB)
2005-12-09 09:09:24 - Protokół Nr XXVIII/05 z sesji odbytej w dniu 28.11.2005 r. (806.83 kB)
2005-12-09 09:09:24 - Protokół Nr XXVIII/05 z sesji odbytej w dniu 28.11.2005 r. (806.83 kB)
2006-02-01 09:07:57 - Protokół Nr XXIX/05 z sesji odbytej w dniu 29.12.2005 r. (1.45 MB)
2006-02-01 09:07:57 - Protokół Nr XXIX/05 z sesji odbytej w dniu 29.12.2005 r. (1.45 MB)
2006-02-01 09:07:57 - Protokół Nr XXIX/05 z sesji odbytej w dniu 29.12.2005 r. (1.45 MB)
2006-02-01 09:07:57 - Protokół Nr XXIX/05 z sesji odbytej w dniu 29.12.2005 r. (1.45 MB)
2006-02-01 09:07:57 - Protokół Nr XXIX/05 z sesji odbytej w dniu 29.12.2005 r. (1.45 MB)
2006-02-01 09:07:57 - Protokół Nr XXIX/05 z sesji odbytej w dniu 29.12.2005 r. (1.45 MB)
2006-02-01 09:07:57 - Protokół Nr XXIX/05 z sesji odbytej w dniu 29.12.2005 r. (1.45 MB)
2006-02-01 09:07:57 - Protokół Nr XXIX/05 z sesji odbytej w dniu 29.12.2005 r. (1.45 MB)
2006-02-01 09:07:57 - Protokół Nr XXIX/05 z sesji odbytej w dniu 29.12.2005 r. (1.45 MB)
2006-03-20 15:01:00 - Protokół Nr XXX/06 z sesji odbytej w dniu 15.02.2006 r. (1.76 MB)
2006-03-20 15:01:00 - Protokół Nr XXX/06 z sesji odbytej w dniu 15.02.2006 r. (1.76 MB)
2006-03-20 15:01:00 - Protokół Nr XXX/06 z sesji odbytej w dniu 15.02.2006 r. (1.76 MB)
2006-03-20 15:01:00 - Protokół Nr XXX/06 z sesji odbytej w dniu 15.02.2006 r. (1.76 MB)
2006-03-20 15:01:00 - Protokół Nr XXX/06 z sesji odbytej w dniu 15.02.2006 r. (1.76 MB)
2006-03-20 15:01:00 - Protokół Nr XXX/06 z sesji odbytej w dniu 15.02.2006 r. (1.76 MB)
2006-03-20 15:01:00 - Protokół Nr XXX/06 z sesji odbytej w dniu 15.02.2006 r. (1.76 MB)
2006-03-20 15:01:00 - Protokół Nr XXX/06 z sesji odbytej w dniu 15.02.2006 r. (1.76 MB)
2006-03-20 15:01:00 - Protokół Nr XXX/06 z sesji odbytej w dniu 15.02.2006 r. (1.76 MB)
2006-04-18 14:25:06 - Protokół Nr XXXI/06 z sesji odbytej w dniu 29.03.2006 r. (2.18 MB)
2006-04-18 14:25:06 - Protokół Nr XXXI/06 z sesji odbytej w dniu 29.03.2006 r. (2.18 MB)
2006-04-18 14:25:06 - Protokół Nr XXXI/06 z sesji odbytej w dniu 29.03.2006 r. (2.18 MB)
2006-04-18 14:25:06 - Protokół Nr XXXI/06 z sesji odbytej w dniu 29.03.2006 r. (2.18 MB)
2006-04-18 14:25:06 - Protokół Nr XXXI/06 z sesji odbytej w dniu 29.03.2006 r. (2.18 MB)
2006-04-18 14:25:06 - Protokół Nr XXXI/06 z sesji odbytej w dniu 29.03.2006 r. (2.18 MB)
2006-04-18 14:25:06 - Protokół Nr XXXI/06 z sesji odbytej w dniu 29.03.2006 r. (2.18 MB)
2006-04-18 14:25:06 - Protokół Nr XXXI/06 z sesji odbytej w dniu 29.03.2006 r. (2.18 MB)
2006-04-18 14:25:06 - Protokół Nr XXXI/06 z sesji odbytej w dniu 29.03.2006 r. (2.18 MB)
2006-05-15 08:19:25 - Protokół Nr XXXII/06 z sesji odbytej w dniu 24.04.2006 r. (1.34 MB)
2006-05-15 08:19:25 - Protokół Nr XXXII/06 z sesji odbytej w dniu 24.04.2006 r. (1.34 MB)
2006-05-15 08:19:25 - Protokół Nr XXXII/06 z sesji odbytej w dniu 24.04.2006 r. (1.34 MB)
2006-05-15 08:19:25 - Protokół Nr XXXII/06 z sesji odbytej w dniu 24.04.2006 r. (1.34 MB)
2006-05-15 08:19:25 - Protokół Nr XXXII/06 z sesji odbytej w dniu 24.04.2006 r. (1.34 MB)
2006-05-15 08:19:25 - Protokół Nr XXXII/06 z sesji odbytej w dniu 24.04.2006 r. (1.34 MB)
2006-05-15 08:19:25 - Protokół Nr XXXII/06 z sesji odbytej w dniu 24.04.2006 r. (1.34 MB)
2006-05-15 08:19:25 - Protokół Nr XXXII/06 z sesji odbytej w dniu 24.04.2006 r. (1.34 MB)
2006-05-15 08:19:25 - Protokół Nr XXXII/06 z sesji odbytej w dniu 24.04.2006 r. (1.34 MB)
2006-06-21 07:29:58 - Protokół Nr XXXIII/06 z sesji odbytej w dniu 31.05.2006 r. (2.89 MB)
2006-06-21 07:29:58 - Protokół Nr XXXIII/06 z sesji odbytej w dniu 31.05.2006 r. (2.89 MB)
2006-06-21 07:29:58 - Protokół Nr XXXIII/06 z sesji odbytej w dniu 31.05.2006 r. (2.89 MB)
2006-06-21 07:29:58 - Protokół Nr XXXIII/06 z sesji odbytej w dniu 31.05.2006 r. (2.89 MB)
2006-06-21 07:29:58 - Protokół Nr XXXIII/06 z sesji odbytej w dniu 31.05.2006 r. (2.89 MB)
2006-06-21 07:29:58 - Protokół Nr XXXIII/06 z sesji odbytej w dniu 31.05.2006 r. (2.89 MB)
2006-06-21 07:29:58 - Protokół Nr XXXIII/06 z sesji odbytej w dniu 31.05.2006 r. (2.89 MB)
2006-06-21 07:29:58 - Protokół Nr XXXIII/06 z sesji odbytej w dniu 31.05.2006 r. (2.89 MB)
2006-06-21 07:29:58 - Protokół Nr XXXIII/06 z sesji odbytej w dniu 31.05.2006 r. (2.89 MB)
2006-07-31 08:25:17 - Protokół Nr XXXIV/06 z sesji odbytej w dniu 28.06.2006 r. (1.48 MB)
2006-07-31 08:25:17 - Protokół Nr XXXIV/06 z sesji odbytej w dniu 28.06.2006 r. (1.48 MB)
2006-07-31 08:25:17 - Protokół Nr XXXIV/06 z sesji odbytej w dniu 28.06.2006 r. (1.48 MB)
2006-07-31 08:25:17 - Protokół Nr XXXIV/06 z sesji odbytej w dniu 28.06.2006 r. (1.48 MB)
2006-07-31 08:25:17 - Protokół Nr XXXIV/06 z sesji odbytej w dniu 28.06.2006 r. (1.48 MB)
2006-07-31 08:25:17 - Protokół Nr XXXIV/06 z sesji odbytej w dniu 28.06.2006 r. (1.48 MB)
2006-07-31 08:25:17 - Protokół Nr XXXIV/06 z sesji odbytej w dniu 28.06.2006 r. (1.48 MB)
2006-07-31 08:25:17 - Protokół Nr XXXIV/06 z sesji odbytej w dniu 28.06.2006 r. (1.48 MB)
2006-07-31 08:25:17 - Protokół Nr XXXIV/06 z sesji odbytej w dniu 28.06.2006 r. (1.48 MB)
2006-10-11 07:53:48 - Protokół Nr XXXV/06 z sesji odbytej w dniu 30.08.2006r. (3.68 MB)
2006-10-11 07:53:48 - Protokół Nr XXXV/06 z sesji odbytej w dniu 30.08.2006r. (3.68 MB)
2006-10-11 07:53:48 - Protokół Nr XXXV/06 z sesji odbytej w dniu 30.08.2006r. (3.68 MB)
2006-10-11 07:53:48 - Protokół Nr XXXV/06 z sesji odbytej w dniu 30.08.2006r. (3.68 MB)
2006-10-11 07:53:48 - Protokół Nr XXXV/06 z sesji odbytej w dniu 30.08.2006r. (3.68 MB)
2006-10-11 07:53:48 - Protokół Nr XXXV/06 z sesji odbytej w dniu 30.08.2006r. (3.68 MB)
2006-10-11 07:53:48 - Protokół Nr XXXV/06 z sesji odbytej w dniu 30.08.2006r. (3.68 MB)
2006-10-11 07:53:48 - Protokół Nr XXXV/06 z sesji odbytej w dniu 30.08.2006r. (3.68 MB)
2006-10-11 07:53:48 - Protokół Nr XXXV/06 z sesji odbytej w dniu 30.08.2006r. (3.68 MB)
2006-11-03 10:03:24 - Protokół NrXXXVI/06 z sesji odbytej w dniu 04.10.2006r. (6.98 MB)
2006-11-03 10:03:24 - Protokół NrXXXVI/06 z sesji odbytej w dniu 04.10.2006r. (6.98 MB)
2006-11-03 10:03:24 - Protokół NrXXXVI/06 z sesji odbytej w dniu 04.10.2006r. (6.98 MB)
2006-11-03 10:03:24 - Protokół NrXXXVI/06 z sesji odbytej w dniu 04.10.2006r. (6.98 MB)
2006-11-03 10:03:24 - Protokół NrXXXVI/06 z sesji odbytej w dniu 04.10.2006r. (6.98 MB)
2006-11-03 10:03:24 - Protokół NrXXXVI/06 z sesji odbytej w dniu 04.10.2006r. (6.98 MB)
2006-11-03 10:03:24 - Protokół NrXXXVI/06 z sesji odbytej w dniu 04.10.2006r. (6.98 MB)
2006-11-03 10:03:24 - Protokół NrXXXVI/06 z sesji odbytej w dniu 04.10.2006r. (6.98 MB)
2006-11-03 10:03:24 - Protokół NrXXXVI/06 z sesji odbytej w dniu 04.10.2006r. (6.98 MB)
2006-11-03 10:07:34 - Protokół NrXXXVII/06 z sesji odbytej w dniu 25.10.2006r. (2.49 MB)
2006-11-03 10:07:34 - Protokół NrXXXVII/06 z sesji odbytej w dniu 25.10.2006r. (2.49 MB)
2006-11-03 10:07:34 - Protokół NrXXXVII/06 z sesji odbytej w dniu 25.10.2006r. (2.49 MB)
2006-11-03 10:07:34 - Protokół NrXXXVII/06 z sesji odbytej w dniu 25.10.2006r. (2.49 MB)
2006-11-03 10:07:34 - Protokół NrXXXVII/06 z sesji odbytej w dniu 25.10.2006r. (2.49 MB)
2006-11-03 10:07:34 - Protokół NrXXXVII/06 z sesji odbytej w dniu 25.10.2006r. (2.49 MB)
2006-11-03 10:07:34 - Protokół NrXXXVII/06 z sesji odbytej w dniu 25.10.2006r. (2.49 MB)
2006-11-03 10:07:34 - Protokół NrXXXVII/06 z sesji odbytej w dniu 25.10.2006r. (2.49 MB)
2006-11-03 10:07:34 - Protokół NrXXXVII/06 z sesji odbytej w dniu 25.10.2006r. (2.49 MB)
2006-12-05 14:31:46 - Protokół Nr I/2006 z Inauguracji Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24.XI.2006 r. (7.31 MB)
2006-12-05 14:31:46 - Protokół Nr I/2006 z Inauguracji Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24.XI.2006 r. (7.31 MB)
2006-12-05 14:31:46 - Protokół Nr I/2006 z Inauguracji Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24.XI.2006 r. (7.31 MB)
2006-12-05 14:31:46 - Protokół Nr I/2006 z Inauguracji Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24.XI.2006 r. (7.31 MB)
2006-12-05 14:31:46 - Protokół Nr I/2006 z Inauguracji Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24.XI.2006 r. (7.31 MB)
2006-12-05 14:31:46 - Protokół Nr I/2006 z Inauguracji Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24.XI.2006 r. (7.31 MB)
2006-12-05 14:31:46 - Protokół Nr I/2006 z Inauguracji Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24.XI.2006 r. (7.31 MB)
2006-12-05 14:31:46 - Protokół Nr I/2006 z Inauguracji Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24.XI.2006 r. (7.31 MB)
2006-12-05 14:31:46 - Protokół Nr I/2006 z Inauguracji Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24.XI.2006 r. (7.31 MB)
2007-01-02 10:11:10 - Protokół Nr II/2006 z sesji odbytej dnia 20 XII 2006 roku. (6.96 MB)
2007-01-02 10:11:10 - Protokół Nr II/2006 z sesji odbytej dnia 20 XII 2006 roku. (6.96 MB)
2007-01-02 10:11:10 - Protokół Nr II/2006 z sesji odbytej dnia 20 XII 2006 roku. (6.96 MB)
2007-01-02 10:11:10 - Protokół Nr II/2006 z sesji odbytej dnia 20 XII 2006 roku. (6.96 MB)
2007-01-02 10:11:10 - Protokół Nr II/2006 z sesji odbytej dnia 20 XII 2006 roku. (6.96 MB)
2007-01-02 10:11:10 - Protokół Nr II/2006 z sesji odbytej dnia 20 XII 2006 roku. (6.96 MB)
2007-01-02 10:11:10 - Protokół Nr II/2006 z sesji odbytej dnia 20 XII 2006 roku. (6.96 MB)
2007-01-02 10:11:10 - Protokół Nr II/2006 z sesji odbytej dnia 20 XII 2006 roku. (6.96 MB)
2007-01-02 10:11:10 - Protokół Nr II/2006 z sesji odbytej dnia 20 XII 2006 roku. (6.96 MB)
2007-02-05 14:43:24 - Protokół Nr III/07 z sesji odbytej w dniu 24.01.2007 (5.06 MB)
2007-02-05 14:43:24 - Protokół Nr III/07 z sesji odbytej w dniu 24.01.2007 (5.06 MB)
2007-02-05 14:43:24 - Protokół Nr III/07 z sesji odbytej w dniu 24.01.2007 (5.06 MB)
2007-02-05 14:43:24 - Protokół Nr III/07 z sesji odbytej w dniu 24.01.2007 (5.06 MB)
2007-02-05 14:43:24 - Protokół Nr III/07 z sesji odbytej w dniu 24.01.2007 (5.06 MB)
2007-02-05 14:43:24 - Protokół Nr III/07 z sesji odbytej w dniu 24.01.2007 (5.06 MB)
2007-02-05 14:43:24 - Protokół Nr III/07 z sesji odbytej w dniu 24.01.2007 (5.06 MB)
2007-02-05 14:43:24 - Protokół Nr III/07 z sesji odbytej w dniu 24.01.2007 (5.06 MB)
2007-02-05 14:43:24 - Protokół Nr III/07 z sesji odbytej w dniu 24.01.2007 (5.06 MB)
2007-05-07 12:06:49 - Protokół Nr IV/07 z sesji odbytej dnia 21.03.2007 r (6.72 MB)
2007-05-07 12:06:49 - Protokół Nr IV/07 z sesji odbytej dnia 21.03.2007 r (6.72 MB)
2007-05-07 12:06:49 - Protokół Nr IV/07 z sesji odbytej dnia 21.03.2007 r (6.72 MB)
2007-05-07 12:06:49 - Protokół Nr IV/07 z sesji odbytej dnia 21.03.2007 r (6.72 MB)
2007-05-07 12:06:49 - Protokół Nr IV/07 z sesji odbytej dnia 21.03.2007 r (6.72 MB)
2007-05-07 12:06:49 - Protokół Nr IV/07 z sesji odbytej dnia 21.03.2007 r (6.72 MB)
2007-05-07 12:06:49 - Protokół Nr IV/07 z sesji odbytej dnia 21.03.2007 r (6.72 MB)
2007-05-07 12:06:49 - Protokół Nr IV/07 z sesji odbytej dnia 21.03.2007 r (6.72 MB)
2007-05-07 12:06:49 - Protokół Nr IV/07 z sesji odbytej dnia 21.03.2007 r (6.72 MB)
2007-05-07 12:14:48 - Protokół Nr V/07 z sesji odbytej w dniu 25.04.2007 r. (4.39 MB)
2007-05-07 12:14:48 - Protokół Nr V/07 z sesji odbytej w dniu 25.04.2007 r. (4.39 MB)
2007-05-07 12:14:48 - Protokół Nr V/07 z sesji odbytej w dniu 25.04.2007 r. (4.39 MB)
2007-05-07 12:14:48 - Protokół Nr V/07 z sesji odbytej w dniu 25.04.2007 r. (4.39 MB)
2007-05-07 12:14:48 - Protokół Nr V/07 z sesji odbytej w dniu 25.04.2007 r. (4.39 MB)
2007-05-07 12:14:48 - Protokół Nr V/07 z sesji odbytej w dniu 25.04.2007 r. (4.39 MB)
2007-05-07 12:14:48 - Protokół Nr V/07 z sesji odbytej w dniu 25.04.2007 r. (4.39 MB)
2007-05-07 12:14:48 - Protokół Nr V/07 z sesji odbytej w dniu 25.04.2007 r. (4.39 MB)
2007-05-07 12:14:48 - Protokół Nr V/07 z sesji odbytej w dniu 25.04.2007 r. (4.39 MB)
2007-06-06 08:28:38 - Protokół Nr VI/07z sesji odbytwj w dniu 30.05.2007 r. (566.41 kB)
2007-06-06 08:28:38 - Protokół Nr VI/07z sesji odbytwj w dniu 30.05.2007 r. (566.41 kB)
2007-06-06 08:28:38 - Protokół Nr VI/07z sesji odbytwj w dniu 30.05.2007 r. (566.41 kB)
2007-06-06 08:28:38 - Protokół Nr VI/07z sesji odbytwj w dniu 30.05.2007 r. (566.41 kB)
2007-06-06 08:28:38 - Protokół Nr VI/07z sesji odbytwj w dniu 30.05.2007 r. (566.41 kB)
2007-06-06 08:28:38 - Protokół Nr VI/07z sesji odbytwj w dniu 30.05.2007 r. (566.41 kB)
2007-06-06 08:28:38 - Protokół Nr VI/07z sesji odbytwj w dniu 30.05.2007 r. (566.41 kB)
2007-06-06 08:28:38 - Protokół Nr VI/07z sesji odbytwj w dniu 30.05.2007 r. (566.41 kB)
2007-06-06 08:28:38 - Protokół Nr VI/07z sesji odbytwj w dniu 30.05.2007 r. (566.41 kB)
2007-07-16 12:55:44 - Protokół Nr VII/07 z sesji odbytej w dniu 27.06.2007 r. (1.01 MB)
2007-07-16 12:55:44 - Protokół Nr VII/07 z sesji odbytej w dniu 27.06.2007 r. (1.01 MB)
2007-07-16 12:55:44 - Protokół Nr VII/07 z sesji odbytej w dniu 27.06.2007 r. (1.01 MB)
2007-07-16 12:55:44 - Protokół Nr VII/07 z sesji odbytej w dniu 27.06.2007 r. (1.01 MB)
2007-07-16 12:55:44 - Protokół Nr VII/07 z sesji odbytej w dniu 27.06.2007 r. (1.01 MB)
2007-07-16 12:55:44 - Protokół Nr VII/07 z sesji odbytej w dniu 27.06.2007 r. (1.01 MB)
2007-07-16 12:55:44 - Protokół Nr VII/07 z sesji odbytej w dniu 27.06.2007 r. (1.01 MB)
2007-07-16 12:55:44 - Protokół Nr VII/07 z sesji odbytej w dniu 27.06.2007 r. (1.01 MB)
2007-07-16 12:55:44 - Protokół Nr VII/07 z sesji odbytej w dniu 27.06.2007 r. (1.01 MB)
2007-09-26 08:58:25 - Protokół Nr VIII/07 z sesji odbytej w dniu 12.09.2007 (1.07 MB)
2007-09-26 08:58:25 - Protokół Nr VIII/07 z sesji odbytej w dniu 12.09.2007 (1.07 MB)
2007-09-26 08:58:25 - Protokół Nr VIII/07 z sesji odbytej w dniu 12.09.2007 (1.07 MB)
2007-09-26 08:58:25 - Protokół Nr VIII/07 z sesji odbytej w dniu 12.09.2007 (1.07 MB)
2007-09-26 08:58:25 - Protokół Nr VIII/07 z sesji odbytej w dniu 12.09.2007 (1.07 MB)
2007-09-26 08:58:25 - Protokół Nr VIII/07 z sesji odbytej w dniu 12.09.2007 (1.07 MB)
2007-09-26 08:58:25 - Protokół Nr VIII/07 z sesji odbytej w dniu 12.09.2007 (1.07 MB)
2007-09-26 08:58:25 - Protokół Nr VIII/07 z sesji odbytej w dniu 12.09.2007 (1.07 MB)
2007-09-26 08:58:25 - Protokół Nr VIII/07 z sesji odbytej w dniu 12.09.2007 (1.07 MB)
2007-11-06 08:32:03 - Protokół Nr IX/07 z sesji odbytej dnia 24.10.2007r (1.11 MB)
2007-11-06 08:32:03 - Protokół Nr IX/07 z sesji odbytej dnia 24.10.2007r (1.11 MB)
2007-11-06 08:32:03 - Protokół Nr IX/07 z sesji odbytej dnia 24.10.2007r (1.11 MB)
2007-11-06 08:32:03 - Protokół Nr IX/07 z sesji odbytej dnia 24.10.2007r (1.11 MB)
2007-11-06 08:32:03 - Protokół Nr IX/07 z sesji odbytej dnia 24.10.2007r (1.11 MB)
2007-11-06 08:32:03 - Protokół Nr IX/07 z sesji odbytej dnia 24.10.2007r (1.11 MB)
2007-11-06 08:32:03 - Protokół Nr IX/07 z sesji odbytej dnia 24.10.2007r (1.11 MB)
2007-11-06 08:32:03 - Protokół Nr IX/07 z sesji odbytej dnia 24.10.2007r (1.11 MB)
2007-11-06 08:32:03 - Protokół Nr IX/07 z sesji odbytej dnia 24.10.2007r (1.11 MB)
2007-12-18 09:10:49 - Protokół Nr X/07 z sesji odbytej w dniu 12 grudnia 2007 r. (0.00 B)
2007-12-18 09:10:49 - Protokół Nr X/07 z sesji odbytej w dniu 12 grudnia 2007 r. (0.00 B)
2007-12-18 09:10:49 - Protokół Nr X/07 z sesji odbytej w dniu 12 grudnia 2007 r. (0.00 B)
2007-12-18 09:10:49 - Protokół Nr X/07 z sesji odbytej w dniu 12 grudnia 2007 r. (0.00 B)
2007-12-18 09:10:49 - Protokół Nr X/07 z sesji odbytej w dniu 12 grudnia 2007 r. (0.00 B)
2007-12-18 09:10:49 - Protokół Nr X/07 z sesji odbytej w dniu 12 grudnia 2007 r. (0.00 B)
2007-12-18 09:10:49 - Protokół Nr X/07 z sesji odbytej w dniu 12 grudnia 2007 r. (0.00 B)
2007-12-18 09:10:49 - Protokół Nr X/07 z sesji odbytej w dniu 12 grudnia 2007 r. (0.00 B)
2007-12-18 09:10:49 - Protokół Nr X/07 z sesji odbytej w dniu 12 grudnia 2007 r. (0.00 B)
2008-01-03 11:22:59 - Uchwała Nr 128/V/2007 składu orzekajacego Regionalnej izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27.11.2007 r. w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowani (160.93 kB)
2008-01-03 11:22:59 - Uchwała Nr 128/V/2007 składu orzekajacego Regionalnej izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27.11.2007 r. w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowani (160.93 kB)
2008-01-03 11:22:59 - Uchwała Nr 128/V/2007 składu orzekajacego Regionalnej izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27.11.2007 r. w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowani (160.93 kB)
2008-01-03 11:22:59 - Uchwała Nr 128/V/2007 składu orzekajacego Regionalnej izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27.11.2007 r. w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowani (160.93 kB)
2008-01-03 11:22:59 - Uchwała Nr 128/V/2007 składu orzekajacego Regionalnej izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27.11.2007 r. w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowani (160.93 kB)
2008-01-03 11:22:59 - Uchwała Nr 128/V/2007 składu orzekajacego Regionalnej izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27.11.2007 r. w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowani (160.93 kB)
2008-01-03 11:22:59 - Uchwała Nr 128/V/2007 składu orzekajacego Regionalnej izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27.11.2007 r. w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowani (160.93 kB)
2008-01-03 11:22:59 - Uchwała Nr 128/V/2007 składu orzekajacego Regionalnej izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27.11.2007 r. w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowani (160.93 kB)
2008-01-03 11:22:59 - Uchwała Nr 128/V/2007 składu orzekajacego Regionalnej izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27.11.2007 r. w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowani (160.93 kB)
2008-01-03 11:25:51 - Protokół nr XI/07 z Sesji Rady Gminy Kaliska z dnia 27 grudnia 2007 r. (0.00 B)
2008-01-03 11:25:51 - Protokół nr XI/07 z Sesji Rady Gminy Kaliska z dnia 27 grudnia 2007 r. (0.00 B)
2008-01-03 11:25:51 - Protokół nr XI/07 z Sesji Rady Gminy Kaliska z dnia 27 grudnia 2007 r. (0.00 B)
2008-01-03 11:25:51 - Protokół nr XI/07 z Sesji Rady Gminy Kaliska z dnia 27 grudnia 2007 r. (0.00 B)
2008-01-03 11:25:51 - Protokół nr XI/07 z Sesji Rady Gminy Kaliska z dnia 27 grudnia 2007 r. (0.00 B)
2008-01-03 11:25:51 - Protokół nr XI/07 z Sesji Rady Gminy Kaliska z dnia 27 grudnia 2007 r. (0.00 B)
2008-01-03 11:25:51 - Protokół nr XI/07 z Sesji Rady Gminy Kaliska z dnia 27 grudnia 2007 r. (0.00 B)
2008-01-03 11:25:51 - Protokół nr XI/07 z Sesji Rady Gminy Kaliska z dnia 27 grudnia 2007 r. (0.00 B)
2008-01-03 11:25:51 - Protokół nr XI/07 z Sesji Rady Gminy Kaliska z dnia 27 grudnia 2007 r. (0.00 B)
2008-02-21 11:12:29 - Protokół Nr XII/08 z dnia 13.02.2008 roku (2.74 MB)
2008-02-21 11:12:29 - Protokół Nr XII/08 z dnia 13.02.2008 roku (2.74 MB)
2008-02-21 11:12:29 - Protokół Nr XII/08 z dnia 13.02.2008 roku (2.74 MB)
2008-02-21 11:12:29 - Protokół Nr XII/08 z dnia 13.02.2008 roku (2.74 MB)
2008-02-21 11:12:29 - Protokół Nr XII/08 z dnia 13.02.2008 roku (2.74 MB)
2008-02-21 11:12:29 - Protokół Nr XII/08 z dnia 13.02.2008 roku (2.74 MB)
2008-02-21 11:12:29 - Protokół Nr XII/08 z dnia 13.02.2008 roku (2.74 MB)
2008-02-21 11:12:29 - Protokół Nr XII/08 z dnia 13.02.2008 roku (2.74 MB)
2008-02-21 11:12:29 - Protokół Nr XII/08 z dnia 13.02.2008 roku (2.74 MB)
2008-04-01 09:03:45 - Protokół Nr XIII/08 z dnia 19.03.2008 roku (2.27 MB)
2008-04-01 09:03:45 - Protokół Nr XIII/08 z dnia 19.03.2008 roku (2.27 MB)
2008-04-01 09:03:45 - Protokół Nr XIII/08 z dnia 19.03.2008 roku (2.27 MB)
2008-04-01 09:03:45 - Protokół Nr XIII/08 z dnia 19.03.2008 roku (2.27 MB)
2008-04-01 09:03:45 - Protokół Nr XIII/08 z dnia 19.03.2008 roku (2.27 MB)
2008-04-01 09:03:45 - Protokół Nr XIII/08 z dnia 19.03.2008 roku (2.27 MB)
2008-04-01 09:03:45 - Protokół Nr XIII/08 z dnia 19.03.2008 roku (2.27 MB)
2008-04-01 09:03:45 - Protokół Nr XIII/08 z dnia 19.03.2008 roku (2.27 MB)
2008-04-01 09:03:45 - Protokół Nr XIII/08 z dnia 19.03.2008 roku (2.27 MB)
2008-05-05 10:28:04 - Protokół Nr XIV/08 z dnia 23.04.2008 r. (2.11 MB)
2008-05-05 10:28:04 - Protokół Nr XIV/08 z dnia 23.04.2008 r. (2.11 MB)
2008-05-05 10:28:04 - Protokół Nr XIV/08 z dnia 23.04.2008 r. (2.11 MB)
2008-05-05 10:28:04 - Protokół Nr XIV/08 z dnia 23.04.2008 r. (2.11 MB)
2008-05-05 10:28:04 - Protokół Nr XIV/08 z dnia 23.04.2008 r. (2.11 MB)
2008-05-05 10:28:04 - Protokół Nr XIV/08 z dnia 23.04.2008 r. (2.11 MB)
2008-05-05 10:28:04 - Protokół Nr XIV/08 z dnia 23.04.2008 r. (2.11 MB)
2008-05-05 10:28:04 - Protokół Nr XIV/08 z dnia 23.04.2008 r. (2.11 MB)
2008-05-05 10:28:04 - Protokół Nr XIV/08 z dnia 23.04.2008 r. (2.11 MB)
2008-06-30 10:37:58 - Protokół nr XV/08 z dnia 18.06.2008 roku (4.15 MB)
2008-06-30 10:37:58 - Protokół nr XV/08 z dnia 18.06.2008 roku (4.15 MB)
2008-06-30 10:37:58 - Protokół nr XV/08 z dnia 18.06.2008 roku (4.15 MB)
2008-06-30 10:37:58 - Protokół nr XV/08 z dnia 18.06.2008 roku (4.15 MB)
2008-06-30 10:37:58 - Protokół nr XV/08 z dnia 18.06.2008 roku (4.15 MB)
2008-06-30 10:37:58 - Protokół nr XV/08 z dnia 18.06.2008 roku (4.15 MB)
2008-06-30 10:37:58 - Protokół nr XV/08 z dnia 18.06.2008 roku (4.15 MB)
2008-06-30 10:37:58 - Protokół nr XV/08 z dnia 18.06.2008 roku (4.15 MB)
2008-06-30 10:37:58 - Protokół nr XV/08 z dnia 18.06.2008 roku (4.15 MB)
2008-08-13 08:59:01 - Protokół nr XVI/08 z dnia 05.08.2008 roku (2.22 MB)
2008-08-13 08:59:01 - Protokół nr XVI/08 z dnia 05.08.2008 roku (2.22 MB)
2008-08-13 08:59:01 - Protokół nr XVI/08 z dnia 05.08.2008 roku (2.22 MB)
2008-08-13 08:59:01 - Protokół nr XVI/08 z dnia 05.08.2008 roku (2.22 MB)
2008-08-13 08:59:01 - Protokół nr XVI/08 z dnia 05.08.2008 roku (2.22 MB)
2008-08-13 08:59:01 - Protokół nr XVI/08 z dnia 05.08.2008 roku (2.22 MB)
2008-08-13 08:59:01 - Protokół nr XVI/08 z dnia 05.08.2008 roku (2.22 MB)
2008-08-13 08:59:01 - Protokół nr XVI/08 z dnia 05.08.2008 roku (2.22 MB)
2008-08-13 08:59:01 - Protokół nr XVI/08 z dnia 05.08.2008 roku (2.22 MB)
2008-09-24 08:21:09 - Protokół nr XVII/08 z dnia 17.09.2008 roku (2.06 MB)
2008-09-24 08:21:09 - Protokół nr XVII/08 z dnia 17.09.2008 roku (2.06 MB)
2008-09-24 08:21:09 - Protokół nr XVII/08 z dnia 17.09.2008 roku (2.06 MB)
2008-09-24 08:21:09 - Protokół nr XVII/08 z dnia 17.09.2008 roku (2.06 MB)
2008-09-24 08:21:09 - Protokół nr XVII/08 z dnia 17.09.2008 roku (2.06 MB)
2008-09-24 08:21:09 - Protokół nr XVII/08 z dnia 17.09.2008 roku (2.06 MB)
2008-09-24 08:21:09 - Protokół nr XVII/08 z dnia 17.09.2008 roku (2.06 MB)
2008-09-24 08:21:09 - Protokół nr XVII/08 z dnia 17.09.2008 roku (2.06 MB)
2008-09-24 08:21:09 - Protokół nr XVII/08 z dnia 17.09.2008 roku (2.06 MB)
2008-11-03 10:05:21 - Protokół nr XVIII/08 z dnia 22.10.2008 roku (3.13 MB)
2008-11-03 10:05:21 - Protokół nr XVIII/08 z dnia 22.10.2008 roku (3.13 MB)
2008-11-03 10:05:21 - Protokół nr XVIII/08 z dnia 22.10.2008 roku (3.13 MB)
2008-11-03 10:05:21 - Protokół nr XVIII/08 z dnia 22.10.2008 roku (3.13 MB)
2008-11-03 10:05:21 - Protokół nr XVIII/08 z dnia 22.10.2008 roku (3.13 MB)
2008-11-03 10:05:21 - Protokół nr XVIII/08 z dnia 22.10.2008 roku (3.13 MB)
2008-11-03 10:05:21 - Protokół nr XVIII/08 z dnia 22.10.2008 roku (3.13 MB)
2008-11-03 10:05:21 - Protokół nr XVIII/08 z dnia 22.10.2008 roku (3.13 MB)
2008-11-03 10:05:21 - Protokół nr XVIII/08 z dnia 22.10.2008 roku (3.13 MB)
2008-12-03 09:19:17 - Protokół nr XIX/08 z dnia 19.11.2008 roku (2.91 MB)
2008-12-03 09:19:17 - Protokół nr XIX/08 z dnia 19.11.2008 roku (2.91 MB)
2008-12-03 09:19:17 - Protokół nr XIX/08 z dnia 19.11.2008 roku (2.91 MB)
2008-12-03 09:19:17 - Protokół nr XIX/08 z dnia 19.11.2008 roku (2.91 MB)
2008-12-03 09:19:17 - Protokół nr XIX/08 z dnia 19.11.2008 roku (2.91 MB)
2008-12-03 09:19:17 - Protokół nr XIX/08 z dnia 19.11.2008 roku (2.91 MB)
2008-12-03 09:19:17 - Protokół nr XIX/08 z dnia 19.11.2008 roku (2.91 MB)
2008-12-03 09:19:17 - Protokół nr XIX/08 z dnia 19.11.2008 roku (2.91 MB)
2008-12-03 09:19:17 - Protokół nr XIX/08 z dnia 19.11.2008 roku (2.91 MB)
2008-12-31 10:22:21 - Protokół nr XX/08 z dnia 10.12.2008 roku (3.87 MB)
2008-12-31 10:22:21 - Protokół nr XX/08 z dnia 10.12.2008 roku (3.87 MB)
2008-12-31 10:22:21 - Protokół nr XX/08 z dnia 10.12.2008 roku (3.87 MB)
2008-12-31 10:22:21 - Protokół nr XX/08 z dnia 10.12.2008 roku (3.87 MB)
2008-12-31 10:22:21 - Protokół nr XX/08 z dnia 10.12.2008 roku (3.87 MB)
2008-12-31 10:22:21 - Protokół nr XX/08 z dnia 10.12.2008 roku (3.87 MB)
2008-12-31 10:22:21 - Protokół nr XX/08 z dnia 10.12.2008 roku (3.87 MB)
2008-12-31 10:22:21 - Protokół nr XX/08 z dnia 10.12.2008 roku (3.87 MB)
2008-12-31 10:22:21 - Protokół nr XX/08 z dnia 10.12.2008 roku (3.87 MB)
2009-01-05 12:24:26 - Protokół Nr XXI/08 z dnia 22.12.2008 roku (2.44 MB)
2009-01-05 12:24:26 - Protokół Nr XXI/08 z dnia 22.12.2008 roku (2.44 MB)
2009-01-05 12:24:26 - Protokół Nr XXI/08 z dnia 22.12.2008 roku (2.44 MB)
2009-01-05 12:24:26 - Protokół Nr XXI/08 z dnia 22.12.2008 roku (2.44 MB)
2009-01-05 12:24:26 - Protokół Nr XXI/08 z dnia 22.12.2008 roku (2.44 MB)
2009-01-05 12:24:26 - Protokół Nr XXI/08 z dnia 22.12.2008 roku (2.44 MB)
2009-01-05 12:24:26 - Protokół Nr XXI/08 z dnia 22.12.2008 roku (2.44 MB)
2009-01-05 12:24:26 - Protokół Nr XXI/08 z dnia 22.12.2008 roku (2.44 MB)
2009-01-05 12:24:26 - Protokół Nr XXI/08 z dnia 22.12.2008 roku (2.44 MB)
2009-03-16 13:01:48 - Protokół Nr XXII/09 z dnia 23.02.2009 roku (994.58 kB)
2009-03-16 13:01:48 - Protokół Nr XXII/09 z dnia 23.02.2009 roku (994.58 kB)
2009-03-16 13:01:48 - Protokół Nr XXII/09 z dnia 23.02.2009 roku (994.58 kB)
2009-03-16 13:01:48 - Protokół Nr XXII/09 z dnia 23.02.2009 roku (994.58 kB)
2009-03-16 13:01:48 - Protokół Nr XXII/09 z dnia 23.02.2009 roku (994.58 kB)
2009-03-16 13:01:48 - Protokół Nr XXII/09 z dnia 23.02.2009 roku (994.58 kB)
2009-03-16 13:01:48 - Protokół Nr XXII/09 z dnia 23.02.2009 roku (994.58 kB)
2009-03-16 13:01:48 - Protokół Nr XXII/09 z dnia 23.02.2009 roku (994.58 kB)
2009-03-16 13:01:48 - Protokół Nr XXII/09 z dnia 23.02.2009 roku (994.58 kB)
2009-04-01 09:11:47 - Protokół nr XXIII/09 z dnia 25.03.2009 roku (3.85 MB)
2009-04-01 09:11:47 - Protokół nr XXIII/09 z dnia 25.03.2009 roku (3.85 MB)
2009-04-01 09:11:47 - Protokół nr XXIII/09 z dnia 25.03.2009 roku (3.85 MB)
2009-04-01 09:11:47 - Protokół nr XXIII/09 z dnia 25.03.2009 roku (3.85 MB)
2009-04-01 09:11:47 - Protokół nr XXIII/09 z dnia 25.03.2009 roku (3.85 MB)
2009-04-01 09:11:47 - Protokół nr XXIII/09 z dnia 25.03.2009 roku (3.85 MB)
2009-04-01 09:11:47 - Protokół nr XXIII/09 z dnia 25.03.2009 roku (3.85 MB)
2009-04-01 09:11:47 - Protokół nr XXIII/09 z dnia 25.03.2009 roku (3.85 MB)
2009-04-01 09:11:47 - Protokół nr XXIII/09 z dnia 25.03.2009 roku (3.85 MB)
2009-05-04 15:47:41 - Protokół nr XXIV/09 z dnia 29.04.2009 roku (3.24 MB)
2009-05-04 15:47:41 - Protokół nr XXIV/09 z dnia 29.04.2009 roku (3.24 MB)
2009-05-04 15:47:41 - Protokół nr XXIV/09 z dnia 29.04.2009 roku (3.24 MB)
2009-05-04 15:47:41 - Protokół nr XXIV/09 z dnia 29.04.2009 roku (3.24 MB)
2009-05-04 15:47:41 - Protokół nr XXIV/09 z dnia 29.04.2009 roku (3.24 MB)
2009-05-04 15:47:41 - Protokół nr XXIV/09 z dnia 29.04.2009 roku (3.24 MB)
2009-05-04 15:47:41 - Protokół nr XXIV/09 z dnia 29.04.2009 roku (3.24 MB)
2009-05-04 15:47:41 - Protokół nr XXIV/09 z dnia 29.04.2009 roku (3.24 MB)
2009-05-04 15:47:41 - Protokół nr XXIV/09 z dnia 29.04.2009 roku (3.24 MB)
2009-06-26 07:55:19 - Protokół nr XXV/09 z dnia 17.06.2009 roku (7.29 MB)
2009-06-26 07:55:19 - Protokół nr XXV/09 z dnia 17.06.2009 roku (7.29 MB)
2009-06-26 07:55:19 - Protokół nr XXV/09 z dnia 17.06.2009 roku (7.29 MB)
2009-06-26 07:55:19 - Protokół nr XXV/09 z dnia 17.06.2009 roku (7.29 MB)
2009-06-26 07:55:19 - Protokół nr XXV/09 z dnia 17.06.2009 roku (7.29 MB)
2009-06-26 07:55:19 - Protokół nr XXV/09 z dnia 17.06.2009 roku (7.29 MB)
2009-06-26 07:55:19 - Protokół nr XXV/09 z dnia 17.06.2009 roku (7.29 MB)
2009-06-26 07:55:19 - Protokół nr XXV/09 z dnia 17.06.2009 roku (7.29 MB)
2009-10-06 12:25:46 - Protokół nr XXVI/09z dnia 09.09.2009 roku (8.34 MB)
2009-10-06 12:25:46 - Protokół nr XXVI/09z dnia 09.09.2009 roku (8.34 MB)
2009-10-06 12:25:46 - Protokół nr XXVI/09z dnia 09.09.2009 roku (8.34 MB)
2009-10-06 12:25:46 - Protokół nr XXVI/09z dnia 09.09.2009 roku (8.34 MB)
2009-10-06 12:25:46 - Protokół nr XXVI/09z dnia 09.09.2009 roku (8.34 MB)
2009-10-06 12:25:46 - Protokół nr XXVI/09z dnia 09.09.2009 roku (8.34 MB)
2009-10-06 12:25:46 - Protokół nr XXVI/09z dnia 09.09.2009 roku (8.34 MB)
2009-11-03 08:58:37 - Protokół nr XXVII/09 z dnia 28.10.2009 roku (11.32 MB)
2009-11-03 08:58:37 - Protokół nr XXVII/09 z dnia 28.10.2009 roku (11.32 MB)
2009-11-03 08:58:37 - Protokół nr XXVII/09 z dnia 28.10.2009 roku (11.32 MB)
2009-11-03 08:58:37 - Protokół nr XXVII/09 z dnia 28.10.2009 roku (11.32 MB)
2009-11-03 08:58:37 - Protokół nr XXVII/09 z dnia 28.10.2009 roku (11.32 MB)
2009-11-03 08:58:37 - Protokół nr XXVII/09 z dnia 28.10.2009 roku (11.32 MB)
2009-12-23 12:48:45 - Protokół nr XXVIII/09 z dnia 16.12.2009 (20.47 MB)
2009-12-23 12:48:45 - Protokół nr XXVIII/09 z dnia 16.12.2009 (20.47 MB)
2009-12-23 12:48:45 - Protokół nr XXVIII/09 z dnia 16.12.2009 (20.47 MB)
2009-12-23 12:48:45 - Protokół nr XXVIII/09 z dnia 16.12.2009 (20.47 MB)
2009-12-23 12:48:45 - Protokół nr XXVIII/09 z dnia 16.12.2009 (20.47 MB)
2010-01-05 14:09:21 - Protokół nr XXIX/09 z dnia 30.12.2009 r. (8.05 MB)
2010-01-05 14:09:21 - Protokół nr XXIX/09 z dnia 30.12.2009 r. (8.05 MB)
2010-01-05 14:09:21 - Protokół nr XXIX/09 z dnia 30.12.2009 r. (8.05 MB)
2010-01-05 14:09:21 - Protokół nr XXIX/09 z dnia 30.12.2009 r. (8.05 MB)
2010-04-06 11:10:36 - Protokół nr XXX/10 z dnia 17.03.2010 roku (811.73 kB)
2010-04-06 11:10:36 - Protokół nr XXX/10 z dnia 17.03.2010 roku (811.73 kB)
2010-04-06 11:10:36 - Protokół nr XXX/10 z dnia 17.03.2010 roku (811.73 kB)
2010-05-07 10:11:57 - Protokół nr XXXI/2010 z dnia 28.04.2010 roku (1.33 MB)
2010-05-07 10:11:57 - Protokół nr XXXI/2010 z dnia 28.04.2010 roku (1.33 MB)
2010-06-02 13:31:36 - Protokół nr XXXII/2010 z dnia 26.05.2010 r. (1.40 MB)
2010-09-28 09:57:34 - Protokół nrXXXIII/2010 z dnia 30.06.2010r. (1.07 MB)
2010-09-21 10:03:50 - Protokół nr XXXIV/2010 z dnia 08.09.2010r. (1.66 MB)
2010-10-11 11:54:41 - Protokół nr XXXV/2010 z dnia 30.09.2010 r. (1.05 MB)
2010-10-14 14:06:54 - Protokół nr XXXVI/2010 z dnia 08.10.2010r. (143.33 kB)
2010-11-03 13:06:41 - Protokół nr XXXV/2010 (poprawiony) z dnia 30.09.2010 r. (1.08 MB)
2010-11-08 15:08:02 - Załącznik do protokołu nr XXXV/2010 z dnia 30.09.2010 r. (31.23 kB)
2010-11-03 13:09:13 - Protokół nr XXXVII/2010 z dnia 27.10.2010 r. (1.24 MB)
2010-11-08 15:13:07 - Załącznik do protokołu nr XXXVII/2010 z dnia 27.10.2010 r. (51.23 kB)
2010-11-08 15:13:51 - Załącznik do protokołu nr XXXVII/2010 z dnia 27.10.2010 r. (570.33 kB)
2010-11-16 12:02:46 - Protokół nr XXXVIII/2010 z dnia 09.11.2010 r. (326.13 kB)

Ilość odwiedzin: 67634
Nazwa dokumentu: Protokoły z sesji
Podmiot udostępniający: Rada Gminy Kaliska
Osoba, która wytworzyła informację: Patrycja Bławat-Kulińska
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Bławat-Kulińska
Osoba, która wprowadzała dane: Danuta Skórczewska
Data wytworzenia informacji: 2003-06-26 12:47:27
Data udostępnienia informacji: 2003-06-26 12:47:27
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-21 11:20:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner